fbpx

Display-mainonta

Digiteam tarjoaa display-mainonnan palveluita Suomen suurimmissa online-medioissa ja tarkoin kohdennetuilla niche-markkinoilla. Display-mainontaa voidaan hyödyntää niin B2B kuin B2C markkinoinnissa.

Display-mainonnan palvelu

Display-mainonta toteutetaan avaimet-käteen palveluna.

 • Display-mainonnan suunnittelu ja toteutus
 • Kohderyhmävalinnat ja viestien suunnittelu
 • Display-mainosten/bannerien suunnittelu ja toteutus
 • Tulosten optimointi ja raportointi

Autamme valitsemaan toimenpiteet ja tuottamaan luovat sisällöt, jotka tukevat parhaiten tavoitteiden saavuttamista.

Tärkeä osa toimintaamme on kampanjoiden tulosten analysointi. Näin saat tietää, mitä tuloksia on saavutettu sekä miten display-mainontaa voidaan kehittää tulevaisuudessa entistä tehokkaammiksi.

Display-mainonnan avulla

Milloin display-mainontaa kannattaa käyttää?

 • Yritystäsi ei vielä tunneta ja haluat, että yrityksesi nimi on silloin mielessä, kun alan palveluita tai tuotteita ollaan hankkimassa. Hyviä hetkiä ovat mm. uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus, ajankohtaisista tapahtumista, esim. messuista tiedottaminen. Käytännössä tilanteet, joissa halutaan saavuttaa kohdennetusti suuri yleisö.
 • Display-mainonta on visuaalinen tapa mainostaa ja tästä syystä se soveltuu aloille, jossa visuaalisuus tai mielikuva on tärkeä. Esim. matkailu- ja elämyspalvelut, sisustaminen, piha- ja puutarhatuotteet jne.
 • Tarjouksista, ajankohtaisista kampanjoista ja eduista tiedottaminen, esim. sesonkien yhteydessä.

Vahvuutemme

Strateginen suunnittelu ja mediavalinnat

Meiltä saat display-mainonnan kampanjaasi asiantuntevaa konsultointia ja strategista suunnittelua. Kokeneet asiantuntijamme auttavat luomaan tehokkaita ja tavoitteisiin ohjaavia kampanjoita, laadukkaisiin medioihin ja harkitusti kohdennettuna. Mainonta voidaan suunnata haluamillesi uusille kohderyhmille kuin uudelleenmarkkinointina sivustolla vierailleille.

Kartoitamme aina ensin tarpeenne ja tavoitteenne sekä kerromme erilaisista vaihtoehdoista. Tämän pohjalta annamme suosituksemme tavoitteiden kannalta tehokkaimmasta toteutuksesta.

Sovittuamme kampanjan pääpiirteet, luomme yksilöllisen suunnitelman luovista sisällöistä ja sopivista mediavalinnoista. Lähtökohtana on aina saavuttaa asiakkaillemme mahdollisimman hyviä tuloksia, mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Mittaaminen ja kampanjoiden analysointi

Toimintamme ytimessä on saavuttaa asiakkaillemme tuloksia, joten perustamme toimintamme aina dataan. Emme tyydy vain raportoimaan mainosnäyttöjä, vaan pureudumme tuloksiin syvällisesti ja tarjoamme asiakkaillemme selkeää ja avointa analyysiä kampanjan tehokkuudesta.

Mittaamme kampanjan tehoa asiakkaan verkkosivuille määritettävien mittarien avulla, joiden pohjalta saamme selkeän käsityksen kampanjalla aikaansaaduista toimenpiteistä ja mainonnan konkreettisista tuloksista. Analyysiin perustuen annamme asiakkaillemme myös suosituksia tulevia kampanjoita varten.

Display-mainonta pähkinänkuoressa

Display-mainonta on erinomainen tapa lisätä tietoisuutta ja vahvistaa brändin tunnettuutta, markkinoida uutta tuotetta tai palvelua sekä toteuttaa taktinen kampanja ajankohtaiselle tarjoukselle. Sillä voidaan myös luoda täysin uutta kysyntää kasvavan tietoisuuden myötä. Valjastettuna uudelleenmarkkinoinnin kanavaksi, se puolestaan toimii erinomaisesti muistuttavana mainontana, ohjaten potentiaalisia ja nykyisiä asiakkaita aktivoitumaan oston tai lisämyynnin suhteen.

Display-mainontaa voidaan toteuttaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Lisäksi kohderyhmää voidaan profiloida niin demografisten kuin kiinnostuksen kohteiden osalta, jolloin mainonnalla tavoitetaan tarkasti ja kustannustehokkaasti potentiaalista ostajakuntaa.

Ohjelmallinen ostaminen (RTB) on kustannustehokkain tapa tuoda brändi esiin juuri oikealle kohderyhmälle, oikeassa mediassa. Ilman turhia näyttöjä ja klikkejä. Kun se toteutetaan perustuen tarkkaan analytiikkaan, mediavaihtoehtojen asiantuntemukseen ja harkittuun budjetin resursointiin, saadaan kampanjasta myös parhaat tehot irti. Myös tulokset ovat selkeästi raportoitavissa, ja asiakas saa selkeän kokonaiskuvan kampanjan tuomasta myynnistä, liideistä ja yhteydenotoista.

Lue lisää ohjelmallisesta ostamisesta täältä.

Suoraostot medioista on toinen tapa toteuttaa display-mainontaa. Tällöin solmimme puolestanne display-mainonnan toteutustavasta valitun median kanssa, jolloin voimme varmistaa täsmällisesti missä ja milloin mainoksia näytetään.

Googlen GDN-verkosto on kolmas tehokas tapa display-kampanjan toteuttamiseen. Verkostossa mainoksia voidaan näyttää esimerkiksi Youtube-videoita katsoville, Gmail-sähköpostia käyttäville, valitun aihealueen blogisivustoilla ja erilaisissa mobiilisovelluksissa. Yhdessä hakusanamainonnan kanssa Googlen Display-verkosto on myös erittäin kustannustehokas vaihtoehto.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD

Mitä display-mainonta on

Display-mainonta on verkkomarkkinoinnin muoto, jossa käytetään bannerimainoksia, tekstimainoksia ja muita mediatyyppejä tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen. Display-mainoksia näytetään mainosverkostoissa, jotka ovat tietyn mediakonsernin omistama ryhmä medioita. Esim. Alma Median tai Sanoman omistamat mediat muodostavat oman mainosverkostonsa.

Miten display-mainosten jakelu hoidetaan

Display-mainontaa jaetaan Adformin kaltaisten ohjelmallisen ostamisen mainonnanhallinnan työkalun kautta näihin verkostoihin. Mainontaa voi toki ostaa myös suoraan yksittäisiltä medioilta tai verkostosta, mutta yleensä tavoiteltu kohderyhmä liikkuu eri verkostojen medioissa ja tästä syystä toimistojen käyttämien työkalujen avulla, saavutat kohderyhmät monipuolisemmin, kattavammin ja tarkemmin.

Display-mainonnan kohdentaminen

Display-mainontaa voidaan kohdentaa todella monipuolisesti eri tavoilla. Osa verkostoista pystyy luomaan omista käyttäjistään kohderyhmiä näiden käyttäytymisen perusteella ja tarjota näitä kohderyhmiä mainostajille. Yleisenä sääntönä voidaan kuitenkin sanoa, että display-mainonnan kohderyhmiä ei kannata ylikohdentaa liian tarkoiksi. Kohderyhmät eivät ole eksaktia tiedettä ja liian pienillä ryhmillä hylätään todennäköisesti potentiaalisia asiakkaita, tai mainonnan tulokset jäävät kohderyhmän pienuuden takia muulla tavoin olemattomiksi.

Display-mainonnan yleiset kohdistamistavat

 1. Demografia
 2. Yritysdata (B2B-mainontaan)
 3. Mediavalinnat
 4. Mediakohtaiset valinnat
  1. kiinnostuksen kohteiden mukaan
 5. Uudelleenmarkkinointi


Eri verkostot tarjoavat erilaisia kohdentamistapoja kohderyhmien tavoittamiseksi.
Tässä esimerkki Alma kohdennusmahdollisuuksista (https://www.almamedia.fi/mainostajat/ratkaisut/kohdentaminen/)

 1. Sosio-demografia
 2. Käyttäytymispohjainen
 3. Kontekstuaalinen
 4. Retargetointi
 5. Alma Businessmediat Teemat
 6. Aikakohdennus – viikonpäivät ja tunnit
 7. Käyttöjärjestelmä
 8. Laite (valmistaja, malli)
 9. Operaattori
 10. Selain
 11. Frekvenssi
 12. Sää
 13. Reseptin raaka-aine (Kotikokki)
 14. Alueellinen kohdentaminen

 

Mainosmuodot

Display-mainoksissa voidaan käyttää kuvaa, tekstiä, animaatioita ja videoita. Mainoskokoja ja -muotoja on useita, mutta niille löytyvät standardit, joiden mukaan mainoksia voi toteuttaa.

 1. perusbannerit
 2. mobiiliin soveltuvat bannerkoot
 3. natiivimainokset
 4. video

 

Display-mainonnan mediakulut

Eri verkostoilla on erilaiset hinnoittelumallit ja hinnat kohderyhmän kysynnän ja koon mukaan. Hinnoitteluperusteena ovat kuitenkin yleisimmin klikkipohjainen, jossa mainostaja maksaa mainoksen klikkauksesta tai näyttöpohjainen, jossa mainostaja maksaa CPM-hintaa, eli hinta/1000 kertaa näytetty mainos.

Display-mainonnan etuja

Display-mainonta on yksi tehokkaimmista tavoista tavoittaa suuria yleisömääriä ja kasvattaa yrityksen tunnettuutta. Seuraavassa on joitakin display-mainonnan etuja:

 1. Tavoittaa laajan yleisön: Display-mainonnan avulla voit tavoittaa hyvin laajan yleisön. Tämä johtuu siitä, että bannerimainokset ja muunlaiset rikkaat mediatyypit sijoitetaan yleensä vilkkaasti liikennöidyille verkkosivustoille, joilla miljoonat ihmiset voivat nähdä ne.

 

 1. Kustannustehokas: Display-mainonta on yksi kustannustehokkaimmista verkkomarkkinoinnin muodoista silloin, kun haluat olla esillä ja tavoittaa mahdollisimman suuren yleisön.

 

 1. Monipuoliset kohdennus: Display-mainonnan avulla voit kohdentaa mainoksesi monin eri tavoin niin, että ne näkyvät niille ihmisille, jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneita tarjoamastasi. Näin varmistetaan, että mainoksillesi hyvä peitto kohderyhmässäsi.

 

 1. Mitattavissa: Display-mainonta on hyvin mitattavissa, joten voit seurata tarkasti, kuinka moni on nähnyt mainoksesi, kuinka moni on klikannut sitä ja kuinka laadukasta kävijäliikennettä saat sivustollesi, sekä miten mainonta vaikuttaa myyntiisi. Kun mittaus on kunnossa, voit tulosten perusteella hienosäätää kampanjasi ja varmistaa, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita.

 

 1. Joustava: Display-mainonta on hyvin joustavaa, joten voit muuttaa mainoskampanjasi milloin tahansa vastataksesi markkinoilla tai liiketoimintasi tavoitteissa tapahtuviin muutoksiin. Tämän joustavuuden ansiosta olet aina kilpailua edellä ja varmistat, että kampanjasi ovat aina relevantteja ja tehokkaita.

 

5 tapaa optimoida display-mainontaa

 1. Pidä mainostekstisi lyhyenä ja ytimekkäänä
 2. Käytä huomiota herättävää visuaalista materiaalia
 3. Käytä negatiivista tilaa hyödyksesi
 4. Yllätä out-of-the-box ideoilla
 5. Testaa, testaa, testaa!

 

Miten luoda tehokkaita display-mainoksia

Display-mainoksia luotaessa on pidettävä mielessä muutama tärkeä asia, jotta ne olisivat tehokkaita. Mainoksen on oltava huomiota herättävä ja visuaalisesti houkutteleva. Tämä auttaa kiinnittämään potentiaalisten asiakkaiden huomion, kun he selaavat sisältöä eri sivustoilla läpi.

Toiseksi mainoksen on oltava selkeä ja ytimekäs, ja siinä on oltava vahva toimintakehote (CTA), joka kertoo asiakkaalle, mitä haluat hänen tekevän. Muista myös kohdentaa mainos tarkasti, jotta mainoksesi näkevät ne, jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneita tuotteestasi tai palvelustasi.

Jos noudatat näitä vinkkejä, voit luoda näyttömainoksia, jotka ovat sekä tehokkaita että menestyksekkäitä konversioiden edistämisessä.

Vinkkejä display-mainonnan hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla

Kun verkkomainonnan maailma kasvaa ja kehittyy jatkuvasti, myös yritysten mahdollisuudet tavoittaa uusia asiakkaita display-mainonnan avulla kasvavat. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit hyödyntää tätä tehokasta markkinointivälinettä parhaalla mahdollisella tavalla:

1. Määrittele kohderyhmäsi

Ennen kuin aloitat mainoksen luomisen, on tärkeää, että sinulla on selkeä käsitys siitä, kenet yrität tavoittaa. Kuka on kohdeasiakkaasi? Mitkä ovat heidän demografiset tietonsa? Mitkä ovat heidän kiinnostuksen kohteensa? Kun tämä on selvillä, voit aloitta eri kohdistustapojen suunnittelun, sekä luoda mainoksia, jotka todennäköisemmin vastaavat heidän tarpeitaan.

2. Pidä display-mainosten viesti selkeänä ja ytimekkäänä

Display-mainonnassa sinulla on vain sekunnin murto-osa aikaa kiinnittää jonkun huomio. Viestisi on siis oltava selkeä ja ytimekäs – jos se on liian pitkäveteinen tai monimutkainen, ihmiset yksinkertaisesti rullaavat sen ohi. Mieti siis, mitä haluat sanoa, ennen kuin alat suunnitella mainosta, ja varmista, että kaikki elementit tukevat tätä viestiä.

3. Käytä visuaalisuutta laadukkaasti. mutta muista selkeys

Koska display-mainokset ovat ensisijaisesti visuaalisia, on tärkeää käyttää laadukkaita kuvia, jotka kiinnittävät huomion ja pitävät sen. Muista, että ihmiset tekevät usein sekunnin murto-osissa päätöksiä siitä, ovatko he kiinnostuneita mainoksesta vai eivät, joten varmista, että mainoksesi on visuaalisesti tarpeeksi houkutteleva pysäyttääkseen heidät. On tärkeää kuitenkin pitää mainokset visuaalisesti selkeinä, jotta ihmiset ymmärtävät mistä niissä on kyse ja jotta viesti menee perille.

4. Käytä tehokkaita toimintakehote

Toimintakehote (Call-to-action, CTA) kertoo ihmisille, mitä haluat heidän tekevän seuraavaksi – ja sen on oltava tarpeeksi vahva, jotta se saa heidät todella ryhtymään kyseiseen toimeen. Olipa kyse sitten verkkosivustollesi siirtymisestä tai sähköpostilistalle liittymisestä, varmista, että CTA-kutsusi on selkeä ja helposti seurattava. Mainos ilman toimintakehotetta on kuin myyjä, joka ei osaa pyytää kauppaa.

5. Testaa mainoksesi eri versioita

Kun olet luonut mainoksestasi alustavan version, käytä aikaa eri versioiden testaamiseen ja katso, mitkä niistä toimivat parhaiten. Kokeile muuttaa visuaalista ilmettä tai tekstejä tai testaa erilaisia CTA-kehotteita. Seuraa sitten tuloksia, jotta voit jatkaa lähestymistapasi hiomista ajan mittaan.

 

Miksi valita Digiteam

On monia syitä valita Digiteam digitaalisen markkinoinnin toimistoksi. Olemme täyden palvelun toimisto, joka voi auttaa sinua kaikissa verkkoläsnäolosi osa-alueissa verkkosivujen suunnittelusta ja kehittämisestä SEO:hon ja sosiaalisen median markkinointiin. Olemme myös Google-kumppani, mikä tarkoittaa, että meillä on pääsy Googlen uusimpiin työkaluihin ja resursseihin.

Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja tuloksia.

Tässä muutamia muita syitä valita meidät:

 1. Olemme kokeneita digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita, joilla on vahva web-analytiikkatausta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on mittauksen, tulosten analysoinnin ja testaamisen kautta käytännön kokemus tuhansista yrityksistä, eri tyyppisistä liiketoiminnoista, sivustoista ja mainoskampanjoista. Käytännön tekemisen ja mittauksen kautta me tiedämme mikä toimii. Tämän kokemuksen ansiosta pääset kanssamme tuloksissa ”ohituskaistalle”, sillä osaamme väistää tyypilliset sudenkuopat sivustototeutuksissa ja mainonnassa.

 

 1. Tunnemme yritysten tarpeet, tunnemme julkisen sektorin organisaatioiden tarpeet, tunnemme kuluttajien tarpeet ja tunnemme ihmisten tavan toimia verkossa. Kova digiosaaminen tai näyttävien markkinointimateriaalien tuottaminen ilman asiakasymmärrystä tai liiketoimintaosaamista olisi melko turhaa. Kerro mitä haluatte saavuttaa, me kerromme kuinka se tehdään ja toteutamme toiveesi.

 

 1. Palvelun laatu. Kanssamme tiedät missä mennään, mitä tehdään, miksi, mitä saavutettiin ja kuinka tuloksia kehitetään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Me myös vaadimme asiakkailtamme sitoutumista yhdessä tekemiseen. Parhaat tulokset saavutetaan, kun asioita tehdään avoimessa, rehellisessä ja luottamuksellisessa yhteistyössä.

 

 1. Olemme täyden palvelun toimisto, joka voi auttaa sinua kaikissa verkkoläsnäolosi osa-alueissa, oli kyse verkkokaupan tai verkkosivuston rakentamisesta, sosiaalisen median mainonnasta, display-mainonnasta, hakukoneoptimoinnista, Google Ads mainonnasta, sisältömarkkinoinnista, sisällöntuotannosta tai natiivimarkkinoinnista.