Google-mainonta

Digiteamilta saat laadukkaasti toteutettua ja analytiikalla johdettua Google-mainontaa. Google Ads hakusanamainonta on loistava tapa vastata olemassa olevaan kysyntään ja tuoda ostoaikeissa olevat asiakkaat yrityksen tuotteiden ja palveluiden ääreen. Google-mainontaa suunniteltaessa ja optimoidessa otamme huomioon liiketoimintasi erityistarpeet ja markkinoinnin kokonaistavoitteet.

Digiteamin tekemässä Google-mainonnassa yhdistyvät erinomainen hakukonekäyttäytymisen ymmärrys, monipuolinen liiketoimintaosaaminen, tehokas modernien ominaisuuksien hyödyntäminen ja tulosten ohjaaminen asiakkaan myynnillisten tavoitteiden kautta.

Perinteisen hakusanamainonnan lisäksi teemme myös Google Adsissa myös Google shoppingia verkkokaupoille, display-mainontaa, YouTube-mainontaa ja uudelleenmarkkinointia.

Asiakkaitamme
Lastentarvike-logo-2017
Picote sukitus ADS-mainonta
finsoffat-logo-360 (1)
Hexaplan Logo
kattokeskus-logo-digiteam
hockey-base-logo

Meistä sanottua

Digiteam on auttanut Kattokeskusta kasvattamaan verkon kautta tulevien liidien määrää yli 200 %:lla mm. Google Ads-mainonnan avulla. Olemme myös erityisen tyytyväisiä kuukausittain pidettäviin palavereihin, joissa voimme vapaasti pallotella digimarkkinoinnin ideoista kumppanimme kanssa.

Ennen Google Adsin aloittamista

Ennen mainonnan aloittamista arvioimme mainonnan mahdollisuuksia menestyä suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. On tärkeää, että odotukset ovat puolin ja toisin realistiset.

Hakusanamainonnan menestymisen edellytykset

 • Sivusto on kunnossa kaikilta osin ja tukee markkinointia
 • Budjetti on mitoitettu oikein
 • Mainostettaville tuotteille ja palveluille on olemassa olevaa kysyntää, joka näkyy ihmisten hakukonekäyttäytymisessä
 • Analytiikka on kunnossa tai Digiteamilla on mahdollisuus laittaa se kuntoon

Kuinka asiat saadaan kuntoon

Jos Google-mainonta ei ole yrityksellesi tällä hetkellä oikea ratkaisu, voimme korjata tilanteen laittamalla edellytykset kuntoon, tai tarjoamalla yritykselle paremmin tilanteeseen tai tavoitteisiin soveltuvaa digimarkkinointia. Pyydä meiltä arvioita Google-mainonnan onnistumiselle.

Meistä sanottua

Google-mainonnan palvelukuvaus

Google Ads palvelussa on kaksi eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe on aloitustyö, jossa kartoitetaan tavoitteiden realistisuus, varmistetaan analytiikan toimivuus, suunnitellaan ja rakennetaan mainonta. Toiseen vaiheeseen sisältyvät mainonnan jatkuva ylläpito ja optimointi.

Mainonnan suunnittelu, rakentaminen ja analytiikan varmistus

Hyvin suunniteltu mainonta on heti käynnistyessään tuottavaa. Laadukas suunnittelu tuottaa enemmän konversioita, vähentää ylläpidon ja optimoinnin kustannuksia, mahdollistaa klikkibudjetin tehokkaan kohdentamisen. Mainonnan suunnittelun vaiheet
 1. Mainonnan tavoitteiden määritys – mitä halutaan saada aikaan
 2. Avainsanatutkimus
 3. Mainonnan suunnittelu ja toteutus
 4. Sivuston analytiikan varmistaminen tai kuntoon laittaminen

Google Ads optimointi ja ylläpito

Google Ads -mainontaa täytyy aktiivisesti ylläpitää ja optimoida. Ylläpidolla hoidetaan mainonnan teknistä toimivuutta, jolla varmistetaan esim. mainonnan hyvä sijoittuminen hauissa, tarkka kohdennus ja korkea klikkiprosentti. Optimoinnilla kehitetään mainonnan asiakkaalle tuottamaa hyötyä. Sen avulla tutkitaan keinoja ja välineitä, joilla saadaan asiakkaan tavoitteiden mukainen paras tulos. Käytännössä tämä työ tarkoittaa kävijäliikenteen ja sivuston yhteistyön mittausta ja arviointia. Raportoimme mainonnasta yhdessä sovituin väliajoin, asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Raportointi pitää sisällään:
 • saavutetut tulokset numeroina suhteessa tavoitteisiin (myynti, yhteydenotot, liidit jne.)
 • näkemyksemme siitä, mitä tulokset kertovat
 • mitä jo tehdyillä toimenpiteillä on saavutettu
 • miksi ja millä toimenpiteillä mainontaa on kehitetty ja mitä tuloksia toimenpiteiltä odotetaan
 • näkemys siitä, miten mainontaa voisi tai tulisi kehittää jatkossa

Miksi Digiteam

Toteutamme myyntiä tai tunnettuutta kasvattavan Google Ads-mainonnan kattavasti. Google Ads soveltuu yhtä lailla B2B-myynnin kuin kuluttajamyynnin vauhdittamiseen, oli tavoitteesi liidien hankkiminen, yhteydenotot tai verkkokauppatilaukset. Hyödynnämme kattavasti Google Adsin eri kampanjatyyppejä, mainostamistapoja ja koneoppimista yrityksellesi parhaiten sopivalla tavalla.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD

Mitä Google-mainonta on?

Google-mainonta (Google Ads) on verkkomarkkinointiväline, jonka avulla yritykset voivat mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan Googlen hakukoneessa ja muilla Googleen liitetyillä verkkosivustoilla.

Yritykset voivat käyttää

 • tekstimainoksia
 • display-mainoksia (kuvamainoksia/bannereita)
 • videomainoksia
 • Google-shopping-mainontaa (verkkokaupat)

 

Googlen hakusanamainonta on PPC-mainonnan (pay-per-click) muoto, mikä tarkoittaa, että yritykset maksavat vain silloin, kun joku klikkaa heidän mainostaan. Display-mainontaa ja videomainontaa tehdään pääasiallisesti näyttöperusteisena (CPM), eli mainostaja maksaa mainosten näyttämisestä. Hintayksikkö on tuhat näyttöä, eli jos CPM on 12 €, kahdellatoista eurolla mainoksesi näkyy 1000 kertaa. Hakusanamainonta toimii Googlen haussa, kun taas display-mainokset ja videomainokset toimivat Google Display Networkissa, Gmailissa ja YouTubessa.

Yritykset voivat myös kohdentaa mainoksiaan maantieteellisesti, kellonaikoihin, laitteisiin ja väestöryhmiin. Mainokset voidaan kohdentaa näkymään hakutulossivuilla tai verkkosivustoilla, jotka ovat osa Google Display Network -verkostoa.

Google Ads tarjoaa useita ominaisuuksia ja vaihtoehtoja, joiden avulla yritykset voivat saada parhaan mahdollisen hyödyn mainoskuluistaan. Google-mainonta voi olla tehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja luoda liidejä, varsinkin jos yrityksesi kohdistaa mainonnan selkeästä tarpeesta kertovaan avainsanaan tai -lauseeseen. Oikein tehtynä Google-mainonta voi olla kustannustehokas tapa kasvattaa yritystäsi.

 

Miten Google-mainonta toimii?

Kun luot Google Ads -kampanjan, sinun on valittava kampanjatyyppi, asetettava budjetti, valittava kohderyhmäsi ja päätettävä, missä haluat mainosten näkyvän. Sinun on myös luotava mainosteksti ja suunniteltava mainoksen luova osa. Kun kampanjasi on toiminnassa, mainoksesi alkavat automaattisesti näkyä Googlen hakukoneessa ja muilla Google Display Network -verkkosivustoilla.

Kun joku hakee Googlessa jotakin kohdistettua avainsanaa tai lausetta (ns. hakukysely), mainoksesi saattaa näkyä hakutuloksissa. Jos joku napsauttaa mainostasi, hänet ohjataan verkkosivustollesi tai laskeutumissivullesi, jossa hän voi tutustua tarkemmin tarjontaasi. Sinua veloitetaan sen jälkeen sen mukaan, kuinka paljon tarjoat per klikkaus (CPC). CPC voi vaihdella muutamasta sentistä useisiin euroihin riippuen siitä, kuinka kilpailukykyinen avainsana on.

Millaisia mainostyyppejä on saatavilla?

Google Ads -alustan kautta on saatavilla neljää päätyyppiä mainoksia: tekstimainoksia, kuvamainoksia, videomainoksia ja interaktiivisia mainoksia.

Tekstimainokset: Tekstimainokset ovat yleisin Google Ads -alustalla käytetty mainostyyppi. Ne koostuvat otsikosta (enintään 30 merkkiä), kahdesta kuvauksesta (enintään 90 merkkiä kumpikin) ja URL-osoitteesta.

Google-mainonta: Mikä toimii ja mikä ei

Google-mainonta on tehokas työkalu, jonka avulla kaikenkokoiset yritykset voivat tavoittaa uusia asiakkaita ja kasvaa. Kuten missä tahansa mainonnan muodossa, menestyksestä ei kuitenkaan ole takeita, ja on tärkeää ymmärtää, mikä toimii ja mikä ei, ennen kuin ostat mainonnan palveluna tai ryhdyt tekemään sitä itse.

Google-mainonnan onnistumiseen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten käytetyt kohdentamisvaihtoehdot, mainostekstien laatu ja mainonnan rakenne sekä kokonaisbudjetti. Erityisen tärkeää on varmistaa, että kohdesivusto ja laskeutumissivut ovat kunnossa. Ehkä tärkein tekijä on kuitenkin se, miten hyvin kampanjaa hallitaan. Säännöllinen seuranta ja optimointi on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että mainokset toimivat mahdollisimman hyvin.

 

Tässä joitain vinkkejä, joilla Google-mainontaan

1) Käytä avainsanojen kohdentamista oikein

Hakusanamainonnan avulla voit näyttää mainoksesi ihmisille, jotka etsivät tiettyjä termejä Googlessa. Käytä avainsanatutkimustyökaluja löytääksesi yrityksellesi oikeat avainsanat. Käytettävissä on useita ilmaisia ja maksullisia avainsanatutkimustyökaluja, kuten Google Keyword Planner ja AhRefs

Hakusanamainonta voi olla erittäin tehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat jo kiinnostuneita tarjoamastasi. On kuitenkin tärkeää käyttää avainsanoja viisaasti, sillä liian laajasti tai liian tiukasti kohdennetut avainsanat voivat molemmat johtaa huonoon lopputulokseen.

On myös tärkeää käyttää negatiivisia avainsanoja eli sanoja, joiden kohdalla et halua mainoksen näkyvän, jotta vältät budjetin käytön epärelevantteihin klikkauksiin. Negatiiviset avainsanat estävät mainostasi käynnistymästä tietyillä sanoilla tai lausekkeilla, jotka eivät ole merkityksellisiä yrityksesi kannalta. Jos esimerkiksi myyt naisten kenkiä, voit lisätä negatiiviseksi avainsanaksi “miesten”, jotta mainoksesi ei näy, kun joku etsii sanaa “miesten kengät”.

2) Kirjoita vakuuttava mainosteksti

Mainostekstin suunnittelu on kiistatta tärkeää, sillä hyvän tekstin avulla ohjaat potentiaaliset asiakkaat sivustollesi. Mainostekstisi tulisi vastata kävijän hakuun kertomalla että ”täältä löydät etsimäsi”. Sen tulee olla myös selkeä, ytimekäs ja vakuuttava. Sen pitäisi myös sisältää toimintakutsu (CTA), joka kehottaa hakijaa reagoimaan mainokseen (esim. “Lue lisää”, “Rekisteröidy nyt” jne.).

Relevanttien avainsanojen sisällyttäminen mainostekstiin parantaa myös laatupisteitä – Google käyttää tätä mittaria määrittämään, kuinka relevantteja ja hyödyllisiä mainoksesi ovat. Hyvillä laatupisteillä saavutat todennäköisesti alhaisempia klikkihintoja. Mainoksesi sijoittuvat myös hakutuloksissa paremmin matalammalla klikkitarjouksella.

3) Käytä hakusanamainonnassa kuvia

Hakusanamainonnan yhteyteen voi nykyään lisätä myös kuvia. Kuvien valinnassa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Mainoksesi tulisi olla visuaalisesti houkuttelevia, jotta ne herättävät huomiota hakutulossivuilla. Voit antaa Google adsin valitsemaan omia verkkosivustosi kuvia laskeutumissivuilta, tai lisätä kuvia manuaalisesti. Muista, että kuvasi on oltava merkityksellinen mainostekstin kannalta; muuten vaarana on, että Google hylkää mainoksesi.

4) Aseta realistinen budjetti

Kampanjabudjettia asettaessasi on tärkeää olla realistinen sen suhteen, kuinka paljon olet valmis tai kykenevä käyttämään päivässä tai viikossa. Muista, että rahaa kuluu joka kerta, kun joku klikkaa jotakin mainostasi (ellet käytä kustannus/näyttö -hinnoittelua), joten varmista, että sinulla on riittävästi rahaa jatkuvaan mainontaan. Ota budjetti huomioon myös valitessasi avainsanoja tai suunnitellessasi mainonnan kohdennusta.

5) Kampanjoiden luominen

Luo erillisiä kampanjoita jokaiselle tarjoamallesi tuotteelle tai palvelulle. Näin voit kohdentaa mainokset tehokkaammin ja seurata kunkin kampanjan suorituskykyä erikseen.

6) Kohdista mainonta maantieteellisesti oikein

Kohdista mainoksesi erityisesti paikkoihin, joissa harjoitat liiketoimintaa. Näin varmistat, että mainoksesi näytetään vain ihmisille, jotka todella kuuluvat kohdemarkkinoihisi. Voit kohdentaa mainokset kaupungin, osavaltion/provinssin, maan tai jopa tiettyjen postinumeroiden mukaan. Voit kohdistaa mainontaasi myös hakusanavalinnoilla, kuten esim. ”asianajotoimisto turku”.

7) Muista konversioseurantaa

Ota käyttöön konversioseuranta, jotta voit mitata kampanjasi onnistumista todellisen myynnin tai luotujen liidien muodossa. Konversioseurannan avulla näet, kuinka moni mainostasi klikannut henkilö päätyi tekemään haluamansa toiminnon (kuten tekemään ostoksen tai tilaamaan uutiskirjeen). ilman konversioseurantaa olisi vaikea tietää, onnistuiko Google Ads-kampanjasi saavuttamaan tavoitteensa vai ei.

8) Tarkenna kohdennusta yleisöjen avulla

Google-mainosta luodessasi voit valita, kenelle haluat mainoksesi kohdistaa. Voit kohdistaa mainoksen sijainnin, demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden ja muiden tekijöiden perusteella. Mitä tarkemmin voit kohdentaa, sitä todennäköisemmin tavoitat ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita myymästäsi tuotteesta.

9) Valitse oikea tapa mainostaa

Google Adsissa on useita eri mainosformaatteja ja tapoja mainostaa, joista jokaisella on omat ominaisuutena ja ne soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sinun kannattaa valita formaatti, joka sopii parhaiten siihen, mitä yrität mainonnallasi saavuttaa.

10) Testaa erilaisia versiota mainoksista

Kun olet luonut yhden version mainoksestasi, on tärkeää testata mainoksesta erilaisia versioita, jotta näet, mikä niistä toimii paremmin . Voit muokata mainoksista otsikkoa, kuvausta , kuvia jne. ja seurata tuloksista, mikä versio saa enemmän klikkauksia ja konversioita.  Tätä prosessia kutsutaan A/B-testaukseksi, ja se on olennainen osa onnistuneiden Google-mainosten luomista.