Web-analytiikka

Oikein hyödynnetty web-analytiikka on digimarkkinoinnin johtamisen ja verkossa tapahtuvan myynnin kehittämisen tärkein työkalu. Web-analytiikan avulla kehitetään verkkosivustojen ja digimarkkinoinnin tuloksia. Digiteamilta saat kaikki web-analytiikan hyödyntämiseen tarvittavat palvelut.

Web-analytiikkapalvelut

Käyttöönotto

 • Mittauksen määrittely
 • Asennus ja konfigurointi
 • Käyttökoulutus
 • Raportit

Raportointi

 • Monikanavaraportit
 • Dashboardit
 • Räätälöidyt näkymät

Analyysit ja auditioinnit

 • Mainonnan auditoinnit
 • Sivustoanalyysit
 • Hakukoneoptimointi
 • Konversio-optimointi

Analytiikan ylläpito

 • Tiedonkeruun varmistaminen
 • Raporttien toimivuus
 • Sivuston toimivuus

Digiteamin web-analytiikka­palveluiden hyödyt

 • Analytiikalla mitataan oikeita asioita, data on paikkansa pitävää ja kattavaa
 • Tarvittavat raportit ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla
 • Tuloksia tulkitaan oikealla tavalla
 • Kerromme toimenpiteet, joilla saavutetaan parempia tuloksia
 • Toteutamme toimenpiteet – sisällöt, verkkosivustot, digimarkkinoinnin

Hyödyt sivustolle

Web-analytiikan avulla pyritään varmistamaan, että sivusto tavoittaa ja palvelee asiakkaita optimaalisella tavalla. Käytännössä tällä tarkoitetaan sivuston hakukonelöydettävyyden, sisältöjen, käytettävyyden, teknisen toimivuuden ja konversioiden kehittämistä.

Hyödyt mainonnalle

Mainonnan analytiikan avulla löydetään mediat, mainonnan kohdistukset ja viestit, joissa on paras panos-tuotos-suhde ja keinot mainonnan kehittämiseen kokonaisuutena, tai kanavittain.

Miksi valita Digiteam?

Kun organisaatiosi kertoo tavoitteistaan, me pystymme mittaamaan tavoitteen saavuttamisen eri vaiheet, kertoa mitä mittaustulos tarkoittaa ja kuinka tuloksia voidaan kehittää.

Asiantuntijoillamme on yli 15 vuoden käytännön kokemus digimarkkinoinnin tulosten kehittämisestä julkisen sektorin ja yritysten kanssa. Tälläkin hetkellä työskentelemme yli 200 analytiikkatilin kanssa.

Google Analytics 4 hyödyntäminen

Olemme kehittäneet Google Analytics 4 käyttöönottoon menetelmät, joiden avulla mittausdata saadaan tehokkaimmalla tavalla käyttöön.

Digiteamin kanssa toteutettu projekti tuotti kattavan selvityksen ja konkreettiset ratkaisuehdotukset siihen, kuinka Terveyskylän talojen hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa ja mitä asioita kannattaisi huomioida tulevaisuudessa. Olimme hyvin tyytyväisiä muun muassa itseohjautuvaan työskentelytapaan ja asiantuntijuuden kautta selkeästi esiin nostettuihin helposti toteutettaviin ratkaisuehdotuksiin.

Miksi web-analytiikka on tärkeää

Digitaalinen markkinointi sisältää useita erilaisia osa-alueita, mutta kaikkien toimenpiteiden onnistumisella on yksi yhtenevä nimittäjä – hyvin toteutettu web-analytiikka. Ilman yrityksen tarpeisiin räätälöityä analytiikkaa, sen aktiivista seurantaa ja hyödyntämistä toimenpiteiden jatkokehittämiseen, toiminta perustuu vain olettamuksiin, eikä toimenpiteille ainakaan saavuteta parasta mahdollista tuottoa.

Analytiikka kunnossa – paras tuotto resursseille

Kun markkinoinnin suunnittelu saa tuekseen relevanttia tietoa, saavutetaan paras panos-tuotossuhde yrityksen resursseille.

Analytiikan avulla omista kanavista voidaan paikallistaa asiakaspolun pullonkaulat, ohjata ja tehostaa liidinkeruuta, parantaa sisällöntuotantoa, kehittää verkkosivun teknistä toimivuutta sekä mitata markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta.

Sivuston ja markkinoinnin kehittäminen

Hyödyt ovat siis merkittävät. Oikein rakennetulla web-analytiikalla hiotaan asiakkaan verkkosivu- tai verkkokauppakokemus saumattomaksi sekä luodaan entistä puhuttelevampaa viestintää. Markkinointikampanjoiden sisällöt muotoutuvat houkuttelevammiksi ja mainonta osataan kohdentaa tehokkaammin.

Web-analytiikka on tärkeä kaikille

Analytiikka ei siis ainoastaan palvele isojen organisaatioiden kehittämistarpeita. Sen hyödyntämisen avulla voidaan saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä, joten se on arvokas työkalu pk-yrityksille parhaiden tulosten saavuttamiseksi käytössä olevilla resursseilla.

Yhteenvetona – analytiikalla saavutetaan parempia tuloksia ja etulyöntiasemaa kilpailijoihin nähden. Eikä rahaa enää haaskata tuottamattomaan toimintaan.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD