fbpx

Facebook-mainonta

Digiteam tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia Facebook-mainonnan asiantuntijapalveluita. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan Facebook-markkinoinnilla tehokkaita tuloksia – strategisella otteella ja pitkäjänteisellä työllä. Olemme asiakkaan tukena kaikessa digitaalisessa tekemisessä ja huomioimme aina Facebook-markkinointikampanjoiden suunnittelussa asiakkaan yksilöllisen tilanteen, toimialan ja tavoitteet.

Autamme asiakkaitamme myös arvioimaan kampanjoiden tuloksia, huolehtimalla tarkasta teknisestä seurannasta. Kun mainonnan tulokset ovat todennettavia, voidaan kampanjoita hioa ajan myötä entistäkin tehokkaammiksi.

Uskomme myös avoimeen tiedonkulkuun ja läpinäkyvyyteen. Kerromme asiakkaillemme aina selkokielisesti mitä tehdään, miksi tehdään ja mitä tuloksista voidaan oppia.

Asiakkaitamme
Providental_tunnus1-2019-2-1
Hexaplan Logo
Omnigym-logo-musta
hockey-base-logo
protukku-logo
JH Laatuteko Lohja Logo
Logo Kh Remontit
Vaimo Logo
Eco Weedkiller Logo Slogan

Facebook-markkinointi – näin autamme:

Meistä sanottua

I am very satisfied with the work done by Digiteam for our Facebook Ads campaign, and the adverts did work very well, bringing in actual customers.

Facebook-­mainonnan palvelupaketit

Facebook-tilin auditointi

Jokainen Facebook-mainonnan projektimme käynnistyy asiakkaan Facebook-tilin nykytilan auditoinnilla. Auditoinnin vaiheet:
 • Perehdymme asiakkaan kohderyhmään
 • Selvitämme mitä on aiemmin tehty
 • Analysoimme mitä voidaan parantaa, jotta saavutetaan enemmän tuloksia
 • Tuotamme asiakkaalle sosiaalisen median strategian

Facebook-tilien perustaminen ja seurannan rakentaminen

Facebook-markkinoinnin kehittäminen voi painottua joko julkaisutoimintaan ja orgaaniseen näkyvyyteen tai ostettuun mainontaan. Ideaalitilanteessa näitä kuitenkin kehitetään yhdessä.

Orgaaninen Facebook-ylläpito

Autamme asiakkaitamme Facebook-sivun perustamisessa, asetusten kuntoon laittamisessa, tavoitteellisen sisällöntuotannon käynnistämisessä sekä tarvittaessa visuaalisen ilmeen hiomisessa. Facebook-tilin luonnollinen näkyvyys vaatii taustalle laadukkaiden julkaisujen tekemistä ja mielellään kanavakohtaista sisältöstrategiaa. Autamme asiakkaitamme sisällöntuotannon alkuun tuottamalla heille sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteitaan määriteltyjen kohderyhmien keskuudessa.

Facebook Business Manager ja ostettu mainonta

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään Business Managerin mahdollisuudet. Luomme yhdessä asiakkaan kanssa kaikki vaadittavat tilit sekä laitamme analytiikan ja seurannan rakenteet kuntoon – varmistaen että tilien omistajuus on asiakkaalla, ei digitoimistolla. Autamme myös luomaan mahdollisen tuotekatalogin, mikäli asiakas haluaa hyödyntää Facebook Shoppingin mahdollisuuksia.

Kun kaikki tilit ovat kunnossa, luomme Facebook- ja Instagram-mainonnan strategian. Autamme asiakasta myös luovien sisältöjen tekemisessä, hyödyntäen pitkää eri toimialoilta kertynyttä osaamistamme: kirjoitamme mainostekstit sekä mahdollisuuksien mukaan muokkaamme kuvia ja videoita mainontaan sopiviksi. Vaihtoehtoisesti voimme ohjeistaa asiakkaan omaa graafikkoa.

Autamme myös kohdentamaan markkinointia mahdollisimman tehokkaasti: rakentamalla yleisön kohdennuskriteereillä, hyödyntämällä uudelleenmarkkinointia ja/tai look-a-like -yleisöä.

