Analytiikan implementointi

Tiesithän, että pelkkä Google Analyticsin perusasennuksella et saa riittävää analytiikkatietoa?

Varmista yrityksesi verkkosivuston ja digimarkkinoinnin laadukas kehittäminen luotettavan analytiikkatiedon avulla. Luotettavan analytiikkatiedon avulla saat työkalut Sivuston kehittämiseen ja digimarkkinoinnin tulokselliseen johtamiseen.

Jos et ole varma analytiikkatietojesi nykytilasta, selvitä tilanne Digiteamin analytiikan auditoinnin avulla.

Milloin analytiikka pitää implementoida

Analytiikka pitää muistaa laittaa kuntoon, jos

 • Analytiikkaa ei ole aiemmin konfiguroitu
 • Analytiikkatietoa halutaan hyödyntämää aktiivisesti
 • Sivustoa muokataan merkittävästi
 • Sivusto uusitaan
 

Kun sivustoa muokataan tai uusitaan, monet sivuston toiminnot saattavat muuttua teknisesti niin, että analytiikan aiemmat määritykset eivät enää toimi. Osa datasta voi jäädä kokonaan kerääntymättä ja pahimmillaan data voi vääristyä niin, että tulosten perusteella tehdään vääriä ratkaisuja markkinoinnin ja viestinnän suhteen.

Analytiikan määrittely ja implementointi

Digiteamin analytiikan määrittely ja implementointi pitää sisällään seuraavat vaiheet.

 1. Liiketoimintatavoitteiden kartoitus ja seurantatavoitteiden määrittely
 2. Analytiikkatyökalujen valinta ja asentaminen
 3. Seurantapisteiden määrittely
 4. Seurantaohjelman, esim. Google Analytics, konfigurointi
 5. Kerättävän tiedon oikeellisuuden tarkastaminen
 6. Analytiikka-asennuksen dokumentointi
 7. Raporttien ja näkymien luominen
 

Mitä asioita voidaan / kannattaa mitata

Yrityksen sivustolla on tai ainakin pitäisi olla liiketoimintatavoitteita. Nämä liiketoimintatavoitteet liittyvät myyntiä edistäviin tapahtumiin, kuten yhteydenottoihin, ajanvarauksiin, tiedostonlatauksiin tai verkkokauppatilauksiin. Mittaamisen tarkoituksena on myyntiin liittyvien tavoitteiden edistäminen ja tästä
syystä näiden tietojen kerääminen on ehdoton edellytys digimarkkinoinnin johtamisen tueksi.

Myynnilliset tavoitetapahtumat ovat lähes poikkeuksetta toteutettu sivustoilla niin, että Google Analyticsin perusasennus ei pysty keräämään niistä tietoa. Tästä syystä tarvitaan kunnollinen analytiikan implementointiprojekti, jossa kartoitetaan tärkeimmät mittauspisteet ja varmistetaan myynnillisten tapahtumien seuranta.

Sivuston kehittämistä varten voidaan saada paljon tietoa sivustolla olevien toimintojen mittaamisesta. Tällaisia ovat videot, some-jaot, erilaiset tiedostolataukset, Chatit yms. Voidaan ajatella, että kaikki asiat, joihin käytetään resursseja (aikaa tai rahaa) ovat mittaamisen arvoisia.

Muut analytiikan implementointia vaativat toimenpiteet

Joskus myynnilliset tapahtumat on sijoitettu sivuston ulkopuolisiin järjestelmiin, kuten ajanvarausjärjestelmiin. Käytännössä tapahtumat ovat silloin eri sivustolla, joista Analytics ei myöskään perusasennuksen avulla tuo vielä mitään tietoa.

Oman haasteensa mittaukseen tuovat ne sivustot, joissa myynnillinen tapahtuma on tuotu toisesta järjestelmästä ja upotettu pääsivustoon iframen avulla.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD