Twitter-mainonta

Digiteam tarjoaa asiakkailleen monipuolisia Twitter-mainonnan palveluita. Autamme asiakkaitamme toteuttamaan tuloksellisia Twitter-mainoskampanjoita ja hyödyntämään kaikki mainostyökalun tarjoamat mahdollisuudet.

Autamme asiakkaitamme myös arvioimaan kampanjoiden tuloksia, huolehtimalla tarkasta seurannasta. Jatkuvalla testaamisella ja kampanjoiden tuloksia seuraamalla saadaan arvokasta näkemystä mainossisältöjen tehosta, jonka pohjalta kampanjoita voidaan jatkokehittää entistäkin paremmiksi.

Toiminnan läpinäkyvyys ja tiivis vuorovaikutus ovat toimintamallimme ytimessä. Asiakkaillamme onkin aina mahdollisuus seurata tuloksia reaaliaikaisesti.

Vaimo Logo

Twitter-markkinointi – näin autamme:

Twitter-­mainonta – palvelupaketit

Twitter-tilin auditointi

Jokainen Twitter-mainonnan projektimme käynnistyy tutustumalla asiakkaan sometilin nykytilaan.

Auditoinnin vaiheet:

 • Perehdymme asiakkaan kohderyhmään
 • Selvitämme mitä on aiemmin tehty
 • Analysoimme mitä voidaan parantaa, jotta saavutetaan enemmän tuloksia
 • Tuotamme asiakkaalle Twitter strategian

Twitter-tilien perustaminen ja seurannan rakentaminen

Somemarkkinoinnin kehittäminen voi painottua joko julkaisutoimintaan ja orgaaniseen näkyvyyteen tai ostettuun mainontaan. Ideaalitilanteessa näitä kuitenkin kehitetään yhdessä.

Orgaaninen Twitter-ylläpito

Autamme asiakkaitamme Twitter-profiilin perustamisessa, asetusten kuntoon laittamisessa sekä Twitteriin räätälöidyn sisältöstrategian rakentamisessa. Tarvittaessa autamme myös visuaalisen ilmeen kehittämisessä.

Twitterissä on tärkeää olla aktiivinen ja osallistua keskusteluihin. Opastamme yritystä ja sen henkilöstöä myös oikeanlaiseen sisällöntuotantoon ja sisältöjen tehokkaaseen jakeluun. Twitter toimii LinkedInin tavoin myös erinomaisena yrityksen asiantuntijoiden henkilöbrändäyksen välineenä, ja orgaanisissa julkaisuissa yksityishenkilöiden julkaisut menestyvät tyypillisesti yrityksiä paremmin.

Twitter-mainonta – tilit ja seuranta

Kun Twitter-markkinointi aloitetaan, on yrityksellä oltava yritys- ja mainostili, johon meillä on toimistona pääsy. Jos näitä tilejä ei ole aiemmin perustettu, autamme tässä asiakkaitamme.

Tulosten seuranta on olennainen osa kampanjoiden kehittämistä. Rakennammekin aina kampanjoille seurannan, lisäämällä yrityksen verkkosivuille Twitterin universal tagin.

Twitter-markkinointikampanjat

Digiteam auttaa asiakkaita rakentamaan tehokkaat ja huolellisesti kohdennetut Twitter-markkinointikampanjat. Näin ollen jokainen projekti käynnistyy asiakkaan toiminnan auditoinnilla ja kampanjan tavoitteen määrittelyllä. Oikea tavoiteasetanta on tärkeää, jotta Twitterin algoritmi voi tukea sen täyttymistä optimaalisella tavalla.

Twitter-kampanjan luominen

 • Opastamme kanavien toimintaan ja ominaisuuksiin
 • Kerromme kanavakohtaisista eroista
 • Neuvomme mitä eri kanavissa kannattaa tehdä
 

Twitter-markkinointikampanjat

Twitter-kampanjan luominen

Digiteam auttaa asiakkaita rakentamaan tehokkaat ja huolellisesti kohdennetut Twitter-markkinointikampanjat. Näin ollen jokainen projekti käynnistyy asiakkaan toiminnan auditoinnilla ja kampanjan tavoitteen määrittelyllä. Oikea tavoiteasetanta on tärkeää, jotta Twitterin algoritmi voi tukea sen täyttymistä optimaalisella tavalla.

Twitter-mainonnan tavoitteet:
1. Tunnettuus – Reach (CPM), näyttöjä
2. Kävijäliikenne – CTR, vierailijat verkkosivulla
3. Ostoputken laajentaminen
4. Konversio- tai liidikampanja

Eri tavoitteilla saadaan erilaisia tuloksia ja keskitytään eri kohtaan myyntisuppiloa.

Twitter-mainonnan optimointi

Twitter-mainonta toimii parhaiten, kun kampanjoita optimoimaan jatkuvasti: testataan uusia sisältöjä ja kohdennuksia, analysoidaan dataa ja opitaan saaduista tuloksista.

Me Digiteamillä haluamme saavuttaa asiakkaidemme investoinnille parhaita mahdollisia tuloksia, joten seuraamme ja optimoimme kampanjoita aktiivisesti.

Twitter-mainonnan raportointi

Teemme asiakkaillemme Data Studiolla säännöllistä raportointia. Raportointi voi olla joko kampanjakohtaista tai jatkuvaluonteisissa asiakkuuksissa kuukausittaista. Avaamme tulokset numeroiden ohella myös sanallisesti – suhteuttaen niitä keskimääräisiin Twitter-kampanjoiden tuloksiin.

Yhteisissä palavereissa annamme kampanjasta aina selkeän analyysin – mitkä osa-alueet kampanjassa ovat menestyneet ja missä voidaan jatkossa parantaa.

Huomioithan?

Poliittinen mainonta tai politiikkaan liittyvät aiheet eivät mene lainkaan läpi Twitter-mainonnassa.

Miksi Twitter-mainonta?

Twitter on markkinointikanavana erinomainen B2B-kohderyhmän ja asiantuntijoiden kohdennettuun tavoittamiseen. Twitter-mainonta on myös merkittävästi edullisempaa kuin LinkedInin mainostyökalun käyttö.

Twitter-mainoksia voidaan kohdentaa esim. seuraavilla kriteereillä:

 • maantieteellinen sijainti ja kieli
 • kohderyhmän kiinnostuksen kohteet
 • kohderyhmän seuraamat käyttäjätilit
 • valitut avainsanat
 • käytettävä päätelaite

Twitter-mainontaa voidaan hyödyntää markkinoinnissa monipuolisesti. Sen avulla voidaan kasvattaa yrityksen tai brändin tunnettuutta, päästä asiakkaan harkintajoukkoon sekä aikaansaada ostopäätös. Hyvin suunnitellulla Twitter-markkinoinnilla voidaankin saavuttaa erinomaisia tuloksia.

Miksi Digiteam?

Vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista on luonut meille vankan tietotaidon tuloksellisten somekampanjoiden toteuttamiseen. Digiteam auttaakin asiakkaita luomaan Twitteriin tehokkaan strategian, jossa kohtaavat harkittu luova sisältö ja tarkoin suunnitellut kohdennuskriteerit.

Twitter-mainonta on hyvä kohdentaa yhdistäen eri kriteerejä, esimerkiksi valita mainoksen kohdennuskriteereiksi 50 avainsanaa ja 25 seurattavaa tiliä. On myös tärkeää tarjota mainostyökalulle tilaa hakea oikean aihepiirin keskusteluita, sillä taustalla toimiva algoritmi on älykäs ja oppiva. Twitterissä kuvien kokoon ja muotoon tulee kiinnittää erityishuomiota, jotta ne näkyvät halutulla tavalla. Merkkimäärä on rajattu vain 280 merkkiin, joten myös mainostekstit tulee suunnitella tarkoin. Me autamme asiakkaitamme kaikissa edellä mainituissa tekijöissä, jotta mainoksesta saadaan kanavaan räätälöity ja mahdollisimman tehokas.

 

Tärkeä osa tuloksellista Twitter-mainontaa on myös jatkuva optimointi. Seuraamme tuloksia aktiivisesti, testaamme erilaisia vaihtoehtoja, ja muokkaamme kampanjoita tulosten pohjalta. Uskomme myös avoimeen tiedonkulkuun, joten tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden tulosten reaaliaikaiseen seurantaan.

Tunnemme tarkoin Twitter-mainonnan parhaat käytännöt, joten konsultoimme asiakkaitamme aina sopivista kampanjavaihtoehdoista. Digitoimistona autamme myös muokkaamaan asiakkaamme muut digitaaliset kanavat ja laskeutumissivut tukemaan hyvää ja yhtenäistä asiakaskokemusta.