Hakukoneoptimointi

Hanki Digiteamilta tuottavaa hakukoneoptimointia. Nykyaikainen hakukoneoptimointi on yhdistelmä laadukkaita sisältöjä, käyttäjäkokemusta ja teknologiaa. Optimoinnin tavoitteena on tuoda potentiaaliset asiakkaat sivustolle ja tehdä näistä oikeita asiakkaita.

Hakukoneoptimointia tehdessä pitää muistaa, että löydettävyyttä edistävät ratkaisut eivät saa heikentää sivuston käytettävyyttä, sisällön luettavuutta ja viestin terävyyttä.

Perinteiset hakukoneoptimoinnin keinot ovat edelleen relevantteja, mutta niiden painoarvo on muuttunut ja löydettävyyteen vaikuttavien asioiden lista on pidentynyt. Mitä useamman näistä hoidat laadukkaasti kuntoon, sen paremmin löydyt.

 

Hakukoneoptimointi palveluna

Avainsanatutkimus

Hakukoneoptimointi aloitetaan kartoittamalla tuotteet ja palvelut, joilla halutaan löytyä. Tämän jälkeen tehdään avainsanatutkimus, jossa selvitetään, kuinka näitä hakukoneesta etsitään. Avainsanatutkimuksen avulla siis selvitetään, millä sanoilla kannattaa löytyä. Valintaperusteina ovat relevanttius ja volyymi. Tarvittaessa määrittelyä voidaan laajentaa digimarkkinointistrategian suuntaan, jossa määritellään sivuston ja hakukonelöydettävyyden roolia.

Jos yrityksessä on tehty hakusanamainontaa ja laadukasta analytiikkadataa on käytettävissä, voidaan päästä kiinni jopa tilauksia ja yhteydenottoja tuottaviin sanoihin. Kun oikeat sanat on löydetty, voidaan siirtyä arvioimaan sivuston löydettävyyden nykytilaa, sekä toimenpiteitä, joilla löydettävyyttä parannetaan.

 

Nykytilanteen kartoitus

Nykytilanteen kartoituksessa tutkitaan sivuston nykyistä löydettävyyttä ja arvioidaan sivuston löydettävyyteen vaikuttavien asioiden nykytoteutusta ja kilpailutilannetta. Arvioitavaksi joutuvat sisällöt, sivuston rakenne, tekninen toteutus, linkitykset ja sosiaalisen median hyödyntäminen. Kartoituksen avulla pystytään luomaan tarkka suunnitelma toimenpiteistä, joilla hakukoneoptimointia tehdään ja priorisoimaan tärkeimmät kehityskohteet, sekä luoda niiden tekemiselle järjestys ja aikataulu.

 

Hakukoneoptimoinnin toteutus

Hakukoneoptimoinnin toteutuksessa varmistetaan, että perusasiat ovat kunnossa ja luodaan sisällöt, joiden kautta halutaan löytyä. Yksi hakukoneoptimoinnin tärkeimmistä vaiheista on suunnitella sivukartta, eli löytää ratkaisu sille miten tarvittavat sisällöt saadaan tuotettua sivustolle. Yhtä tärkeää on tässä vaiheessa ottaa huomioon käyttäjät ja varmistaa että sivusto on selkeä navigoida ja että se ohjaa kävijän luontevasti tavoitteisiin – tilaukseen tai yhteydenottoon.

Muutosten toteuttamisen jälkeen seurataan hakukoneoptimoinnin tuloksia ja tehdään suunnitelma jatkokehitykselle.

 

Jatkuva hakukoneoptimointi

Kun hakukonelöydettävyyden perusasiat laitetaan kuntoon, paranevat sijoituksesi hakutuloksissa. Vaikka sijoitus paranee ja perusasioiden kuntoon laittamisesta on aina hyötyä, eivät sijoitukset aina nouse niin paljon, jotta se näkyisi selkeästi myynnissä. Tämän takia tarvitaan jatkuvaa hakukoneoptimointia, jonka avulla kehitetään löydettävyyttä vielä paremmaksi. Jatkuva hakukoneoptimointia tehdään sisällöntuotannon avulla, hankkimalla sivustolle ohjaavia linkkejä, sekä hyödyntämällä sosiaalisen median mahdollisuuksia.

Jatkuvan kehittämisen kustannus kannatta suhteuttaa sillä saavutettaviin tuloksiin. Joissakin tilanteissa voi olla edullisempaa ja nopeampaa paikata orgaanista löydettävyyttä hakukonemainonnalla.

 

Jos haluat lisätietoa tai tarjouksen hakukoneoptimoinnista, ota yhteyttä.

Sulje