fbpx

Analytiikan ylläpito

Digiteam tarjoaa analytiikan ylläpitopalvelua yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Analytiikan ylläpidolla varmistetaan, että analytiikkatieto pitää paikkansa ja tärkeää tietoa ei jää keräämättä. Palvelu on erityisen tärkeä sivustoille, joissa on runsaasti ylläpitäjiä ja jota päivitetään aktiivisesti.

Analytiikan ylläpito

Palvelun aloitus

  • Sivuston tavoitteiden määritys
  • Analytiikan auditointi
  • Analytiikan uudelleen asentaminen (tarvittaessa)

Ylläpito

  • Säännölliset tarkastukset
  • Tarvittavat korjaukset
  • Raportointi tilanteesta ja toimenpiteistä

Lisähyötynä

  • Mahdollisten sivuston toimintahäiriöiden paljastuminen
  • Markkinoinnin seurantatulosten varmistus
  •  

Miksi analytiikan säännöllinen tarkistus on tärkeää

Verkkoanalytiikan avulla johdetaan verkkoliiketoimintaa ja -viestintää ja verkkosivujen kehittämistä. Mittauksesta saatava tieto on pohja tulosten analysoinnille ja päätöksenteolle, jolloin tiedon pitää olla luotettavaa ja ajantasaista.

Uudet toiminnallisuudet vaativat erilaista mittaustapaa

Jos verkkosivustolle luodut uudet toiminnallisuudet toteutetaan eri tavalla, ei vanha mittaustapa enää toimi. Koska toteutustapoja on lukemattomia, ei niitä kaikkia voi ennakoida analytiikan määrittelyn ja asentamisen yhteydessä.

Kun sivustoanalytiikka asennetaan tai tarkastetaan, se tehdään aina sen hetkisen sivustototeutuksen pohjalta. Uudet sisällöt ja toiminnalliset elementit, sekä muut sivuston muokkaukset vaikuttavat usein mittaustarpeiden ja tärkeimpien tapahtumien tekniseen toteutustapaan.

Kuinka usein Analytiikka kannattaa tarkastaa

Analytiikkatiedot kannattaa tarkistaa vähintään puolen vuoden välein (mieluummin vuosineljänneksittäin) myös silloin, kun sivustolle ei ole tehty muutoksia. Aktiivisesti päivitettävillä sivuilla kannattaa tuo tarkastus tehdä kuukausittain.

Varmista mittaus kumppanin vaihtuessa

Lisäksi analytiikka kannattaa tarkistaa aina, kun yhteistyökumppani vaihtuu, joko omassa yrityksessä tai ylläpitävässä yrityksessä. Päällepäin huomaamattomia ongelmia saattaa tulla sivuston ylläpitäjän vaihtumisen yhteydessä. Välttämättä yritys ei vaihdu, mutta ylläpitävä henkilö vaihtuu ja hän tekee sivustoon muutettavat asiat hiukan eri tavalla, jolloin seuranta voi häiriintyä. Dokumentointi on erittäin
tärkeää ja se kannattaa pitää ajan tasalla.

Suurien organisaatioiden ja sivustojen analytiikka

Suurien organisaatioiden verkkosivustoille tehdään melko usein muokkauksia, tuotetaan paljon uutta sisältöä ja luodaan uusia toiminnallisuuksia sivustolle. Tämän lisäksi suurissa tai myyntiorientoituneissa organisaatoissa tehdään aktiivisesti markkinointia ja viestintää, sekä ostetaan mainontaa useilta toimijoilta.

Analytiikan ylläpitopalvelun kuvaus

Analytiikkatiedot kannattaa tarkistaa vähintään puolen vuoden välein (mieluummin vuosineljänneksittäin) myös silloin, kun sivustolle ei ole tehty muutoksia. Aktiivisesti päivitettävillä sivuilla kannattaa tuo tarkastus tehdä kuukausittain.

1. Palvelun aloitus

Analytiikkatiedon ylläpitopalvelu aloitetaan verkkoliiketoiminnan tavoitteiden kartoittamisella, jotta
analytiikan määrityksissä otetaan varmasti tärkeimmät mitattavat asiat ja muut liiketoiminnan
erityispiirteet huomioon.

2. Seurantatiedon ensimmäinen tarkistus ja päivittäminen

Kun tavoitteet on kartoitettu, auditoidaan analytiikan nykyinen tiedon keräys. Käytännössä koko sivusto käydään jokaisen sivun osalta läpi ja kaikki klikattavat elementit tai toiminnallisuudet tarkastetaan ja varmistetaan, että niiden klikkaamisesta jää seurantaan oikeanlainen seurantatieto. Jos analytiikkaa ei ole
hetkeen tarkastettu, saattaa ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä olla enemmänkin korjattavaa. Käytännössä saatetaan päätyä analytiikan uudelleen implementointiin.

3. Analytiikan säännölliset tarkastukset ja korjaukset

Kun analytiikan perustaso on laitettu kuntoon, aloitetaan säännölliset tarkastukset. Aktiivisilla sivustoilla tarkastukset olisi hyvä tehdä vähintään kerran kuukaudessa. Tarkastus tehdään samalla periaatteella, kuin auditointi, eli koko sivusto tarkastetaan. Havainnoista ja toimenpiteistä toimitetaan asiakkaalle raportti
jokaisen tarkastuksen yhteydessä.

4. Ylläpitopalvelun muut hyödyt

Ylläpitopalvelun sivutuotteena tulee tarkistettua sivustolla olevien linkkien, lomakkeiden ja muiden elementtien toimivuus. Myös todelliset seurannan tarpeet tulevat päivitettyä samalla

Markkinoinnin analytiikka

Markkinointipalveluiden ostamisen yhteydessä voidaan päätyä erillisten kampanjasivujen tai markkinointisivustojen tekemiseen. Sivuston uusi toteuttaja ei välttämättä ole analytiikan ammattilainen, tai osaa ottaa huomioon seurannan erityistarpeita. Näissä tapauksissa analytiikka jää usein asentamatta tai
määrittelemättä ja konfiguroimatta oikein. Ylläpitopalvelua voit hyödyntää myös markkinointipalveluiden analytiikan varmistamiseen. Varmista markkinoinnin ja kampanjoiden tulosten mittaus ja optimointi!

Miksi valita Digiteam?

Digiteamilla on yli 15 vuoden käytännön kokemus analytiikan hyödyntämisessä julkisen sektorin organisaatioiden ja yritysten kanssa. Teknisen osaamisen lisäksi lähestymisemme on hyvin käyttäjäystävällistä ja pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme saavat analytiikasta käytännön hyötyä omassa työssään ja tavoitteidensa saavuttamisessa.

Meiltä saat apua analytiikan teknisessä käyttöönotossa, tavoitteiden määrittelyssä, raportoinnin luomisessa, analytiikan ylläpidossa, koulutuksissa, tulosten analysoinnissa, toimintasuunnitelmien tekemisessä ja tuloksia kehittävien toimenpiteiden toteutuksessa niin digimarkkinoinnissa kuin verkkosivustoprojektien kautta.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD