fbpx

Digimarkkinointisuunnitelma

Digimarkkinointisuunnitelman avulla yritys ottaa digimarkkinoinnin kokonaisuudessaan haltuun.

Suunnitelman avulla tiedät

 • missä kannattaa mainostaa
 • miten sivustoa tulisi kehittää
 • kuinka paljon digimarkkinointiin pitää panostaa
 • kuinka tuloksia mitataan ja kehitetään lyhyellä, sekä pitkällä aikavälillä.
Asiakkaitamme
Ppauto Digiteam Oy Yhteistyo
Henrico Digiteam Yhteistyo

Digimarkkinointi­suunnitelman sisältö

Digimarkkinointisuunnitelmassa määritellään:

 1. Liiketoimintatavoitteet verkossa, mitä tuloksia yritys haluaa myynnillisesti saavuttaa
 2. Keitä haluat tavoittaa ja miten haluat heihin vaikuttaa. 
 3. Kohderyhmät – mistä kanavista tavoitetaan ja millä keinoilla
 4. Resurssit: kuka tekee, panostukset mediaan ja palveluihin
 5. Aikataulut: mistä kannattaa aloittaa ja missä järjestyksessä asioita tehdään

Lopputuloksena on selkeä suunnitelma konkreettisten toimenpiteiden kanssa sivuston ja markkinoinnin kehittämiseen.

 

Digimarkkinointi­suunnitelman hyödyt

Digimarkkinointisuunnitelma laittaa yrityksen digimarkkinoinnin tuottamaan parempia tuloksia. Suunnitelman ansiosta:

 1. Yritys saa digimarkkinoinnin kokonaisuudessaan hallintaan
 2. Tavoitteet on määritelty ja digimarkkinoinnissa tehdään oikeita asioita
 3. Resurssit on mitoitettu oikein
 4. Tekijöillä on selkeät vastuualueet ja aikataulut
 5. Toiminnalle ja tuloksille on mittarit
 6. Saavutetaan parempia tuloksia

Kuinka digimarkkinointi­suunnitelma tehdään

Digimarkkinointisuunnitelma aloitetaan haastatteluilla, joissa selvitetään liiketoiminnan nykytila ja tavoitteet. Haastattelutietojen perusteella tutkitaan asiakaskohderyhmien käyttäytyminen, markkinatilanne ja kilpailutilanne.

Tämän jälkeen analysoidaan yrityksen nykyinen sivusto, SEO, some, hakukonemainonta, analytiikka, sähköpostimarkkinointi, mahdollinen markkinointiautomaation hyödyntäminen ja muu markkinointi.

Analyysin perusteella luodaan suunnitelma lyhyelle ja pitkälle aikavälille:

 1. Miten sivustoa ja/tai verkkokauppaa tulisi muokata, jotta se tuottaisi parempia tuloksia
 2. Mistä kanavista ja millä viestillä eri asiakasryhmät tavoitetaan tehokkaammin
 3. Kuinka suuria investointeja pitää tehdä medioihin ja palveluiden ostamiseen
 4. Kuka on vastuussa johtamisesta ja tekemisestä
 5. Aikataulu: Milloin ja missä järjestyksessä asioita tehdään
 6. Kuinka tuloksia mitataan, arvioidaan ja kehitetään

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD