Linkedin­-mainonta

Digiteamin LinkedIn-mainonnan palveluiden avulla tavoitat tehokkaasti b-to-b päättäjät ja asiantuntijat. LinkedIn-mainonnan tavoitteena on tuottaa lisää liiketoimintaa ja näkyvyyttä yrityksellesi.

Palvelut

LinkedIn-suunni­telman luonti

Käytännön markki­nointi­toimen­piteet

Mittaus

Meidän avulla saat

Meistä sanottua

Omnigymin tavoitteena on kasvaa Euroopan suurimmaksi ulkokuntoilulaitteiden valmistajaksi ja toimittajaksi, kasvua haetaan jälleenmyyjäverkostoa rakentamalla. Haasteena on löytää potentiaaliset partnerit, sillä kohderyhmä on pirstaleinen ja vaatii paljon huolellista taustatyötä. Tanskan partnerirekrytointikampanja päätettiin toteuttaa kohdennetun LinkedIn-mainonnan avulla. Kampanja onnistui saavuttamaan tavoitteet ja ylikin. Mainonta tavoitti relevanttia kohderyhmää ja johdatti kiinnostuneet laskeutumissivulle. Yhteydenottojakin tuli yli odotusten. Tulokset olivat rohkaisevat, jatkaa samalla konseptilla myös muihin maihin.
Omnigym-logo-musta

LinkedIn-mainonnan palvelumme

Digiteam toteuttaa LinkedIn-mainonnan palvelut some-suunnitelman luonnista käytännön markkinointitoimenpiteisiin ja mittaukseen saakka. Teemme LinkedIn-mainontaa osana yrityksesi muuta digimarkkinointia. Voimme toimia kanssasi joko kampanjoittain tai tuottaa LinkedIn-mainontaa jatkuvana palveluna, tarpeesi mukaisesti.

LinkedIn-mainonnan palvelumme

Aloitustoimenpiteet:
 • LinkedIn mainostilin perustaminen Mainostilin avaaminen tai linkittäminen Digiteamin asiakaskeskukseen
 • Sisältösuunnitelman toteuttaminen
  • Määrittelemme kenelle mainontaa kohdennetaan
  • LinkedIn-mainonnan tavoitteiden asettaminen
  • Sisältöjen suunnitteleminen kohderyhmittäin
  • Resursointi, kuka tuottaa tarvittavat sisällöt
  • Aikataulutus, kuinka usein asiakkaille viestitään LinkedIn-mainonnan kautta
Markkinointikampanjoiden toteuttaminen
 • Kohderyhmät Määrittelemme huipputarkat kohderyhmät, joilla markkinointia kohdennetaan, näin mediabudjetista saadaan paras mahdollinen hyöty irti sekä juuri oikea viesti oikealle kohdehenkilölle.
 • LinkedIn-kampanjoiden tekeminen Toteutamme LinkedIn-kampanjat yrityksesi tavoitteiden mukaisesti. Valitsemme parhaan mahdollisen kohdentamistavan.
 • Mainoksien toteuttaminen Toteutamme mainosten luovan sisällön: tekstisisällön sekä kuvituksen asiakkaan materiaaleista
 • Kampanjoiden jatkuvakehitys ja ylläpito
  • Sovittu sykli mainonnan muutoksiin, esim. 1 krt/ vko
  • Proaktiivinen ote mainonnan kehitykseen ja optimointiin.
  • Eri mainosmuotojen ja mainospaikkojen muutokset
 • Mittauksen ja raportoinnin mainonnan tuloksista

LinkedIn-mainonnan muodot

 • Tekstimainokset
  • Tekstimainokset ovat hyvin samankaltaiset ulkoasultaan kuin esimerkiksi Google Ads-tekstimainokset. Erona tekstin pituus sekä mahdollisuus lisätä logo mainokseen.
  • Tekstimainokset näkyvät sivun oikeassa laidassa tai feedin yläpuolella
 • Sponsoroitu sisältö
  • Yrityksen tekemän sisällön mainostaminen LinkedIn-käyttäjän uutisvirrassa
  • Sponsoroitu sisältö näkyy käyttäjän uutisvirrassa
  • Yritykset käyttävät sponsoroitua sisältöä markkinoidessaan neuvoja, vinkkejä tai muuta arvokasta sisältöä
 • Verkkosivustosi kävijäliikenteen hyödyntäminen LinkedIn-mainonnan kohdentamisessa Näytämme LinkedIn-mainoksia vain verkkosivustollasi vierailleille kävijöille.
 • Sponsoroitu Inmail Henkilökohtaisesti lähetetty viesti LinkedInin sisällä valitulle kohderyhmälle, erona siis muihin LinkedInin mainosmuotoihin on siinä, että Inmail-mainonnassa viesti lähetetään lähettäjän yksityisprofiililla, ei yrityksen nimissä.
 • Liidimainokset LinkedIn mahdollistaa mainoksissa myös liidimainonnan, jossa mainoksessa oleva lomake täytetään automaattisesti LinkedIn-käyttäjän tiedoilla kun henkilö lähettää lomakkeen tai haluaa yhteydenoton suoraan mainoksen kautta. Nämä liidit voidaan tarvittaessa ajaa yrityksen asiakkuudenhallintaan automaattisesti ja hyödyntää jatkossa markkinoinnin automaatiossa.
 • Asiakkaan uutiskirjerekisteriin perustuva LinkedIn-mainonta Markkinointiluvalliset sähköpostiosoitteet voidaan viedä LinkedInin mainonnanhallintaan ja kohdentaa mainonta ainoastaan tälle kohderyhmälle

LinkedIn-mainonnan kohdentaminen

LinkedIn-mainonta voidaan kohdentaa huipputarkasti demografiatiedoista jopa yksittäiseen henkilöön saakka. Yleisiä LinkedInin kohdentamismetodeja ovat:
 • sijainti
 • toimiala
 • yritys
 • yrityksen koko
 • titteli
 • koulutus
 • oppilaitos
 • kokemuksen mukaan