fbpx

Sivustoanalyysi

Tilaa Digiteamilta sivustoanalyysi verkkosivuston tehokkuuden kehittämiseen tai uuden sivuston suunnittelun tueksi. Sivustoanalyysin avulla selvitetään keinot, joilla sivusto saadaan tuottamaan enemmän myyntiä, tai muita liiketoimintatavoitteita. Analyysi kattaa kaikki sivuston tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät. Sivustoanalyysi voi olla myös osa verkkoliiketoiminnan kokonaisanalyysiä.

Analyysi perkaa sivuston heikkoudet ja vahvuudet löytäen tärkeimmät kehittämiskohteet., Useimmiten ongelmat liittyvät viestintään, asiakaspolkuihin, tunnettuuteen, saavutettavuuteen, teknologiaan tai markkinointiin. Satoja sivustoja analysoituamme voimme kertoa, että verkkosivuston tuottavuuteen liittyvät haasteet ratkeavat harvoin, jos koskaan, yhtä asiaa sivustolla
optimoimalla.

Sivusto­­uudistajan opas

Mitä sivustoanalyysi antaa

Sivustoanaalysi kertoo arvioin siitä, mitä tuloksia sivuston kehittämisellä on saavutettavissa ja minkälaisilla panostuksilla nämä muutokset saadaan aikaan. Lopputuloksena on konkreettinen toimenpidesuunnitelma sivuston tulosten kehittämiseksi.

Sivustoanalyysissä tutkitaan alla listattuja asioita. Jokaisesta tutkitusta osa-alueesta saadaan arvio nykytilasta, sekä konkreettiset toimenpidesuositukset niiden kehittämiseen.

 • Miltä osin sivusto tukee liiketoimintatavoitteita
 • Onsite hakukoneoptimoinnin perusteet vs. liiketoimintatavoitteet
 • Kävijäliikenteen laatu ja määrä vs. sisällöt
 • Laskeutumissivujen laatu
 • Sivuston tekninen toteutus ja tietoturva
 • Konversio-optimointi
 • Sivuston käytettävyys
  o Navigaatio ja sisältöjen saavutettavuus
  o Visuaalinen suunnittelu
  o Sisältöjen ja viestinnän määrä sekä laatu ja verkkoselailtavuus eri päätelaitteilla

Sivuston tuottama hyöty on kaikkien osa-alueiden tulo, jossa kukin yksittäinen asia toimii kertoimena, joka joko pienentää tai kasvattaa tuottoa. Sivustoanalyysin avulla varmistat, että tuloksiin vaikuttavat asiat käydään kattavasti läpi ja tiedät, miten lähdet parantamaan tuloksia.

Miten sivustoanalyysi toteutetaan

Sivustoanalyysi aloitetaan liiketoiminnan tavoitteiden kartoittamisella. Analytiikkatyökalut asennetaan, sekä konfiguroidaan mittaamaan tavoitteiden saavuttamisen eri vaiheita. Tulokset analysoidaan riittävän datamäärän kerryttyä. Analyysin perusteella tehdään toimenpidesuunnitelma ja arvio niiden
vaikuttavuudesta, sekä arvio siitä, mitä resursseja toimenpiteiden toteutukseen tarvitaan.

Sivustoanalyysin vaiheet lyhyesti:

 • Tavoitteiden ja nykytilan kartoitus – asiakkaan näkemys nykytilasta
 • Mittarit ja analysointi – totuus nykytilasta mitattujen tulosten valossa – analyysi siitä, missä oikeasti mennään
 • Arvio asiakkaan asettamista tavoitteista ja nykyisestä verkkoon viedystä liiketoimintamallista
 • Tavoitteiden kirkastus tai uudelleen määrittäminen
 • Kehityskohteet, toimenpidesuositukset ja budjetointi

Milloin sivustoanalyysi kannattaa tehdä

1. Sivustosi analytiikka ei ole kunnossa

2. Et tiedä kuinka hyvin sivusto tukee liike­toimintaasi

4. Haluat sivustosi tuottavan enemmän, mutta et tiedä mitä pitäisi tehdä

5. Olet uusimassa sivustoasi

6. Olet juuri uusinut sivustosi

Sivuston analytiikka ei ole kunnossa

Kun sivuston analytiikka ei ole kunnossa, ei sivuston tai digimarkkinoinnin tuottoa ole voinut arvioida luotettavasti. Sivustoanalyysin yhteydessä perusanalytiikka laitetaan aina kuntoon ja se jää asiakkaan käyttöön analyysin valmistuttua. Tämän jälkeen sivuston kehittäminen ja markkinoinnin optimointi voidaan tehdä hallitusti mitattujen tulosten perusteella.

Sivuston tuottavuus ei ole selvillä

Sivustoanalyysi kannattaa tehdä, jos et tiedä kuinka tuottava sivustosi tällä hetkellä on. Tässä tilanteessa sivuston analytiikan perusteita ei yleensä ole laitettu kuntoon ja todennäköisesti sivustolta löytyy useita kehityskohteita.

Haluan kehittää sivuston tuottoa

Jos tiedät, että sivustosi ei tuota, mutta et ole paikallistanut tulosta heikentäviä asioita, saadaan sivustonanalyysillä syyt selville ja pääset kohdistamaan toimenpiteet ja resurssit tehokkaasti oikeisiin asioihin.

Sivuston uusiminen

Vanhan sivuston antama analytiikkadata auttaa uuden sivuston suunnittelussa. Sen avulla varmistetaan, että toimivia ratkaisuja ei hylätä ja kehittämistä vaativat asiat otetaan uudessa verkkosivustossa huomioon.

Vaikka suosittelemme analyysin tekemistä ennen sivuston uusimista, voidaan se tehdä myös uuden sivuston julkaisun jälkeen. Tällöin riskiksi jää kuitenkin se, että mikäli sivustoon on uudistamisen yhteydessä jäänyt runsaasti puutteita, voi edessä olla suuri remontti. Suosittelemmekin, että jos harkitset uuden verkkosivuston hankkimista, käännyt Digiteamin puoleen.

Jotta pääsisit sinne, minne haluat, pitää sinun ensin tietää missä olet.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD