Digi­strategia

Digistrategia

Digiteam Oy luo yrityksille ja organisaatioille digistrategioita. Digistrategian avulla yrityksen toiminnalle verkossa löytyy järkevä suunta. Digistrategia määrittää sen, miten nykyistä liiketoimintaa toteutetaan tai tuetaan verkossa.

Käytännössä digistrategialla määritellään se, mitä liiketoiminnallista hyötyä verkosta tavoitellaan, eli mitä päämääriä kohti pyritään, mitkä ovat tärkeimmät kohderyhmät verkossa ja mitä näistä kohderyhmistä halutaan saada irti.

Tämä taas määrittää hyvin pitkälle sen, mitä asioita yrityksen kannattaa verkossa tehdä. Digistrategian ansiosta kaikelle tekemiselle on peruste ja päämäärä.

Digistrategiaan pohjautuva tekeminen on suunnitelmallista, tavoitteellista, mitattua ja tuloksellista.

 

Kuinka digistrategia tehdään

Digistrategian suunnittelu aloitetaan perehtymällä yrityksen liiketoiminnan mahdollisiin kipukohtiin ja tavoitteisiin, eli mitä yritys haluaa myydä ja kenelle. Samalla perehdytään yrityksen tapaan myydä, asiakkaiden tarpeisiin ja asiakkaiden tapaan ostaa.

Tämän pohjalta luokitellaan tärkeimmät kohderyhmät asiakasryhmien verkkokäyttäytymisen perusteella ja päästään kiinni siihen, miten verkkoa voidaan hyödyntää myynnin edistämisessä.

 

Digistrategian jalkauttaminen käytännön tekemiseen

Hyvin suunniteltu digistrategia auttaa määrittämään taktiset tavoitteet ja sitä kautta käytännön toimenpiteet, välineet ja kanavat. Digistrategia kertoo yritykselle oikean tavan hyödyntää sivustoa, somea tai vaikkapa verkkokauppaa omassa toiminnassaan.

Hyvin laadittu digistrategia antaa jo selkeitä signaaleja siitä

  • Minkälainen sivuston tulisi olla ja mitä kävijöiden pitäisi pystyä siellä tekemään
  • Millä markkinoinnin välineillä kohderyhmiä saadaan sivustolle
  • Millä viestillä ja sisällöllä kuhunkin kohderyhmään vaikutetaan eri kanavissa
  • Mitä konkreettista käynnistä tulisi seurata, eli mitä potentiaalisen asiakkaan halutaan tekevän käyntinsä päätteeksi tai sen aikana ja mitä hyötyä siitä yritykselle on

Näin päästään kiinni konkreettisiin tavoitetapahtumiin, jotka voidaan purkaa numeroiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi, sekä välitavoitteiksi.

 

Jos haluat lisätietoa tai tarjouksen digistrategian luomisesta, ota yhteyttä.

Sulje