fbpx

Johdon digimarkkinointikoulutus

Johdon digimarkkinointi­koulutus on tarkoitettu yritysjohdolle, johtoryhmälle, tai arkipäivän toimintaa lähellä olevalle yrityksen hallitukselle. Koulutuksen tavoitteena on antaa eväät digimarkkinoinnin johtamiseen, ostamiseen ja realistiseen tavoitteiden asettamiseen omalle markkinointiyksikölle tai digimarkkinointikumppanille.

Digimarkkinoinnin koulutuksen laajuus, toteutustapa, kesto ja sisältö räätälöidään osallistujien määrän ja lähtötason mukaisesti.

Johdon digimarkkinointikoulutus ei tähtää käytännön asioiden tekemiseen, mutta syventää ymmärrystä niin, että alan termistö ja digimarkkinointiin liittyvien asioiden roolista tulee selkeä kuva.

Johdon digimarkkinointi­koulutuksen hyödyt

Digimarkkinoinnin kokonaiskuvan hahmottamisen jälkeen, on helpompaa lähteä tekemään yrityksen tavoitteisiin perustuvaa digimarkkinointi­­suunnitelmaa. Osaamisen lisääntyessä yrityksen digiharharetket vähenevät, kun osataan keskittyä yrityksen kannalta oikeisiin asioihin ja päästään irti kanava- tai mediakohtaisesta ajattelusta. Digimarkkinoinnista tulee suunnitelmallista ja tuloksellista.

Koulutus kaventaa käytännön digimarkkinointia tekevän ja yritysjohdon välistä kuilua. Kun osaamistasot ovat lähempänä toisiaan, on asioiden yhdessä suunnittelu ja toteuttaminen paljon helpompaa.

Johdon digimarkkinointi­koulutus auttaa:

1. Luomaan kuvan digimarkkinoinnista kokonaisuutena ja mistä osista tämä kokonaisuus muodostuu

2. Asettamaan digimarkkinoinnille oikeanlaiset tavoitteet

3. Ymmärtämään mittaamisen mahdollisuudet

4. Hahmottamaan eri medioiden käyttömahdol­lisuudet osana kokonaisuutta

Nämä osaamisalueet auttavat yritystä johtamaan omaa digimarkkinointia suunnitelmallisella, tavoitteellisella ja tuloksellisella tavalla.

Tunnista koulutuksen tarve

Tyypillisiä tunnusmerkkejä koulutuksen tarpeelle:
  • Yrityksen päättäjille tarjotaan eri suunnista erilaisia digimarkkinointipalveluita, eikä yrityksen sisältä löydy osaamista tai varmuutta siitä, miten erilaisiin tarjouksiin tulisi reagoida.
  • Johtoryhmän sisällä ei päästä yksimielisyyteen siitä, millä tavalla digimarkkinointia pitäisi hyödyntää ja paljonko siihen pitäisi budjetoida
  • Oma markkinointi ehdottaa jatkuvasti digimarkkinoinnin toimenpiteitä tai hankintoja, joita johtoryhmä ei hyväksy, koska niitä ei nähdä tarpeellisina tai tärkeinä (johdon näkökulma)
  • Yrityksen johto tekee päätöksiä digimarkkinoinnin tavoitteista tai toimenpiteistä, jotka oman markkinointiosaston tai -henkilön mielestä eivät ole järkeviä (markkinoinnin näkökulma)
  • Digimarkkinointiin liittyvät hankintapäätökset tehdään pääsääntöisesti hinnan perusteella
Koulutuksen tarvetta voi olla vaikea tunnistaa tai myöntää. Tässä tapauksessa tieto ei kuitenkaan lisää tuskaa, vaan nopeuttaa asioiden oikeaan suuntaan viemistä.

Miksi Digiteam

Digiteamin asiantuntijoilla on yli 10 vuoden kokemus verkkoliiketoiminnan analysoimisesta, johtamisesta ja kouluttamisesta. Olemme tehneet yhteistyötä Suomen suurimpien yritysten ja pk-yritysten kanssa. Olemme työskennelleet runsaasti myös julkissektorin organisaatioiden, kaupunkien, kuntien, sekä virastojen kanssa.

Tarkastelemme asioita yrityksen tai organisaation toiminnan tavoitteiden ja nykytilanteen näkökulmasta ja pystymme soveltamaan oikeat digimarkkinointiratkaisut yrityksen todellisen tarpeen mukaisesti.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD