fbpx

Verkko­kaupan markkinointi

Verkkokaupan markkinoinnin kulmakivet muodostuvat asiakkaan ostoprosessin eri vaiheiden ymmärryksestä ja yrityksesi tavoitteista verkkokaupan myynnin kehitykselle. Monelle verkkokaupalle markkinoinnin tärkein funktio on tuottaa lisää myyntiä. Tällöin markkinoinnin on pystyttävä tuottamaan mitattavaa myyntiä, sekä kasvattamaan verkkokaupan tunnettavuutta. Nopein ja helpoin tie verkkokaupan myynnin kasvattamiseen on käyttää kanavia, jotka ovat lähimpänä asiakkaan ostohetkeä. Valitettavasti ihan näin yksinkertaista kaikki ei useasti kuitenkaan ole.
Verkkokaupan markkinoinnin asiakkaitamme

Yhteistyömme Digiteamin kanssa on ollut tuloksellista, helppoa ja mutkatonta. Hakukonemainonnan tuottavuus on saatu kasvamaan huomattavasti heti alusta alkaen, ja tämän lisäksi olemme saaneet paljon arvokkaita neuvoja aina hakukoneoptimoinnista verkkokaupan yleiseen kehittämiseen.

Useimpien verkkokauppojen tärkeimmät markkinointikanavat ovat:

 • Google Ads-hakusanamainonta ja Google Shopping-mainonta
 • Facebook -ja Instagram-mainonta ja uudelleenmarkkinointi
 • Omaan markkinointiluvalliseen sähköpostirekisteriin tehdyt sähköpostikampanjat
 • Hakukoneoptimointi ja luonnollisen hakukonelöydettävyyden kehittäminen
 • Loppuasiakkaiden tuottama sisältö ja materiaalit (UGC, User Generated Content)

Näitä kaikkia kanavia voidaan mitata web-analytiikalla aina myyntilukuihin saakka, jolloin mainonnan tuottavuus saadaan helposti selville.

Lisäksi verkkokaupassa olisi hyvä olla tehtynä digitaalisen markkinoinnin suunnitelma, joka auttaa hahmottamaan markkinatilanteen ja markkinoinnin mahdollisuudet. Suunnitelman avulla tiedetään ennakkoon tavoitteet ja parhaimmat reitit niiden saavuttamiseen.

 

Miksi Digiteam

Digiteamilta saat monipuoliset palvelut verkkokaupan perustamisesta aina verkkokaupan myynnin kehittämiseen ja markkinointiin. Hoidamme verkkokauppaasi kuin omaamme!

Monipuolista verkkokauppa­osaamista

Pystymme tarjoamaan laaja-alaisesti neuvontaa ja apua verkkokauppiaalle. Verkkokaupan pyörittäjältä vaaditaan todella monipuolista osaamista ja laajan tehtäväkentän hallitsemista. On järkevämpää tehdä asiat osaavan kumppanin kanssa kerralla kuntoon, kuin käyttää vuosia kaikkein osa-alueiden osittaiseen opetteluun ja vasta sitten etsiä hyvä kumppani.

Olemme itse toimineet verkkokauppiaina ja auttaneet vuosien varrella useita suuria ja pieniä verkkokauppoja menestymään paremmin. Osaamme ottaa huomioon kaikki verkkokaupan toimivuuteen, myyntiin ja verkkokauppiaan arkeen vaikuttavat asiat.

Case: Digitaalinen markkinointi kasvattaa Liukuovitukkua

Tilaa Verkkokauppa kasvuun -asiakaskirje

Haluatko pysyä kärryillä verkkokaupan myynnin kasvattamisesta ja tärkeimmistä ajankohtaisista verkkokauppaan vaikuttavista asioista? Tilaa tästä kvartaaleittain sähköpostiin ilmestyvä Verkkokauppa kasvuun! -asiakaskirje.

Digiteamin verkkokaupan markkinoinnin palvelut

Olemme tehneet verkkokaupan tuloksellista markkinointia yli 20 vuoden ajan. Pystymme valitsemaan kaupalle tuottoisimmat markkinointikanavat. Tunnistamme myös mahdolliset nopeasti lisämyyntiä tuottavat kanavat, usein jo yhteistyön ensimmäisten kuukausien aikana. Otamme markkinointipalveluissa huomioon myös verkkokaupan myynnin pitkäjänteisen kehittämisen.

Myyntiin ohjaavan markkinoinnin lisäksi autamme myös verkkokaupan tunnettuuden lisäämisessä.

Markkinointi­palvelut

Verkkokaupan markkinointi on pitkäjänteistä, suunnitelmallista, mutta samalla proaktiivista ja nopeatempoista tekemistä. Järkevin tapa lähteä panostamaan markkinointiin on tehdä hyvä digimarkkinointisuunnitelma, jonka avulla vähennetään mainonnan virheinvestointeja ja päästään nopeammin tavoitteisiin.

Verkkokaupankäynnissä mainonnan testaamisella ja nopealla muokkaamisella kerrytetään tietoa, jonka avulla verkkokaupan myyntiä skaalataan kerättyyn dataan perustuen mutu-tuntuman sijaan.

Digiteamilla ohjaamme tekemistä web-analytiikan, eli verkkokaupan jatkuvan mittauksen ja analysoinnin avulla. Web-analytiikasta näemme, mitkä kanavat ja kampanjat tuottavat myyntiä, ja mitkä taas eivät. Näin markkinointieuroja pystytään ohjaamaan kannattavimpiin kanaviin jopa reaaliajassa.

Tulokset näkyvät parhaimmillaan jo muutamassa viikossa markkinoinnin kehittämisen aloittamisesta.

Verkkokaupan markkinointi asiakkaan ostoprosessissa

Verkkokaupan tulisi olla läsnä kaikissa ostoprosessin vaiheissa, joissa potentiaalinen asiakas etsii tietoa tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Yksikin epäonnistunut ostoprosessin askel saattaa merkitä myyntimahdollisuuden menetystä.

Ohjaamme Digiteamilla verkkokaupan markkinointia asiakkaan ostoprosessin mukaisesti. Näin verkkokauppa pystyy jokaisessa ostovaiheessa viemään asiakasta ostopolussa eteenpäin onnistuneeseen ostotapahtumaan saakka, ja saa lopulta asiakkaan liittymään kanta-asiakkaaksi.

Asiakkaiden ostoprosessi voidaan jakaa neljään (4) eri osa-alueeseen:

1. Tarpeen herääminen/ herättäminen (Reach)

Tässä vaiheessa asiakkaalle herää tarve tuotetta tai palvelua kohtaan. Asiakkaalla ei välttämättä ole edes todellista tarvetta tuotteelle tai palvelulle, vaan häneen voidaan vaikuttaa ostohaluja herättävästi markkinoinnin keinoin. Tässä vaiheessa asiakas ei vielä välttämättä tiedä keneltä tuotteen tai palvelun ostaisi.

Verkkokaupan markkinointi tässä ostoprosessin vaiheessa

Tässä ostoprosessin vaiheessa verkkokauppa voi tavoittaa asiakkaat:

TV, radio, printti tai some-mainontaa hyödyntämällä

2. Päätöksen tekeminen ja eri vaihtoehtojen tutkiminen (Act)

Asiakas etsii eri palveluntarjoajia ja tutkii verkkokauppojen valikoimista itselleen sopivia tuotteita ja palveluita.

Verkkokaupan markkinointi tässä ostoprosessin vaiheessa

Tässä ostoprosessin vaiheessa verkkokauppa voi tavoittaa asiakkaat:

 • Google Ads-hakusanamainonnalla
 • Google Shopping-mainonnalla
 • Hakukoneoptimoinnin avulla
 • Uudelleenmarkkinoinnilla
 • Somemainonnalla (Facebook ja Instagram, LinkedIn tai Twitter)

3. Ostamisen vaihe (Convert)

Asiakas on tässä vaiheessa päättänyt keneltä hän ostaa tuotteen tai palvelun. Verkkokaupassa mm. tuotetiedon, hinnoittelun, referenssien ja asiakaskokemuksien on oltava siinä kunnossa, että asiakas uskaltaa ostaa.

Verkkokaupan markkinointi tässä ostoprosessin vaiheessa

 • Uudelleenmarkkinointi
 • Konversio-optimointi
 • Markkinoinnin automaatio

4. Ostamisen jälkeinen vaihe (Engage)

Tämän vaiheen tärkeimpänä funktiona on saada yksittäisestä ostajasta kanta-asiakas, jolloin verkkokaupan asiakashankinnan kustannukset pienenevät radikaalisti.

Verkkokaupan markkinointi tässä ostoprosessin vaiheessa apuna ovat seuraavat kanavat:

 • Sähköpostimarkkinointi olemassa oleville asiakkaille
 • Orgaaninen ja maksettu some
 • Uudelleenmarkkinointi
 • Markkinoinnin automaatio
 • Sisältömarkkinointi

Digiteamilta saat osaavaa ja aidosti analytiikan mukaan johdettua verkkokaupan markkinointia.

Kun markkinointi ei auta

Jos markkinointi ei tuo verkkokauppaan myyntiä, syy(t) siihen pitää tutkia. Ongelma voi löytyä verkkokaupan käytettävyydestä, kyvystä myydä, tuotteiden tai yrityksen heikosta tunnettavuudesta tai brändistä, hinnoittelusta, yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai kilpailutilanteesta.

Autamme yritystäsi paikallistamaan ongelmat jo ennen markkinoinnin aloittamista, jotta verkkokaupan myynnin kehittämiseen päästään heti oikeasta paikasta.

Digiteamin markkinointipalvelut

 • Tuovat verkkokaupalle tulosta jopa viikoissa
 • Koulutamme samalla, kun teemme. Yrityksen in-house verkkokauppa- ja markkinointiosaaminen kasvaa kanssamme
 • Emme sido sinua pitkillä määräaikaisilla sopimuksilla
 • Kerromme kaiken läpinäkyvästi ja rehellisesti, niin onnistumiset kuin epäonnistumiset

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä verkkokaupan kehittämisestä.

Ari Salonen
Head of eCommerce