Google Ads-koulutus

Teemme yrityskohtaisesti räätälöityjä Google-mainonnan koulutuksia käyttäjille, jotka vastaavat hakusanamainonnan toteuttamisesta yrityksissään ja haluavat saada siitä enemmän liiketoiminnallista hyötyä.

Räätälöidyt Google Ads-koulutukset

Yleis­luentona suurem­malle yleisölle

Pien­ryhmä­koulu­tuksena

Yksityis­kohtaiset workshopit

Koulutuksen jälkeen

Meistä sanottua

Google Ads-koulutus palvelukuvaus

Koulutukset toteutamme kohderyhmittäin räätälöidysti

  • Yleisluentona suuremmalle yleisölle.
  • Koulutus soveltuu mm. oppilaitoksille ja suurempien koulutuskokonaisuuksien osaksi
  • Pienryhmäkoulutuksena, jossa voidaan käsitellä mainontaa esim. yrityksen tai toimialan näkökulmasta
  • Yksityiskohtaiset workshopit ja vierihoito tehdään toteutetaan räätälöitynä konsultointina

 

Tyypillinen Google Ads-mainonnan koulutus sisältää

  • Hakusanamainonnan perusteet
  • Avainsanojen valinta ja avainsanatyökalujen käyttö
  • Google Ads tilirakenteen suunnittelu
  • Kampanjoiden, mainosryhmien ja mainostekstien suunnittelu
  • Mainonnan mittaaminen, kehittäminen ja raportointi

 

Edistyneillä käyttäjillä painopiste voi olla enemmän mainonnan, web-analytiikan sekä verkkosivuston kehittämiseen liittyviä asioita. Yksityiskohtaisempien koulutustapahtumien toteutustapa on räätälöity konsultointipalvelu. Jos tarvitsette laajempaa tietoa digimarkkinoinnista, teemme yleisluontoisia digimarkkinoinnin koulutuksia

Koulutukseen osallistujalla on hyvä olla koulutustilaisuudessa pääsy yrityksensä Ads-tilille. Yleisöluennoilla voidaan käyttää hyväksi Digiteamin materiaalia.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD