Google Remarketing

Tilaa Digiteamilta tehokasta Google remarketing-palvelua. Toteutamme tarkasti kohdistetut ja analytikaalla johdetut remarketing mainokset Googlen verkostoissa. Meiltä saat GDN remarketing (Google Display Network) ja Googlen hakuverkoston uudelleenmarkkinointipalvelut.

Uudelleenmarkkinointitavan ja -kanavan valintaan vaikuttaa asiakkaittesi ostokäyttäytyminen ja verkon rooli tiedon hankinnassa. Molemmat remarketing menetelmät edellyttävät käynnistyäkseen myös riittävän määrän kävijöitä nykyisellä sivustollasi.

Yhteistä kummallekin on se, että niissä mainonta kohdistetaan sivustolla jo aikaisemmin käyneisiin kävijöihin, mutta mainokset näytetään muualla verkossa ja näin kävijää muistutetaan yrityksesi tarjoamasta.

 

Google remarketing kohderyhmät

Sekä hakuverkoston ja GDN remarketingin kohderyhmät määritellään Google Analyticsissa ja kohdennuksessa voidaan hyödyntää käynnistä jääneitä tietoja, joiden perusteella voidaan esim. tietyn tuoteryhmän tuotteita katselleille mainosta ko. tuotteista.

Kohdentamiseen voidaan valita useita eri ehtoja kävijän maantieteellisestä sijainnista, kävijän käyttämästä laitteesta (esim. mobiili vs. tietokone), sisääntulokanavista ym. Kohderyhmiä ja mainoksia voi olla useita erilaisia.

 

GDN remarketing

Google Display Network remarketing on perinteistä display-mainontaa (banner), mutta mainoksia näytetään vain sivustolla käyneille kävijöille.

 

GDN-mainokset

Googlen hakuverkostossa on tuhansia sivustoja, joilla mainokset voivat näkyvä. Eri sivustoilla on eri kokoisia mainospaikkoja, mutta näille on kuitenkin onneksi luotu standardi, joten nämä koot ovat vakiokokoisia display-mainospaikkoja.

Mainokset voidaan toteuttaa yksilöllisinä bannereina, joiden ulkoasu suunnitellaan koon ja mallin mukaan. Toinen vaihtoehto on käyttää nk. responsiivisia mainoksia, joihin syötetään kuvat, logo ja mainosteksti ja tämän jälkeen Google optimoi näiden koon ja mm. tekstin ja kuvan asettelun sen mukaan, minkä kokoisilla mainospaikoilla ne tulevat näkymään.

Responsiivisten display-mainosten kuvan sovittelu ei aina ole tyylikkäin ratkaisu, sillä bannerikoon vaihtuessa, voi kuva täyttää vain osan sille tarkoitetusta tilasta. Tästä syystä suosittelemme bannerien teettämistä meillä tai mainostoimistollanne.

 

Google hakuverkoston remarketing

Hakuverkoston remarketingissa ideana on näyttää hakumainoksia Googlen hauissa vain sellaisille kävijöille, jotka ovat jo käyneet sivustollasi. Tätä tietoa voidaan anonyymisti hyödyntää ja kohdentaa mainontaa kävijän kiinnostuksen mukaan ja väljentää kohdennusta. Esim. kävijä saapuu keittiökalusteita myyvän ja asentavan yrityksen sivustolle AdWords-mainoksesta sanalla ”keittiökalusteet”, tutkii tuotteita ja palveluita, mutta ei ota yhteyttä, eikä jätä tietojaan.

Viikon kulutta sama henkilö suunnittelee edelleen keittiönsä uusimista ja hakee Googlesta ”keittiöremontin tekijä”. Aikaisemman sivustokäynnin perusteella voidaan päätellä, että keittiökalusteet kiinnostava tätä kävijää ja kun tämä hakee aiheeseen liittyvää muuta palvelua, kannattaa tälle kävijälle näyttää mainosta haulla ”keittiöremontti” ja muistuttaa, että ne keittiökalusteet saa sitten täältä.

 

Hakuverkoston remarketing kohdennus poikkeaa AdWordsista

Hakuverkoston remarketing toimii Google-hauissa kuten AdWords. Normaalissa AdWords-mainonnassa pyritään äärimmäisen tarkkaan kohdennukseen. Koska kävijästä ei normaalisti ole muuta tiedossa, kuin tämän käyttämä hakutermi, mainoksia pyritään näyttämään vain hauilla, jotka kertovat mahdollisimman tarkasti kävijän tarpeesta, jotta markkinointi on mahdollisimman tuottavaa.

Hakuverkoston mainokset ovat normaalin AdWords-mainoksen näköisiä tekstimainoksia.

 

Google remarketing optimointi

Ohjaamme uudelleenmarkkinointia mittauksen ja testauksen kautta. Mainontaa aloittaessa varmistetaan, että analytiikka on määritelty, asennettu ja konfiguroitu oikein, jotta mainonta kohdistuu oikeisiin kohderyhmiin ja että sivuston konversiot ovat mittauksessa.

Mainonnanhallinnan ja sivustotulosten perusteella mainonnan viestiä, kohderyhmiä ja mainostapoja voidaan kehittää. On hyvä myös muistaa, että mainonnan sisältöä on muutenkin hyvä välillä uudistaa.

Tärkeänä osana Google remarketing-optimointia on varmistaa, että Display Networkin ja hakuverkoston mainokset eivät näy väärissä tai sopimattomissa yhteyksissä.

Sulje