Digimarkkinointi­suunnitelma

Kun haluat, että digimarkkinointisi toteutetaan kokonaisvaltaisesti, konkreettisten liiketoimintatavoitteiden pohjalta, tarvitset Digiteamin tekemän digimarkkinointisuunnitelman.
Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen digimarkkinoinnin toteutus on menestymisen kulmakivi.

Digimarkkinointisuunnitelma varmistaa, että yrityksen resurssit kohdistetaan tuottavasti oikeisiin asioihin ja markkinointi auttaa yritystäsi saavuttamaan tavoitteensa.

Digiteamilta saat avuksesi huippuosaajien tiimin, joiden avustuksella digimarkkinointisuunnitelmasta tehdään käytännön digimarkkinointia ohjaava ja kokonaisvaltaisesti liiketoimintaasi tukeva työkalu. Digimarkkinointisuunnitelman avulla varmistetaan, että yrityksesi tekee oikeita valintoja kanavien, sivuston, viestinnän, henkilöresurssien, ostopalveluiden ja budjetoinnin suhteen.

Asiakkaitamme
Ppauto Digiteam Oy Yhteistyo
Henrico Digiteam Yhteistyo

Digimarkkinointi­suunnitelman sisältö

Yrityksellesi luodaan suunnitelma, strategia, jonka avulla voit lähteä konkreettisesti rakentamaan digimarkkinointia ja mainontaa.

Valmiissa digimarkkinointisuunnitelmassa on asetettu realistiset tavoitteet ja odotukset digimarkkinointisi menestymisen mahdollisuuksille, sekä määritelty siihen vaadittavien resurssit.

Suunnitelman sisältö – mitä asiakas saa

Digimarkkinointisuunnitelma on käytännön tekemistä ohjaava työkalu. Käytännössä palvelumme avulla tiedetään mitä ollaan tekemässä, miksi ollaan tekemässä ja mitä se maksaa.

 • Määritellyt tavoitteet ja mittaaminen
 • Asiakaspersoonat ja kohderyhmät
 • Kanavaehdotukset (mediat) kohderyhmien tavoittamiseksi ostopolun eri vaiheisiin
 • Kevyt kilpailija- analyysi digitaalisissa kanavissa
 • Toimenpiteet ja vastuiden määrittely
 • Konkreettinen ehdotus digitaalisen markkinoinnin toteuttamisesta ja mittaamisesta
 • Ehdotus mediabudjetiksi
 • Digitaalisen markkinoinnin roadmap tuleville kuukausille

Roadmap ja kirjallinen toimintasuunnitelma käydään yhdessä läpi purkupalaverissa, jonka jälkeen siirrytään käytännön toteutukseen.

Digimarkkinointi­suunnitelman toimenpiteet

Asiakkaan hyväksyttyä suunnitelman, sitä ryhdytään toteuttamaan. Toteutus voi pitää sisällään laaja- alaisesti sivustoon, digimarkkinointiin ja mainontaan liittyviä palveluita. Käytettävät kanavat ja keinot valitaan suunnitelmassa määriteltyjen resurssien ja liiketoimintatarpeiden perusteella.

Muutamia esimerkkejä siitä, mitä toimenpiteet voivat olla

Hyödynnä digimarkkinointi tehokkaammin

 • Palvelumme avulla vältät digimarkkinoinnin harhapolut
 • Merkittävä osa digimarkkinoinnin epäonnistumisista johtuvat puutteellisesta suunnittelusta, väärin mitoitetuista resursseista, epärealistisista odotuksista, teknisesti huonosti toteutetuista digikanavista tai siiloutuneesta, yksittäiseen kanavaan keskittyneestä toimintamallista

Kuinka digimarkkinointi­suunnitelma tehdään

Suunnitelma perustuu liiketoiminnan ja digimarkkinoinnin nykytilan analyysiin. Palvelu toteutetaan asiakasworkshopeissa, jossa kartoitamme mm. seuraavat asiat:

 • Liiketoiminnan nykytila, haasteet, mahdollisuudet
 • Digimarkkinoinnin nykytila ja haasteet
 • Digimarkkinoinnin mahdollisuudet
 • Tavoitteet digitaalisissa kanavissa
 • Tuotteiden/palveluiden markkinointi ja myynti verkossa
 • Asiakaspersoonat ja kohderyhmät digikanavissa
 • Markkina-analyysi
 • Kilpailuetujen tunnistaminen
 • Mediabudjetoinnin toteutus
 • Vaadittavien resurssien määrittely

Digimarkkinointisuunnitelman pohjalta toteutetaan markkinoinnin vuosikello sekä viedään suunnitelma käytännön toimenpiteiksi.

Miksi Digiteam

Digiteamilta saat monipuoliset palvelut digimarkkinointisuunnitelman tekemisestä sen konkreettiseen toteutukseen.

Pystymme tarjoamaan laaja-alaisesti neuvontaa ja apua digimarkkinointiin. Digimarkkinoinnin toteuttajalta vaaditaan todella monipuolista osaamista ja laajan tehtäväkentän hallitsemista. Yhdelle henkilölle koko kentän hoitaminen on lähes mahdotonta ja siksi tarjoamme osaavan tiimin tueksesi.

On järkevämpää tehdä asiat osaavan kumppanin kanssa kerralla kuntoon, kuin käyttää vuosia kaikkein osa-alueiden osittaiseen opetteluun ja vasta sitten etsiä hyvä kumppani.

Olemme itse auttaneet vuosien varrella useita suuria ja pieniä yrityksiä menestymään paremmin. Osaamme ottaa huomioon kaikki digimarkkinoinnin toimivuuteen, johtamiseen ja arkeen vaikuttavat asiat

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD