Hakukone­optimointi

Moderni hakukoneoptimointi on yhdistelmä laadukkaita sisältöjä, konversio-optimointia, asiakaskokemusta ja teknologiaa. Optimoinnin tavoitteena on tuoda potentiaaliset asiakkaat sivustolle ja tehdä näistä yrityksesi asiakkaita. Autamme yritystäsi löytymään hakukoneista paremmin.

Digiteamin hakukone­optimointi sisältää

Avainsana­tutkimuksen, jossa selvitetään termistö ja teemat, joilla sivuston olisi löydyttävä

Sivuston läpikäymisen asiakas­kokemuksen ja tavoitteisiin ohjaamisen kannalta

SEO-muutokset verkko­sivustolla (joko toteutettuna tai ohjeis­tuksena)

Mittauksen ja raportoinnin hakukone­optimoinnin tuloksista

Meidän avulla saat

Hakukone­optimoinnin tuloksia

Digiteamin avulla olemme luonnollisissa googlehauissa sijalla 1-2 keskeisillä tuotteillamme. En voi muuta sanoa, kuin että olen todella tyytyväinen Digiteamin ammattitaitoon ja hakukoneoptimointipalveluun.
Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Digiteamin osaavaan ja ketterään palveluun. Tuloksia saatiin jo heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien

Hakukone­optimointi palveluna

Hakukonelöydettävyys on yksi tärkeimmistä yritysten digitaalisen markkinoinnin kanavista. Hakukone kohtaa potentiaalisen asiakkaan ostopolun eri vaiheissa, jolloin verkkosivuston sisältöjen tulisi löytyä. Digiteamin strateginen hakukoneoptimointi ottaa huomioon niin hakukoneiden kaipaaman auktoriteetin,  kuin verkkosivuston tuottaman asiakaskokemuksen. Meillä hakukoneoptimointia ei tehdä siilossa, vaan yhdessä muiden markkinointitoimenpiteiden kanssa.

Digiteam toteuttaa hakukoneoptimointia joko projektikohtaisena palveluna tai jatkuvana SEO-palveluna.

Palvelut sisältävät:

  • Avainsanatutkimuksen, jossa selvitetään termistö ja teemat, joilla sivuston olisi löydyttävä
  • Sivuston läpikäymisen asiakaskokemuksen ja tavoitteisiin ohjaamisen kannalta
  • Nykytilanne ja kilpailijakartoitus
  • SEO-muutokset verkkosivustolla (joko toteutettuna tai ohjeistuksena)
  • Mittauksen ja raportoinnin hakukoneoptimoinnin tuloksista

Projektikohtaisen hakukoneoptimoinnin lopputuloksena verkkosivuston sisällöt löytyvät paremmin hakukoneista, verkkosivuston sisältö ja rakenne ohjaavat kävijöitä kohti sivuston tavoitetapahtumia (yhteydenotot, osto) ja sivusto palvelee asiakkaita paremmin.

 

Avainsana­tutkimus

Hakukoneoptimointi aloitetaan kartoittamalla tuotteet ja palvelut, joilla halutaan löytyä. Tämän jälkeen toteutetaan avainsanatutkimus, jossa selvitetään, kuinka näitä hakukoneista etsitään. Avainsanatutkimuksen avulla selvitetään, millä sanoilla ja teemoilla kannattaa löytyä. Valintaperusteina ovat relevanttius ja volyymi.

Jos yrityksessä on tehty hakusanamainontaa ja laadukasta web-analytiikkadataa on käytettävissä, voidaan päästä kiinni jopa tilauksia ja yhteydenottoja tuottaviin sanoihin. Kun oikeat sanat on löydetty, voidaan siirtyä arvioimaan sivuston löydettävyyden nykytilaa, sekä toimenpiteitä, joilla löydettävyyttä parannetaan.

 

Nyky­tilanteen kartoitus

Nykytilanteen kartoituksessa tutkitaan sivuston nykyistä löydettävyyttä ja arvioidaan sivuston löydettävyyteen vaikuttavien asioiden toteutusta ja kilpailutilannetta. Arvioitavaksi joutuvat sisällöt, sivuston rakenne, tekninen toteutus ja linkitykset. Kartoituksen avulla pystytään luomaan tarkka suunnitelma toimenpiteistä, joilla hakukoneoptimointia tehdään ja priorisoimaan tärkeimmät kehityskohteet, sekä luoda niiden tekemiselle järjestys ja aikataulu.

 

Hakukone­optimoinnin toteutus

Hakukoneoptimoinnin toteutuksessa varmistetaan, että sivuston hakukonelöydettävyytten liittyvät asiat ovat kunnossa ja luodaan sisällöt, joiden kautta halutaan löytyä. Yksi hakukoneoptimoinnin tärkeimmistä vaiheista on suunnitella sivukartta, eli löytää ratkaisu sille miten tarvittavat sisällöt saadaan tuotettua sivustolle. Yhtä tärkeää on tässä vaiheessa ottaa huomioon käyttäjät ja varmistaa että sivusto on selkeä navigoida ja että se ohjaa kävijän luontevasti tavoitteisiin – tilaukseen tai yhteydenottoon.

Muutosten toteuttamisen jälkeen seurataan hakukoneoptimoinnin tuloksia ja tehdään suunnitelma jatkokehitykselle.

 

Jatkuva hakukone­optimointi

Kun hakukonelöydettävyyden perusasiat laitetaan kuntoon, paranevat sijoituksesi hakutuloksissa. Vaikka sijoitus paranee ja perusasioiden kuntoon laittamisesta on aina hyötyä, eivät sijoitukset aina nouse niin paljon, jotta se näkyisi selkeästi myynnissä. Tämän takia tarvitaan jatkuvaa hakukoneoptimointia, jonka avulla kehitetään löydettävyyttä vielä paremmaksi. Jatkuva hakukoneoptimointia tehdään sisällöntuotannon avulla, hankkimalla sivustolle ohjaavia linkkejä, sekä hyödyntämällä sosiaalisen median mahdollisuuksia.

Jatkuvan kehittämisen kustannus kannatta suhteuttaa sillä saavutettaviin tuloksiin. Joissakin tilanteissa voi olla edullisempaa ja nopeampaa paikata orgaanista löydettävyyttä hakukonemainonnalla.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD