Verkkokaupan myynnin kehittäminen

Kun haluat kasvattaa verkkokaupan myyntiä, mutta et tiedä mistä aloittaa, ota meihin yhteyttä. Verkkokaupan myyntiin voidaan vaikuttaa lukemattomin eri keinoin, joista markkinointi on vain jäävuoren huippu. 

Me selvitämme verkkokauppasi heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet, sekä luomme myynnin lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämisen road-mapin.

Verkkokaupan myynnin kokonaiskuva

Verkkokaupan myynnin kehittäminen ottaa kantaa kokonaisvaltaisesti verkkokaupan tavoitteisiin, toteutukseen, kilpailutilanteeseen, verkkopresenssiin ja markkinointiin. 

Palvelussa kartoitetaan se, mitä tähän saakka on tehty ja mikä nykytilanne on. Käytännössä palvelun avulla luodaan näkemys siitä, mikä nykyään toimii ja tuo myyntiä ja toisaalta se, mitkä asiat estävät myynnin kasvattamisen.

Tämän perusteella voidaan luoda lista kehittämisvaihtoehdoista. Vaihtoehdot priorisoidaan vaikuttavuuden, tekemisen helppouden tai nopeuden ja kustannusten perusteella.

Myynnin kehittämisen kuvaus

Myynnin kehittäminen aloitetaan nykytilanteen kartoituksella, jossa selvitetään verkkokaupan myynnin lähteet, teknisen toteutuksen laatu, verkkokaupan, tuotteiden ja yrityksen kilpailukyky, myyntikyky, sekä markkinoinnin toimivuus.

Tarkastelun kohteena ovat:

  • Tuotteiden ja palveluiden soveltuvuus verkkokauppaan
  • Verkkokaupan kyky myydä oikeille kohderyhmille
  • Kevyt markkina-analyysi kilpailutilanteesta, trendeistä, markkinan koosta ja potentiaalisista asiakasryhmistä
  • Tärkeimmät kilpailuedut
  • Asiakaslupauksen toimivuus
  • Verkkopresenssin ja digitaalisen ostopolun tutkiminen
  • Käytettävissä olevien resurssien kartoitus
  • Nykyisen markkinoinnin laajuus ja laatu
  • Verkkokaupan teknisen toteutuksen laatu

Digiteam verkkokaupan myynnin kehittäjänä

Digiteamilta saat monipuoliset palvelut verkkokaupan perustamisesta aina verkkokaupan myynnin kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme auttaa myös käytännön asioihin liittyvissä kysymyksissä, kuten rahtisopimusten, asiakashallintajärjestelmän tai maksutapojen valinnassa.

Kun haluat kasvattaa verkkokaupan myyntiä, mutta et tiedä mistä aloittaa, ota meihin yhteyttä. Verkkokaupan myyntiin voidaan vaikuttaa lukemattomin eri keinoin, joista markkinointi on vain jäävuoren huippu. Me selvitämme verkkokauppasi heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet, sekä luomme myynnin lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämisen road-mapin.