Google Analytics koulutus

Digiteam tarjoaa Google Analytics koulutuksia, jotka räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. Koulutukset voivat olla suunnattu aloittelijoille/peruskäyttäjille, jolloin käsitellään perustietoja kävijäseurannasta tai teho/pääkäyttäjille, jolloin pääpaino on edistyneemmissä ominaisuuksissa. Koulutusta voidaan painottaa myös osallistujien roolin mukaan kuten Analytiikkaa sisällöntuottajille, markkinointihenkilöille, verkkokauppiaille, viestintähenkilöille, jne. Google Analytics koulutus sopii sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoijille.

Räätälöinnin vuoksi, osallistujien alkutiedoilla analytiikasta ei ole merkitystä. Halu oppia hyödyntämään kerättyjä tietoja omassa työssään riittää. Haastattelemme yrityksiä ennen koulutustilaisuutta, jotta saamme muokattua koulutussisällön mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Kaikilla kouluttajillamme on yli vuosikymmenen kokemus analytiikan hyödyntämisestä käytännön työssä. Lisäksi heillä on kokemusta liiketoiminnan mittaamisesta kymmeniltä eri toimialoilta sekä kokemusta ammattimaisesta luennoimisesta ja kouluttamisesta.

Google Analytics koulutuksen toteutustavat

 1. Koulutukset toteutetaan yleensä organisaatiolle/yritykselle räätälöitynä yksilö- tai pienryhmäkoulutuksena, jossa tarkastellaan yrityksen omia tietoja ja tehdään käytännön havaintoja tietojen pohjalta.
 2. Analytics-koulutukset voidaan toteuttaa haluttaessa luentona suuremmalle yleisölle. Tämä sopii erinomaisesti organisaatioille, joissa analytiikan hyötykäyttöä ollaan vasta aloittamassa tai sen käyttöä ollaan laajentamassa. Luennot räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan
 3. Luentotyyppiseen koulutukseen voi mainiosti liittää Workshopin, jossa asiantuntijan avustuksella tehdään yksilöllisesti/pienryhmälle laaditaan sopivat raportit juuri hänen tarvitsemistaan tiedoista.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö siis räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita ja läpikäytävien asioiden painopiste voi vaihdella. Google Analytics tili olisi hyvä olla käytössä ennen koulutusta. Voimme yhdistää koulutukseen erillisen Analytics-tilin konfiguroinnin, jolloin koulutukseen osallistuvat pääsevät heti alusta pitäen täysipainoisesti tutkimaan oman työnsä kannalta oleellisia asioita. Teemme konfiguroinnin edulliseen erikoishintaan koulutuksen tilaaville yrityksille. >>kysy lisää analytiikan konfiguroinnista

Tyypillinen Analytics koulutus sisältää

 • Perustiedot analytiikasta ja mittaamisesta
 • Google Analytics käyttöliittymän läpikäynti
 • Analyticsin toimintojen käyttäminen
 • Tavoitteiden määrittely ja maalien asettaminen
 • Markkinoinnin tai verkkokaupan tehon mittaus
 • Koulutuksissa käydään aina läpi kerätyn tiedon tulkintaa
 • Mitä luvut kertovat
 • Miten lukujen muutokseen pitäisi reagoida
 • Mitä voidaan mitata
 • Mitä kannattaa seurata missäkin tilanteessa

Jos haluat oppia hyödyntämään analytiikkatietoja työssäsi, ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen.


Sulje