fbpx

Tulospohjaisen hakukoneoptimoinnin haasteet

Tiesitkö, että tulospohjainen hakukoneoptimointi on saatettu toteuttaa linkkifarmeilla ja se voi vahingoittaa sivustosi hakukonelöydettävyyttä?

Oletko saanut tarjouksen tulospohjaisesta hakukoneoptimoinnista, jossa maksat vain, mikäli hakukonesijoituksesi on tarpeeksi korkea? Idea on tosi kiva, jos palvelu vain kestäisi lähempää tarkastelua.

Palvelun ongelma kiteytyy kahteen asiaan:

 1. Mistä oikeasti maksan
 2. Palvelu on tuotettu tavalla, josta voi olla myöhemmin haittaa

Mistä oikeasti maksat

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on parantaa sivuston löydettävyyttä hakukoneessa ja saada sivustolle ostoaikeissa olevia kävijöitä, joista sivuston avulla saadaan jollain aikavälillä tilauksia, yhteydenottoja ym.

Jotta hakukoneoptimoinnilla tavoiteltava hyöty saavutettaisiin, pitäisi tapahtua seuraavat asiat

 1. Sijoitus hakutuloksessa pitää olla riittävän korkea oikeilla hakusanoilla
 2. Hakutuloslinkin pitää olla riittävän houkuttava ja sisältää hakijalle olennaiset tiedot, jotta sitä klikataan
 3. Sivuston sisällön tulee olla kunnossa, jotta se vastaa hakijan tiedon tarpeeseen ja ohjaa tämän tekemään haluttuja asioita

Etusivun hakusijoitukset eivät ole keskenään saman arvoisia

Erään tulospohjaista hakukoneoptimointia myyvän yrityksen veloitusperuste on sellainen, että maksat palvelusta vain, mikäli sivustosi löytyy Googlen etusivun tulosten joukosta sovituilla hakusanoilla. Periaate on selkeä, mutta ostajan saama hyöty on vähintäänkin kyseenalainen.

Googlen etusivun hakutuloksissa on yleensä kymmenen hakutulosta. Näistä ensimmäiset kolme keräävät orgaanisista klikeistä valtaosan, kun taas häntäpään linkit saavat tuskin lainkaan huomiota. Asiakas maksaa saman hinnan riippumatta siitä, onko hän sijalla yksi vai sijalla kymmenen.

Halpa ja hyvä SEO?

Hakukoneoptimoinnissa maksetaan yleensä työstä. Työ pitää sisällään avainsanatutkimuksen, sivuston sisältörakenteiden ja teknisen tutkimisen, mahdollista konversioanalyysia jne. Vasta tämän jälkeen alkaa varsinainen hakukoneoptimointityö, sivukartan ja sisältöjen suunnittelu, toteutus ja tekninen optimointi, mahdollinen sivuston perusteellinen uusiminen. Jos työ tehdään hyvin, huomioidaan prosessissa myös konversio-optimointi ja sivuston myyvyyden kehittäminen.

Tällaista työmäärää ei voi myydä tulospohjaisesti muutaman sadan euron kuukausihinnalla niin, että se olisi tekijälle kannattavaa. Tulospohjaisessa hakukoneoptimoinnissa myydään siis jotain ihan muuta, kuin työtä.

Muutamalle sanalle tehty optimointi?

Kun asiakas ostaa muutamalle sanalle kohdennettua edullista optimointia, tarkoittaa se sitä, että optimoinnissa käytetään hyvin suppeaa keinovalikoimaa ja haetaan pikavoittoja. Hakukoneoptimoinnissa tulisi kuitenkin hakea kestäviä ratkaisuja.

Järkevästi toteutettu optimointi kehittää koko sivuston hakukonelöydettävyyttä kaikkien tuotteiden ja palveluiden osalta, vaikka siinä ehkä haetaankin tiettyjä painotuksia sanavalintojen osalta. Kunnollisen avainsanatutkimuksen puuttuminen saattaa vinouttaa sitä, miten löydettävyyttä kannattaa kehittää.

Mitä haittaa siitä on, jos halvalla hinnalla kerran saadaan tuloksia?

Palvelun haitta ei liity siihen, etteikö tuloksia voisi syntyä. Ongelmat liittyvät lähinnä siihen,

 • saanko rahoilleni oikeasti vastinetta
 • kuinka kestävällä pohjalla toteutus on
 • kuinka hakukone siihen suhtautuu (mahdolliset rangaistukset)
 • mitä hyötyä sijoituksen paranemisesta muutamalla sanalla on

Kuinka tulospohjainen hakukoneoptimointi on yleensä toteutettu

Tulospohjainen hakukoneoptimointi toteutetaan yleensä rakentamalla linkkejä muilta sivustoilta asiakkaan sivustolle. Tämä on keinona varsin hyvä ja tehokas. Tässä tapauksessa linkit luodaan sellaisille sivustoille, joita kutsutaan linkkifarmeiksi. Nämä sivut on luotu vain hakukoneoptimointia varten, eli niiden tehtävä ei ole varsinaisesti löytyä, vaan ainoastaan toimia linkitysalustoina tulospohjaiselle hakukoneoptimoinnille.

Sivuille luodaan myytyihin hakusanoihin liittyvää sisältöä muutaman tekstikappaleen verran ja linkitetään se asiakkaan sivulle. Hakukoneet pitävät tällaisia linkityksiä suosituksina asiakkaan sivustoa kohtaan ja ne nostavat sivuston arvoa hakukoneen silmissä, jolloin sijoitus paranee.

Haitat asiakkaalle

Linkkifarmit ovat hakukoneen kannalta ei-toivottuja, sillä niiden avulla hakukonetulokset vääristyvät. Linkkienhän pitäisi olla aidosti käyttäjien synnyttämiä ja niiden tulisi ohjata kävijöitä hyvän sisällön ääreen ja niiden pitäisi auttaa hakukonetta arvottamaan sivustojen laatua. Käytännössä linkkifarmit ovat siis hakukoneiden huijaamista.

Huijaamalla hankittu hakukonesijoitus ei ole kestävällä pohjalla ja hakukoneet pyrkivät jatkuvasti siivoamaan tällaisia sivustoja pois tai nollaamaan linkkifarmien vaikutusta. Jos ja kun huijausyritys paljastuu hakukoneelle, saattaa asiakkaan verkkosivuston löydettävyys heiketä.

Tulospohjaisen black hat hakukoneoptimoinnin haitat

 • Jatkuva kk-laskutus kerran tehdystä muutaman tunnin työstä (on muuten varmasti kannattavaa myyjälle)
 • Löytyminen etusivun viimeisten linkkien joukosta ei ole saman arvoinen top 3 linkkien kanssa
 • Suppea löydettävyyden kehittäminen tuottaa rajallisen hyödyn
 • Mahdolliset hakukoneen antamat sanktiot, jos huijaus paljastuu
 • Pelkkä sijoitus ei vielä tuo laadukkaita kävijöitä – ollaan vasta hyödyn tuottamisen ensimmäisellä portaalla

Black Hat SEO  

Hakukoneoptimoinnissa puhutaan Black Hat SEO keinoista. Black Hat menetelmillä tarkoitetaan toimintatapoja, jotka ovat vähintään eettisesti kyseenalaisia tai joissa liikutaan ainakin sallitun ja kielletyn rajamailla, mutta rikollisesta toiminnasta siinä ei ole kyse. Joka tapauksessa ne ovat Google Webmaster ohjeistuksien vastaisia. Black Hat menetelmien käyttämisestä voi koitua sanktioita. Nämä menetelmät voivat tuottaa hetkellisesti tulosta, mutta eivät tuota hakukoneoptimoinnissa tavoiteltua pitkäaikaista hyötyä.

White Hat SEO

White Hat menetelmillä tarkoitetaan Googlen sääntöjen (Webmasters) mukaan toteutettua hakukoneoptimointia. Kun hakukoneoptimointi on tehty White Hat tekniikoilla, ei tarvitse pelätä, että sivustoa rankaistaisiin Googlen Webmasters sääntöjen rikkomisesta. White Hat SEO tuottaa yleensä pitkäkestoista hyötyä.

Black Hat hakkerointi ja White Hat hakkerointi

Myös hakkeroinnissa puhutaan Black Hat ja White Hat menetelmistä, mutta sitä ei pidä sekoittaa hakukoneoptimoinnin vastaaviin termeihin.

 Black Hat hakkeroija pyrkii aiheuttamaan vahinkoa haittaamalla tai estämällä järjestelmien toimintaa tai hyötymään taloudellisesti esim. tietojärjestelmistä varastetun tiedon myynnillä. Black hat hakkerointi on siis rikollista toimintaa. 

White Hat hakkerointi pyrkii tunnistamaan järjestelmien ja tietoverkkojen heikkouksia, jotta pystytään kehittämään keinoja suojautua Black Hat hakkeroinnilta. Tavoitteena on siis yleinen turvallisuuden lisääminen.

Yhteenveto

Jos jokin kuulostaa liian hyvältä, niin siitä todennäköisesti on juuri kyse. Pahimmillaan tulospohjaista hakukoneoptimointia voidaan verrata siihen kuuluisaan tapaan lämmittää housuja pakkasella.

Linkkifarmeista löytyy paljon tietoa hakukoneesta ja alan auktoriteetit kommentoivat aihetta Vierityspalkin sivustolla. https://vierityspalkki.fi/2021/11/24/verkkosivustot-eivat-aina-kuole-joskus-ne-muuttuvat-zombie-sivustoiksi/

Törmäsimme hetki sitten yritykseen, jolle oli myyty tulospohjaista hakukoneoptimointia ja sen oli tarkoitus korvata Google Ads -mainonta. Parin kuukauden jälkeen tulokset olivat kuulemma todella hyviä ja niinpä mainontaa ei kannata jatkaa. Tämä alueellisia kuluttajapalveluita myyvä yritys oli optimoiduilla sanoilla saanut kolmen kuukauden aikana kaksi kävijää sivustolle orgaanisen haun kautta. Siinä voi hetken aikaa laskeskella kävijälle hintaa. Search consolella tehdyn mittauksen perusteella, ei tällä optimointifirmalla pitäisi olla mitään laskutusperustetta. Lepuutan matkalaukkuani.

 


Antti Kärki

Hyvää digimarkkinointia vuodesta 2003, mutta vuosi vuodelta huononevaa huumoria. Kaikki samassa paketissa! Antti katselee markkinointia laajakatseisesti asiakkaan, toimiston ja web-analyytikon silmin, mutta tarttuu hanakasti myös yksittäisiin asioihin. Antin teksteissä haetaan välillä pientä herättelyä, sillä digimarkkinoinnin toimialalla riittää kehitettävää.

Jaa
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Uusimmat

Haluatko lisää luettavaa?

Haastamme, opastamme ja kerromme digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista asioista.