fbpx

CASE: VAASAN KAUPUNKI

Analytiikka ja data Vaasan kaupungin sivustouudistuksen ytimessä

Vaasan kaupungin sivusto uudistettiin syksyllä 2019, jolloin luotiin myös yhteinen brändi neljän organisaation kesken (Vaasan kaupunki, matkailuorganisaatio Visit Vaasa, Vaasan seudun kehitys Oy VASEK ja Merenkurkun maailmanperintö ry).

Laaja, yli 3000 sivua käsittävä verkkosivusto tarjoaa tietoa kuntalaisille, matkailijoille, elinkeinoelämälle ja toimii sisäisenä resurssina myös Vaasan kaupungin työntekijöille. Sivuston sisällöt palvelevat suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, lisäksi keskeisimmät sisällöt ovat käännetty englanniksi.

Sivustoa päivittää yli 100 sisällöntuottajaa kaupungin eri yksiköissä. Uudistuksen yhteydessä sisällöntuottajille haluttiin tarjota tarkkaa dataa siitä, miten kaupungin eri kohderyhmät etsivät verkosta tietoa, jotka liittyvät Vaasan sivuston tarjoamiin palveluihin.

“Data haluttiin valjastaa sisällöntuottajien käytettäväksi”

Yhteistyön tavoitteina oli myös kouluttaa Vaasan kaupungin henkilökuntaa huomioimaan hakukonelöydettävyys laadukkaan sisällön tuottamisessa ja oppia hyödyntämään web-analytiikkaa itsenäisesti.

Kaikessa lähtökohtana parempi palvelu ja käyttäjien osallistaminen

Uusi verkkopalvelu on valtakunnallisesti ainutlaatuisen yhteistyön tulos. Sivustouudistus toteutettiin kunta- ja organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä. Kyseessä on 8 kunnan ja 4 organisaation yhteinen verkkopalvelu. Lisäksi tapahtumakalenterissa on edustettuna 15 kunnan tarjonta Pohjanmaan liiton yhteistyön myötä, kertoo projektipäällikkö Tiina Salonen.

Yhteisen verkkopalvelun myötä voidaan palvella paremmin ja kokonaisvaltaisemmin niin asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita, kun kaikki seudun palvelut ja tapahtumat löytyvät helposti. Aikaisemmin tietojen löytyminen vaati organisaatioiden toimialueiden ja kuntarajojen tuntemista sekä erillisten sivustojen selaamista.

Vaikka Vaasan verkkosivustouudistus oli toteutettu hyvin käyttäjälähtöisesti käyttäjiä osallistaen, ei hakukonelöydettävyyttä tai sivuston web-analytiikka siinä vaiheessa oltu vielä juurikaan huomioitu.

Hakukonelöydettävyys tarkoittaa parempaa palvelua

Kuntalaiset, matkailijat ja yritysten edustajat käyttävät kaikki hakukoneita tiedonhankintaprosessin eri vaiheissa. Jos kaupunki tai kunta ei huomioi hakukoneita verkkosivustoillaan, heikentää se tärkeiden kohderyhmien asiakaskokemusta.

“Yleisin tiedonhaun kanava verkossa on Googlen hakukone.”

Tähän seikkaan Vaasan verkkoviestinnän tekijät heräsivät ja kilpailuttivat suomalaiset hakukoneoptimoinnin ja web-analytiikan digitoimistot.

Hakukoneoptimoinnista ja web-analytiikasta järjestettiin julkinen tarjouskilpailu, johon tuli määräaikaan mennessä useita tarjouksia.

“Kumppanin valintaa tehdessä huomio kiinnittyi siihen, kuinka tarpeemme oli huomioitu kokonaisvaltaisesti”, kertoo projektipäällikkö ja viestintäsuunnittelija Ilari Rautiainen.

Asiasta päätettäessä valintaan osallistuvat olivat yksimielisiä siitä, että Digiteam on paras vaihtoehto viemään projekti maaliin tavoitteiden mukaisesti”, Rautiainen jatkaa.

Tärkeimmiksi kriteereiksi muodostuivat kilpailukykyisen kokonaisuuden ja hinnan lisäksi projektiin osallistuvien vankka kokemus vastaavista projekteista.

Kuvaaja: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Projektin tavoitteet

Tavoitteena oli kehittää sivuston löydettävyyttä ja kasvattaa luonnollista kävijämäärää vaasa.fi-sivustolla.

Projektipäällikkö Tiina Salosen mukaan tavoitteeseen päästiin kirkkaasti, ja verkkosivustoprojekti onnistui muutenkin yli odotusten.

Sivuston käyttäjämäärä kasvoi seitsemän kuukauden vertailujaksolla +44 %. Matkailun osioissa saavutettiin käyttäjämäärissä +118 % kasvu.

Hyvä hakukonelöydettävyys nähdään myös asiakaskokemuksen kehittäjänä. Jos käyttäjä löytää hakukoneesta nopeasti etsimänsä tiedon ja saa verkkosivustolta vastauksen, pysyy käyttäjäkokemus hyvänä koko tiedonhankintaprosessin aikana.

“Hakukoneoptimointi parantaa asiakaskokemusta”

Web-analytiikka valjastettiin mittaamaan sivuston käyttöä

Sivuston eri osioita täytyy voida luotettavasti mitata ja pystyä seuraamaan kehitystä perustuen valittuihin konkreettisiin menestyksen mittareihin. Kaupunkien verkkosivustot koostuvat varsin laajoista kokonaisuuksista, joista vastaavat eri toiminnot. Eri toimintojen kuten matkailun, kuntalaispalveluiden ja elinkeinopalveluiden on pystyttävä mittaamaan ja raportoimaan oman kokonaisuuden tietoja luotettavasti.

Hakukoneoptimoinnin ja web-analytiikan projektin sisältö:

  • Avainsana-analyysi (analyysi toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
  • Analytiikan auditointi ja KPI-mittareiden implementointi
  • SEO-koulutus sisällöntuottajille ja laajempi koulutus pääkäyttäjille
  • Analytiikka-koulutus pääkäyttäjille
  • Raportoinnin perusteet -workshop Google Looker studiolla (ent. Google Data Studio)
  • Bonuksena projektiin kuuluu Follow up, jolla varmistetaan, että projektin eri osa-alueet on saatu käyttöön mahdollisimman hyvin.

Asiakkaan kommentit hyvin sujuneesta projektista

“Voin suositella Digiteamia vastaaviin hakukoneoptimoinnin ja web-analytiikan projekteihin.”

“Saamamme avainsana-analyysi ja avainsanatyökalu olivat odotettua monipuolisempia ja kaupungin organisaatioiden erilaiset kohderyhmät oli huomioitu erittäin hyvin.

Projektin aikana palavereissa tarkennettiin analytiikan tarpeita ja lopputuloksena oli analytiikan määrittely, jossa jokaisen organisaation omat KPI-mittarit oli huomioitu ja mittaus toteutettu. 

Etukäteen toimitettu analytiikan työkirja toimi hyvänä esimateriaalina KPI-mittareiden tunnistamisessa. 

Koulutusten jälkeen osallistujilta saatiin spontaaneja kiitoksia koulutuksen sisällöstä. Kaikki sovitut aikataulut pitivät koko projektin ajan ja yhteistyö oli kaikin puolin mutkatonta ja joustavaa.”

Ilari Rautiainen
Projektipäällikkö / Viestintäsuunnittelija
Konsernihallinto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD