fbpx

Konversio­-optimointi

Konversio-optimoinnin avulla saat verkkosivustostasi ja markkinointikampanjoista enemmän tuloksia. Optimoinnin tavoitteena on nostaa verkkosivustosi tuottoa per käyttäjä, jolloin sivustoon panostettu investointi tuottaa paremmin.

Konversio-optimoinnin palvelut sisältävät

Käyttäjä­kokemuksen kehittäminen

Asiakkuus­polun optimointi

Sisältöjen kehittä­minen

Sivusto­­uudistajan opas

Meidän avulla saat

Meistä sanottua

Halusimme uudistaa sivumme ja sivustouudistus meni nappiin! Yhteistyö Digiteamin kanssa oli pätevää, nopeaa. Löysimme sivustouudistuksen kautta itsellemme luottokumppanin vielä vaativampiinkin digiprojekteihin.
Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Digiteamin osaavaan ja ketterään palveluun. Tuloksia saatiin jo heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien

Miksi tehdä konversio-optimointia

Tuottaako verkkosivusto tarpeeksi tällä hetkellä? Kasvaako verkkokaupan myynti ja konversioluvut? Ottaako potentiaalinen asiakas yhteyttä verkkosivujen kautta vai soittaako verkkosivuilla näkyvään numeroon? Näihin kysymyksiin vastaamalla tiedät tarpeesi tehdä konversio-optimointia.

Suurella osaa suomalaisista yrityksistä verkkosivut ovat vieläkin käyntikortteja tai tuotekatalogeja. Sivustolla ei aktiivisesti tarjota ostoprosessin eri steppeihin sisältöä, tuotetietoa ei tarjota riittävästi vaativille ostajille tai sivusto ei aktiivisesti ohjaa yhteydenottoon tai ostotapahtumaan. Tämä näkyy menetettynä myyntinä tai huonoina talouslukuina verkkoliiketoiminnan osalta.

Konversio-optimoinnin avulla verkkosivustosta tehdään systemaattisella työllä rahantekokoneita ja saavutetaan kilpailuetua kilpailijoihin nähden.

Mitä konversio-optimointi käytännössä sisältää

 1. Käyttäjähaastatteluita verkossa ja live-tilanteissa
  Asiakkaat kertovat yllättävän paljon hyödyllistä tietoa liiketoiminnan kehittämiseen kunhan heiltä kysytään. Digiteam toteuttaa asiakaskyselyitä joko verkkosivustolla tai tekemällä asiakashaastatteluita live-tilanteissa tai ryhmähaastatteluina. Asiakasnäkemys tuodaan verkkosivustolla esille esimerkiksi uuden sisällön tai jopa uusien palveluiden merkeissä.
 2. Yrityksen henkilökunnan haastatteluita
  Asiakaspalveluhenkilöstön tai asiakasrajapinnassa muuten työskentelevien henkilöiden haastattelut. Aspa on asiakkaiden kanssa tekemisissä päivittäin ja pystyy tuottamaan ensikäden tietoa myös verkkosivuston kehittämiseen. Jos jokin osa-alue verkossa saa asiakkailta negatiivista palautetta tai on hankala käyttää, asiakaspalvelu on se taho yrityksessä, joka tästä ensimmäisenä kuulee.

  Yrityksen myyjien haastattelut tuottavat tietoa argumenteista, joita asiakkaat esittävät. Verkkosivuston pitäisi pystyä vastaamaan samalla tavalla argumentteihin kuin myyjienkin. Tekstisisältö, kuvitukset tai videot auttavat vastaamaan argumentteihin ja antavat asiakkaalle riittävästi tietoa jatkamaan ostoprosessia.

  Lisäksi myyjiltä saatu hiljainen tietoa asiakkaista on kultaakin kalliimpaa myös verkkosivuston kehityksessä. Myyjien näkemys asiakaskohtaamisista tuottaa arvokasta tietoa verkkoon käytettäväksi.

 3. Yrityksen tuotteiden tai palveluiden käyttöä ja testaamista
  Miten voisimme auttaa teitä myymään enemmän, jos emme tiedä miten tuotteet tai palvelut käytännössä toimivat? Testaamme, käytämme ja analysoimme tuotteen/palvelun heikkoudet ja vahvuudet ja raportoimme niistä asiakkaalle. Vahvuuksia tuodaan enemmän esille verkossa, heikkoudet kerrotaan reilusti myös asiakkaalle.
 4. Verkkosivuston videointeja, testaamista ja käytettävyysanalysointia
  Käyttäjähaastatteluiden heikkoutena voidaan pitää haastateltavan ohjautuvuutta. Kertooko haastateltava tuotteen positiivisista ominaisuuksista vain pitääkseen haastattelijan tyytyväisenä? Ohjaako haastattelija kysymyksillään haastateltavaa tiettyyn suuntaan?

  Verkkosivuston käyttäjävideoinneilla, A/B testaamisella ja käytettävyysanalysoinnilla voidaan varmistaa käyttäjän “todelliset” toimenpiteet verkkosivustolla. Käyttäjä ei itse tiedä olevansa “haastateltavana”. Palvelumuotoilussa yhtenä tekniikkana on seurata esimerkiksi ihmisten liikkumista kauppakeskuksissa, me teemme saman verkkosivustoilla.

 5. Verkkosivuston sisällön muokkaamista
  Kun asiakkaista, henkilökunnasta ja tuotteista/palveluista on saatu riittävästi tietoa, on aika viedä sitä käytäntöön verkkosivustolle.

  Verkkosivuston tekstisisällöllä on merkittävä rooli käyttäjien ohjaamisessa ostoprosessin eri vaiheissa. Luomme sisältöjä, muokkaamme olemassa olevaa sisältöä, laadimme oppaita, blogeja tai ohjaamme asiakkaan verkossa olevaan asiakaspalvelukeskukseen.

  Valitettavan usein näemme, kuinka vähän asiakkaalle tärkeää ja hyödyllistä tietoa tuodaan verkossa esille. Jos tärkeää tietoa puuttuu, ei sitä asiakkaan silmissä ole olemassa.

 6. Verkkosivuston ulkoasun ja teknisten elementtien muokkaamista
  Verkkosivuston ulkoasu luo uskottavuutta, vahvistaa brändi-mielikuvaa ja ohjaa käyttäjää eteenpäin sivustolla. Mutkaton ja helppokäyttöinen käyttöliittymä tai sivupohja ei jätä käyttäjää arvailun varaan.

  Don’t make me think – käytäntö ohjaa Digiteamin verkkosivuston kehittämistä. Asiakasta ei saisi siis jättää ihmettelemään mitä hänen pitäisi seuraavaksi tehdä, missä kohtaa sivustoa hän tietyssä tilanteessa on, mistä ottaa yhteyttä tai mistä saada lisätietoa.

  Kuvat, videot ja erilaisten kuvitusten käyttö helpottaa käyttäjää etenemään prosessissa. Monesti juuri videot ja kuvitukset auttavat käyttäjää hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia helpommin kuin pitkät tekstiosuudet.

 7. Markkinointikampanjoiden muokkaamista ja testaamista
  Verkkosivuston ollessa kunnossa ja myyntiä tuottamassa voidaan myös markkinointikampanjoita testata ja muokata vastaamaan uutta verkkosivuston sisältöä. Aina staattisilta verkkosivuilta ei löydy juuri tiettyyn markkinointikampanjaan soveltuvaa sivua. Tällöin mainostekstit, -kuvat, -ja tarjoukset voidaan räätälöidä esim. laskeutumissivuja hyödyntäen.
 8. Analytiikkadatan analysointi
  Analytiikkadata laitetaan oikeastaan kuntoon jo ennen konversio-optimoinnin aloitusta. Tällöin nähdään tehtyjen muutosten vaikutus esim. verkkokaupan myyntiin tai verkkosivuston kykyyn tuottaa yhteydenottoja.

  Analytiikkadataan ei voi yksistään luottaa. Analytiikka ei koskaan anna vastausta kysymykseen “Miksi?” Se kertoo mitä on tapahtunut verkkosivustolla historiadataan nojaten. Laadullista dataa saadaan jo kuvatuista haastatteluista, kyselyistä ja havainnoinneista.

  Dataa analysoidaan jatkuvasti Digiteamin toimesta ja kerromme avoimesti miten tehdyt muutokset vaikuttavat konversio-optimoinnin tavoitteisiin eli viivan alle jäävän €-osuuteen.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD