fbpx

Analyysit ja auditoinnit

Tutustu Digiteamin analytiikkapalveluihin. Analyysien tai auditointien avulla selvität sivuston ja markkinoinnin nykytilan ja kehitystarpeet. Lue lisää!

Analytiikkaraportit ja raportointipalvelut

Auditoinnit

 • Sivuston käytettävyys
 • Konversioaudit
 • Sivuston tekninen audit
 • Sivuston sisältöaudit
 • Verkkokaupan myynti
 • Hakukonelöydettävyys
 • Google Ads auditointi
 • Some markkinoinnin auditit

Analyysit

 • Verkkosivustoanalyysit
 • Digimarkkinoinnin analyysit
 • SEO analyysit
 • Konversioanalyysit
 • Verkkokauppa-analyysit

Jatkuva kehitys

Mainonnan ja sivuston jatkuvat kehityspalvelut ja analyysit, eli ns. ”kasvuhakkerointi”.

 • Verkkosivustot
 • Verkkokaupat
 • Digimarkkinointi
 •  

Auditoinnit

Jos epäilet sivustosi ja markkinointisi jonkin osa-alueen suorituskykyä tai toteutusta, pyydä Digiteamilta auditointi. Auditoinnin avulla selvitämme onko mainonnassa tai sivustolla akuuttia kehitystarvetta.

Analyysit

Analyysejä tarvitaan silloin, kun kehitystarve on tiedossa, mutta ei tiedetä mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Digiteamin ammattilaiset paikantavat analytiikan avulla ongelmakohdat ja löytävät toimenpiteet tulosten parantamiseen. Huippuammattilaisten kovan analytiikkaosaamisen, digimarkkinointiosaamisen ja liiketoimintaosaamisen avulla ratkaisut löytyvät useimpiin ongelmiin.

Jatkuva kehitys

Jatkuvaa analytiikan hyödyntämistä käytämme automaattisesti kaikessa jatkuvaluonteisessa mainonnassa. Tämän lisäksi jatkuvan kehityksen palveluita kannattaisi hyödyntää mm. jatkuvassa hakukoneoptimoinnissa, sivuston, tunnettuuden, konversioiden kehittämisessä ja monikanavaisen markkinoinnin kehittämisessä.

Parhaat tulokset saavutetaan, kun kehittämisen kohteena ovat sivusto ja mainonta kokonaisuutena. Tulokselliset tavoitteet ovat selkeät ja mittaamisella ohjataan vaiheittain edistyvää digimarkkinointisuunnitelmaa.

Miksi valita Digiteam?

Digiteamilla on yli 15 vuoden käytännön kokemus analytiikan lukujen ja raporttien hyödyntämisestä julkisen sektorin organisaatioiden ja yritysten kanssa. Me olemme analytiikan huippuosaajia, jotka poikkeuksellisesti osaavat myös toteuttaa omat toimenpidesuosituksensa.

Mittaukseen perustuvan digimarkkinointikonsultoinnin ja sivustokehityspalveluiden kautta me tiedämme, mikä verkossa toimii, miten ihmiset verkossa toimivat ja kuinka heihin vaikutetaan.

Mitä auditoinnit ovat?

Auditoinnin avulla selvitetään onko verkkosivustolla tai jollain digimarkkinoinnin osa-alueella kehitettävää ja mikä tämä kehitettävä asia olisi.

Esimerkiksi mainonnan toteutusta arvioidaan suhteessa sen tavoitteisiin, eli kuinka hyvin se on toteutettu ja minkälaisia tuloksia se tuottaa. Käytännössä selvitetään, pystyttäisiinkö mainonnan tuloksia parantamaan selkeästi tekemällä se paremmin tai vaatisiko mainonnan tulosten parantaminen sivuston kehittämistä.

Auditoinnissa siis selvitetään sivuston tai digimarkkinoinnin osalta

 • Onko nykyinen sivusto tai mainonta toteutettu riittävän laadukkaasti suhteessa tavoitteisiin
 • Onko nykyinen toteutus mitoitettu oikein (esim. sivuston toteutus tai mainonnan budjetointi)
 • Ovatko tulokset sellaisia kuin pitää
 • Jääkö merkittävä potentiaali saavuttamatta

 

Käytännössä auditointi antaa vastauksen siihen, onko tarvetta lähteä tekemään kehitystyötä. Lopputulemana voi olla esim. ”sivusto pitäisi hakukoneoptimoida, koska sen hakukonelöydettävyys on tällä hetkellä heikko tärkeimmillä tuote- ja palveluhakusanoilla”.

Lähes kaiken digimarkkinointiin, someen, sisältöihin, verkkosivustoihin ja verkkokauppoihin liittyen voi auditoida. Jos jonkin osa-alueen toimivuus mietityttää, ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Mitä analyysit ovat?

Auditoinnin avulla selvitetään mitä asiaa pitää kehittää. Analyyseissä taas selvitetään miten kehitystyö tehdään.

Analyyseissä kehitettävää asiaa tarkastellaan laajemmin ja samalla poraudutaan tuloksiin syvemmälle. Näin pyritään löytämään vastaukset sille, mitkä kaikki asiat vaikuttavat ja aiheuttavat nykyiset tulokset ja millä toimenpiteillä tulokset saadaan nousuun.

Miksi jatkuva kehitys on tärkeää?

Tiettyjen digimarkkinoinnin tai sivuston kehitystoimenpiteiden vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä, kuten esim. hakukoneoptimoinnin ja joskus asioiden tekeminen vaatii testaamista, tai luotettavien tulosten saaminen suurien datamäärien keräämistä.
Toisaalta maailma muuttuu, kilpailu vaikuttaa tuloksiin ja paikalleen jäämällä tulokset ennemmin tai myöhemmin tulevat heikentymään, jos asioita ei kehitetä.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD