fbpx

Raportointi

Toteutamme räätälöidyt, kattavat digimarkkinoinnin ja sivustoanalytiikan raportit yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Meihin voit olla yhteydessä, halusitpa saada syväluotaavat raporttinäkymät yksittäisestä markkinointikanavasta, sivustosta tai kattavat Dashboardin koko digimarkkinoinnistasi.

Kenelle

 • Johtoryhmä, toimitusjohtaja, yrittäjä
 • Markkinointi, viestintä
 • Myynti

Miten

 • Räätälöidyt näkymät
 • Yksittäisiä tai useita datalähteitä
 • Automatisoitu lähetys tai kirjautuminen

Analytiikkaraportit ja raportointipalvelut

Sivustoanalytiikka

 • GA4 ja Snoobi raportit
 • Räätälöidyt näkymät
 • Tarvittaessa käytetään useita tietolähteitä

Digimarkkinoinnin raportit

 • Mediakohtaiset raportit
 • Räätälöidyt näkymät
 • Mahdollisuus yhdistää useita tietolähteitä

Dashboardit

 • Avainlukujen määrittely
 • Useiden tietolähteiden yhdistäminen
 • Räätälöidyt näkymät

Google Analytics 4 raportointi

Räätälöidyillä näkymillä ja automaattisesti lähetetyillä raporteilla varmistetaan, että analytiikkadata tavoittaa tarvitsijansa. Yksi suurimmista esteistä analytiikkatiedon käyttämiselle on erillinen kirjautumistarve Google Analyticsiin ja haluttujen tietojen etsiminen raporttiviidakosta.

Raportointipalvelussa GA4:n keräämästä tiedosta voidaan tuottaa kullekin henkilölle tai organisaatiolle heitä kiinnostavat näkymät ja varmistaa että tieto tavoittaa heidät säännöllisesti.

Huomioithan, että raporttien luominen saattaa edellyttää GA4 asennuksen muokkaamista. Lisää tietoa GA4 käyttöönotosta ja asentamisesta löydät täältä

Digimarkkinoinnin raportit

Räätälöidyillä raporteilla voit tehdä syväsukelluksen yksittäisen kampanjan tai median avainlukuihin. Vaihtoehtoisesti voimme tehdä koosteen sivuston ja eri markkinointikanavien luvuista yhdessä tai erikseen. Raportit luodaan tavoitteiden ja tarpeen mukaisesti.

Raportit yhdistävät mediahallintatyökalujen ja sivustoanalytiikan luvut samaan näkymään

Raporttien sisältö

Raporttien sisältö määritellään niin, että ne antavat sellaista tietoa raportin vastaanottajalle, jonka perusteella tämä voi

 • analysoida oman työnsä tuloksia
 • kehittää tekemistään
 • raportoida tuloksia eteenpäin

 

Pääasia on tarjota selkeä näkymä, josta saa nopeasti käsityksen tuloksista ja asioiden nykytilasta.

Esimerkki kanavakohtaisesta raportoinnista

Voimme luoda kokonaiskuvan valitsemastasi kanavasta, kuten esim. Facebookista. Raportissa voidaan eritellä yrityksen Facebook-profiilin pääluvut, orgaanisten julkaisujen tulokset, maksetun mainonnan tulokset ja Facebook-toimenpiteiden kustannukset ja vaikutus sivustokävijöihin ja konversioihin.

Tyypillisimmät digimarkkinoinnin raportit

 • Kooste maksullisten ja maksuttomien digimarkkinointikanavien tuloksista
 • Kooste maksullisten digimarkkinointikanavien tärkeimmistä tunnusluvusta
 • Sosiaalisen median markkinoinnin raportti – kooste ja/tai erittely eri sosiaalisen median kanavien keskeisimmistä tunnusluvuista
 • Hakukoneoptimoinnin rapotti – kuvaa tärkeimpien hakuteemojen sijoituksien, kävijämäärien ja konversioiden kehitystä

Dashboardit

Dashboardeihin kootaan tyypillisesti toiminnan tärkeimmät, tavoitteita mittaavat luvut. Dashboardiin kerätään tarpeen mukaan tietoa eri lähteistä ja yhdistetään yhteen, selkeään näkymään. Dashboardissa näytetään lopputuloksia, ei niinkään tuloksia selittäviä lukuja.

Useimmiten luvut kuvaavat myyntiä, yhteydenottoja, tunnettuutta, mainonnan tavoittavuutta, kävijämääriä jne.

Miksi valita Digiteam?

Digiteamilla on yli 15 vuoden käytännön kokemus analytiikan lukujen ja raporttien hyödyntämisestä julkisen sektorin organisaatioiden ja yritysten kanssa. Tunnistamme organisaation eri osien tiedontarpeen ja raportoinnin kipupisteet. Palvelumme avulla voit varmistaa organisaatiosi riittävän tiedon saannin ja analytiikkatietojen saavutettavuuden.

Meiltä saat apua analytiikan teknisessä käyttöönotossa, tavoitteiden määrittelyssä, raportoinnin luomisessa, analytiikan ylläpidossa, koulutuksissa, tulosten analysoinnissa, toimintasuunnitelmien tekemisessä ja tuloksia kehittävien toimenpiteiden toteutuksessa niin digimarkkinoinnissa kuin verkkosivustoprojektien kautta.

Digiteamin kanssa toteutettu projekti tuotti kattavan selvityksen ja konkreettiset ratkaisuehdotukset siihen, kuinka Terveyskylän talojen hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa ja mitä asioita kannattaisi huomioida tulevaisuudessa. Olimme hyvin tyytyväisiä muun muassa itseohjautuvaan työskentelytapaan ja asiantuntijuuden kautta selkeästi esiin nostettuihin helposti toteutettaviin ratkaisuehdotuksiin.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD