fbpx

Verkkosivuston elinikä ja sivuston uusimisen tarve

Kun verkkosivut päätetään uusia, löytyy taustalta useita erilaisia motiiveja. Joku haluaa uusia ulkoasun, toinen helpottaa päivitettävyyttä, joku haluaa parantaa teknistä toimivuutta tai kehittääkseen liiketoimintaansa. Näistä syistä liiketoiminnan kehittäminen on tietenkin se mihin kaikki uudistaminen lopulta tähtää. Mutta jos uudistamisessa keskitytään vain yhteen liiketoimintahyötyyn vaikuttavaan tekijä, ei uudistamisella välttämättä saavuteta toivottua vaikutusta.

Sivuston liiketoimintahyötyyn vaikuttavia tekijöitä on todella paljon ja ne pitäisi kaikki ottaa mahdollisimman hyvin huomioon. Jos uudistamisessa keskitytään vain yhteen asiaan ja vanhan sivuston ”hyvät jutut” hylätään uudistuksen yhteydessä, sivuston liiketoimintahyöty saattaa ottaa jopa takapakkia.

Kuinka verkkosivusto vanhenee?

Yrityksen verkkosivusto voi vanhentua monella tavalla. Riippuen siitä, mikä asia sivustolla on vanhentunut, se voi vaikuttaa hyvin paljon tai ei juuri lainkaan sivuston toimintaan tai tuottavuuteen. Osa muutoksista on sellaisia, että ne on helppo havaita paljaalla silmällä, kuten sivuston ulkoasun tai vanhentuneeseen sisältöön liittyvät asiat. Jos sivuston teknologia tai palvelintarjoajan kalusto vanhenee näkyvästi käsiin, niin silloin sivustolle saattaa tulla toimintahäiriöitä, se saatetaan hakkeroida tai se lakkaa kokonaan toimimasta.

Sivuston elinikää voidaan pidentää, kun seuraavat asiat otetaan huomioon

 • Moderni julkaisujärjestelmä, jota kehitetään ja tuetaan
 • Nykyaikainen, kestävä toteutustapa
 • Kevyesti muokattava, ketterästi päivitettävä toteutus
 • Ylläpitosopimus ja osaava kumppani, joka pitää huolta sivuston teknisestä ajantasaisuudesta
 • Moderni, selkeä ja hyvän näköinen, mutta konstailematon visuaalinen toteutus
 • Myynnillisen viestin ja sisällön pitäminen houkuttelevana ja ajantasaisena

Koska muuttujia on paljon, ei uusimitiheydelle tai uusimisen tarpeelle voi antaa täsmällisiä ennusteita. Oleellista olisikin tunnistaa uudistamisen tarve ajoissa, jotta sivustosta ei tule liiketoiminnan kehittämistä jarruttavaa tekijää.

Kuinka verkkosivuston elinikää voi pidentää?

Sivuston uusimisen tarpeeseen vaikuttavat tapa jolla se on toteutettu, sekä tekninen kehitys ja visuaaliset trendit. Muutostarpeen havaitseminen on joskus vaikeaa, koska kaikki vanhenemiseen liittyvät asiat eivät välttämättä näy päälle ja toisaalta vanhaan sivustoon ”tottuu”.

Sivuston tekninen toteutus

Jos sivustosta haluaa pitkäikäisen kannattaa valita julkaisujärjestelmä, jota ylläpidetään ja kehitetään, eli sille löytyy tuki. Julkaisujärjestelmää pitää myös käyttää oikein. WordPressiä tuetaan laajasti, mutta toisaalta sillä voidaan toteuttaa sivustoja hyvin monella tavalla, esim. lisäosien osalta. Joustava ja helposti muokattava toteutustapa pidentää myös teknisen toteutuksen elinikää ja todennäköisesti keventää myös päivitettävyyttä.

Lisäosien käyttämisessä pitää käyttää harkintaa, milloin niitä käytetään ja milloin ominaisuudet kannattaa tilata räätälöityinä. Räätälöity toteutus on perusteltu silloin, jos se tarjoaa selkeän liiketoimintaedun ja sen tekijä pystyy tarjoamaan sille tuen ja ylläpidon. Laajalti käytössä oleva ja tuettu lisäosa taas puoltaa paikkaansa silloin, jos räätälöity toteutus on liian kallis, tai tekijä ei pysty tarjoamaan ylläpitoon tukea.

Sivuston teknistä elinikää pidentää myös se, että se on toteutettu modernilla tavalla ja kestävillä ratkaisuilla, sillä näillä se saattaa toimia useita vuosia ilman suurempaa teknisen alustan viilaamista.

Sivuston päivitykset ja ylläpito

Sivuston teknistä ylläpitoa ei yleensä kannata jättää pelkän palvelintarjoajan varaan. Laadukkaat palvelintarjoajat kyllä tekevät esimerkiksi WordPressiin liittyviä päivityksiä, mutta jos päivittämiseen liittyy ongelmia tai jokin osa järjestelmästä ei päivity, ei palvelintarjoaja lähtökohtaisesti ryhdy tätä tutkimaan, tai korjaamaan.

Tästä syystä yritys tarvitsee verkkosivuston ylläpitoon kumppanuuden, eli sivuston tekijän. Sivuston tehnyt yritys tietää ja tuntee toteutuksensa ja pystyy nopeimmin selvittämään mahdolliset päivityksissä ilmenneet ongelmat. WordPressin päivitysten yhteydessä ylläpitäjän pitää olla hereillä ja katsoa, että jos johonkin lisäosaan ei ole tullut päivitystä pitkään aikaan, se kannattaa vaihtaa uuteen, jotta siitä ei muodostu tietoturvariskiä.

Laadukkaalla ylläpidolla ja päivityksillä sivuston tekninen elinikä voi kasvaa vuosilla.

Sivuston ulkoasu ja käytettävyys

Sivuston ulkoasukin vanhenee. Laitteiden ja yhteyksien kehittyessä, sivustoilla pystytään hyvälaatuisilla kuvilla toteuttamaan näyttävämpiä ulkoasuja. Tyylit ja toteutustavat muuttuvat ajan myötä. Viisi vuotta sitten tehty sivusto tuskin näyttää tänä päivänä nykyaikaiselta tai erityisen tyylikkäältä.

Ulkoasun uusiminen tulee viimeistään siinä vaiheessa ajankohtaiseksi, jos se on ristiriidassa sen kuvan kanssa, mitä yritys haluaa antaa itsestään, tai jos vanhentunut ulkoasu rupeaa vaikuttamaan sivuston tuloksiin ja konversioihin.

Jos tekninen toteutus on tehty modernilla tavalla, ei ulkoasun päivittäminen vaadi välttämättä julkaisujärjestelmän vaihtamista. Laadukkaan toteutuksen päällä voidaan ulkoasukin päivittää ilman laajaa teknistä projektia.

Myös kotisivujen ulkoasua voidaan pyrkiä toteuttamaan modernilla ja aikaa kestävällä tyylillä, jolloin sivusto kestää ajan hammasta pidempään.

Oleellista olisikin tunnistaa uudistamisen tarve ja erottaa päivittämisen, sekä ylläpidon ja uudistamisen ero.

Myynnillinen viesti

Myynnillisen sisällön tulisi kehittyä asiakastarpeiden ja liiketoimintatarpeiden pohjalta. Myynnillisen sisällön pitää myös kulkea käsikädessä ulkoasun ja käytettävyyden kanssa. Myynnillisen sisällön, yksittäisten sivujen ja koko sivuston sisältörakenteen pitää ottaa huomioon verkkokäyttäytymisen lainalaisuudet. Verkkokäyttäytyminen taas kehittyy laitteiden ja yhteyksien mukana. Kun sisältörakenteen perusteet on rakennettu hyvin, on myös viestin tai myyntikärjen päivittäminen kevyempää.

Verkkosivuston ylläpito, päivittäminen ja uudistaminen

Sivuston ylläpito tarkoittaa yleensä sivuston teknistä ylläpitoa, teknisen toimivuuden ja tietoturvan varmistamista. Ylläpitosopimukseen saattaa sisältyä myös sisältöjen päivittämiseen liittyvää palvelua, jos yrityksessä ei ole halua tai osaamista uusien sisältöjen lisäämiseen.

Sivuston päivittäminen saattaa tarkoittaa sisältöjen päivittämistä. Sillä voidaan tarkoittaa myös ulkoasun päivittämistä, mikäli tekninen pohja tai julkaisujärjestelmä pysyy samana. Myös tekninen alusta voidaan päivittää modernimpaan, vaikka ulkoasu ja sisällöt pysyisivät ennallaan.

Varsinaisella sivuston uusimisella tarkoitetaankin sitten yleensä koko paketin uudistamista ja joissain tapauksissa koko verkkosivuston tarkoituksen ja liiketoimintaroolin uudelleen määrittämistä.

Oltiin nyt sitten haluamassa päivittämistä tai uudistamista, niin ensisijaisen tärkeää on miettiä sen tavoitteet. Jos halutaan vaihtaa ulkoasu, teknologia tai sisällöt, niin samalla kannattaa selvittää, voisiko esim. sivuston myyntituloksia ja kaikkia siihen vaikuttavia asioita kehittää samalla istumalla.

Palvelinkumppanin valinta

Palvelinkumppaniin ja riittävään palvelutasoon kannattaa myös panostaa. Hyvä toimintavarmuus, nykyaikaisten teknologioiden tukeminen ja tietoturva näkyvät yleensä palvelinkumppanin hinnoissa. Hyvällä palvelutason valinnalla taataan hyvä tuki ja apu muutos- ja ongelmatilanteissa.

Tässä muutamia vinkkejä palvelinkumppanin valintaan:

 • päivittäiset varmuuskopiot
 • tarjolla viimeisin versio php-kielestä, joka päivittyy automaattisesti
 • palvelimen nopeusoptimointi välimuistitekniikoilla on hyvälaatuinen
 • 24/7 päivystys
 • julkaisujärjestelmäkohtainen osaaminen, esim. WordPress-erikoistunut palvelintarjoaja osaa tilkitä tietoturva-aukot

Digiteam on päätynyt käyttämään Seravo Oy:n WP-palvelua https://wp-palvelu.fi/, koska haluamme varmistaa tekemiemme verkkosivustojen ja verkkokauppojen toiminnan laadun.

 

Antti Kärki

Hyvää digimarkkinointia vuodesta 2003, mutta vuosi vuodelta huononevaa huumoria. Kaikki samassa paketissa! Antti katselee markkinointia laajakatseisesti asiakkaan, toimiston ja web-analyytikon silmin, mutta tarttuu hanakasti myös yksittäisiin asioihin. Antin teksteissä haetaan välillä pientä herättelyä, sillä digimarkkinoinnin toimialalla riittää kehitettävää.

Jaa
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Uusimmat

Haluatko lisää luettavaa?

Haastamme, opastamme ja kerromme digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista asioista.