Web-analytiikan auditointi – selvitä analytiikkasi tila

Jos et ole varma yrityksesi web-analytiikkatietojen luotettavuudesta tai riittävyydestä, tilaa Digiteamilta web-analytiikan auditointi. Tarkastamme analytiikkasi tilan, teemme kattavan raportin jatoimenpidesuositukset analytiikkatiedon kuntoon laittamisesta.

Miksi

  • Digimarkkinoinnin ja sivuston kehittämisen pitää perustua luotettavaan ja kattavaan analytiikkadataan
  • Google Analyticsin perusasennus ei anna tietoa myynnillisistä tapahtumista, eli sivuston tavoitetapahtumista
  • Ulkoisten varausjärjestelmien mittaus ei toimi pelkällä omalle sivustolle tehdyllä analytiikka- asennuksella
  •  Useimpien yritysten markkinointidata jää keräämättä osaamisen puutteen tai huolimattomuuden takia, jolloin markkinoinnin hyöty ja kehitysmahdollisuudet jäävät selvittämättä
  • Jos verkkopalvelu on hajautettu useaan domainiin (www-osoitteeseen), pitää seuranta saada mittaamaan näitä kuin yhtä sivustoa, jotta näiden yhteistoiminta saadaan mitattua järkevästi – Analyticsin perusasennus ei tätä tee
  • Seurantadataan ei saa kertyä sellaista tietoa, jonka perusteella kävijän voi henkilöllisyyden voi tunnistaa. Tällaisen tiedon kerääminen tapahtuu usein vahingossa, esim. sivustototeutuksen kautta tai mainostoimiston tekemän erillisen markkinointisivuston toteutuksen yhteydessä

Miten

  • Kartoitamme yrityksen liiketoimintatavoitteet verkossa, sekä kaikki niihin liittyvät verkkopalvelut
  • Kartoitamme nykyisin käytössä olevat analytiikkatyökalut, niiden asennuksen ja datan keräyksen
  • Testaamme ja tarkastamme mittauksen toimivuuden
  • Teemme raportin analytiikan nykytilasta, sekä annamme suositukset korjaavista toimenpiteistä

Miksi analytiikkatiedon kunto pitää tarkastaa

Ainoa oikea tapa kehittää sivustoa tai tehdä digimarkkinointia, on tehdä se mitatusti analytiikan avulla. Luotettavan analytiikkadatan pohjalta tehdyn lähtötilanneanalyysin perusteella määritellään mitä sivustolle ja markkinoinnille pitäisi tehdä. Analytiikka ei siis vain mittaa tapahtumia, vaan sen avulla tehdään
päätöksiä siitä, mitä verkossa kannattaisi tehdä. Myös kaikkien toimenpiteiden vaikutus pitäisi mitata ja päättää jatkokehitys näiden tulosten pohjalta.

Tätä työtä varten tarvitset laadukkaan ja kattavat analytiikkatiedon, jolla päästään mittaamaan joko suoraan myyntiin tai yhteydenottoihin liittyvät tapahtumat. Useimmat analytiikan ongelmat liittyvät
puutteelliseen myynnillisten tapahtumien mittaukseen, markkinoinnin mittaustietojen puuttumiseen, tai
vääristyneeseen analytiikkatietoon.

Eikö Google Analytics riitä?

Suurimmalla osalla sivustoja on tehty Google Analyticsin perusasennus. Normaalin sivuston tapahtumista saa sen avulla mukavan yleiskuvan, mutta liiketoimintahyötyyn liittyvät asiat jäävät tällä tavalla mittaamatta ja analytiikan pyörittelyyn käytetty aika ei ole kovin tuottavaa.

Sivustolle on suunnitteluvaiheessa mietitty liiketoimintatavoitteet, kuten esim. yhteydenotto, tilaus, ajanvaraus, tiedostonlataus, puhelu tms., joihin kohderyhmiä pyritään ohjaamaan. Kaikki näihin tavoitteiden täyttymiseen liittyvät tapahtumat, kuten sivuston erilaisten toiminnallisten elementtien klikkaukset, varausjärjestelmien tapahtumat, tai esim. lomakkeiden lähetykset, jäävät Analyticsilta mittaamatta, mikäli tätä tietoa ei sinne erikseen viedä esim. Google Tag Managerin avulla ja tämän jälkeen määritellä Google Analyticsin asetuksiin.

Varausjärjestelmät

Monilla yrityksillä varsinainen myynti saattaa tapahtua verkossa erilaisissa ulkoisissa varausjärjestelmissä, kuten kokous- majoitus-, ravintola-, terveys- tai kauneudenhoitopalveluiden ajanvarausjärjestelmissä. Nämä järjestelmät ovat usein eri sivustoilla, joten oman sivuston perusseuranta ei ole asennettu ko. järjestelmään, eikä tämän takia kerää niistä tietoa.

Joskus varausprosessi on tuotu iframen avulla pääsivustolle, vaikka se teknisesti sijaitseekin muualla. Iframe-tapahtumien mittaus onkin aivan oma tarinansa ja vaatii usein edistyneempää teknistä analytiikkatyötä, jonka Digiteam voi toteuttaa.

Toiseksi, vaikka asennus olisikin tehty ulkoiseen järjestelmään, ei perusasennus kerää ilman lisämäärittelyä tietoa muissa osoitteissa sijaitsevista järjestelmistä. Tämän lisäksi ulkoisen järjestelmän myynnilliset tapahtumat pitää erikseen määrittää mittaukseen.

Henkilöllisyyden tunnistamiseen liittyvä tieto

Google Analytics kerää käynnistä tietoa pääosin sen mukaan, mitä selaimen osoitekentässä lukee. Joissakin tapauksissa kävijä syöttää tietojaan lomakkeisiin tai varausjärjestelmiin. Jos sivuston tekijä ei ole ollut tarkkana, saattaa tätä tietoa kerääntyä myös selaimen osoitekenttään. Tällöin henkilöllisyyteen liittyvää
arkaluontoista tietoa kulkeutuu Google Analyticsiin tai muihin sivustoanalytiikkaohjelmiin. Tämän tiedon kerääminen sivuston kävijäseurantaan on kiellettyä.

Henkilötietojen keräytyminen on siis yleensä tahatonta, mutta voi johtaa analytiikkatilin sulkemiseen.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD