fbpx

Linkedin­-mainonta

Digiteam tarjoaa monipuolisia LinkedIn-mainonnan asiantuntijapalveluita, joilla asiakkaamme voivat tehokkaasti tavoittaa yrityspäättäjät ja asiantuntijat. Meillä on LinkedInistä laaja-alaista kokemusta, jonka myötä autamme asiakkaitamme hyötymään alustan ainutlaatuisista mahdollisuuksista.

LinkedIn on kontaktikustannuksiltaan selvästi muita somekanavia kalliimpi. Näin ollen on erityisen tärkeää toteuttaa LI-mainontaa tarkasti harkitulla suunnitelmalla ja osuvilla kriteereillä. Onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että mediabudjetti on riittävä, verkkosivusto kunnossa ja kampanjan kesto vähintään kaksi viikkoa. Edellytyksenä parhaille tuloksille on tehdä jatkuvaa kampanjan optimointia, eli testata erilaisia mainostyyppejä ja luovia sisältöjä. Digiteam on asiakkaille kokonaisvaltainen kumppani kaikissa näissä osa-alueissa.

Autamme asiakkaitamme myös aina arvioimaan kampanjoiden tuloksia. Web-analytiikan avulla mainonnan tulokset voidaan selkeästi todentaa ja jalostaa kampanjoita ajan mittaan entistäkin tehokkaammiksi.

Voimme palvella yritystäsi joko kampanjakohtaisesti tai tuottaa LinkedIn-mainontaa jatkuvana palveluna – tarpeesi mukaan.

Asiakkaitamme
Boxon-Logo2018_RED_POS-(2)
Hexaplan Logo
Eco Weedkiller Logo Slogan
Vaimo Logo
Omnigym-logo-musta

LinkedIn -markkinointi – näin autamme:

Meistä sanottua

Omnigymin tavoitteena on kasvaa Euroopan suurimmaksi ulkokuntoilulaitteiden valmistajaksi ja toimittajaksi, kasvua haetaan jälleenmyyjäverkostoa rakentamalla. Haasteena on löytää potentiaaliset partnerit, sillä kohderyhmä on pirstaleinen ja vaatii paljon huolellista taustatyötä. Tanskan partnerirekrytointikampanja päätettiin toteuttaa kohdennetun LinkedIn-mainonnan avulla. Kampanja onnistui saavuttamaan tavoitteet ja ylikin. Mainonta tavoitti relevanttia kohderyhmää ja johdatti kiinnostuneet laskeutumissivulle. Yhteydenottojakin tuli yli odotusten. Tulokset olivat rohkaisevat, jatkaa samalla konseptilla myös muihin maihin.
Omnigym-logo-musta

LinkedIn-­mainonta – palvelupaketit

LinkedIn-tilin auditointi

Jokainen LinkedIn-mainonnan projektimme käynnistyy asiakkaan LI-tilin nykytilan auditoinnilla. Auditoinnin vaiheet:
 • Perehdymme asiakkaan kohderyhmään
 • Selvitämme mitä on aiemmin tehty
 • Analysoimme mitä voidaan parantaa, jotta saavutetaan enemmän tuloksia
 • Tuotamme asiakkaalle sosiaalisen median strategian

LinkedIn-tilien perustaminen ja seurannan rakentaminen

Somemarkkinoinnin kehittäminen voi painottua joko julkaisutoimintaan ja orgaaniseen näkyvyyteen tai ostettuun mainontaan. Ideaalitilanteessa näitä kuitenkin kehitetään yhdessä.

Orgaaninen LinkedIn -ylläpito

Autamme asiakkaitamme LinkedIn-sivun perustamisessa, oikeanlaisten asetusten määrittelyssä, sisältöstrategian rakentamisessa, sisällöntuotannon aloittamisessa sekä tarvittaessa visuaalisen ilmeen hiomisessa. LinkedIn-tilin luonnollinen näkyvyys vaatii tuekseen sekä laadukkaiden julkaisujen tekemistä että henkilöstön sitouttamista organisaation näkyvyyden tukemiseen. Annammekin mielellämme opastusta kaikkiin edellä mainittuihin osa-alueisiin.

LinkedIn ostettu mainonta

Digiteam auttaa asiakkaita LinkedIn-mainonnan monipuolisessa hyödyntämisessä. Mikäli LI-mainoksia ei ole aiemmin tehty, asiantuntijamme auttavat perustamaan tarvittavat yritys- ja mainostilit. Jotta tuloksia voidaan seurata, on myös analytiikka- ja seurantatoiminnot laitettava kuntoon, lisäämällä yrityksen verkkosivuille LinkedIn tagi.

Kun perustukset ovat kunnossa, asiantuntijamme auttavat suunnittelemaan optimaalisesti kohdennetun kampanjan ja tehokkaat luovat sisällöt. Suunnitelma laaditaan aina asiakaskohtaisesti, asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Näihin perustuen laadimme asiakkaalle ehdotuksen sopivista LinkedIn mainonnan muodoista, joita ovat esimerkiksi tekstimainokset, uutisvirran sponsoroidut sisällöt, InMail-viestit ja liidimainokset.

Olennainen osa mainoskampanjoita on myös aktiivinen seuranta ja optimointi tuloksiin perustuen. Digiteamilla onkin aina proaktiivinen ote mainonnan kehittämiseen ja haluamme tuottaa asiakkaillemme parhaita mahdollisia tuloksia.

Kampanjoiden tulokset kerrotaan asiakkaille aina avoimesti ja selkeästi, suhteuttaen Suomen ja toimialan keskiarvoihin. Näin kaikille osapuolille kertyy arvokasta tietoa mainonnan tuloksista.

LinkedIn-koulutukset

Orgaanisen LinkedIn-markkinoinnin koulutus

Koulutamme asiakkaitamme hyödyntämään LinkedIniä tehokkaasti:

 • Käymme läpi kanavan erityispiirteet ja toiminnallisuudet
 • Opastamme yrityksen LinkedIn-sivun rakentamisen
 • Autamme luomaan LinkedIniin sisältöstrategian
 • Koulutamme LinkedIn-sisällöntuotannon kulmakivet
 • Kerromme mitä LinkedIn algoritmi suosii
 • Opetamme kuinka yrityksen asiantuntijat voivat toimia LinkedIn-strategian tukena (social selling)

 

Koulutamme asiakkaitamme perusteellisesti LinkedIn-sisältöstrategian rakentamiseen ja sisällöntuotantoon. Kerromme myös, miten algoritmi edesauttaa parhaiten julkaisujen näkyvyyttä.

Henkilöbrändin luominen -koulutus (LinkedIn)

Asiantuntijamme kouluttaa yrityksen henkilökuntaa henkilöbrändäyksestä sosiaalisessa mediassa. Koulutuksessa käydään läpi henkilöbrändin rakentaminen (social selling), ja kerrotaan kuinka LinkedIn-kanavana voi tukea tässä prosessissa.

Koulutuksessa käydään läpi myös henkilökohtaisen LinkedIn-profiilin optimointi ja kuinka profiilia päivitetään. Autamme yrityksen asiantuntijoita hiomaan omat LI-profiilinsa huippuunsa, niin uskottavuuden rakentamisen kuin löydettävyyden näkökulmasta. Samalla opastamme heitä tukemaan oman henkilöbrändinsä kautta yrityksen menestystä.

LinkedIn-markkinointikampanjat

LinkedIn-kampanjan luominen

Paras lähtökohta LI-kampanjalle on perusteellinen alkukartoitus, jossa perehdymme tarkasti toimintaanne, toimialaanne, tehtyihin toimenpiteisiin sekä kampanjalta toivomiinne tuloksiin. Näiden perusteella suunnittelemme teille kampanjaehdotuksen, jossa strategisilla valinnoilla saavutetaan toivottuja tuloksia, mahdollisimman kustannustehokkaasti.

LinkedIn -mainonnan tavoitteet:

 1. Tunnettuus – Reach (CPM), näyttöjä
 2. Kävijäliikenne – CTR, vierailijat verkkosivulla
 3. Ostoputken laajentaminen
 4. Konversio- tai liidikampanja

Eri tavoitteilla saadaan erilaisia tuloksia ja keskitytään eri kohtaan myyntisuppiloa.

LinkdeIn-mainonnan optimointi

LinkedIn-mainonta toimii parhaiten, kun kampanjoita optimoimaan jatkuvasti: testataan uusia asioita, analysoidaan kerääntyvää dataa ja opitaan näistä.

Me Digiteamillä seuraamme kampanjadataa aktiivisesti ja teemme säännöllisesti toimenpiteitä, jotta saavutetaan vieläkin parempia tuloksia. Testaaminen ja kehittäminen on tähän ainoa oikea reitti ja taklaa parhaatkin arvaukset.

Optimoinnin tavoitteena on taata paras mahdollinen tuotto asiakkaan mediabudjetille.

LinkedIn-mainonnan raportointi

Teemme asiakkaillemme säännöllistä raportointia LinkedIn-mainonnasta. Raportointia voidaan tehdä joko kampanjakohtaisesti tai pidemmissä asiakkuuksissa kuukausikohtaisesti. Tapaamisissa avaamme tuloksia aina mahdollisimman selkeästi. Annamme asiakkaalle kampanjasta kattavan analyysin – mikä on toiminut hyvin ja miten kampanjaa voidaan jatkossa kehittää. Autamme myös suhteuttamaan tuloksia toimialan ja Suomen keskiarvoihin.

Huomioithan?

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun hyödynnetään kokeneita LinkedIn-markkinoinnin asiantuntijoita läpi projektin. Tällöin asiantuntijamme auttavat valitsemaan kampanjalle tavoitteet, jotka tukevat ensisijaisesti toiveitanne. Näin myös LinkedIn-algoritmi saadaan tukemaan toivottuja tuloksia.

Somemarkkinoinnin asiantuntija voi tietotaidollaan edesauttaa kampanjan onnistumista myös osallistuessaan luovien sisältöjen tuotantoon, niin tekstin kuin kuvien osalta.

Miksi LinkedIn -mainonta?

LinkedIn on markkinointikanavana poikkeuksellisen hyvä B2B-kohderyhmän tavoittamiseen. Mainontaa voidaan kohdentaa esimerkiksi tittelien avulla, mikä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet päättäjien tai ”portinvartijoiden” tavoittamiseen. Mainontaa voidaan kohdentaa myös suoraan tiettyjen toimialojen ja yritysten henkilökunnalle, yrityksen verkkosivuille aiemmin tulleille tai hyödyntää look-a-like -listoja – huomioiden samalla maantieteellinen sijainti ja liikevaihtoluokka.

LinkedIn -mainonnalla voidaan kasvattaa yrityksen tai brändin tunnettuutta ja rakentaa luottamusta potentiaalisiin ostajiin. LI-mainonnalla voidaan kerätä myös liidejä sekä saada lisää myyntiä. Mainontaan liittyy myös monia erityispiirteitä, joita muut kanavat eivät tarjoa, kuten mahdollisuus mainosviestiin henkilöprofiiliin kuuluvassa postilaatikossa.

LinkedIn-markkinoinnilla voidaan oikein tehtynä saavuttaa erinomaisia onnistumisia. Sen myötä yritykselle kertyy hyödyllistä dataa ja mahdollisuus tarkkaan tulosseurantaan. LinkedIn on myös loistava kanava yrityksen maineen pitkäjänteiseen rakentamiseen, hyödyntäen avainhenkilöiden henkilöbrändejä.

 

Miksi Digiteam?

Vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja LinkedIn-mainonnan kampanjoista on antanut meille vahvan näkemyksen tuloksellisen LinkedIn-markkinoinnin edellytyksistä. Autammekin asiakkaitamme luomaan LinkedIniin tehokkaan strategian, jossa suunnitellaan tarkasti niin kampanjoiden luova sisältö, tehokas kohdennus kuin optimaalinen mainosbudjetti.

Olennainen osa prosessejamme on myös LinkedIn-kampanjoiden säännöllinen optimointi. Tämä tarkoittaa erilaisten vaihtoehtojen testaamista ja aktiivista tulosten seurantaa, optimoiden kampanjasisältöjä näiden perusteella. Vain näin toimimalla voidaan saavuttaa paras mahdollinen tuotto mainontaan sijoitetulle mediabudjetille.

Tunnemme tarkasti LinkedIn -mainonnan mahdollisuudet ja konsultoimme asiakkaitamme sopivista kampanjavaihtoehdoista. Digitoimistona autamme muokkaamaan myös asiakkaamme muut digitaaliset kanavat tukemaan yhtenäistä asiakaskokemusta – LinkedIn-mainoksesta yhteydenottoon ja konversion syntymiseen.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD