Verkko­liike­toiminnan analyysi

Verkkoliiketoiminnan analyysi on kasvuhakkeroinnin ja inbound-markkinoinnin ensimmäinen ja ehkä tärkein askel. Käytännössä analyysin avulla selvitetään keinot, joilla yritys voi hankkia enemmän myyntiä. Analyysi perkaa verkkoliiketoiminnan, sekä digimarkkinoinnin heikkoudet ja vahvuudet, löytäen tärkeimmät kehittämiskohteet, liittyivät ne sitten viestintään, asiakaspolkuihin, tunnettuuteen, saavutettavuuteen, teknologiaan, verkkopresenssiin tai nykyiseen markkinointiin.

Mitä verkkoliiketoiminnan analyysi antaa

Analyysi antaa vastaukset siihen, miten ja miksi yrityksen verkkopresenssi tuottaa nykyisiä tuloksia. Se kertoo arvioin siitä, mitä on saavutettavissa ja minkälaisilla panostuksilla. Lopputuloksena on konkreettinen kehittämissuunnitelma.

  • Kokonaisvaltaisen kuvan verkkoliiketoiminnan nykytilasta asiakkaan, asiantuntijan ja datan mukaan
  • Missä verkkoliiketoiminnan haasteet ja kehityskohteet ovat ja mitä niille pitää tehdä
  • Kuinka markkinointia ja sivustoa pitäisi kehittää liiketoiminnan ehdoilla
  • Mihin resurssit kannattaa kohdentaa, jotta panostukselle saadaan paras tuotto

Verkkoliiketoiminnan analyysissä tarkastellaan myös, kuinka hyvin nykyinen liiketoimintamalli skaalautuu verkkoon.

Miten analyysi toteutetaan

Analyysi aloitetaan liiketoimintatavoitteiden ja digitaalisen presenssin kartoituksella. Samalla selvitetään asiakkaan näkemys nykytilasta ja asioiden toimivuudesta. Tämän jälkeen selvitetään verkkoliiketoiminnan todellinen tilanne ja tulokset.

Tässä vaiheessa arvioidaan myös sitä, kuinka realistisia tavoitteet ovat, tai onko niitä lähdetty verkossa tavoittelemaan oikealla tavalla. Tavoitteet ja keinot kirkastetaan, jonka jälkeen luodaan nykytilan pohjalta kehityskohteet, toimenpidesuositukset ja budjettiarvio toimenpiteiden tekemiselle.

  • Tavoitteet ja nykytila kartoitus – asiakkaan ja asiantuntijan näkemys nykytilasta
  • Mittarit ja analysointi – nykytila mittareiden valossa – missä oikeasti mennään
  • Arvioidaan asiakkaan asettamia tavoitteita ja nykyistä verkkoon vietyä liiketoimintamallia – liiketoiminnan skaalautuvuus verkkoon
  • Tavoitteiden kirkastus
  • Kehityskohteet, toimenpidesuositukset ja budjetti

Miksi Digiteam

Osaamisemme perustuu pitkään liiketoimintakokemukseen ja syvälliseen digitaalisen markkinoinnin osaamiseen. Olemme kehittäneet niin suurien kuin pienien yrityksien verkkoliiketoimintaa, sekä toimineet itse yrittäjinä. Haluamme olla Kumppani, joka ottaa yrityksesi tilanteen, sekä resurssit huomioon ja tuottaa läpinäkyviä tuloksia. Haemme ratkaisuja, jotka ovat asiakkaallemme tuottavia ja toteutettavissa.

Milloin verkkoliiketoiminnan analyysiä tarvitaan

Verkkoliiketoiminnan analyysi on syytä tehdä silloin kun haluat saada nykyisestä tekemisestä enemmän irti tai jos et ole varma siitä, onko nykyinen toimintamallisi oikea.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Riku Seppälä

CO-FOUNDER | DIGITAL ADVISOR

Sulje