fbpx

Instagram-mainonta

Digiteam tarjoaa asiakkaille kattavia asiantuntijapalveluita Instagram-mainonnan suunnitteluun ja toteutukseen. Autamme asiakkaitamme toteuttamaan tuloksellisia mainoskampanjoita, strategisella ja asiakaslähtöisellä otteella. Voimme olla tukena myös Instagramin orgaanisen tekemisen kehittämisessä, mm. hiomalla huippuunsa asiakkaan profiilin ja erilaiset tekniset ratkaisut. Asiantuntijamme voi myös kouluttaa sosiaalisen median vastaavia Instagramin tavoitteelliseen hyödyntämiseen.

Instagram-mainontaa tehdään Facebookin-mainonnan hallintatyökalulla. Mainostettaessa Instagramissa on kuitenkin kriittisen tärkeää tiedostaa kanavien eroavaisuudet ja ottaa ne huomioon erityisesti luovien sisältöjen tuotannossa. Digiteam on tukena kaikissa näissä vaiheissa – mainostyökalun ja mainoskampanjoiden luomisesta niiden jatkuvaan hallinnointiin ja optimointiin.

Autamme asiakkaitamme myös arvioimaan kampanjoiden tuloksia, rakentamalla kampanjoille tarkan teknisen seurannan. Kun mainonnan tulokset voidaan todentaa, jalostetaan kampanjoista tulevaisuudessa entistäkin tehokkaampia.

Me luotamme toiminnassamme jatkuvaan vuorovaikutukseen. Kerrommekin aina asiakkaillemme selkeästi mitä teemme ja miksi. Jaamme avoimesti kampanjoiden tulokset sekä kerromme mitä tuloksista voidaan oppia.

Asiakkaitamme
Providental_tunnus1-2019-2-1
Hexaplan Logo
Omnigym-logo-musta
hockey-base-logo
protukku-logo
JH Laatuteko Lohja Logo
Logo Kh Remontit
Vaimo Logo
Eco Weedkiller Logo Slogan

Instagram-markkinointi – näin autamme:

Instagram-­mainonta – palvelupaketit

Instagram-tilin auditointi

Jokainen Instagram-mainonnan projektimme käynnistyy asiakkaan IG-tilin nykytilan auditoinnilla.

Auditoinnin vaiheet:

 • Perehdymme asiakkaan kohderyhmään
 • Selvitämme mitä on aiemmin tehty
 • Analysoimme mitä voidaan parantaa, jotta saavutetaan enemmän tuloksia
 • Tuotamme asiakkaalle sosiaalisen median strategian

Tilien perustaminen ja seurannan rakentaminen

Somemarkkinoinnin kehittäminen voi painottua joko julkaisutoimintaan ja orgaaniseen näkyvyyteen tai ostettuun mainontaan. Ideaalitilanteessa näitä kehitetään samanaikaisesti.

Orgaaninen Instagram-ylläpito

Autamme asiakkaitamme Instagram-sivun perustamisessa, sopivien asetusten määrittämisessä, tavoitteellisen sisällöntuotannon käynnistämisessä sekä haluttaessa visuaalisen ilmeen hiomisessa. IG-tilin luonnollinen näkyvyys vaatii taustalle laadukkaiden julkaisujen tekemistä ja mielellään kanavakohtaista sisältöstrategiaa.

Autamme asiakkaitamme sisällöntuotannon alkuun tuottamalla sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteitaan määriteltyjen kohderyhmien keskuudessa. Koulutamme asiakkaitamme myös sosiaalisen median vuorovaikutuksen hyödyntämiseen ja sen parhaisiin käytäntöihin (community management).

Facebook Business Manager ja ostettu mainonta

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään Business Managerin mahdollisuudet. Luomme yhdessä asiakkaan kanssa kaikki vaadittavat tilit sekä rakennamme digitaalisiin kanaviin analytiikan ja seurannan – varmistaen että tilien omistajuus on asiakkaalla, ei digitoimistolla. Autamme myös luomaan mahdollisen tuotekatalogin, mikäli asiakas haluaa hyödyntää Instagram Shoppingin mahdollisuuksia ja myydä tuotteita suoraan Instagramin kautta.

Kun kaikki tilit ovat kunnossa, luomme Instagram-mainonnan strategian. Autamme asiakasta myös luovien sisältöjen tekemisessä, hyödyntäen eri toimialoilta kertynyttä osaamistamme: kirjoitamme toimintokutsua tukevat mainostekstit sekä muokkaamme kuvia ja videoita mainontaan sopiviksi. Vaihtoehtoisesti voimme ohjeistaa asiakkaan omaa graafikkoa.

Autamme myös kohdentamaan markkinointia mahdollisimman tehokkaasti: rakentamalla yleisön kohdennuskriteereillä, hyödyntämällä uudelleenmarkkinointia ja/tai look-a-like -yleisöä.

Instagram- ja Facebook-markkinoinnin koulutukset

 

Instagram-markkinoinnin koulutus

Orgaaninen somemarkkinointi -koulutus (FB ja IG)

 • Opastamme kanavien toimintaan ja ominaisuuksiin
 • Kerromme kanavakohtaisista eroista
 • Neuvomme mitä eri kanavissa kannattaa tehdä

Koulutamme asiakkaitamme oman organisaation sisällöntuotantoon ja sisältöstrategian rakentamiseen sekä kerromme mitä Facebook- ja Instagram-algoritmi suosii. Koulutuksessa on mahdollista käydä erikseen läpi mm. Facebook-sivu, Instagram-tili, automaattiset vastaukset, moderointi, Instagram bio, profiilin linkitysten rakentaminen, avainsanojen käyttö, Instagram feed, Tarinat, Reels – ja paljon muuta.

Somemainonnan koulutus (FB ja IG)

Jos yrityksen sisällä on kiinnostusta opetella tekemään Facebook- ja Instagram-mainontaa itse tai ymmärtää sen perusteita ostamisen helpottamiseksi, koulutamme tähän mielellämme. Koulutamme asiakasta niin tilien, asetusten kuin seurannan kanssa, ja voimme halutessanne kouluttaa yksityiskohtaisesti, kuinka Facebook Business Manager toimii. Meiltä on saatavilla niin valmiita somekoulutuksia kuin asiakaskohtaisia ja yrityksen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia

Instagram-markkinointikampanjat

Instagram-kampanjan luominen

Me Digiteamillä autamme asiakkaitamme luomaan kohderyhmälle suunnattuja tehokkaita Instagram-markkinointikampanjoita. Jokainen projekti käynnistyy asiakkaan toiminnan auditoinnilla sekä kampanjan tavoitteen määrityksellä. Tavoitteen määrittely on hyvä tehdä harkiten, sillä Instagram-algoritmi tukee erinomaisesti juuri haetun tavoitteen saavuttamista.

Instagram-mainonnan tavoitteet:

 1. Tunnettuus – Reach (CPM), näyttöjä
 2. Kävijäliikenne – CTR, vierailijat verkkosivulla
 3. Ostoputken laajentaminen
 4. Konversio- tai liidikampanja

Eri tavoitteilla saadaan erilaisia tuloksia ja keskitytään eri kohtaan myyntisuppiloa.

Instagram-mainonnan optimointi

Instagram-mainonta toimii parhaiten, kun kampanjoita optimoimaan jatkuvasti: varioidaan ja testataan eri vaihtoehtoja, analysoidaan kerättyä dataa sekä opitaan näistä tuloksista.

Me Digiteamillä seuraamme kertyvää dataa aktiivisesti ja teemme säännöllisesti toimenpiteitä parempien tulosten saavuttamiseksi. Kokemuksemme auttaa meitä haarukoimaan oikeanlaisia vaihtoehtoja jo alkuun, mutta vasta kampanjakohtainen data osoittaa mihin suuntaan sisältöjä ja kriteerejä tulee kehittää.

Optimoinnin tavoitteena on varmistaa paras mahdollinen tuotto sovitulle mediabudjetille.

Instagram-mainonnan raportointi

Teemme asiakkaillemme säännöllistä raportointia. Raportointi voi olla joko kampanjakohtaista tai pidemmissä asiakkuuksissa kuukausikohtaista. Haluamme olla asiakkaidemme luotettu digikumppani, joten raportoimme tulokset aina selkokielisesti yhteisissä palavereissa.

Tällöin annamme kampanjasta kattavan analyysin – mikä on toiminut hyvin ja missä voidaan jatkossa parantaa.

Autamme myös suhteuttamaan tuloksia toimialan ja Suomen keskiarvoihin.

Huomioithan?

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun hyödynnetään kokeneita Instagram-markkinoinnin asiantuntijoita läpi koko projektin. Tällöin asiantuntijamme auttavat valitsemaan kampanjalle tavoitteet, jotka tukevat ensisijaisesti toiveitanne markkinoinnin suhteen. Näin Instagram ja sen algoritmi valjastetaan tukemaan optimaalisesti toivottuja tuloksia.

Somemarkkinoinnin asiantuntija voi osaamisellaan edesauttaa kampanjan onnistumista myös osallistuessaan luovien sisältöjen valintaan, niin tekstin kuin kuvien osalta.

Miksi Instagram-mainonta?

Instagram on markkinointikanavana erinomainen ja suhteellisen edullinen tapa tavoittaa oikea kohderyhmä, viestiä kohderyhmälle ostopolun eri vaiheissa, kerätä liidejä ja saada lisää myyntiä. Instagram-mainonnalla voidaan kasvattaa yrityksen tai brändin tunnettuutta, tulla osaksi asiakkaan harkintajoukkoa sekä vakuuttaa asiakas tekemään ostopäätös. Instagram tarjoaa myös monipuolisia vaihtoehtoja mainossisältöjen näyttöpaikoiksi, joista esimerkiksi suosittu tarinaominaisuus on kasvattanut merkitystään suuresti.

Kun mainonnan tavoite on asetettu, me autamme luomaan kampanjan, joka tukee sen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Instagram-markkinoinnilla voidaan oikein tehtynä saavuttaa erittäin hyviä ja pitkäaikaisia tuloksia. Sen myötä yritykselle kertyy myös tärkeää kohderyhmätuntemusta ja mahdollisuus tarkkaan tulosseurantaan.

Miksi Digiteam?

Vuosien kokemus digimarkkinoinnista ja IG-mainoskampanjoista antaa meille vahvan perustan tuloksellisen Instagram-markkinoinnin toteuttamiseen. Autammekin asiakkaitamme rakentamaan Instagramiin tehokkaan strategian, jonka pohjalta luodaan kampanjoiden luova sisältö, oikeanlainen kohdennus ja määritellään optimaalinen mainosbudjetti.

Tunnemme tarkoin somekanavien erityispiirteet. Tämän ansiosta osaamme hioa Instagram-kampanjoiden luovat sisällöt mahdollisimman tehokkaiksi. Instagram on moniulotteinen kanava, tarjotessaan monenlaisia näyttöpaikkoja mainonnalle. Myös visuaalisuus on Instagramissa korostetun tärkeää, joten mainossisältöjen tuotanto on tehtävä ajatuksella.

Me Digiteamilla autamme asiakkaitamme esimerkiksi muokkaamalla kuva- ja videomateriaaleista optimaalisia Instagramin eri osioihin. Kirjoitamme mainoksiin myös puhuttelevat mainostekstit, joilla saadaan asiakkaan huomio alustan erityispiirteet huomioiden. Kaiken tekemisen pohjalla on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa ja tarkka perehtyminen yrityksen toimialaan, tavoitteisiin ja yksilölliseen tilanteeseen.

Tärkeä osa markkinointikampanjoita on jatkuva optimointi. Testaamme aktiivisesti erilaisia mainossisältöjä ja kohdennuksia, jonka perusteella allokoimme budjettia tukemaan parhaita mahdollisia tuloksia.

Digitoimistona autamme asiakkaitamme muovaamaan myös muut digitaaliset kanavat tukemaan onnistunutta asiakaskokemusta – mainoksesta ostohetkeen. Meille on myös tärkeää varmistaa tarkka analytiikka ja seuranta, jotta kampanjoiden tulokset ovat selkeästi todennettavissa.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD

Miten luoda tehokas Instagram-mainoskampanja?

Instagram-mainonnassa on muutamia keskeisiä asioita, jotka on tehtävä tehokkaan kampanjan luomiseksi. Ensinnäkin on varmistettava, että mainoksesi on relevantti kohdeyleisöllesi. Tämä tarkoittaa sellaisten mainosten luomista, jotka on luotu kohderyhmiesi kiinnostuksen mukaan. Voit tehdä tämän käyttämällä merkityksellisiä avainsanoja ja hashtageja mainostekstissäsi.

Kuvat ja videot Instagram-mainonnassa

Lisäksi sinun on käytettävä mainoksissasi laadukkaita kuvia ja videoita, sillä ne auttavat herättämään huomiota ja kannustavat ihmisiä klikkaamaan verkkosivustollesi tai aloitussivullesi. Lopuksi sinun on mitattava ja analysoitava tuloksiasi, jotta voit jatkuvasti optimoida kampanjaasi parempien tulosten saavuttamiseksi. Näitä vinkkejä noudattamalla voit luoda tehokkaan Instagram-mainoskampanjan, joka auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet.

Instagram-mainonnan hyödyt yrityksille

Instagram on yksi suosituimmista sosiaalisen median alustoista, jolla on Suomessa n. kolme miljoonaa. Eikä se ole vain henkilökohtaiseen käyttöön – yritykset käyttävät Instagramia yhä useammin tavoittaakseen kohdeyleisönsä.

Yrityksille Instagramissa tapahtuvasta mainonnasta on monia hyötyjä, muun muassa seuraavat:

1. Suuren yleisön tavoittaminen

Kuten sanoimme, Suomessa Instagramissa on n. kolme miljoonaa aktiivista käyttäjää, mikä tarjoaa yrityksille suuren potentiaalisen yleisön tavoitettavaksi. Ja koska 80 prosenttia käyttäjistä seuraa vähintään yhtä yritystä Instagramissa, yritykselläsi on hyvät mahdollisuudet tulla kohdeyleisön näkemäksi.

2. Lisätä brändin tunnettuutta ja tunnettuutta

Mainostaminen Instagramissa auttaa lisäämään brändin tunnettuutta ja tunnettuutta, sillä mainoksesi näkyvät suurelle määrälle ihmisiä. Ja jos mainokset ovat laadukkaita ja relevantteja, useammat ihmiset muistavat brändisi ja sen, mitä tarjoat. Tunnettuuden ja brändin rakentaminen pitkäjänteisesti kasvattaa asiakasmääriä.

3. Kasvattaa verkkosivuston liikennettä ja konversioita

Kun tuot Instagramista laadukkailla mainoksilla potentiaalisia asiakkaita verkkosivustollesi, et vain lisää verkkosivuston liikennettä, vaan kasvatat myös konversioiden määrää (myyntiä, liidejä jne.). Suunnittele konversiohakuinen mainonta huolellisesti, varmista laskeutumissivun laatu ja tavoitteisiin ohjaaminen sivustollasi.

4. Luo liidejä

Instagram-mainoksia voidaan käyttää myös liidien tuottamiseen yrityksellesi. Voit esimerkiksi järjestää kilpailun tai lahjakortin, johon osallistuakseen ihmisten on annettava yhteystietonsa. Tai voit sisällyttää mainoksessasi CTA-kutsun (call-to-action), joka kannustaa ihmisiä tilaamaan uutiskirjeesi tai lataamaan oppaan. Kummallakin tavalla voit kerätä arvokkaita liidejä, joita voit pyrkiä markkinoinnin ja myynnin avulla muuttamaan asiakkaiksi.

5. Lisää myyntiä ja tuloja

Viime kädessä minkä tahansa yrityksen tavoitteena on lisätä myyntiä ja tulosta. Instagram-mainonta voi auttaa sinua tässä, sillä se antaa sinulle mahdollisuuden esitellä tuotteitasi tai palveluitasi suurelle määrälle ihmisiä, jotka saattavat olla kiinnostuneita tarjoamastasi. Oikein tehtynä Instagram-mainonta voi olla tehokas väline, jolla voit lisätä myyntiä ja tuloja yrityksellesi!

 

Vinkkejä Instagram-mainontastrategian optimointiin 

Sosiaalisen median käytön lisääntyessä on varmistettava, että yrityksesi käyttää oikeita kanavia mahdollisimman tehokkaasti. Instagramilla on yli 3 miljoonaa käyttäjää Suomessa ja se on yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista – ja se tarjoaa yrityksille runsaasti mahdollisuuksia tavoittaa uusia asiakkaita ja kasvattaa brändiään.

Tästä huolimatta pelkkä Instagram-tilin luominen yrityksellesi ei riitä takaamaan menestystä. Jotta tästä tehokkaasta markkinointivälineestä saisi parhaan hyödyn irti, sinun on laadittava hyvin harkittu Instagram-mainontastrategia. Voit pyytää Digiteamilta apua Instagram-strategian luomiseen.

 

Muutamia keskeisiä vinkkejä Instagram-mainonnan optimointiin: 

1. Käytä korkealaatuisia kuvia ja videoita

Kun puhutaan Instagram-sisällöistä, laatu on avainasemassa. Kyseessä on loppujen lopuksi vahvasti visualisuuteen keskittyvä kanava, joten kaiken julkaisemasi pitäisi olla ulkoasultaan houkuttelevaa. Tämä tarkoittaa laadukkaiden kuvien ja videoiden käyttöä, jotka on sommiteltu ja editoitu oikein. Jos kuvasi ja videosi näyttävät amatöörimäisiltä tai nopeasti kasatuilta, potentiaaliset asiakkaat saattavat siirtyä jonkun toisen, ammattimaisemmalta vaikuttavan tahon pariin.

2. Hyödynnä hashtageja

Hashtagit ovat loistava tapa saada sisältösi useampien ihmisten nähtäväksi – mutta vain, jos käytät niitä oikein. Ensinnäkin, älä liioittele hashtagien kanssa (eli älä käytä 30 hashtagia per viesti). Tämä ei ainoastaan näytä roskapostitukselta, vaan Instagram voi myös estää niiden käytön (mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että postauksesi eivät näy hashtag-hauissa). Keskity sen sijaan käyttämään muutama relevantti hashtag per postaus.

3. Varmista, että sisältösi on relevanttia ja kohdennettua. 

Tämä vinkki liittyy edelliseen vinkkiin hashtagien tehokkaasta käytöstä. Kun kuratoit sisältöä Instagram-fiidiin tai -tarinoihisi, varmista, että se on relevanttia sekä kohderyhmäsi että yleisen brändi-identiteettisi/viestisi kannalta. Ei ole mitään järkeä postata satunnaisia asioita vain postaamisen vuoksi – varsinkaan, jos se ei vastaa sitä, mistä yrityksessäsi on kyse tai mitä potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita näkemään sinulta. Jokaisella jakamallasi sisällöllä pitäisi olla jokin tarkoitus, muuten se vain vie tilaa fiidistäsi.

4. Käytä toimintakehotteita (CTA, call-to-action) säästeliäästi.

Toimintakehoitteet voivat olla tehokkaita, kun niitä käytetään säästeliäästi ja tarkoituksenmukaisesti, mutta liian monet CTA:t voivat vaikuttaa päällekäyviltä ja tyrkyttäviltä – mikä saattaa synnyttää negatiivisen reaktion Instagramin käyttäjille.