Huom! Instagram-mainonta tehdään Facebook Business Managerissa, joten nämä kaksi kanavaa kannattaakin ajatella toisiaan täydentävinä, ja hyödyntää niitä yhdessä. Instagram-mainontaa voi tehdä myös ilman Instagram-tiliä, ainoastaan Facebook-sivua edellytetään.

Facebook-markkinoinnin ja Instagram-markkinoinnin koulutus

Orgaaninen somemarkkinointi -koulutus (FB ja IG)

Koulutamme asiakkaitamme hyödyntämään Facebookia ja Instagramia tehokkaasti:

 • Opastamme kanavien toimintaan ja ominaisuuksiin
 • Kerromme kanavakohtaisista eroista
 • Neuvomme mitä eri kanavissa kannattaa tehdä

 

Koulutamme asiakkaitamme oman organisaation sisällöntuotantoon ja sisältöstrategian rakentamiseen sekä kerromme mitä eri kanavien algoritmit suosivat. Koulutuksessa on mahdollista käydä erikseen läpi mm. Facebook-sivu, Instagram-tili, automaattiset vastaukset, moderointi, Instagram bio, biolinkit/linktree, avainsanojen käyttö, tarinat, feedi, Instagram Reels, ja paljon muuta.

Instagram bio, biolinkit/linktree, avainsanojen käyttö, tarinat, feedi, Instagram Reels, ja paljon muuta.

Facebook-mainonnan ja Instagram-mainonnan koulutus (FB ja IG)

Jos yrityksen sisällä on kiinnostusta opetella tekemään Facebook-mainontaa itse tai ymmärtää sen perusteita ostamisen helpottamiseksi, koulutamme tähän mielellämme. Koulutamme asiakasta niin tilien, asetusten kuin seurannan kanssa, ja voimme halutessanne kouluttaa yksityiskohtaisesti, kuinka Facebook Business Manager toimii. Meiltä on saatavilla valmiita somekoulutuksia, mutta voimme räätälöidä koulutuksen myös asiakaskohtaisesti.

Facebook-markkinointikampanjat

Facebook-kampanjan luominen

Me Digiteamillä autamme asiakkaitamme luomaan kohderyhmälle suunnattuja tehokkaita Facebook-markkinointikampanjoita. Jokainen projekti käynnistyy asiakkaan toiminnan auditoinnilla sekä kampanjan tavoitteen määrittelyllä. Tavoitteen määrittely on hyvä tehdä harkiten, sillä Facebook-algoritmi tukee erinomaisesti juuri haetun tavoitteen saavuttamista.

Facebook-mainonnan tavoitteet:

 1. Tunnettuus – Reach (CPM), näyttöjä
 2. Kävijäliikenne – CTR, vierailijat verkkosivulla
 3. Ostoputken laajentaminen
 4. Konversio- tai liidikampanja

Eri tavoitteilla saadaan erilaisia tuloksia ja keskitytään eri kohtaan myyntisuppiloa.

Facebook-mainonnan optimointi

Facebook-mainonta toimii parhaiten, kun kampanjoita optimoimaan jatkuvasti: testataan uusia asioita, analysoidaan dataa ja opitaan tuloksista.

Me Digiteamillä seuraamme kertyvää dataa aktiivisesti ja teemme säännöllisesti toimenpiteitä parempien tulosten saavuttamiseksi. Emme luota arvauksiin, vaan harjoitamme jatkuvaa testaamista.

Optimoinnin tavoitteena on varmistaa asiakkaalle paras mahdollinen tuotto annetulle mediabudjetille.

Facebook-mainonnan raportointi

Teemme asiakkaillemme säännöllistä raportointia. Raportointi voi olla joko kampanjakohtaista tai pidemmissä asiakkuuksissa kuukausikohtaista. Emme halua olla etäinen toimija, joka lähettää määräajoin numeroraportin, vaan avaamme tulokset asiakkaillemme aina selkokielisesti yhteisissä palavereissa.

Tällöin annamme kampanjasta kokonaisvaltaisen analyysin – mikä on toiminut hyvin ja missä voidaan jatkossa parantaa. Autamme myös suhteuttamaan tuloksia toimialan ja Suomen keskiarvoihin.

Miksi Facebook-mainonta?

Facebook on markkinointikanavana erinomainen ja suhteellisen edullinen tapa tavoittaa oikea kohderyhmä, tarjota viestintää ostopolun eri vaiheisiin, kerätä yritykselle liidejä sekä saada lisää myyntiä. Facebook-mainonnalla voidaan kasvattaa yrityksen tai brändin tunnettuutta, päästä asiakkaan harkintajoukkoon sekä vakuuttaa asiakas ostopäätökseen asti.

Kun mainonnan tavoite on tiedossa, me optimoimme kampanjan tukemaan sitä täsmällisesti.

Facebook-markkinoinnilla voidaan oikein tehtynä saavuttaa erittäin hyviä ja pitkäaikaisia tuloksia. Sen myötä yritykselle kertyy myös hyödyllistä dataa ja konversiokampanjoissa mahdollisuus tarkkaan tulosseurantaan.

Huomioithan?

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun hyödynnetään kokeneita Facebook-markkinoinnin asiantuntijoita projektin kaikissa vaiheissa. Tällöin asiantuntijamme auttavat valitsemaan kampanjalle tavoitteet, jotka tukevat ensisijaisesti toiveitanne. Näin Facebook ja sen algoritmi valjastetaan tukemaan toivottuja tuloksia.

Somemarkkinoinnin asiantuntija voi tietotaidollaan edesauttaa kampanjan onnistumista myös osallistuessaan luovien sisältöjen valintaan, niin tekstin kuin kuvien osalta.

Facebook-mainonnan referenssi (Providental)

Tutustu tästä asiakasreferenssiimme onnistuneesta sosiaalisen median mainoskampanjasta.

Miksi Digiteam?

Vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja sadat FB-mainonnan kampanjat antavat meille vahvat lähtökohdat tehdä tuloksellista Facebook-markkinointia. Autammekin asiakkaitamme luomaan Facebookiin tehokkaan strategian, jossa suunnitellaan tarkasti niin kampanjoiden luova sisältö, tehokas kohdennus kuin optimaalinen mainosbudjetti.

Oleellinen osa toimintaamme on myös Facebook-kampanjoiden optimointi. Tämä tarkoittaa erilaisten vaihtoehtojen testaamista ja tulosten aktiivista seurantaa, muokaten kampanjoita tulosperusteisesti. Lupaamme, että asiakkaidemme kampanjat eivät ole koskaan tuuliajolla, vaan analysoimme ja optimoimme niitä aktiivisesti. Näin jokaiselle mainoseurolle saavutetaan paras mahdollinen tuotto.

Tunnemme tarkasti Facebook-mainonnan mahdollisuudet ja konsultoimme asiakkaitamme sopivista kampanjavaihtoehdoista. Digitoimistona autamme myös muokkaamaan asiakkaamme muut digitaaliset kanavat ja laskeutumissivut tukemaan saumatonta asiakaskokemusta – Facebook-mainoksesta yhteydenottoon tai myyntitapahtumaan.

 

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD

Mitä Facebook-mainonta on -perusteet

Facebook-mainonta on verkkomarkkinoinnin muoto, jonka avulla yritykset ja organisaatiot voivat kohdistaa mainoksia tietyille ihmisryhmille Facebook-alustalla. Facebook tarjoaa mahdollisuuden kohdentaa mainoksia kiinnostuksen kohteiden, demografisten tietojen ja käyttäytymisen perusteella. Tämä tekee Facebook-mainonnasta tehokkaan tavan tavoittaa oikeat ihmiset viestilläsi.

Facebook-mainonta voidaan käsittää yrityksissä hyvin monella eri tapaa, mutta ammattilaiselle se tarkoittaa Business managerin kautta tehtyä maksullista mainontaa. Facebook-markkinointi taas pitää sisällään kaiken Facebookin kautta julkaistavan ja maksullisesti tai maksuttomasti levitettävän sisällön.

Facebook-markkinointi

 1. Facebook-julkaisut, eli ns. orgaaninen näkyvyys
  1. Julkaisut näkyvät seuraajille
  2. Julkaisut näkyvät julkaisuun reagoineiden kavereille
 2. Julkaisujen buustaaminen maksullisesti (Mainosta julkaisuasi – nappi)
  1. Orgaanisen julkaisun levittäminen maksullisesti
 3. Facebook-mainonta Business managerilla
  1. Käytössä kaikki mainosmuodot
  2. Käytössä kaikki kohdistamiskeinot
  3. Käytössä kaikki analytiikkadata
 

Ammattilaisille Facebook-mainonta tarkoittaa Business managerin kautta tehtyä mainontaa.

 


Ennen Facebook-mainonnan aloittamista

Ennen mainonnan aloittamista olisi hyvä varmistaa, että yrityksellä on oikeanlaiset valmiudet Facebook-mainonnan aloittamiseen. Mainonnan saaminen käyntiin jossain muodossa, esim. buustaamalla on vielä melko yksinkertaista, mutta tiedon lisääntyessä nälkä kasvaa. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että mainonnan tuloksia haluttaisiin kehittää ja edistyneempiä ominaisuuksia ja kohdistamisvälineitä pitäisi ottaa käyttöön. Tämä tulee vastaan varsinkin silloin, jos mainonta halutaan ostaa ammattilaiselta palveluna.

Jotta Business-managerilla tehty mainonta lähtisi mahdollisimman kivuttomasi liikkeelle, olisi jo alkuvaiheessa tärkeä tehdä oikeita valintoja tai ratkaisuja. Tämä onkin haastavaa, sillä yrityksiä kannustetaan itse perustamaan Facebook-sivuja ja Business manager ilman, että tekijällä on tähän oikeanlaisia valmiuksia.

Varmista seuraavat asiat ennen Facebook-mainonnan aloittamista:

 1. Yrityksesi Facebook-sivu on perustettu oikein
 2. Yrityksestäsi löytyy mieluiten vähintään kaksi henkilöä, joilla on hallintaoikeus Facebook-sivuun
 3. Facebook-mainonnan työkalu, eli Business manager on perustettu oikein
 4. Nettisivujen domain on vahvistettu Business managerissa
 5. Verkkosivustosi analytiikka on kunnossa
 6. Facebookin tiedonkeräys ja analytiikka ovat kunnossa (mm. pikselit)
 


Yleistä Facebook-mainonnan aloittamisesta


Mainonnan aloittaminen – tavoitteet kuntoon

Ensimmäinen vaihe Facebook-mainoksen aloittamisessa on tavoitteiden valitseminen. Mieti siis aluksi, mitä haluat mainoksellasi saavuttaa? Haluatko lisätä brändin tunnettuutta, lisätä liikennettä verkkosivustollesi, yhteydenottoja, verkkokauppatilauksia tai saada ihmiset lataamaan sovelluksesi? Kun olet valinnut tavoitteesi, voit valita eri mainosmuotoja, kuten kuva-, video- ja karusellimainoksia.

Kohdistamistapoja

Ennen mainoksen luomista valitaan kohderyhmä, jolle mainontaa näytetään. Tehokkain tapa on hyödyntää Facebookin kohderyhmätyökalua ja tallentaa kohderyhmät, joille mainontaa näytetään. Facebookin avulla voit kohdentaa mainoksen kiinnostuksen kohteiden, demografisten tietojen, sivustolla käyneille henkilöille, käyttäytymisen ja jopa luomiesi mukautettujen kohderyhmien perusteella. Jos esimerkiksi myyt naisten kenkiä, voit kohdistaa mainoksen 18-65-vuotiaille naisille, jotka asuvat Yhdysvalloissa ja ovat kiinnostuneita muodista.

Valmiiden rajausten tai demografiatietojen sijaan voi kuitenkin olla fiksumpaa käyttää kohdistamisessa Facebookin omia algoritmeja, joista myöhemmin lisää.

Budjetti ja aikataulu

Kun olet luonut mainoksen ja valinnut kohderyhmän, on aika asettaa budjetti ja aikataulu. Voit valita, kuinka paljon haluat käyttää mainoskampanjaasi ja kuinka kauan haluat sen kestävän. Kun mainoksesi on julkaistu, Facebook alkaa näyttää sitä ihmisille, jotka vastaavat kohdistusehtojasi.

Budjetin ja aikataulun voit luoda kampanjaa perustettaessa. Mieti tavoitteiden kautta mitä haluat saavuttaa ja minkä verran mediabudjettia se vaatii. Voit valita, kuinka paljon haluat käyttää mainoskampanjaasi ja kuinka kauan haluat sen kestävän. Kun mainoksesi on julkaistu, Facebook alkaa näyttää sitä ihmisille, jotka vastaavat kohdistusehtojasi.

Mittaus ja reagointi

Voit seurata mainoksesi suorituskykyä tarkastelemalla mittareita, kuten tavoittavuutta, näyttökertoja, klikkauksia ja konversioita.

 • Saavutettavuus on niiden ihmisten määrä, jotka näkivät mainoksesi, kun taas näyttökerrat ovat mainoksesi näkemiskertojen määrä.
 • Klikkaukset ovat niiden ihmisten määrä, jotka ovat klikanneet mainostasi
 • Konversiot ovat niiden ihmisten määrä, jotka ovat suorittaneet halutun toiminnon (kuten ostoksen tekemisen tai uutiskirjeen tilaamisen).

Oikein käytettynä Facebook-mainonta on tehokas väline, jonka avulla yritykset voivat tavoittaa uusia asiakkaita ja kasvattaa yritystäsi.

 

 

Miten luoda toimiva Facebook-mainosstrategia?


Tässä on muutamia vinkkejä:

 1. Määrittele tavoitteesi. Mitä haluat saavuttaa Facebook-mainoksillasi? Enemmän verkkosivuston kävijöitä? Enemmän myyntiä? Enemmän tunnettuutta? Kun tiedät tavoitteesi, voit luoda mainoksia, jotka todennäköisemmin saavuttavat sen.
 1. Tunne yleisösi. Kenet yrität tavoittaa mainoksillasi? Facebookin avulla voit kohdistaa mainoksia tietyille ihmisryhmille, joten varmista, että tiedät, kenelle haluat kohdistaa mainoksen ennen mainoksen luomista.
 1. Pidä viestisi selkeänä ja ytimekkäänä. Mainoksessasi tulisi olla selkeä viesti, joka puhuttelee kohderyhmääsi. Älä yritä tunkea mainokseen liikaa tietoa – pidä se lyhyenä ja ytimekkäänä, jotta ihmiset todella lukevat sen.
 1. Käytä houkuttelevaa visuaalista materiaalia. Ihmiset kiinnittävät todennäköisemmin huomiota mainokseen, jos siinä on houkuttelevaa visuaalista materiaalia, joten varmista, että mainoksesi sisältää kuvia tai videoita, jotka herättävät huomiota.
 1. Testaa erilaisia versioita mainoksestasi. Älä luo vain yhtä mainosta ja jätä sitä siihen – testaa erilaisia versioita mainoksestasi ja katso, mitkä niistä toimivat parhaiten. Kokeile muuttaa mainostekstiä, kuvia tai toimintakutsua, jotta näet, mikä toimii yrityksesi kannalta parhaiten.
 
 
 
Facebook-mainonnan edut


Facebook-mainonnassa on paljon etuja, joita yritykset voivat hyödyntää. Ensinnäkin Facebookissa on valtavasti käyttäjiä – Suomessa lähes 3 miljoonaa. Se on paljon potentiaalisia asiakkaita, jotka yritykset voivat tavoittaa mainoksillaan.

 

Facebook-mainonnan kohdentaminen

Toinen Facebook-mainonnan etu on, että sen voi kohdentaa hyvin. Voit kohdentaa mainokset ihmisille heidän sijaintinsa, ikänsä, sukupuolensa, kiinnostuksen kohteidensa ja muiden seikkojen perusteella. Nykyään kohdentamisessa suositellaan kuitenkin hyödyntämään Facebookin omaa algoritmia, joka tunnistaa potentiaalin paremmin, kuin manuaaliset kohdentamisen vaihtoehdot.

 

Algoritmi vaatii toimiakseen dataa tavoitteistasi ja Facebook-yleisöistäsi. Dataa kerätään sivustokävijöistäsi Facebook-pikselien avulla ja niiden kautta voidaan määritellä kävijöille tavoitteita. Facebook voi tämän jälkeen ryhtyä hyödyntämään käyttäjistään keräämäänsä dataa ja optimoida mainonnan näkymään sellaisille ihmisille, jotka todennäköisimmin tähän tavoitteeseen päätyvät. Näin varmistetaan, että mainoksesi näkevät ne ihmiset, jotka ovat todennäköisimmin kiinnostuneita myymästäsi tuotteesta.

 

Facebook-mainosten näyttäminen

Hyvin tehdyillä Facebook-mainoksilla voi olla korkea klikkausprosentti (CTR), mikä tarkoittaa, että mainoksesi näkevät ihmiset klikkaavat sitä. Facebook-mainokset ovat ikään kuin natiivimainoksia – ne sulautuvat Facebookin muuhun sisältöön, joten ne ovat hyvin tehtyinä vähemmän tungettelevia.

 

Facebook-mainonnan kustannukset itse tehtynä

Mielikuvat Facebook-mainonnan edullisuudesta voidaan kyseenalaistaa. Voit toki asettaa mainoskampanjallesi budjetin ja maksat vain silloin, kun joku klikkaa mainostasi (pay-per-click). Tämä saattaa tehdä siitä houkuttelevan vaihtoehdon pienille yrityksille, joilla on rajalliset mainosbudjetit. Pienillä budjeteilla on kuitenkin omat riskinsä, sillä mikäli Facebook-tilillä ei ole valmiiksi dataa tavoitteista tai kävijöistä, sitä ei myöskään kerry nopeasti mainonnasta.

 

Toisaalta Facebook-mainonnan tulokset kehittyvät, kun mainontaan tehdään pitkäjänteisesti ja tiedonkeruu, sekä analytiikka ovat kunnossa. Hyvin pienillä budjeteilla pelattaessa tieto kerääntyy hitaasti ja tulokset eivät yleensä ole kovin kaksisia. Ei ole millään tavoin realistista odottaa, että muutaman sadan euron panostuksella yrityksen myynti lähtisi huikeaan nousuun.

 

Kaiken kaikkiaan Facebook-mainonnasta voi olla paljon hyötyä, kun se tehdään pitkäjänteisesti, laadukkaasti ja riittävillä panostuksilla. Jos etsit keinoa tavoittaa enemmän asiakkaita ja kasvattaa yritystäsi, Facebook-mainonta on ehdottomasti harkitsemisen arvoista myös B2B-mainontaan.

 

 

Ideoita ja vinkkejä Facebook-mainontaan

 


Facebook-mainosten sisältö

 

 1. Pidä mainostekstisi lyhyenä ja ytimekkäänä.
 1. Käytä huomiota herättävää visuaalista materiaalia.
 1. Käytä toimintakutsua, joka kannustaa käyttäjiä tekemään haluamasi toiminnon.
 1. Kohdista mainokset tiettyihin demografisiin tietoihin, kiinnostuksen kohteisiin ja käyttäytymiseen.
 1. Hyödynnä Facebookin mainosten kohdentamisvaihtoehtoja.
 1. Testaa, testaa, testaa! Kokeile erilaisia mainostekstejä, kuvia ja kohderyhmiä, jotta näet, mikä toimii parhaiten sinulle ja yrityksellesi.
 1. Pidä kilpailijoitasi silmällä. Katso, mitä he tekevät, ja yritä pysyä askeleen edellä.
 1. Hyödynnä Facebook Insightsia seurataksesi edistymistäsi ja optimoidaksesi kampanjasi sen mukaisesti.
 1. Älä unohda mobiilia! Yhä useammat ihmiset käyttävät Facebookia mobiililaitteilla, joten varmista, että mainoksesi on optimoitu niitä varten.
 1. Kokeile erilaisia strategioita ja katso, mikä toimii parhaiten sinulle ja yrityksellesi.
 

Erityyppisiä kohderyhmiä ja yleisöjä

Vaikka algoritmi toimiikin hyvänä kohdistamisen välineenä, kannattaa erilaisia kohderyhmiä testata, sillä mainonnan kohdistaminen kaikille on melko kallista ja datan keräämiseen näin suuresta kohderyhmästä voi mennä todella kauan.

 

1. Kokeile mukautettuja kohderyhmiä

Yksi tapa kohdentaa Facebook-mainoksia on käyttää mukautettuja kohderyhmiä. Mukautettujen kohderyhmien avulla voit kohdentaa mainoksia tiettyjen kriteerien, kuten demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden, käyttäytymisen ja jopa aiempien vuorovaikutusten perusteella.

 

Tämä voi olla tehokas tapa, koska sen avulla voit kohdentaa mainoskampanjasi tarkasti ja saatat tavoittaa oikeat ihmiset. Lisäksi mukautettuja kohderyhmiä voidaan luoda sekä ensimmäisen osapuolen tiedoista (omilta asiakkailtasi kerätyt tiedot) että kolmannen osapuolen tiedoista (muista lähteistä kerätyt tiedot).

 

2. Käytä lookalike-yleisöjä

Jos lookalike-yleisöt eivät ole sinulle tuttuja, ne ovat pohjimmiltaan tapa tavoittaa uusia ihmisiä, jotka muistuttavat nykyisiä asiakkaitasi tai tykkääjiäsi. Jos sinulla on esimerkiksi luettelo aiempien asiakkaiden sähköpostiosoitteista, voit ladata luettelon Facebookiin ja luoda samankaltaisen yleisön ihmisistä, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia.

 

Samankaltaiset yleisöt ovat erinomainen tapa tavoittaa uusia ihmisiä, jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista. Ja koska ne perustuvat olemassa oleviin tietoihin, ne ovat yleensä hyvin tarkkoja ja tuottavat hyviä tuloksia.

 

3. Käytä yksityiskohtaisia kohdentamisvaihtoehtoja

Facebook tarjoaa myös useita erilaisia yksityiskohtaisia kohdentamisvaihtoehtoja, joiden avulla voit määritellä hyvin tarkasti, kuka mainoksesi näkee. Voit esimerkiksi kohdentaa ihmisiä heidän sijaintinsa, ikänsä, sukupuolensa, kiinnostuksen kohteidensa, käyttäytymisensä ja paljon muuta perusteella.

 

Tämä voi olla toimiva tapa, koska sen avulla voit hienosäätää mainoskampanjasi ja varmistaa, että ne tavoittavat oikeat kohderyhmät. Lisäksi se voi auttaa sinua säästämään rahaa varmistamalla, että mainoksiasi ei näytetä ihmisille, jotka eivät todennäköisesti ole niistä kiinnostuneita.

 

5 tapaa testata kohdennuksia

 

 1. Luo Facebook-mainoksilla mukautettu yleisö, joka koostuu henkilöistä, jotka ovat vierailleet verkkosivustollasi. Voit sitten luoda lookalike-yleisön ihmisistä, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja demografiset tiedot kuin verkkosivustosi kävijöillä.
 1. Käytä Facebook-mainoksia kohdentaaksesi ne ihmisin, jotka asuvat tietyllä alueella tai jotka ovat hiljattain muuttaneet uuteen kaupunkiin. Voit käyttää tätä kohdentamista mainostaaksesi heille yritystäsi tai palveluasi.
 1. Käytä Facebook-mainoksia kohdentaaksesi ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tietystä aiheesta tai harrastuksesta. Jos esimerkiksi myyt tuotteita lemmikkieläinten ystäville, voit kohdistaa mainokset ihmisille, jotka ovat tykänneet lemmikkejä käsittelevistä sivuista tai jotka ovat käsitelleet lemmikkeihin liittyvää sisältöä Facebookissa.
 1. Käytä Facebook-mainoksien kohdennuksessa demografiatietoja esim. ihmisiin, jotka kuuluvat tiettyyn ikäryhmään tai sukupuoleen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat kohdentaa tuotteesi tai palvelusi erityisesti tietylle väestöryhmälle.
 1. Kohdenna Facebook-mainonta ihmisiin, jotka työskentelevät tietyllä toimialalla. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat kohdentaa tuotteesi tai palvelusi erityisesti ihmisille, jotka työskentelevät tietyissä ammattiryhmissä.
 
 


Facebook-mainonta palveluna vai itse tehtynä?


Kun yritys lähtee tekemään Facebook-mainontaa, tulisi alkuvaiheessa arvioida omat resurssit:

 

Osaaminen

 1. Onko meillä yrityksessä oikeasti kovaa osaajaa, joka hallitsee Business Managerin läpikotaisin.
 2. Onko meillä yrityksessä osaamista julkaisujen sisällöntuotantoon (tekstit ja kuvat) ja mainosten tekniseen toteutukseen.
 3. Onko yrityksessämme osaamista Facebook-analytiikan, pikseleiden tiedonkeräyksen ja sivustoanalytiikan hyödyntämiseen.
 4. Ymmärrämmekö riittävän hyvin sitä, minkälainen mainossisältö Facebookissa toimii
 5. Osaammeko mitata mainonnan tuloksia ja reagoida oikealla tavalla tuloksiin

Oman kokemuksemme mukaan alkuvaiheessa Business Managerin ja Facebook-sivun perusasetusten muokkaamiseen kuluu runsaasti aikaa, sillä hyvin usein niiden niissä on runsaasti puutteita. Yrityksillä on myös suuria vaikeuksia tuottaa itse mainostekstejä ja kuvia. Analytiikan hyödyntäminen taas on kriittistä mainonnan kohdistamisen ja mittaroinnin ja tulosten optimoinnin osalta.

 

Budjetointi

Kun mietitään ulkoistamista, kannattaa taloudellisia resursseja miettiä seuraavasti:
Paljonko pystymme investoimaan Facebook-mainontaan kokonaisuutena? Käytännössä kysymys kuuluu, että riittääkö käytössämme oleva raha sekä palveluun että mediaan? Jos käytettävissä olevasta rahasta kuluu enemmän palveluun kuin mediaan, ei ostaminen ole välttämättä järkevää.

Yhteenveto inhouse tekemisestä ja ulkoistamisesta

Jos omaa osaamista ei ole ja rahkeet riittävät sekä palvelun, että riittävän budjetin maksamiseen, niin osaavan toimiston käyttäminen on enemmän kuin suositeltavaa. Näin säästät aikaa ja saat tuloksia nopeammin aikaiseksi. Laadukas tekeminen vaatii hyvin monimuotoista osaamista, joka yleensä tarkoittaa tiimiä, josta jokaiseen osa-alueeseen löytyy oma osaajansa.

 

 1. Tekninen osaaminen
  1. Analytiikka
  2. Pikselit
 2. Visuaalinen suunnittelu, valokuvaus
 3. Tekstisisältöjen tuottaminen
 4. Facebook-osaaminen
  1. Työkalut
  2. Ihmisten käyttäytyminen Facebookissa
  3. Datan tulkinta
 

Jos resursseja ostamiseen ei ole, kannattaa asioihin perehtyä huolellisesti, ostaa koulutusta tai ostaa esimerkiksi mainostilien perusasioiden kuntoon laittamisen. Jos vain on mahdollista, tekemisen resurssit kannattaa irrottaa nykyisestä henkilöstöstä. Tällöin on teoreettiset edellytykset kehittää inhouse-osaajaa, joka ajan myötä oppii tekemään mainontaa laadukkaasti. Edellytyksen on tietenkin se, että tällä henkilöllä on siihen halu ja hänelle annetaan oppimiseen aikaa ja satsataan mm. koulutukseen.

 

Henkilön palkkaaminen pelkkää Facebook-mainontaa varten ei ole välttämättä oikea ratkaisu. Kovat osaajat ovat toimistoissa tai suurissa yrityksissä töissä ja palkkakustannusten hinnalla saisit todennäköisesti jo hyvää palvelua, sekä reilun mediabudjetin.