Facebook-mainonta

Digiteam tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia Facebook-mainonnan asiantuntijapalveluita. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan Facebook-markkinoinnilla tehokkaita tuloksia – strategisella otteella ja pitkäjänteisellä työllä. Olemme asiakkaan tukena kaikessa digitaalisessa tekemisessä ja huomioimme aina Facebook-markkinointikampanjoiden suunnittelussa asiakkaan yksilöllisen tilanteen, toimialan ja tavoitteet.

Autamme asiakkaitamme myös arvioimaan kampanjoiden tuloksia, huolehtimalla tarkasta teknisestä seurannasta. Kun mainonnan tulokset ovat todennettavia, voidaan kampanjoita hioa ajan myötä entistäkin tehokkaammiksi.

Uskomme myös avoimeen tiedonkulkuun ja läpinäkyvyyteen. Kerromme asiakkaillemme aina selkokielisesti mitä tehdään, miksi tehdään ja mitä tuloksista voidaan oppia.

Facebook-markkinointi – näin autamme:

Meistä sanottua

I am very satisfied with the work done by Digiteam for our Facebook Ads campaign, and the adverts did work very well, bringing in actual customers.

Facebook-­mainonnan palvelupaketit

Facebook-tilin auditointi

Jokainen Facebook-mainonnan projektimme käynnistyy asiakkaan Facebook-tilin nykytilan auditoinnilla. Auditoinnin vaiheet:
 • Perehdymme asiakkaan kohderyhmään
 • Selvitämme mitä on aiemmin tehty
 • Analysoimme mitä voidaan parantaa, jotta saavutetaan enemmän tuloksia
 • Tuotamme asiakkaalle sosiaalisen median strategian

Facebook-tilien perustaminen ja seurannan rakentaminen

Facebook-markkinoinnin kehittäminen voi painottua joko julkaisutoimintaan ja orgaaniseen näkyvyyteen tai ostettuun mainontaan. Ideaalitilanteessa näitä kuitenkin kehitetään yhdessä.

Orgaaninen Facebook-ylläpito

Autamme asiakkaitamme Facebook-sivun perustamisessa, asetusten kuntoon laittamisessa, tavoitteellisen sisällöntuotannon käynnistämisessä sekä tarvittaessa visuaalisen ilmeen hiomisessa. Facebook-tilin luonnollinen näkyvyys vaatii taustalle laadukkaiden julkaisujen tekemistä ja mielellään kanavakohtaista sisältöstrategiaa. Autamme asiakkaitamme sisällöntuotannon alkuun tuottamalla heille sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteitaan määriteltyjen kohderyhmien keskuudessa.

Facebook Business Manager ja ostettu mainonta

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään Business Managerin mahdollisuudet. Luomme yhdessä asiakkaan kanssa kaikki vaadittavat tilit sekä laitamme analytiikan ja seurannan rakenteet kuntoon – varmistaen että tilien omistajuus on asiakkaalla, ei digitoimistolla. Autamme myös luomaan mahdollisen tuotekatalogin, mikäli asiakas haluaa hyödyntää Facebook Shoppingin mahdollisuuksia.

Kun kaikki tilit ovat kunnossa, luomme Facebook- ja Instagram-mainonnan strategian. Autamme asiakasta myös luovien sisältöjen tekemisessä, hyödyntäen pitkää eri toimialoilta kertynyttä osaamistamme: kirjoitamme mainostekstit sekä mahdollisuuksien mukaan muokkaamme kuvia ja videoita mainontaan sopiviksi. Vaihtoehtoisesti voimme ohjeistaa asiakkaan omaa graafikkoa.

Autamme myös kohdentamaan markkinointia mahdollisimman tehokkaasti: rakentamalla yleisön kohdennuskriteereillä, hyödyntämällä uudelleenmarkkinointia ja/tai look-a-like -yleisöä.

 

 

Huom! Instagram-mainonta tehdään Facebook Business Managerissa, joten nämä kaksi kanavaa kannattaakin ajatella toisiaan täydentävinä, ja hyödyntää niitä yhdessä. Instagram-mainontaa voi tehdä myös ilman Instagram-tiliä, ainoastaan Facebook-sivua edellytetään.

 

Facebook-markkinoinnin ja Instagram-markkinoinnin koulutus

Orgaaninen somemarkkinointi -koulutus (FB ja IG)

Koulutamme asiakkaitamme hyödyntämään Facebookia ja Instagramia tehokkaasti:

 • Opastamme kanavien toimintaan ja ominaisuuksiin
 • Kerromme kanavakohtaisista eroista
 • Neuvomme mitä eri kanavissa kannattaa tehdä

 

Koulutamme asiakkaitamme oman organisaation sisällöntuotantoon ja sisältöstrategian rakentamiseen sekä kerromme mitä eri kanavien algoritmit suosivat. Koulutuksessa on mahdollista käydä erikseen läpi mm. Facebook-sivu, Instagram-tili, automaattiset vastaukset, moderointi, Instagram bio, biolinkit/linktree, avainsanojen käyttö, tarinat, feedi, Instagram Reels, ja paljon muuta.

Instagram bio, biolinkit/linktree, avainsanojen käyttö, tarinat, feedi, Instagram Reels, ja paljon muuta.

Facebook-mainonnan ja Instagram-mainonnan koulutus (FB ja IG)

Jos yrityksen sisällä on kiinnostusta opetella tekemään Facebook-mainontaa itse tai ymmärtää sen perusteita ostamisen helpottamiseksi, koulutamme tähän mielellämme. Koulutamme asiakasta niin tilien, asetusten kuin seurannan kanssa, ja voimme halutessanne kouluttaa yksityiskohtaisesti, kuinka Facebook Business Manager toimii. Meiltä on saatavilla valmiita somekoulutuksia, mutta voimme räätälöidä koulutuksen myös asiakaskohtaisesti.

Facebook-markkinointikampanjat

Facebook-kampanjan luominen

Me Digiteamillä autamme asiakkaitamme luomaan kohderyhmälle suunnattuja tehokkaita Facebook-markkinointikampanjoita. Jokainen projekti käynnistyy asiakkaan toiminnan auditoinnilla sekä kampanjan tavoitteen määrittelyllä. Tavoitteen määrittely on hyvä tehdä harkiten, sillä Facebook-algoritmi tukee erinomaisesti juuri haetun tavoitteen saavuttamista.

Facebook-mainonnan tavoitteet:

 1. Tunnettuus – Reach (CPM), näyttöjä
 2. Kävijäliikenne – CTR, vierailijat verkkosivulla
 3. Ostoputken laajentaminen
 4. Konversio- tai liidikampanja

 

Eri tavoitteilla saadaan erilaisia tuloksia ja keskitytään eri kohtaan myyntisuppiloa.

 

Facebook-mainonnan optimointi

Facebook-mainonta toimii parhaiten, kun kampanjoita optimoimaan jatkuvasti: testataan uusia asioita, analysoidaan dataa ja opitaan tuloksista.

Me Digiteamillä seuraamme kertyvää dataa aktiivisesti ja teemme säännöllisesti toimenpiteitä parempien tulosten saavuttamiseksi. Emme luota arvauksiin, vaan harjoitamme jatkuvaa testaamista.

Optimoinnin tavoitteena on varmistaa asiakkaalle paras mahdollinen tuotto annetulle mediabudjetille.

Facebook-mainonnan raportointi

Teemme asiakkaillemme säännöllistä raportointia. Raportointi voi olla joko kampanjakohtaista tai pidemmissä asiakkuuksissa kuukausikohtaista. Emme halua olla etäinen toimija, joka lähettää määräajoin numeroraportin, vaan avaamme tulokset asiakkaillemme aina selkokielisesti yhteisissä palavereissa.

Tällöin annamme kampanjasta kokonaisvaltaisen analyysin – mikä on toiminut hyvin ja missä voidaan jatkossa parantaa. Autamme myös suhteuttamaan tuloksia toimialan ja Suomen keskiarvoihin.

 

 

Miksi Facebook-mainonta?

Facebook on markkinointikanavana erinomainen ja suhteellisen edullinen tapa tavoittaa oikea kohderyhmä, tarjota viestintää ostopolun eri vaiheisiin, kerätä yritykselle liidejä sekä saada lisää myyntiä. Facebook-mainonnalla voidaan kasvattaa yrityksen tai brändin tunnettuutta, päästä asiakkaan harkintajoukkoon sekä vakuuttaa asiakas ostopäätökseen asti.

Kun mainonnan tavoite on tiedossa, me optimoimme kampanjan tukemaan sitä täsmällisesti.

Facebook-markkinoinnilla voidaan oikein tehtynä saavuttaa erittäin hyviä ja pitkäaikaisia tuloksia. Sen myötä yritykselle kertyy myös hyödyllistä dataa ja konversiokampanjoissa mahdollisuus tarkkaan tulosseurantaan.

Huomioithan?

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun hyödynnetään kokeneita Facebook-markkinoinnin asiantuntijoita projektin kaikissa vaiheissa. Tällöin asiantuntijamme auttavat valitsemaan kampanjalle tavoitteet, jotka tukevat ensisijaisesti toiveitanne. Näin Facebook ja sen algoritmi valjastetaan tukemaan toivottuja tuloksia.

Somemarkkinoinnin asiantuntija voi tietotaidollaan edesauttaa kampanjan onnistumista myös osallistuessaan luovien sisältöjen valintaan, niin tekstin kuin kuvien osalta.

Facebook-mainonnan referenssi (Providental)

Tutustu tästä asiakasreferenssiimme onnistuneesta sosiaalisen median mainoskampanjasta.

Miksi Digiteam?

Vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja sadat FB-mainonnan kampanjat antavat meille vahvat lähtökohdat tehdä tuloksellista Facebook-markkinointia. Autammekin asiakkaitamme luomaan Facebookiin tehokkaan strategian, jossa suunnitellaan tarkasti niin kampanjoiden luova sisältö, tehokas kohdennus kuin optimaalinen mainosbudjetti.

Oleellinen osa toimintaamme on myös Facebook-kampanjoiden optimointi. Tämä tarkoittaa erilaisten vaihtoehtojen testaamista ja tulosten aktiivista seurantaa, muokaten kampanjoita tulosperusteisesti. Lupaamme, että asiakkaidemme kampanjat eivät ole koskaan tuuliajolla, vaan analysoimme ja optimoimme niitä aktiivisesti. Näin jokaiselle mainoseurolle saavutetaan paras mahdollinen tuotto.

Tunnemme tarkasti Facebook-mainonnan mahdollisuudet ja konsultoimme asiakkaitamme sopivista kampanjavaihtoehdoista. Digitoimistona autamme myös muokkaamaan asiakkaamme muut digitaaliset kanavat ja laskeutumissivut tukemaan saumatonta asiakaskokemusta – Facebook-mainoksesta yhteydenottoon tai myyntitapahtumaan.

 

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD