fbpx

CASE: Saga palvelutalot

Senioriasumisen asiantuntija Saga Care valitsi Digiteamin uuden verkkosivustonsa toteuttajaksi

Saga Care Finland on senioriasumiseen ja -palveluihin erikoistunut toimija ja osa Esperi Care -konsernia. Yrityksellä on Saga-palvelutaloja seitsemällä eri paikkakunnalla, joista löytyy ikääntyneille suunnattuja koteja. Seniorikotien lisäksi yritys tarjoaa palvelutalojensa yhteydessä yksilöllisiä ravintola-, hoito- ja hyvinvointipalveluja niin vakituisille asukkaille kuin lähialueiden ikääntyvälle väestölle.

Ennen uudistusprojektia Sagassa oli tunnistettu vanhan sivuston tekniset ja sisällölliset haasteet, ja visio uusista sivuista oli varsin pitkälle muotoutunut. Kumppaniksi verkkosivu-uudistukseen Saga valitsi Digiteamin, ja yhteisvoimin mittava projekti vietiin maaliin kuudessa kuukaudessa ja hyvissä ajoin ennen sovittua deadlinea.

Verkkosivuprojektin keskiössä kohderyhmien tarpeisiin vastaaminen

Uuden verkkosivuston ensisijaiset tavoitteet nivoutuivat sivuston käytettävyyteen sekä hyvän verkkosivukokemuksen tarjoamiseen.

1) Sivuston haluttiin tarjoavan kattavaa tietoa senioriasunnoista ja -palveluista sekä asunnon sujuvaa hakuprosessia Sagan kohdeyleisölle, eli ikääntyneille ja heidän läheisilleen.

2) Sivuston käytettävyys haluttiin virittää optimaaliseksi myös henkilöstön näkökulmasta.

Tämä tarkoitti mm. omien esittelysivujen luomista Sagan koko asuntokannalle, eli yli 1300 asunnolle. Huomattavan suuri työvaihe sujui kuitenkin jouhevasti. Saga vastasi kunkin kohteen teksti- ja kuvasisältöjen tuottamisesta, ja Digiteam puolestaan rakensi kohdetiedoista tietokannan sekä vapaiden asuntojen hakukoneen.

Uusi tapa esitellä senioriasunnot oli selkeä parannus aiempaan taulukkorakenteeseen, sen tuodessa kohteet esille visuaalisesti ja houkuttelevasti.

Myös verkkosivuston käytettävyys parantui selkeästi. Uudella sivustolla henkilöstön on helppoa hallinnoida kunkin asuntokohteen tietoja sekä suorittaa hintapäivitykset tarvittaessa vain yhdellä ajolla. Myös kampanjoiden luominen uudella sivustolla on nopeaa ja vaivatonta.

Joustava modulaarinen rakenne – Moderni ja raikas ulkoasu

Myös sivuston muiden sisältöjen helppo päivitettävyys oli projektin keskeinen tavoite. Tästä syystä sivustolle päätettiin rakentaa blokeista koostuva modulaarinen rakenne, jonka avulla Sagan henkilöstön on helppoa muuttaa sivustorakennetta tarpeiden mukaan.

Digiteam rakensi sivustolle myös järjestemän, jonka avulla palvelutalojen yhteyshenkilöiden on mahdollista päivittää omien sivujensa ajankohtaisia uutisia sekä ravintoloiden viikoittain vaihtuvia ruokalistoja.

Uudistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota myös sivuston tekniseen suorituskykyyn, esimerkiksi mobiiliresponsiivisuuteen ja sivujen latautumisnopeuteen. Myös valikkorakenteen uudistamisella haettiin parannusta niin käytettävyyteen kuin hakukonelöydettävyyteen. Osana sivustorakenteen uudistusta Digiteam huolehti myös vanhan sivuston uudelleenohjauksista, jotta uuden sivuston hakukonenäkyvyys saisi parhaan mahdollisen startin.

Asiakkaan toiveena oli myös sivuston ulkoasun uudistaminen ja raikastaminen. Tämä saavutettiin esimerkiksi rauhoittamalla aiempaa kirkkaan punaista värimaailmaa, vaihtamalla fontteja sekä luomalla yksilöllisiä graafisia elementtejä.

Modernin yleisilmeen saavuttamiseksi sivustolla hyödynnettiin myös erilaisia nykyaikaisen web-suunnittelun toiminnallisuuksia, joilla kevennettiin muutoin pitkiä tekstiosuuksia.

"Sivujen latautumista nopeutettiin ja nyt ne toimivat mobiilissa entistä paremmin. Ulkoasussa punaista väriä häivytettiin ja ilmeeseen otettiin mukaan maanläheisiä ja pehmeitä värejä. sekä yksilöllisia graafisia elementtejä."

Maria Siren, Saga Care, Myynti- ja asiakaskokemusjohtaja

Hyvän ja ketterän yhteistyön menestysresepti

Sivustoprojektin sujuva eteneminen ilahdutti niin asiakasta kuin digitoimistoa. Projekti pitikin sisällään muutamia menestystekijöitä, joilla oli oleellinen merkitys onnistuneelle lopputulokselle. Näitä olivat mm.
  • Asiakkaan selkeä visio. Projektin käynnistäminen oli helppoa, koska asiakas kuvasi tarkoin mitä sivustouudistuksella tavoitellaan ja millaisia toiveita heillä on rakenteelle ja ulkoasulle.
  • Keskusteleva yhteistyö. Kaikki osapuolet toivat suunnittelupöytään oman erityis­osaamisensa. Asiakas jakoi projektitiimille toimialatietoaan ja kohderyhmäymmärrystään, Digiteam tarjosi puolestaan strategista näkemystä nykyaikaisesta web-suunnittelusta ja tehokkaasta hakukoneoptimoinnista.
  • Riittävä resursointi. Asiakas oli varannut projektiin tarvittavat henkilöresurssit ja tuotti kaikki sivuston sisällöt valmiiksi sovitussa aikataulussa. Näin sivusto saatiin valmiiksi jopa etuajassa, ja sivuston ja asuntohaun testaamiseen jäi runsaasti aikaa.
  • Ennakointi. Huolellisella valmistautumisella vältettiin projektin seisahtaminen kesälomien ajaksi. Vastuuhenkilöt ja työvaiheet aikatauluineen määriteltiin kummankin osapuolen osalta ennen kesälomia, ja lomat limitettiin siten, että projekti saattoi edetä kaiken aikaa.

"Digiteamin näkökulmasta projekti sujui hyvin. Asiakas oli valmistautunut projektiin todella hyvin, mikä edesauttoi projektin sujuvaa etenemistä kaikissa vaiheissa. Sivustoa varten tarvittavat materiaalit saatiin hyvissä ajoin ja projekti saatiin näin ollen etuajassa maaliin!”

Harri Kivi, Digiteam, Co-Founder ja Senior Web Developer

Asiakkaan kokemus verkkosivu-uudistuksesta ja yhteistyöstä

Sujuvan yhteistyön siivittämänä valmis sivusto julkaistiin marraskuun alussa vuonna 2023. Sagalta saadun palautteen perusteella kokonaisuuteen ollaan myös tyytyväisiä niin yhteistyön kuin lopputuloksen osalta.

Uuden verkkosivuston tasokas toteutus luokin Sagalle jatkossa entistä paremmat edellytykset palvella kohderyhmää digitaalisissa kanavissa – ja sen myötä tarjoaa erinomaista tukea liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen.

"Yhteistyö oli helppoa ja mutkatonta koko projektin ajan. Suunnittelitte toiveidemme mukaiset verkkosivut ja lopputulos on juuri sen näköinen. Iso kiitos!!

Julia Kaarni, Saga Care, Markkinointiasiantuntija

Tutustu Saga Care Finlandin uuteen sivustoon: Sagacare.fi

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD