Web-Analytiikkatyökalut

Digiteam tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat web-analytiikkapalvelut. Palveluiden tuottamiseen käytämme erilaisia työkaluja ja ohjelmistoja. Asiantuntijoillamme on pitkä käytännön kokemus erilaisten analytiikka- ja kehitystyökalujen käytöstä erilaissa asiakasprojekteissa. Ohjelmilla saatavaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti verkkoliiketoiminnan kehittämisen eri osa-alueilla. Työkalut valitaan tapauskohtaisesti, jotta niiden tuottamasta datasta saadaan asiakkaille maksimaalinen hyöty. Mikäli haluat verkkopalvelusta kaiken hyödyn irti, ota yhteyttä ja sovitaan tapaamisesta.

Kävijäseuranta

Sivuston kävijäseurantaan käytetään tyypillisesti Google Analyticsia tai Snoobi Analyticsia. Myös Adoben analytiikkaa käytetään joissain organisaatioissa. Riippumatta mittaustyökalusta, on kävijäseurannan käyttöönottoprosessi hyvin samankaltainen. Pääasiallinen työkalumme on ilmainen Google Analytics.

 

Google Tag Manager

Analytiikkatyökaluksia voidaan lukea myös Googlen ilmainen Tag Manager, joka on tarkoitettu helpottamaan erilaisten sivustolle asennettavien seurantaohjelmien ja konversiopikseleiden asennusta. Tag Managerin käyttö vaatii eritystä tietämystä ja tarkkuutta, koska osaamattomissa käsissä sillä voi estää kotisivun toimimisen kokonaan.

 

Käytettävyystyökalut

HotJar on tyypillinen ohjelma, jonka avulla voidaan kerätä tietoa verkkopalvelun käytettävyyden kehittämistä varten. Ohjelma rekisteröi sivuston eri elementtien klikkaukset ja sen avulla voidaan tallentaa myös sivuston kävijöiden hiiren liikkeet. Saadun tiedon avulla voidaan parantaa esim. lomakkeiden toimivuutta. Toinen usein käytetty ohjelma on CrazyEgg, josta saa HotJarin tapaan tiedot sivuston eri elementtien klikkauksista.

 

Google Search Console

Google Search Consolen avulla saadaan arvokasta tietoa hakukoneoptimoinnin tueksi. Search Consolella voidaan tarkkailla sivuston toimintaa hakukoneen näkökulmasta.

 

Avainsanatyökalut

Käytämme hakukonemarkkinoinnissa erilaisia avainsanatyökaluja, joiden tuottamaa tieoa voidaan hyödyntää mm. hakukoneoptimoinnissa, hakusanamainonnassa ja esim. viestinnässä. Työkalut tuottavat tietoa esim. hakumääristä ja -trendeistä

 

Tiedon visualisointi

Tiedon hyödyntämisen lähtökohtana on sen helppo tulkinta. Siksi tuotetusta datasta pitää erottaa yritykselle oleellinen tieto ja esittää se mahdollisimman helposti tulkittavassa muodossa. Tällöin raportointi on tehokasta ja sen avulla voidaan tehdä liiketoimintaa tukevia päätöksiä. Tiedon esitysmuoto riippuu sen käyttötarkoituksesta ja käyttäjien omista resursseista ja voi vaihdella Excel-raportista PowerPoint-esityksen kautta erilaisiin visuaalisiin dashboard-ratkaisuihin. Eri tietolähteistä kerättyjen tietojen visuaalisointiin on löytyy ratkaisuja nykyään kohtuu kustannuksin. Esim. DashThis osaa yhdistää samaan dashboardiin mm. kävijäseuranta-, some- ja mainontadataa. Hyvä ratkaisu kävijäseurantatiedon visualisointiin on Googlen ilmainen Data Studio.

 

A/B-testaus

A/B testauksella voidaan testata eri variaatioiden toimisuutta verkkopalvelussa. Testaus on aina suunniteltava hyvin ja sen apuna voidaan tarvittaessa käyttää esim. Visual Website Optimizer työkalua.

 

Jos haluat lisätietoa tai tarjouksen Web-analytiikasta, ota yhteyttä.

Sulje