Digimarkkinoinnin koulutus

Digiteam tarjoaa digimarkkinoinnin koulutuksia. Koulutuksissa käsitellään keskeisimpiä digimarkkinoinnin käsitteitä maanläheisellä otteella ja termistöllä, joita aloittelijankin on varmasti helppo ymmärtää.

Tämän koulutuksen avulla koulutettava saa perustason ymmärryksen digimarkkinoinnin eri osa-alueista, sekä työkaluista ja perusteet verkkoliiketoiminnan johtamisesta.

Digimarkkinoinnin koulutuksia järjestetään sekä pienryhmille, että luentoina. Lue näistä koulutusvaihtoehdoista sivun alaosasta lisää. Jos koulutukseen haluavilla on perustaso jo hallussa, suosittelemme räätälöityjä tai tiettyyn aiheeseen keskittyvä, syventävää koulutusta.

Ota yhteyttä ja kysy koulutuksista lisää.

 

Digimarkkinoinnin koulutuksen sisältö:

Yrityksen tavoitteiden määritys verkossa
Ryhmätyö/workshop/keskustelu: Mitä yrityksen pitäisi verkossa saavuttaa
Digimarkkinoinnin perusteet
Kävijäliikenteen eri kanavien rooli, miten eri tavat mainostaa toimivat ja mihin tilanteisiin ne sopivat
Hakukoneet
Some-mainonta
Sähköpostimarkkinointi
Suora liikenne
Linkitykset
Muut kanavat
Yrityksen kotisivut
Minkälainen kotisivujen pitäisi olla
Kuinka hyvä kotisivu kuuluisi toteuttaa
Verkkoliiketoiminnan tulosten mittaaminen ja johtaminen
Web-analytiikan perusteet

Koulutuksen kesto n. 3h

 

Pienryhmäkoulutukset 2-10 henkeä

Koulutus voidaan pitää pienryhmäkoulutuksena, esim. yrityksen markkinointiryhmälle, johtoryhmälle, tai pienen yrityksen henkilöstölle, jolloin sen yhteydessä voidaan keskustella myös yksittäisen yrityksen asioista. Koulutuksen tavoitteena on tarjota siihen osallistuville perustason ymmärrys digimarkkinoinnista, jotta lisätiedon hankkiminen tai päätösten tekeminen tulee helpommaksi.

Vaatimukset:
Tilaaja järjestää koulutustilat
Videotykki
Verkkoyhteys

 

Digimarkkinoinnin luennot 10-200 henkeä

Luentomuotoisissa digimarkkinoinnin koulutuksissa noudatetaan pitkälti samaa runkoa kuin pienryhmäkoulutuksissa. Näissä koulutuksissa ei keskitytä niinkään yksittäisen yrityksen tai organisaation ongelmiin, vaan asiat käsitellään yleisemmällä tasolla, vaikka esimerkkeinä käytetäänkin konkreettisia keissejä.

Tätä koulutusmuotoa olemme käyttäneet hyvällä menestyksellä mm. Yrittäjäjärjestöjen koulutustilaisuuksissa, seminaareissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Vaatimukset:
Tilaaja järjestää koulutuksen tilat
Videotykki
Verkkoyhteys

 

Räätälöity Digimarkkinoinnin koulutus

Räätälöity koulutus keskittyy syventävästi tiettyyn aihealueeseen, kuten esimerkiksi hakukoneoptimointiin, Google AdWordsiin, kotisivujen uusimiseen tai Facebook-mainontaan ym. Tarvittaessa koulutuksessa voidaan perehtyä yrityksen nykytilanteeseen sekä analytiikkaan etukäteen ja koulutuksen yhteydessä arvioida yrityksen tilannetta ja keskustella toiminnan kehittämisestä konkreettisten toimenpidesuositusten kautta.

Räätälöity koulutus joustaa kestossa, koulutuskerroissa ja toteutustavassa yrityksesi tarpeen mukaan.

 

Jos haluat lisätietoa tai tarjouksen Digimarkkinoinnin-koulutuksesta, ota yhteyttä.

Sulje