Verkkoliiketoiminnan kehittäminen

Verkkoliiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan organisaation digitaalisten toimintojen jatkuvaa ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Termiä voidaan käyttää myös voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kohdalla. Kehittäminen voi kohdistua esim. viestinnän tai mainonnan tehokkuuden parantamiseen. Kotisivut ovat organisaation verkkoliiketoiminnan näkyvin osa. Sivuston kehittämisen tulisi olla jatkuvaa ja tavoitteita auditoida ja tarkentaa aika-ajoin. Tarvittaessa henkilökuntaa voidaan kouluttaa tuottamaan esim. hakukoneystävällistä sisältöä tai viestintäihmisiä hyödyntämään verkon tietolähteitä. Mahdollisuuksia on monia. Lisätietoja koulutuksista koulutussivuilta

Digiteamin asiantuntijoilla on kokemusta verkkoliiketoiminnan kehittämisestä useilta eri toimialoilta. Toimialaosaaminen on hankittu käytännön työssä erilaisten organisaatioiden kehitysprojektien parissa. Otamme aina huomioon kokonaisuuden kaikissa asiakasprojekteissa olivatpa ne kotisivu-, mainonta- tai optimointiprojekteja.

Mitä asioita liiketoiminnassa voidaan kehittää

Kun tavoitteet ja mittarit ovat kirkastettu, saadaan luotua verkkoliiketoiminnan kehittämiselle strategia ja konkreettinen polku, jolla asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jatkuva, esim. kuukauden-kahden välein pidettävät palaverit, antavat erinomaisen lähtökohdan koko verkkoliiketoiminnan kehittämiseksi.

Aiheina palavereissa voivat olla mm.

  • Liidituotannon/liidinkäsittelyprosessin tehostaminen
  • Mainonnan tehokkuuden parantaminen
  • Verkkopalvelun käyttäjäkokemuksen parantaminen
  • Sisällöntuotannon SEO-ohjeistaminen
  • Analytiikan hyödyntämisen tehostaminen
  • Verkkoliiketoimintamittareiden asettaminen ja niiden hyödyntäminen
  • Mainonnan kanavien tehokkuuden parantaminen

Verkkoliiketoiminnan mittarit

Liiketoimintamittareiden määrittely ja asettaminen on ensimmäinen askel liiketoiminnan kehittämisessä. Tuolloin tulee mietittyä, miten verkon tulisi tukea organisaation tavoitteita ja miten tavoitteisiin pääsyä voidaan seurata. Tuon pohdinnan perusteella syntyy organisaation digistrategia. Mittareiden määrittelyyn on usein hyvä hakea sparrausapua organisaation ulkopuoliselta taholta, koska silloin nousee usein esiin sellaisia näkökulmia, joita organisaatiossa ei ole osattu huomioida.

Jatkuvan palvelun hyödyntäminen vaatii organisaatiolta oikeastaan vain päätöksen. Jos haluat virittää organisaatiosi verkkopalvelun huippukuntoon, ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen.


Sulje