Display-mainonta

Digiteam tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia display-mainonnan palveluita – suunnittelusta toteutukseen ja tulosten tarkkaan analysointiin. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan display-mainonnalla tehokkaita tuloksia B2B- ja B2C-markkinoinnissa, sillä satojen projektien kokemus ja datalähtöinen lähestymistapa on tuonut meille vahvan strategisen kokonaisnäkemyksen parhaiten toimivista kampanjasisällöistä ja optimaalisista mediavalinnoista.

Meillä on käytössämme laaja mediapaletti, joka mahdollistaa asiakkaalle erinomaiset tavoittamismahdollisuudet niin Suomen suurimmissa online-medioissa kuin tarkoin kohdennetuilla niche-markkinoilla. Kampanjat voidaan kohdentaa joko paikallisesti tai valtakunnallisesti sekä tavoittaa kohderyhmiä molemmilla kotimaisilla kielillä. Huomioimme jokaisen display-kampanjan suunnittelussa asiakkaan yksilöllisen tilanteen. Näin autamme valitsemaan toimenpiteet ja tuottamaan luovat sisällöt, jotka tukevat parhaiten tavoitteiden saavuttamista.

Tärkeä osa toimintaamme on kampanjoiden tulosten analysointi. Näin saat tietää tarkalleen missä kampanja on näkynyt, mitä tuloksia on saavutettu sekä miten kampanjoita voidaan kehittää tulevaisuudessa entistä tehokkaammiksi. Asiakkaillemme yhteistyö kanssamme on vaivatonta, ja tarkoin harkittujen kampanjavalintojen ansiosta myös kustannustehokasta.

Display-mainonnan avulla

Vahvuutemme

Strateginen suunnittelu ja mediavalinnat

Meiltä saat display-mainonnan kampanjaasi asiantuntevaa konsultointia ja strategista suunnittelua. Kokeneet asiantuntijamme auttavat luomaan tehokkaita ja tavoitteisiin ohjaavia kampanjoita, laadukkaisiin medioihin ja harkitusti kohdennettuna. Mainonta voidaan suunnata haluamillesi uusille kohderyhmille kuin uudelleenmarkkinointina sivustolla vierailleille.

Kartoitamme aina ensin tarpeenne ja tavoitteenne sekä kerromme erilaisista vaihtoehdoista. Tämän pohjalta annamme suosituksemme tavoitteiden kannalta tehokkaimmasta toteutuksesta.

Sovittuamme kampanjan pääpiirteet, luomme yksilöllisen suunnitelman luovista sisällöistä ja sopivista mediavalinnoista. Lähtökohtana on aina saavuttaa asiakkaillemme mahdollisimman hyviä tuloksia, mahdollisimman kustannustehokkaasti.

 

Mittaaminen ja kampanjoiden analysointi

Toimintamme ytimessä on saavuttaa asiakkaillemme tuloksia, joten perustamme toimintamme aina dataan. Emme tyydy vain raportoimaan mainosnäyttöjä, vaan pureudumme tuloksiin syvällisesti ja tarjoamme asiakkaillemme selkeää ja avointa analyysiä kampanjan tehokkuudesta.

Mittaamme kampanjan tehoa asiakkaan verkkosivuille määritettävien mittarien avulla, joiden pohjalta saamme selkeän käsityksen kampanjalla aikaansaaduista toimenpiteistä ja mainonnan konkreettisista tuloksista. Analyysiin perustuen annamme asiakkaillemme myös suosituksia tulevia kampanjoita varten.

Näkemyksellistä digimarkkinointia

Vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista on tuonut meille laajan kokonaisnäkemyksen
eri kanavien ja medioiden tarjoamista mahdollisuuksista ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin tavoitteisiin ja tilanteisiin. Meiltä asiakas saakin vankkaa asiantuntemusta parhaasta markkinointitoimenpiteiden yhdistelmästä, toimivista sisällöistä ja mediavalinnoista, sopivasta budjetista sekä budjetin järkevästä allokoinnista eri medioiden kesken.

Kampanjoiden mittaaminen ja analysointi on tärkeä osa toimintaamme, ja annammekin asiakkaalle aina löyhien raporttien sijaan rehellistä ja tuloksiin pureutuvaa analyysia. Tämän perusteella kehitämme kampanjoita jatkuvasti sekä autamme asiakkaitamme löytämään parhaat digimainonnan välineet omaan yksilölliseen tilanteeseensa.

Olemme asiakkaillemme aidosti strateginen kumppani ja autamme kehittämään verkkoliiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Emme siis epäröi ehdottaa muutoksia markkinointitoimenpiteisiin, valittuihin kanaviin tai laskeutumissivuihin, jos näemme ne asiakkaan liiketoiminnalle hyödyllisiksi.

Display-mainonta pähkinänkuoressa

Display-mainonta on erinomainen tapa lisätä tietoisuutta ja vahvistaa brändin tunnettuutta, markkinoida uutta tuotetta tai palvelua sekä toteuttaa taktinen kampanja ajankohtaiselle tarjoukselle. Sillä voidaan myös luoda täysin uutta kysyntää kasvavan tietoisuuden myötä. Valjastettuna uudelleenmarkkinoinnin kanavaksi, se puolestaan toimii erinomaisesti muistuttavana mainontana, ohjaten potentiaalisia ja nykyisiä asiakkaita aktivoitumaan oston tai lisämyynnin suhteen.

Display-mainontaa voidaan toteuttaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Lisäksi kohderyhmää voidaan profiloida niin demografisten kuin kiinnostuksen kohteiden osalta, jolloin mainonnalla tavoitetaan tarkasti ja kustannustehokkaasti potentiaalista ostajakuntaa.

Ohjelmallinen ostaminen (RTB) on kustannustehokkain tapa tuoda brändi esiin juuri oikealle kohderyhmälle, oikeassa mediassa. Ilman turhia näyttöjä ja klikkejä. Kun se toteutetaan perustuen tarkkaan analytiikkaan, mediavaihtoehtojen asiantuntemukseen ja harkittuun budjetin resursointiin, saadaan kampanjasta myös parhaat tehot irti. Myös tulokset ovat selkeästi raportoitavissa, ja asiakas saa selkeän kokonaiskuvan kampanjan tuomasta myynnistä, liideistä ja yhteydenotoista.

Lue lisää ohjelmallisesta ostamisesta täältä.

Suoraostot medioista on toinen tapa toteuttaa display-mainontaa. Tällöin solmimme puolestanne display-mainonnan toteutustavasta valitun median kanssa, jolloin voimme varmistaa täsmällisesti missä ja milloin mainoksia näytetään.

Googlen GDN-verkosto on kolmas tehokas tapa display-kampanjan toteuttamiseen. Verkostossa mainoksia voidaan näyttää esimerkiksi Youtube-videoita katsoville, Gmail-sähköpostia käyttäville, valitun aihealueen blogisivustoilla ja erilaisissa mobiilisovelluksissa. Yhdessä hakusanamainonnan kanssa Googlen Display-verkosto on myös erittäin kustannustehokas vaihtoehto.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD