Verkko­sivustot

Digiteam tekee huippuluokan WordPress-verkkosivustoja.
Asiantuntijoillamme on yli 15 vuoden käytännön kokemus digimarkkinoinnista ja verkkosivustojen kehittämisestä.

Sivusto­palveluumme kuuluu

Sivuston suunnittelu ja toteutus

Ylläpito ja analytiikan hoitaminen

Sivuston kehittäminen

Meidän avulla saat

Meistä sanottua

Halusimme uudistaa sivumme ja sivustouudistus meni nappiin! Yhteistyö Digiteamin kanssa oli pätevää, nopeaa. Löysimme sivustouudistuksen kautta itsellemme luottokumppanin vielä vaativampiinkin digiprojekteihin.
Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Digiteamin osaavaan ja ketterään palveluun. Tuloksia saatiin jo heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien

Verkkosivuston palvelukuvaus

Verkkosivusto toteutuksessa on useita eri vaiheita. Sivuston tekemisen eri vaiheet eivät välttämättä etene kronologisesti vaiheesta toiseen, vaan eri vaiheet voivat edetä usein samanaikaisesti.

  1. Ensimmäinen vaihe on aloituspalaveri, jossa kartoitetaan liiketoiminnan tavoitteet ja verkkosivuston tavoitteet. Tällä varmistetaan, että sivustoprojekti lähtee heti oikeaan suuntaan ja kaikilla osapuolilla on käsitys aikatauluista ja vastuualueista. Tosin tavoitteet pitäisi olla mietittynä kun projekti on aloitettu ja tarjouksia sivustototeutuksesta on pyydetty.
  2. Toisessa vaiheessa tehdään avainsanatutkimus, jotta saadaan syvempi ymmärrys siitä, miten hakukonekäyttäytyminen pitää huomioida sivukartan suunnittelussa ja sisältöjen rakenteissa.
  3. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan sivukartta. Sivukartta pyritään suunnittelemaan niin, että se palvelee eri asiakaskohderyhmiä mahdollisimman hyvin, eli myyntiin vaikuttavat sisällöt ovat helposti löydettävissä ja kävijä voidaan kuljettaa sujuvasti tavoitteeseen. Samalla varmistetaan myös mahdollisuus tuottaa hakukonelöydettävyyden kannalta tärkeimpiä sisältöjä.
  4. Seuraavaksi voidaan aloittaa sisältöjen (kuvat, tekstit, taulukot, videot etc.) tuottaminen ja sivuston tekninen kokoaminen.
  5. Kun sisältöjä on tuotettu eri sivupohjiin, voidaan aloittaa ulkoasun ja sivukohtaisten asettelujen, sekä sivun käytettävyyden suunnittelu. Suunnittelu tehdään responsiivisesti eri kokoisiin päätelaitteisiin. Ulkoasun ja asettelun on tietenkin näytettävä hyvältä, mutta sen tärkein tehtävä on varmistaa, että se tukee oikealla tavalla sisällön viestiä, eli sitä mitä sivulla halutaan kertoa, tai miten sillä halutaan vaikuttaa kävijään.
  6. Ulkoasun ja asettelun suunnittelun yhteydessä mietitään myös kävijän ohjaaminen tavoitteeseen.
  7. Kun eri pohjien ulkoasut ja asettelut on hyväksytty, voidaan aloittaa sivuston tekninen toteutus, sisältöjen syöttäminen ja yksittäisten sivujen asettelun viimeistely.
  8. Sivusto rakennetaan demoympäristöön, jolloin sivustoa voi testata ja tarkastella sellaisena kuin se tulee loppukäyttäjälle näkymään.
  9. Sivuston julkaisun yhteydessä tehdään analytiikkamääritykset, tehdään asennukset ja asiakas saa loppuun viedyn, dokumentoidun ja käyttövalmiin analytiikan sivuston käyttöön. Samalla hoidetaan mahdolliset uudelleenohjaukset vanhalta sivustolta, jotta vanhat linkitykset toimivat ja hakukonelöydettävyys ei romahda uudistamisen yhteydessä. Uusi sivukartta lähetetään hakukoneille.
  10. Julkaisun jälkeen olemme asiakkaan tukena sivuston ylläpidossa ja sisältöjen päivityksessä. Tekninen ylläpito, julkaisujärjestelmän ja lisäosien, sekä sisältöjen päivitykset kuuluvat palveluumme.

 

Julkaisun jälkeen

Tarjoamme laadukkaat, analytiikalla johdetut digimarkkinointipalvelut. Suosittelemme myös jatkuvaa sivuston analytiikkatulosten läpikäymistä, sekä jatkuvaa digimarkkinoinnin ja hakukonelöydettävyyden kehityspalveluamme.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD