fbpx

Google Analytics 4 -koulutus

Digiteam tarjoaa yrityksille, yhdistyksille ja julkiselle sektorille räätälöityjä web-analytiikan koulutuksia, joissa opitaan hyödyntämään monipuolisesti analytiikkatyökalujen – esimerkiksi Google Analytics 4 – tarjoamaa dataa.

Koulutuksissa osallistujat oppivat ymmärtämään mittaamisen tavoitteita, tulkitsemaan seurantatietoja sekä arvioimaan tuloksia oikeassa viitekehyksessä. Koulutusten ytimessä on muodostaa kirkas näkemys analytiikan mahdollisuuksista – kuinka työkalujen tarjoama tieto johdetaan käytännön toimenpiteiksi ja valjastetaan organisaation liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutusten sisältö ja kesto räätälöidään aina organisaatiokohtaisesti. Kokeneet kouluttajamme sovittavat koulutuksen sisällön täsmällisesti tarpeisiinne, ja tarjoavat samalla asiantuntevaa konsultointia organisaationne verkkoliiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Meiltä saatte web-analytiikkakoulutusta myös Snoobi Analytics -työkalua koskien.

Haluatko kasvattaa organisaatiosi strategista verkkoliiketoiminnan osaamista web-analytiikan avulla?

Kysy lisää koulutuksistamme!

Web-analytiikan koulutuksen avulla

 • Saat selkeän kokonaiskuvan Google Analytics -käyttöliittymästä
 • Hyödynnät Google Analytics -raportteja sekä haet ja suodatat tärkeimpiä tietoja
 • Ymmärrät verkkoanalytiikan merkityksen ja päivität verkkosivut tukemaan mittaamista
 • Kartoitat oman työsi kannalta oleellisimmat mittarit ja tunnusluvut
 • Tiedät kävijäseurantatietojen tyypilliset sudenkuopat ja osaat välttää vääriä tulkintoja
 • Ymmärrät toimenpiteiden vaikutukset mitattaviin tekijöihin ja mittaat markkinoinnin tehoa
 • Osaat tulkita toiminnan tuloksia ja kehittää verkkoliiketoimintaa sen perusteella
 • Saat asiantuntijan yksilöllisiä suosituksia organisaationne analytiikan edistämiseen

Verkkoanalytiikan koulutukset

Google Analytics 4 –koulutus

Tiivis esitys Google Analytics -analytiikan hyödyntämisestä verkkoliiketoiminnan tukena.

Esim. 2–4 h

Web-analytiikan pienryhmäkoulutus

Räätälöity koulutus lisää organisaationne web-analytiikan osaamista sekä auttaa johtamaan verkkoliiketoimintaa oikealla ja ajantasaisella tiedolla.

½ – 2 päivää

Web-analytiikan täsmäkoulutus

Työpajassa syvennytään tiettyyn aihealueeseen.

Sparrausta ja käytännön tekemistä yhdessä konsultin kanssa.

Kesto tarpeen mukaan.

Mihin analytiikkatietoja käytetään

Analytiikan avulla resursseille saavutetaan paras tuotto, ja sen tavoitteita ovat mm.

 • Hakukonelöydettävyyden parantaminen
 • Asiakaspolkujen pullonkaulojen paikallistaminen
 • Liidinkeruun tehostaminen
 • Konversioasteen parantaminen
 • Sisällöntuotannon suunnittelu ja sisältöjen kehittäminen
 • Verkkosivujen teknisen toimivuuden varmistaminen
 • Mainonnan tuoton mittaaminen

 

Yhteenvetona – analytiikan keskeisin tavoite on rahallisten ja ajallisten resurssien ohjaaminen sinne, missä niistä on suurin hyöty.

Tyypillinen web-analytiikan koulutus – pienryhmäkoulutuksen rakenne

Google Analyticsin oletusarvoisesti keräämä data on hyvin suppeaa, joten yksilöllisten seurantapisteiden asennus verkkosivustolle on analytiikan tavoitteellisen hyödyntämisen edellytys. Analytiikkatieto alkaa kertyä vasta asennuksen jälkeen. Ennen koulutusta onkin syytä varmistaa, että organisaation tiedonkeruu ja osallistujien Analytics-oikeudet ovat ajan tasalla, jotta koulutuksesta saadaan paras hyöty.

Kertyvä tieto ja konfiguraatio jäävät täysin asiakkaan hallintaan, ja koulutuksen jälkeen osallistujat pääsevät heti hyödyntämään juuri heille tärkeitä tietoja omassa toimintaympäristössään.

Tämän vuoksi suosittelemme organisaatioille kaksivaiheista koulutusta.

1. Konfigurointi

 • Alkukartoitus – tavoitteidenne määrittely ja seurantasuunnitelma
 • Asiantuntijamme käy verkkosivustonne läpi ja määrittelee kävijäseurantatilin perusasetukset
 • Digiteam lisää organisaationne verkkosivuille tarvittavat seurantapisteet
 • Sivut alkavat tuottaa Google Analytics -työkalulle mitattavaa dataa yhdessä määritellyistä tavoitetoiminnoista

2. Web-analytiikkakoulutus

 • Strateginen näkemys – mitä analytiikka on ja miksi se on ensiarvoisen tärkeää
 • Google Analytics käyttöliittymä ja perusmetriikat
  • Tavoitteiden määrittelyn periaatteet
 • Oleellisimmat mittarit ja tietojen tulkinta
 • Sudenkuoppien tunnistaminen ja väärien tulkintojen välttäminen
 • Google Analytics -raporttien hyödyntäminen
  • Tiedon suodatus ja lajittelu
 • Markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden mittaaminen
 • Analytiikan tietojen hyödyntäminen – konkreettiset toimenpiteet verkkoliiketoiminnan kehittämiseksi

Koulutukset sisältävät opetusmateriaalin.

Koulutuksiin sisältyy Q&A-osio, jossa vastataan osallistujien kysymyksiin. Osallistujat voivat lähettää kouluttajalle kysymyksiä myös ennakkoon, joihin vastataan koulutuksen yhteydessä. Mahdollisesti avoimeksi jääviin kysymyksiin kouluttaja vastaa koulutuksen jälkeen puhelimitse tai sähköpostitse.

Koulutuksen sisältö määritellään yrityksen tarpeisiin ja osallistujien osaamistasoon perustuen. Koulutuksen kesto vaihtelee tyypillisesti puolesta päivästä kahteen päivään.

Kouluttajamme

Mika Mäki

Kouluttajamme Mika Mäki on toiminut yli 15 vuoden ajan digimarkkinoinnin konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä ja on yksi Digiteamin perustajista. Tuloksellinen hakukonemarkkinointi, hakukoneoptimointi, verkkoanalytiikka ja verkkoliiketoiminnan kehittäminen ovat Mikan erityisosaamisalueita. Lisäksi Mikalla on 4 vuoden kokemus ammattikouluttajana aikuiskoulutuksen parista.

Mikan koulutuksissa asioihin pureudutaan perusteellisesti ja käytännönläheisesti. Lisäksi hän räätälöi koulutukset tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla osallistujien käytännön työtä. Mikalle on myös erityisen tärkeää, että osallistujat saavat koulutuksesta strategista näkemystä tulosten tulkintaan – näin analytiikka ei jää numeroiden pyörittelyn tasolle, vaan tukee aidosti ja pitkäaikaisesti organisaation liiketoimintaa.

Jos haluat ostaa meiltä web-analytiikan asiantuntijapalvelua, löydät lisätietoa palveluistamme täältä:

Web-analytiikka
Web-analytiikkapalvelut 
Web-analytiikan ylläpitopalvelu

Web-analytiikan auditointi
Analytiikan implementointi
Verkkosovellusten analytiikan konsultointi

Lue lisää analytiikasta blogistamme:
Onko yrityksesi analytiikkatieto kunnossa?

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD