fbpx

Google Analytics 4

Palveluidemme avulla varmistat että Google Analytics 4 toimii yrityksellesi parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakkaitamme
Logo Kh Remontit
Apollo Logo
Pivatic LOGO Org 1
Muurarit Logo (2)

Google Analytics 4 palvelut

GA4 käyttöönotto

Liiketoimintatavoitteiden mittaus ja raportointi käyttäjäystävällisellä tavalla.

 • Asennus
 • Asetusten määrittely
 • Konversiot
 • Tapahtumat

GA4 koulutukset

GA4 koulutukset eri tasoisille käyttäjille, analytiikan perusteista GA4 käyttöön.

 • Analytiikan perusteet
 • GA4 – mikä muuttui?
 • GA4 käyttökoulutus
 • Raporttien luominen

GA4 raportointipalvelu

Räätälöityjen näkymien ja raporttien luominen organisaation eri osille.

 • Tarvekartoitus
 • GA4 asetusten muutokset (tarvittaessa)
 • Raporttien ja näkymien luominen

Google Analytics 4 käyttöönotto

Google Analytics 4 käyttöönotto toteutetaan Google Tag Managerin kautta. Toteutustapamme varmistaa, että mittaus toimii oikein, kaikki liiketoimintakriittinen tieto on mittauksessa, seurantadata on selkokielistä, avainluvut on esitetty raporteissa helposti ymmärrettävillä termeillä.

Käyttöönotossa on pyritty myös siihen, että asennus on aikaa kestävä, jotta analytiikka pysyisi luotettavana ja ajan tasalla myös sivustolla tapahtuvien muutosten jälkeen.

Huom! GA4 oletusasetusten kautta oleellisten tietojen poimiminen on merkittävästi työläämpää ja tästä syystä toteutamme asennuksen käyttäjäystävällisellä tavalla.

Google Analytics 4 koulutukset

GA4 koulutukset räätälöidään organisaation tai henkilöiden tarpeiden mukaisesti. Koulutukset voidaan hoitaa etäyhteyksillä, mutta suosittelemme Face-to-face koulutuksia, joissa vuorovaikutus on parempi.

GA4 koulutuksissa tulee ottaa huomioon:

 • Koulutuksen tavoitteet
 • Osallistujien lähtötaso
 • Koulutettavien määrä
 • Nykyinen GA4 asennus ja käytössä olevat tagit – sellaisten raporttien käyttöä ei voi kouluttaa, joita asennuksesta ei löydy, esim. konversiot tai mainonnan mittaus

 

Kouluttajamme ovat saaneet erityistä kiitosta selkeydestä, monipuolisuudesta ja kyvystä ottaa koulutettavien osaamistaso huomioon.

Google Analytics 4 raportointi

Räätälöidyillä näkymillä ja automaattisesti lähetetyillä raporteilla pyritään varmistamaan analytiikkadatan hyödyntäminen. Yksi suurimmista esteistä analytiikkatiedon käyttämiselle on erillinen kirjautumistarve Google Analyticsiin ja haluttujen tietojen etsiminen raporttiviidakosta.

Raportointipalvelussa GA4:n keräämästä tiedosta voidaan tuottaa kullekin henkilölle tai organisaatiolle heitä kiinnostavat näkymät ja varmistaa että tieto tavoittaa heidät säännöllisesti.
Huomioithan, että raporttien luominen saattaa edellyttää GA4 asennuksen muokkaamista.

Tarvittaessa raportointiin voidaan tuoda myös muita digimarkkinoinnin tietolähteitä esim. somesta, SEO-työkaluista tai mainostyökaluista ja yhdistää ne yhteen Google Data Studio näkymään. . Lisää tietoa Dashboardeista ja räätälöidyistä monikanavaraporteista löydät täältä

Miksi valita Digiteam?

Digiteamilla on yli 15 vuoden käytännön kokemus analytiikan hyödyntämisessä julkisen sektorin organisaatioiden ja yritysten kanssa. Teknisen osaamisen lisäksi lähestymisemme on hyvin käyttäjäystävällistä ja pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme saavat analytiikasta käytännön hyötyä omassa työssään ja tavoitteidensa saavuttamisessa.

Meiltä saat apua analytiikan teknisessä käyttöönotossa, tavoitteiden määrittelyssä, raportoinnin luomisessa, analytiikan ylläpidossa, koulutuksissa, tulosten analysoinnissa, toimintasuunnitelmien tekemisessä ja tuloksia kehittävien toimenpiteiden toteutuksessa niin digimarkkinoinnissa kuin verkkosivustoprojektien kautta.

Digiteamin kanssa toteutettu projekti tuotti kattavan selvityksen ja konkreettiset ratkaisuehdotukset siihen, kuinka Terveyskylän talojen hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa ja mitä asioita kannattaisi huomioida tulevaisuudessa. Olimme hyvin tyytyväisiä muun muassa itseohjautuvaan työskentelytapaan ja asiantuntijuuden kautta selkeästi esiin nostettuihin helposti toteutettaviin ratkaisuehdotuksiin.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD