fbpx

CASE: SULZER

SEO Hakukoneoptimointi

Yritys

Sulzer on maailman johtavia nestetekniikan toimittaja, joka on erikoistunut nesteiden pumppaus-, sekoitus-, erotus- ja levitystekniikoihin. Asiakkaita Sulzerilla on ympäri maailmaa.

www.sulzer.com

Asiakkaan haasteet

Asiakkaalla on tarve kehittää globaalin verkkosivustonsa laite-ja käyttösovelluskohtaisten sivujen hakukonelöydettävyyttä. Asiakkaalla on jo pohjatiedot hakukoneoptimoinnista sekä yrityksessä oma henkilö, joka pystyy viemään teknisiä toimenpiteitä käytäntöön. Tarkoitus on syventää ja kehittää asiakkaan hakukoneoptimoinnin osaamista siten, että he saisivat konkreettisia neuvoja, joiden avulla he voisivat jatkossa tuottaa hakukonelöydettävyydeltä hyvää materiaalia.

Ratkaisu

Ratkaisuksi tarjottiin asiakasta varten yrityskohtaisesti räätälöity hakukoneoptimoinnin konsultointi/valmennuskokonaisuus.
Valmennus toteutettiin etänä ja valmennussessiot suunniteltiin hyvin käytännönläheisiksi. Kukin sessio oli oma räätälöity kokonaisuutensa ja ne pidettiin noin kuukauden välein. Kutakin valmennusta edelsi alkupalaveri, jossa asiakas toi esille juuri sillä hetkellä ajankohtaisia käytännön haasteita. Näihin konsulttimme kokosi vastaukset, jotka käytiin läpi varsinaisessa valmennuksessa. Näin tieto on suoraan sovellettavissa asiakkaan omaan työhön. Myös valmennuksen aikana tehdyissä analyyseissa käytettiin asiakasyrityksen omaa dataa.

Asiakkaan Kommentit

Olemme aiemmin osallistuneet Digiteamin järjestämään analytiikkakoulutukseen. Koska olimme tyytyväisiä saamaamme koulutukseen ja koska he tarjoavat myös hakukoneoptimoinnin palveluita, oli luonnollista kysyä tarjousta optimoinnin koulutuksesta heiltä. Saamamme tieto oli käytännönläheistä ja helppotajuista. Materiaali oli monipuolista ja niitä sekä eri analyysien tuloksia ja muita työkaluja voimme hyödyntää pitkälle tulevaisuuteen.

Mika tutustui toimialaamme ja yritykseemme selvitti meidän spesifisiä haasteita. Hän pystyi esittämään ratkaisut ymmärrettävästi ja osasi antaa myös taustatietoja, joita voimme soveltaa jatkossa. Saimme hyviä vinkkejä myös käytettävyyden parantamiseen sekä konversio-optimointiin.

Valmennusten sisältö

  • Hakukoneoptimoinnin perusteiden kertaus
  • Avainsanatutkimus
  • Tekninen optimointi
  • Linkkistrategia ja räätälöity linkkianalyysi
  • Sisällön puutteiden kartoitus ja kilpailijatutkimus
  • Monikielisen YouTube-videon optimointi
  • Sivustojen siirtämiseen ja yhdistämiseen liittyvät toimenpiteet ja huomioitavat asiat
  • Optimoinnin tulosten arviointi liiketoiminnan kannalta

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD