Natiivimainonta

Digiteamilta saat laadukkaasti toteutettua ja analytiikalla johdettua natiivimainonta. Natiivimainontamme ottaa huomioon liiketoimintasi erityistarpeet ja tavoitteet.

Toteutamme natiivimainontakampanjat, joilla tavoitat kohderyhmäsi haluamallasi viestillä. Digiteam toteuttaa mainosten suunnittelun, kohdennuksen, analytiikan ja mainosversioiden testauksen. Voimme käyttää valmista sisältöänne, mutta meiltä saat apua myös artikkelin toteutukseen.

Natiivimainonnan menestystekijät

  • Hyvät mainokset – sisältö ja kuvat
  • Mainosten testaus ja testaukseen riittävä budjetti
  • Mainonnan oikea kohdennus
  • Hyvä laskeutumissivu/artikkeli

Me autamme yritystä saamaan toimivasta natiivikampanjasta vielä paljon enemmän irti ja hyödyntämään sen synnyttämä potentiaali tehokkaasti.

Natiivimainonnan tulosten maksimointi

  • Mieti, voidaanko yksittäisellä kampanjalla saavuttaa haluttu lopputulos vai pitäisikö natiivimainonta toteuttaa yksittäisen kampanjan sijaan asiakaspolun eri vaiheisiin osuvana kampanjoiden sarjana, joissa asiakkaita ohjataan vaihe kerrallaan kohti lopullista tavoitetta
  • Voisiko viestiä tukea tai/ja sisältöä markkinoida muissakin kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeellä tai display-mainonnalla.
  • Varmista mainosten ja mainosversioiden ja kampanjoiden mitattavuus ja sivustotavoitteiden mitattavuus
  • Suunnittele kävijöiden ohjaaminen laskeutumissivulta konversiotapahtumaan, mutta vaihtoehtoisesti tarjoa reitti muihin myyntiä edistäviin sisältöihin tai tapahtumiin, sillä kaikki eivät päädy konversioon välittömästi.
  • Ennakoi natiivimainonnan vaikutuksia kohderyhmien hakukonekäyttäytymiseen ja varmista oikea löytyminen hakukoneessa
  • Pohdi, voitaisiinko natiivimarkkinoinnin jälkeen hyödyntää uudelleenmarkkinointia

Kysy Digiteamilta tarvittaessa neuvoja eri toteutustapoihin ja mahdollisuuksiin.

Mitä natiivi­mainonta on?

Natiivimainonta on artikkelien muodossa tehtyä sisältömarkkinointia. Sivustollasi olleesta sisällöstä luodaan artikkelimainen mainos, jolle ostetaan näkyvyys valittuihin uutismedioihin tai valituille kohderyhmille. Mainosta klikannut kävijä ohjataan yrityksen sivustolla olevan sisällön ääreen.

Natiivimainonnan käyttötavat

Natiivimainontaa voidaan käyttää hyvin laajasti erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kokemuksiemme perusteella sitä voi käyttää pääasiassa brändimarkkinoinnissa, brändimielikuvan muokkaamisessa, asiantuntijaroolin kehittämisessä ja tunnettuuden kasvattamisessa, mutta joissain tapauksissa se toimii konversiovetoisessa taktisessa markkinoinnissa. Sitä voi yrittää käyttää myös tarvetta synnyttävänä tai kysyntää kasvattavana markkinointina.

Natiivimainonnan vahvuudet

Natiivimainos jäljittelee mediassa käytettävien artikkeleiden ulkoasua ja tyyliä, joten uutisartikkeleita lukeman tullut mainoksen klikkaaja on sitoutunut perehtymään linkin takana löytyvään pidempäänkin tekstisisältöön. Tämä lisää mahdollisuuksia vaikuttaa kohderyhmään halutulla tavalla.

Mainoksiin saa enemmän informaatiota ja niihin reagoidaan eri syistä kuin esim. bannereihin. Tästä syystä niillä voidaan saavuttaa suurempi huomioarvo ja tavoittaa erilaista kohderyhmää, kuin muilla mainosmuodoilla.

Natiivimainonta on yksi hyvä tapa varmistaa näkyvyys sisällöille sosiaalisen median ja uutiskirjeiden lisäksi.

Vähän niin kuin advertoriaali

Perinteisistä markkinointitavoista natiivimainonta muistuttaa eniten advertoriaalia. Siinä missä advertoriaali oli artikkelimainen mainos lehdessä, niin natiivimainonnassa sisältö on mainostajan sivulla ja siitä tehdään nettimedioihin artikkelimainen mainos, jonka avulla lukija pyritään houkuttelemaan yrityksen sivustolla olevan artikkelin ääreen.  

Miksi Digiteam

Toteutamme tunnettuutta kasvattavan tai tarkasti kohdennetun taktisen digimarkkinoinnin kattavasti. Digi soveltuu yhtä lailla B2B-myynnin kuin kuluttajamyynnin vauhdittamiseen, oli tavoitteesi liidien hankkiminen, yhteydenotot tai verkkokauppatilaukset. Digimarkkinointia voidaan käyttää osana muuta markkinointia tai itsenäisinä, vain digissä toteutettuina kokonaisuuksina.

Avullamme tavoitat asiakkaasi ostopolun eri vaiheissa oikealla tavalla.

Pystymme tarjoamaan laaja-alaisesti neuvontaa ja apua digimarkkinointiin. On järkevämpää tehdä asiat osaavan kumppanin kanssa kerralla kuntoon, kuin käyttää vuosia kaikkein osa-alueiden osittaiseen opetteluun ja vasta sitten etsiä hyvä kumppani.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD