fbpx

Verkkosivustot

Digiteamilta saat tavoitteellisia, myyviä, näyttäviä, moderneja ja hakukonelöydettäviä verkkosivustoja, joita voidaan kehittää ketterästi.

Ota meihin yhteyttä, kun haluat viedä verkkosivustosi tuottavuuden seuraavalle tasolle.

 • Meille verkkosivuston toteuttamisen keskiössä ovat liiketoiminnan ja myynnin tehostaminen, sekä sivuston käyttäjälähtöisyys.
 • Käyttäjäkokemuksen kruunaa teknisesti laadukas toteutus ja WordPress-erikoistunut hosting-kumppani, jotka varmistavat, että WordPress-sivustot rullaavat sujuvasti kaikissa käyttöympäristöissä.


Kaikki sivustototeutuksemme ovat räätälöityjä toteutuksia ja näin sivusto palvelee yksilöllisesti kunkin yrityksen tarpeita juuri oikealla tavalla.

Asiakkaitamme

Sivusto­­uudistajan opas

Digiteamin Verkkosivustot

Verkkosivuston käyttäjälähtöisyys

Käyttäjälähtöinen suunnittelu huomioi sivustosi kohderyhmien tarpeet ja ostopolun eri vaiheet, sekä navigaation, sivukartan ja sisältöjen rakenteen osalta.

Myynnin tehostaminen sivuston avulla

1. Sivusto löytyy silloin kun alasi tuotteita ja palveluita haetaan
2. Sivusto antaa hyvän ensivaikutelman edustavalla ulkoasulla ja helppokäyttöisyydellä.
3. Sivusto vastaa asiakkaan tarpeeseen relevantilla, laadukkaalla sisällöllä
4. Sivusto ohjaa kävijän tehokkaasti haluttuun tavoitteeseen

Verkkosivuston ketterä kehittäminen

Sivustot toteutetaan joustavasti, jolloin sivuston muokkaus ja jatkokehitys on nopeaa ja asiakas pääsee halutessaan itse päivittämään sisältöjä. Jatkokehittäminen on helppoa ja vasteaikamme on lyhyt.

Sivuston hakukonelöydettävyys

Teemme liiketoimintasi kannalta relevanteilla hakutermeillä hakukonelöydettäviä sivustoja, joissa kriittinen löydettävyys pyritään varmistamaan jo sivuston suunnitteluvaiheessa. Hakukoneoptimointi perustuu liiketoimintasi tavoitteiden pohjalta tehtyyn avainsanatutkimukseen.

Tulosten kehittäminen

Digiteamin toteuttamissa sivustoissa on oikeasti valmiiksi konfiguroitu analytiikka, jossa on varmistettu sivusto myynnillisten tavoitteiden mittaus, sekä tarvittavien markkinointityökalujen helppo asennettavuus. (Lue tästä mistä analytiikassa on oikeasti kyse)

Digiteamin verkkosivustojen vahvuudet

Digiteamin tapa toteuttaa verkkosivustoja, on eri osa-alueiden huipputekijöiden tuotekehityksen tulos. Tuloksena on prosessi, joka yhdistää saumattomasti kaikki menestyvän sivuston toteutukseen liittyvät vaiheet. Näin varmistetaan, että kaikki menee ”kerralla putkeen”, eikä jälkikäteen tarvita mittavia ja kalliita
erillispalveluita tai korjaustoimenpiteitä.

Verkkosivustopalvelua ovat olleet kehittämässä teknisen suorituskyvyn, visuaalisen ilmeen ja käytettävyyden, hakukonelöydettävyyden, teknisen analytiikan, käytettävyysanalytiikan, sekä useita kokeneita verkkokäyttäytymisen, verkkoliiketoiminnan ja digimarkkinoinnin asiantuntijoita. Lopputuloksena
on palvelu, jossa monet erikoisosaamista vaativat osa-alueet on saatu yhdistettyä yhteen toteutukseen. Toteutus pysyy yksissä käsissä, jolloin projekti pysyy hyvin hallussa, sekä aikataulussa ja toteutuksen kustannus on laatuunsa nähden erittäin kilpailukykyinen.

Räätälöidyt sivustot

Sivustot räätälöidään yrityskohtaisesti. Jokainen liiketoiminta on erilainen. Sisältöjen määrät, viestin tyyli ja sisältöjen esitystapa (kuvat, tekstit videot) ja sivustojen tavoitteet poikkeavat toisistaan. Jokainen sivusto räätälöidään yrityksen liiketoimintatavoitteiden mukaisesti sekä ulkoasun, että teknisten ominaisuuksien mukaisesti.

 • Rakenne ja ulkoasu räätälöidään asiakaskohtaisesti
 • Toiminnallisuudet ja ominaisuudet voidaan valita tarpeiden mukaan
 • Rakennamme tarvittavat lisäominaisuudet, kuten tuotelaskurit (konfiguraattorit) ym.

Verkkosivusto­projektin kulku

 1. Liiketoiminnan ja verkkosivuston tavoitteiden kartoitus tai niiden yhteensovittaminen tehdään aloituspalaverissa. Kartoituksella varmistetaan, että sivustoprojekti lähtee heti oikeaan suuntaan ja kaikilla osapuolilla on käsitys aikatauluista ja vastuualueista.
 2. Hakukonelöydettävyyden varmistus aloitetaan avainsanatutkimuksella, jotta saadaan syvempi ymmärrys siitä, miten hakukonekäyttäytyminen pitää huomioida sivukartan suunnittelussa ja sisältöjen rakenteissa.
 3. Sivukartta pyritään suunnittelemaan niin, että se palvelee eri asiakaskohderyhmiä mahdollisimman hyvin, eli myyntiin vaikuttavat sisällöt ovat helposti löydettävissä ja kävijä voidaan kuljettaa sujuvasti tavoitteeseen. Samalla varmistetaan myös mahdollisuus tuottaa hakukonelöydettävyyden
  kannalta tärkeimpiä sisältöjä.
 4. Visuaalinen suunnittelu aloitetaan sivukartan ja sisältöjen avulla. Aluksi tehdään rautalankamallit eri sivutyypeistä, esim. etusivu, tekstisivu, yhteydenottosivu. Samalla mietitään eri kohderyhmien polkuja sivuilla ja mietitään miten käyttäjiä voidaan ohjata haluttuun kohteeseen.
 5. Verkkosivuston tekninen toteutus tehdään WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä. Toteutus käyttää nykyaikaisia ja hyväksi todettuja ratkaisuja. Sivustosta luodaan testiversio, jota pääsee katsomaan ja kommentoimaan projektin aikana.
 6. Sivuston toimivuus testataan kaikilla yleisillä nykyaikaisilla selaimilla, sekä laitteilla, tietokoneilla, pädeillä ja puhelimilla. Varmistamme että julkaisun jälkeen jo saavutettu hakukonenäkyvyys ei kärsi, eikä linkkejä tyhjiin sivuihin ole.
 7. Asennamme ja konfiguroimme tarvittavat analytiikkatyökalut.
 8. Koulutuksessa opitaan käyttämään sisällönhallintajärjestelmää ja sivujenrakennustyökalua niin, että asiakas voi halutessaan itse päivittää sivuston sisältöä ja luoda uusia sivuja.

Verkkosivuston ylläpito

Tarjoamme sivustolle ylläpitopalvelua, joka pitää sisällään erittäin nopean ja tietoturvallisen kotimaisen palvelimen, järjestelmän ylläpidon ja tietoturvapäivitykset sekä teknisen käyttötuen. Näin varmistamme
sivuston hyvän suorituskyvyn, käytettävyyden, sekä turvallisen ja varman toiminnan.

Palvelu voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan ja siihen voidaan esimerkiksi lisätä sisällönpäivityspalvelu halutulla laajuudella. Sivuston tekninen jatkokehitys tehdään projekti kerrallaan
erillisillä sopimuksilla.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD