Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan verkkosivuston tehokkuuden parantamista. Toisin, kuin yleensä ajatellaan, voidaan konversio-optimointia tehdä myös voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa. Oleellista on määritellä sivuston tavoitteet ja miten tavoitteita mitataan. Se ei siis ole vain verkkokaupan ostotapahtuman optimointia.

Verkkoanalytiikan ja optimointi-työkaluista saadun tiedon analysoinnin avulla tehostetaan koko asiakkuusprosessin kulkua ostoprosessin vaiheesta seuraavaan ja kohti lopullista tavoitetta.

Konversio-optimointia ei ole järkevää ajatella erillisenä projektina vaan kiinteänä osa kaikkea liiketoimintaa. Me Digiteamissa hyödynnämme optimointi-ajattelumallia kaikessa tekemisessä ja se on luonnollinen osa kaikkia verkkoliiketoiminnan kehittämispalveluitamme. Analytiikka ja konversioajattelu ohjaavat luonnollisesti toteuttamaamme Adwords-mainontaa, kotisivujen suunnittelua, lomakesuunnittelua, hakukoneoptimointia jne.

Kokeneet asiantuntijamme käyvät säännöllisesti alan seminaareissa koti- ja ulkomailla päivittämässä tietojaan, jotta ne olisivat aina ajan tasalla. Kun jatkuvaan tietojen päivittämiseen lisätään kokemus satojen eri toimialojen liiketoiminnan kehittämisestä, saadaan erinomaiset lähtökohdat asiakkaittemme verkkoliiketoimintojen tuloksekkaaseen kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Kun haluat hyödyntää digimarkkinointiasi ja verkkosivustoasi optimaalisesti, ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen

Sulje