Instagram-mainonta

Digiteam tarjoaa asiakkaille kattavia asiantuntijapalveluita Instagram-mainonnan suunnitteluun ja toteutukseen. Autamme asiakkaitamme toteuttamaan tuloksellisia mainoskampanjoita, strategisella ja asiakaslähtöisellä otteella. Voimme olla tukena myös Instagramin orgaanisen tekemisen kehittämisessä, mm. hiomalla huippuunsa asiakkaan profiilin ja erilaiset tekniset ratkaisut. Asiantuntijamme voi myös kouluttaa sosiaalisen median vastaavia Instagramin tavoitteelliseen hyödyntämiseen.

Instagram-mainontaa tehdään Facebookin-mainonnan hallintatyökalulla. Mainostettaessa Instagramissa on kuitenkin kriittisen tärkeää tiedostaa kanavien eroavaisuudet ja ottaa ne huomioon erityisesti luovien sisältöjen tuotannossa. Digiteam on tukena kaikissa näissä vaiheissa – mainostyökalun ja mainoskampanjoiden luomisesta niiden jatkuvaan hallinnointiin ja optimointiin.

Autamme asiakkaitamme myös arvioimaan kampanjoiden tuloksia, rakentamalla kampanjoille tarkan teknisen seurannan. Kun mainonnan tulokset voidaan todentaa, jalostetaan kampanjoista tulevaisuudessa entistäkin tehokkaampia.

Me luotamme toiminnassamme jatkuvaan vuorovaikutukseen. Kerrommekin aina asiakkaillemme selkeästi mitä teemme ja miksi. Jaamme avoimesti kampanjoiden tulokset sekä kerromme mitä tuloksista voidaan oppia.

Asiakkaitamme
Providental_tunnus1-2019-2-1
Hexaplan Logo
Omnigym-logo-musta
hockey-base-logo
protukku-logo
JH Laatuteko Lohja Logo
Logo Kh Remontit
Vaimo Logo
Eco Weedkiller Logo Slogan

Instagram-markkinointi – näin autamme:

Instagram-­mainonta – palvelupaketit

Instagram-tilin auditointi

Jokainen Instagram-mainonnan projektimme käynnistyy asiakkaan IG-tilin nykytilan auditoinnilla.

Auditoinnin vaiheet:

 • Perehdymme asiakkaan kohderyhmään
 • Selvitämme mitä on aiemmin tehty
 • Analysoimme mitä voidaan parantaa, jotta saavutetaan enemmän tuloksia
 • Tuotamme asiakkaalle sosiaalisen median strategian

 

Tilien perustaminen ja seurannan rakentaminen

Somemarkkinoinnin kehittäminen voi painottua joko julkaisutoimintaan ja orgaaniseen näkyvyyteen tai ostettuun mainontaan. Ideaalitilanteessa näitä kehitetään samanaikaisesti.

Orgaaninen Instagram-ylläpito

Autamme asiakkaitamme Instagram-sivun perustamisessa, sopivien asetusten määrittämisessä, tavoitteellisen sisällöntuotannon käynnistämisessä sekä haluttaessa visuaalisen ilmeen hiomisessa. IG-tilin luonnollinen näkyvyys vaatii taustalle laadukkaiden julkaisujen tekemistä ja mielellään kanavakohtaista sisältöstrategiaa.

Autamme asiakkaitamme sisällöntuotannon alkuun tuottamalla sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteitaan määriteltyjen kohderyhmien keskuudessa. Koulutamme asiakkaitamme myös sosiaalisen median vuorovaikutuksen hyödyntämiseen ja sen parhaisiin käytäntöihin (community management).

Facebook Business Manager ja ostettu mainonta

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään Business Managerin mahdollisuudet. Luomme yhdessä asiakkaan kanssa kaikki vaadittavat tilit sekä rakennamme digitaalisiin kanaviin analytiikan ja seurannan – varmistaen että tilien omistajuus on asiakkaalla, ei digitoimistolla. Autamme myös luomaan mahdollisen tuotekatalogin, mikäli asiakas haluaa hyödyntää Instagram Shoppingin mahdollisuuksia ja myydä tuotteita suoraan Instagramin kautta.

Kun kaikki tilit ovat kunnossa, luomme Instagram-mainonnan strategian. Autamme asiakasta myös luovien sisältöjen tekemisessä, hyödyntäen eri toimialoilta kertynyttä osaamistamme: kirjoitamme toimintokutsua tukevat mainostekstit sekä muokkaamme kuvia ja videoita mainontaan sopiviksi. Vaihtoehtoisesti voimme ohjeistaa asiakkaan omaa graafikkoa.

Autamme myös kohdentamaan markkinointia mahdollisimman tehokkaasti: rakentamalla yleisön kohdennuskriteereillä, hyödyntämällä uudelleenmarkkinointia ja/tai look-a-like -yleisöä.

 

Instagram- ja Facebook-markkinoinnin koulutukset

Orgaanisen LinkedIn-markkinoinnin koulutus

Orgaaninen somemarkkinointi -koulutus (FB ja IG)

 • Opastamme kanavien toimintaan ja ominaisuuksiin
 • Kerromme kanavakohtaisista eroista
 • Neuvomme mitä eri kanavissa kannattaa tehdä

 

Koulutamme asiakkaitamme oman organisaation sisällöntuotantoon ja sisältöstrategian rakentamiseen sekä kerromme mitä Facebook- ja Instagram-algoritmi suosii. Koulutuksessa on mahdollista käydä erikseen läpi mm. Facebook-sivu, Instagram-tili, automaattiset vastaukset, moderointi, Instagram bio, profiilin linkitysten rakentaminen, avainsanojen käyttö, Instagram feed, Tarinat, Reels – ja paljon muuta.

Somemainonnan koulutus (FB ja IG)

Jos yrityksen sisällä on kiinnostusta opetella tekemään Facebook- ja Instagram-mainontaa itse tai ymmärtää sen perusteita ostamisen helpottamiseksi, koulutamme tähän mielellämme. Koulutamme asiakasta niin tilien, asetusten kuin seurannan kanssa, ja voimme halutessanne kouluttaa yksityiskohtaisesti, kuinka Facebook Business Manager toimii. Meiltä on saatavilla niin valmiita somekoulutuksia kuin asiakaskohtaisia ja yrityksen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia.

 

Instagram-markkinointikampanjat

Instagram-kampanjan luominen

Me Digiteamillä autamme asiakkaitamme luomaan kohderyhmälle suunnattuja tehokkaita Instagram-markkinointikampanjoita. Jokainen projekti käynnistyy asiakkaan toiminnan auditoinnilla sekä kampanjan tavoitteen määrityksellä. Tavoitteen määrittely on hyvä tehdä harkiten, sillä Instagram-algoritmi tukee erinomaisesti juuri haetun tavoitteen saavuttamista.

Instagram-mainonnan tavoitteet:

 1. Tunnettuus – Reach (CPM), näyttöjä
 2. Kävijäliikenne – CTR, vierailijat verkkosivulla
 3. Ostoputken laajentaminen
 4. Konversio- tai liidikampanja

 

Eri tavoitteilla saadaan erilaisia tuloksia ja keskitytään eri kohtaan myyntisuppiloa.

Instagram-mainonnan optimointi

Instagram-mainonta toimii parhaiten, kun kampanjoita optimoimaan jatkuvasti: varioidaan ja testataan eri vaihtoehtoja, analysoidaan kerättyä dataa sekä opitaan näistä tuloksista.

Me Digiteamillä seuraamme kertyvää dataa aktiivisesti ja teemme säännöllisesti toimenpiteitä parempien tulosten saavuttamiseksi. Kokemuksemme auttaa meitä haarukoimaan oikeanlaisia vaihtoehtoja jo alkuun, mutta vasta kampanjakohtainen data osoittaa mihin suuntaan sisältöjä ja kriteerejä tulee kehittää.

Optimoinnin tavoitteena on varmistaa paras mahdollinen tuotto sovitulle mediabudjetille.

Instagram-mainonna raportointi

Teemme asiakkaillemme säännöllistä raportointia. Raportointi voi olla joko kampanjakohtaista tai pidemmissä asiakkuuksissa kuukausikohtaista. Haluamme olla asiakkaidemme luotettu digikumppani, joten raportoimme tulokset aina selkokielisesti yhteisissä palavereissa.

Tällöin annamme kampanjasta kattavan analyysin – mikä on toiminut hyvin ja missä voidaan jatkossa parantaa.

Autamme myös suhteuttamaan tuloksia toimialan ja Suomen keskiarvoihin.

Huomioithan?

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun hyödynnetään kokeneita Instagram-markkinoinnin asiantuntijoita läpi koko projektin. Tällöin asiantuntijamme auttavat valitsemaan kampanjalle tavoitteet, jotka tukevat ensisijaisesti toiveitanne markkinoinnin suhteen. Näin Instagram ja sen algoritmi valjastetaan tukemaan optimaalisesti toivottuja tuloksia.

Somemarkkinoinnin asiantuntija voi osaamisellaan edesauttaa kampanjan onnistumista myös osallistuessaan luovien sisältöjen valintaan, niin tekstin kuin kuvien osalta.

Miksi Instagram-mainonta?

Instagram on markkinointikanavana erinomainen ja suhteellisen edullinen tapa tavoittaa oikea kohderyhmä, viestiä kohderyhmälle ostopolun eri vaiheissa, kerätä liidejä ja saada lisää myyntiä. Instagram-mainonnalla voidaan kasvattaa yrityksen tai brändin tunnettuutta, tulla osaksi asiakkaan harkintajoukkoa sekä vakuuttaa asiakas tekemään ostopäätös. Instagram tarjoaa myös monipuolisia vaihtoehtoja mainossisältöjen näyttöpaikoiksi, joista esimerkiksi suosittu tarinaominaisuus on kasvattanut merkitystään suuresti.

Kun mainonnan tavoite on asetettu, me autamme luomaan kampanjan, joka tukee sen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Instagram-markkinoinnilla voidaan oikein tehtynä saavuttaa erittäin hyviä ja pitkäaikaisia tuloksia. Sen myötä yritykselle kertyy myös tärkeää kohderyhmätuntemusta ja mahdollisuus tarkkaan tulosseurantaan.

 

Miksi Digiteam?

Vuosien kokemus digimarkkinoinnista ja IG-mainoskampanjoista antaa meille vahvan perustan tuloksellisen Instagram-markkinoinnin toteuttamiseen. Autammekin asiakkaitamme rakentamaan Instagramiin tehokkaan strategian, jonka pohjalta luodaan kampanjoiden luova sisältö, oikeanlainen kohdennus ja määritellään optimaalinen mainosbudjetti.

Tunnemme tarkoin somekanavien erityispiirteet. Tämän ansiosta osaamme hioa Instagram-kampanjoiden luovat sisällöt mahdollisimman tehokkaiksi. Instagram on moniulotteinen kanava, tarjotessaan monenlaisia näyttöpaikkoja mainonnalle. Myös visuaalisuus on Instagramissa korostetun tärkeää, joten mainossisältöjen tuotanto on tehtävä ajatuksella.

Me Digiteamilla autamme asiakkaitamme esimerkiksi muokkaamalla kuva- ja videomateriaaleista optimaalisia Instagramin eri osioihin. Kirjoitamme mainoksiin myös puhuttelevat mainostekstit, joilla saadaan asiakkaan huomio alustan erityispiirteet huomioiden. Kaiken tekemisen pohjalla on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa ja tarkka perehtyminen yrityksen toimialaan, tavoitteisiin ja yksilölliseen tilanteeseen.

Tärkeä osa markkinointikampanjoita on jatkuva optimointi. Testaamme aktiivisesti erilaisia mainossisältöjä ja kohdennuksia, jonka perusteella allokoimme budjettia tukemaan parhaita mahdollisia tuloksia.

Digitoimistona autamme asiakkaitamme muovaamaan myös muut digitaaliset kanavat tukemaan onnistunutta asiakaskokemusta – mainoksesta ostohetkeen. Meille on myös tärkeää varmistaa tarkka analytiikka ja seuranta, jotta kampanjoiden tulokset ovat selkeästi todennettavissa.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD