Some koulutus

Digiteam kouluttaa yrityksiä ja yhteisöjä sosiaalisen median kanavien valinnassa, kanavien omien käyttöliittymien/työkalujen käytössä ja some-mainonnassa. Digiteamin toteuttaa myös sosiaalisen median luentoja yhteistyössä eri korkeakoulujen ja yritysjärjestöjen kanssa.

Some-koulutuksen aiheita

Sosiaalisen median viestintä­suunni­telman toteut­taminen

Some-kanavien valinta yrityksen tavoittei­den mukaisesti

Viestintä­suunni­telmien tekemisen some-kanaviin

Tehokkaan Facebok-mainonnan tekemisen

LinkedIn-mainonnan tekemisen

Some-kanavien hyödyn­täminen henkilö­brändäyk­sessä

Some-koulutuksen avulla

Meistä sanottua

Halusimme uudistaa sivumme ja sivustouudistus meni nappiin! Yhteistyö Digiteamin kanssa oli pätevää, nopeaa. Löysimme sivustouudistuksen kautta itsellemme luottokumppanin vielä vaativampiinkin digiprojekteihin.
Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Digiteamin osaavaan ja ketterään palveluun. Tuloksia saatiin jo heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien

Some-koulutus­vaihtoehtoja

Sosiaalisen median strategiakoulutus

Some-strategiakoulutus antaa edellytykset yritysjohdolle hahmottamaan oman organisaation resurssit some-maailmassa, auttaa ymmärtämään some-markkinan sekä toiminnan tavoitteet liiketoiminnalle. Lisäksi autamme eri some-kanavien valinnassa riippuen tavoitteista, resursseista ja liiketoiminnan luonteesta.

Some-kanavien valinta

Liiketoimintasi luonne ja tavoitteet some-toiminnalle määrittelevät ne kanavat, joissa kannattaa olla esillä. Kaikissa kanavissa ei kannata olla esillä jos resurssit eivät riitä hallitsemaan ja viestimään kohderyhmälle halutulla tavalla. Digiteamin kouluttajilla on kokemusta Facebookin, Twitterin, LinkedInin ja Instagramin koulutuksista.

Some viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelmakoulutuksen avulla yrityksesi henkilöstö saa ohjeistuksen, jonka avulla viestintä some-kanavissa on synkassa strategian mukaisesti. Koulutus antaa eväät tekemään säännöllistä viestintää, hallitsemaan kriisiviestintää somessa, antaa selkeät pelisäännöt yrityksen sisällä miten viestiä ja millä tavalla.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD