fbpx

Kehitä verkkoviestintää – ymmärrä kohderyhmiä

Kuntien verkkoviestinnältä odotetaan vuorovaikutusta yhä useammassa kanavassa. Samalla viestinnän tehtävänä on palvella lukuisia eri kohderyhmiä kuten nykyisiä ja tulevia asukkaita, matkailijoita, yrityksiä, oppilaitoksia sekä sidosryhmiä. Kuntalaiset jakaantuvat myös hyvin erilaisiin ryhmiin lapsiperheistä eläkeläisiin ja opiskelijoista maahanmuuttajiin. Kunnan viestinnän kenttä on hyvin laaja ja se vaatii paljon ymmärrystä eri kohderyhmistä.

Verkkosivusto on monille edelleen ensisijainen paikka etsiä tietoa, vaikka sosiaalisen median kanavat ovatkin kasvattaneet suosiotaan kohderyhmien tavoittamisessa. Kunnan koosta riippumatta avain onnistuneeseen verkkoviestintään löytyy kyvystä hyödyntää web-analytiikasta saatavaa tietoa. Hyvä web-analytiikan ymmärrys on tällöin keskiössä ja se parantaa viestinnän tasoa kunnan ja eri kohderyhmien välillä.

Web-analytiikka viestinnän kehityksen apuna

Me Digiteamillä olemme verkkoanalytiikan ja -viestinnän kehittämisen asiantuntijoita ja olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä eri kuntien ja kaupunkien kanssa. Sen myötä meille on kehittynyt tarkka näkemys julkisen sektorin kohtaamista haasteista sekä toimivista parhaista käytännöistä. Olemme kehittäneet palveluita, joiden avulla kunnan on mahdollista kehittää verkkoviestintää vastaamaan eri kohderyhmien tarpeita. Palvelumme voidaan ottaa käyttöön helposti ja nopeasti, ilman hidasta toimittajan valintaprosessia.

Palvelut kuntien verkkoviestinnälle

Verkkoanalytiikka

 • Löydä oikea ajoitus viestinnälle
 • Tunnista mikä sisältö eri kohderyhmiä kiinnostaa
 • Selvitä löytävätkö kuntalaiset etsimänsä tiedon
 • Oivalla mistä potentiaaliset uudet asukkaat/yritykset ovat kiinnostuneita
 • Ymmärrä eri kanavien erityispiirteet

Löydettävyys

 • Selvitä miten sivusto löytyy hakukoneista
 • Tunnista lähikaupunkien verkkopresenssi
 • Löydä linkitysmahdollisuuksia
 • Tunnista hakukonelöydettävyyden kipupisteitä

Saavutettavuus

 • Palvele kohderyhmiä yhdenvertaisesti verkossa
 • Ymmärrä saavutettavuuden nykytilanne
 • Mahdollista parempi käyttäjäkokemus
 • Kehitä saavutettavuutta konkreettisen raportin avulla

Web-analytiikan auditointi

 • Varmista kävijäseurantadatan oikeellisuus
 • Selvitä vastaako datan kerääminen tietosuojalainsäädäntöä
 • Mittaa jokainen markkinoinnin toimenpide
 • Tarkista vastaako mittarit nykyisiä tavoitteita

Haluatko kehittää kuntanne verkkoviestintää?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD