fbpx

Web-analytiikka

Digiteamilta saat kaikki web-analytiikan hyödyntämiseen tarvittavat palvelut. Tarjoamme Google Analyticsille vaihtoehdoksi GDPR-ystävällisiä Matomoa tai Snoobia.

Oikein hyödynnetty web-analytiikka on digimarkkinoinnin johtamisen ja verkossa tapahtuvan myynnin kehittämisen tärkein työkalu. Web-analytiikan avulla kehitetään verkkosivustojen ja digimarkkinoinnin tuloksia.

Sivuston analytiikkatyökalut

Web-analytiikkapalvelut

Analytiikan käyttöönotto

 • Mittauksen määrittely
 • Asennus ja konfigurointi
 • Käyttökoulutus
 • Raportit

Raportointi

 • Monikanavaraportit
 • Dashboardit
 • Räätälöidyt näkymät

Analyysit ja auditioinnit

 • Mainonnan auditoinnit
 • Sivustoanalyysit
 • Hakukoneoptimointi
 • Konversio-optimointi

Analytiikan ylläpito

 • Tiedonkeruun varmistaminen
 • Raporttien toimivuus
 • Sivuston toimivuus

Digiteamin web-analytiikka­palveluiden hyödyt

 • Analytiikalla mitataan oikeita asioita, data on paikkansa pitävää ja kattavaa
 • Tarvittavat raportit ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla
 • Tuloksia tulkitaan oikealla tavalla
 • Kerromme toimenpiteet, joilla saavutetaan parempia tuloksia
 • Toteutamme toimenpiteet – sisällöt, verkkosivustot, digimarkkinoinnin

Hyödyt sivustolle

Web-analytiikan avulla pyritään varmistamaan, että sivusto tavoittaa ja palvelee asiakkaita optimaalisella tavalla. Käytännössä tällä tarkoitetaan sivuston hakukonelöydettävyyden, sisältöjen, käytettävyyden, teknisen toimivuuden ja konversioiden kehittämistä.

Hyödyt mainonnalle

Mainonnan analytiikan avulla löydetään mediat, mainonnan kohdistukset ja viestit, joissa on paras panos-tuotos-suhde ja keinot mainonnan kehittämiseen kokonaisuutena, tai kanavittain.

Miksi valita Digiteam?

Kun organisaatiosi kertoo tavoitteistaan, me pystymme mittaamaan tavoitteen saavuttamisen eri vaiheet, kertoa mitä mittaustulos tarkoittaa ja kuinka tuloksia voidaan kehittää.

Asiantuntijoillamme on yli 15 vuoden käytännön kokemus digimarkkinoinnin tulosten kehittämisestä julkisen sektorin ja yritysten kanssa. Tälläkin hetkellä työskentelemme yli 200 analytiikkatilin kanssa.

Digiteamin kanssa toteutettu projekti tuotti kattavan selvityksen ja konkreettiset ratkaisuehdotukset siihen, kuinka Terveyskylän talojen hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa ja mitä asioita kannattaisi huomioida tulevaisuudessa. Olimme hyvin tyytyväisiä muun muassa itseohjautuvaan työskentelytapaan ja asiantuntijuuden kautta selkeästi esiin nostettuihin helposti toteutettaviin ratkaisuehdotuksiin.

Miksi web-analytiikka on tärkeää

Tärkeiden asioiden mittaaminen edellyttää oikeaa tapaa kerätä tietoa ja järkevien näkymien luomista, jotta seurantatiedosta saadaan hyötyä. Digiteamin seurantamallilla varmistat, että saat oikeaa dataa
käyttökelpoisessa muodossa päätöksenteon tueksi.

Sivuston ja markkinoinnin kehittäminen

Oikein rakennetulla web-analytiikalla hiotaan asiakkaan verkkosivu- tai verkkokauppakokemus saumattomaksi sekä luodaan entistä puhuttelevampaa viestintää. Markkinointikampanjoiden sisällöt muotoutuvat houkuttelevammiksi ja mainonta osataan kohdentaa tehokkaammin.

Web-analytiikka on tärkeä kaikille

Analytiikka ei siis ainoastaan palvele isojen organisaatioiden kehittämistarpeita. Sen hyödyntämisen avulla voidaan saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä, joten se on arvokas työkalu pk-yrityksille parhaiden tulosten saavuttamiseksi käytössä olevilla resursseilla.

Yhteenvetona – analytiikalla saavutetaan parempia tuloksia ja etulyöntiasemaa kilpailijoihin nähden. Eikä rahaa enää haaskata tuottamattomaan toimintaan.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD