Kotisivujen suunnittelu

Digiteam tarjoaa kotisivujen suunnittelua. Kotisivujen suunnittelu tarkoittaa kotisivujen rakenteen suunnittelua ja sisällön tuottamisen neuvontaa ja opastusta. Kotisivujen suunnittelu voidaan toteuttaa sivuston uusimisen yhteydessä tai vanhan sivustopohjan päälle.

Kotisivujen rakentaminen aloitetaan rakenteen suunnittelulla

Sivuston rakenne ja sisältö ratkaisevat sivuston menestyksen ja löydettävyyden. Tästä syystä sivuston rakentaminen aloitetaan rakenteen suunnittelulla.

Hyvä rakenne ottaa huomioon yrityksen eri asiakasryhmät ja tärkeimmät kohderyhmäsi löytävät helposti itselleen tärkeät tiedot. Hyvin rakennettu sivusto on käyttäjänsä kannalta selkeä sekä looginen ja tästä syystä palvelee asiakastasi hyvin. Rakenteen suunnittelu aloitetaan avainsanatutkimuksella.

Avainsanatutkimuksessa selvitetään kuinka alan tuotteita ja palveluita haetaan verkossa. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan suunnitella sivukartta, jonka oikea rakenne mahdollistaa laadukkaan sisällön tuottamisen.

Hyvän rakenteen ansiosta hakukoneystävällinen sisältö voidaan tuottaa mahdollisimman kivuttomasti. Hakukoneystävällisyys syntyy ikään kuin “vahingossa”, koska asiakkaalle kohdennettu sisältö kuvaa asioita, joita asiakkaat etsivät ja termeillä, joita asiakkaat käyttävät. Oikea sivuston rakenne on hakukoneoptimoinnin perusta.

 Kotisivujen suunnittelu tehdään asiakkaittesi ehdoilla

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kotisivu:

  • tuo laadukkaita kävijöitä hakukoneista ja muista kanavista
  • saa kävijät pysymään sivustolla, eli kiinnostumaan yrityksen tuotteista ja palveluista
  • vakuuttaa kävijät siitä, että yrityksesi on varteenotettava vaihtoehto ostopäätöstä tehtäessä
  • ohjaa kävijät tavoitteseen, esim. ottamaan yhteyttä, tulemaan liikkeeseen tai tekemään tilauksen

Laadukkaasti tehty kotisivujen suunnittelu on hyvän sivuston perusta. Hyvin suunnitellut kotisivut ottavat huomioon yrityksesi asiakkaat. Tästä syystä kotisivujen suunnittelu lähtee liikkeelle asiakkaisiisi perehtymisestä.

Asiakkaiden tarpeiden perusteella luodaan sivuston rakenne, joka mahdollistaa laadukkaan sisällön tuottamisen eri asiakasryhmillesi ja samalla hyvän hakukonelöydettävyyden. Hyvää kotisivujen suunnittelua ei voi korvata teknisillä ratkaisuilla.

Digiteam auttaa yritystäsi saamaan hyvät kotisivut, joko kehittämällä vanhaa sivustoasi, tai auttamalla uuden sivuston luomisessa. Autamme sivuston konseptoinnissa, suunnittelemme rakenteen ja ohjeistamme, sekä valvomme sisällön tuotantoa.

Jos olet epävarma nykyisen tai tulevan sivustonne rakenteesta, pyydä meiltä apua

 

Tarvitseeko sivustosi uusimista?

Selvitä sivustosi uusimistarve sivustoanalyysin avulla.

Jos haluat lisätietoa tai tarjouksen kotisivujen suunnittelusta, ota yhteyttä.

Sulje