CASE: VAASAN KAUPUNKI

Vaasa.fi -sivuston löydettävyyden ja kävijämäärien kehitys

Kuvaaja: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Kehitystarve

Vaasan kaupungin sivusto uudistettiin syksyllä 2019, jolloin luotiin myös yhteinen brändi neljän organisaation kesken (Vaasan kaupunki, matkailuorganisaatio Visit Vaasa, Vaasan seudun kehitys Oy VASEK ja Merenkurkun maailmanperintö ry). Sivuston sisältö on suomeksi ja ruotsiksi, keskeisimmät myös englanniksi. Yhteensä sivustolla yli 3000 sivua ja yli 100 sisältöpäivittäjää. Sivuston uudistusprojektissa hakukoneoptimointia ei vielä juurikaan huomioitu. Sivuston analytiikan hyödyntäminen oli kehitystyössä vähäistä.

Projektin tavoite

Tavoitteena on kehittää sivuston löydettävyyttä ja kasvattaa luonnollista kävijämäärää vaasa.fi-sivustolla. Sivuston eri osioita täytyy voida luotettavasti mitata ja pystyä seuraamaan kehitystä perustuen valittuihin konkreettisiin menestyksen mittareihin. Sivuston myynnillisien osien liikevaihtoa on tavoitteena myös kasvattaa. Tavoitteena on myös kouluttaa Vaasan kaupungin henkilökuntaa huomioimaan hakukonelöydettävyys laadukkaan sisällön tuottamisessa ja oppia hyödyntämään verkkoanalytiikkaa myös itsenäisesti.

Kilpailutus

Asiasta järjestettiin julkinen tarjouskilpailu, johon tuli määräaikaan mennessä useita tarjouksia.
Kumppanin valintaa tehdessä huomio kiinnittyi siihen, kuinka tarpeemme oli huomioitu kokonaisvaltaisesti. Asiasta päätettäessä valintaan osallistuvat olivat yksimielisiä siitä, että Digiteam on paras vaihtoehto viemään projekti maaliin tavoitteiden mukaisesti. Tärkeimmiksi kriteereiksi muodostui kilpailukykyisen kokonaisuuden ja hinnan lisäksi projektiin osallistuvien vankka kokemus vastaavista projekteista.

Asiakkaan huomioita

Saamamme avainsana-analyysi ja avainsanatyökalu olivat odotettua monipuolisempia ja kaupungin organisaatioiden erilaiset kohderyhmät oli huomioitu erittäin hyvin. Projektin aikana palavereissa tarkennettiin analytiikan tarpeita ja lopputuloksena oli analytiikan määrittely, jossa jokaisen organisaation omat KPI-mittarit oli huomioitu ja mittaus toteutettu. Etukäteen toimitettu analytiikan työkirja toimi hyvänä esimateriaalina KPI-mittareiden tunnistamisessa. Koulutukset järjestettiin epidemian vuoksi etänä. Koulutusten jälkeen osallistujilta saatiin spontaaneja kiitoksia koulutuksen sisällöstä. Kaikki sovitut aikataulut pitivät koko projektin ajan ja yhteistyö oli kaikin puolin mutkatonta ja joustavaa. Voin suositella Digiteamia vastaaviin projekteihin.

Ratkaisu sisälsi toiveiden mukaisesti:

  • Avainsana-analyysi (fi, sve, eng)
  • Analytiikan auditointi ja KPI-mittareiden implementointi
  • SEO-koulutus sisällöntuottajille ja laajempi koulutus pääkäyttäjille
  • Analytiikka-koulutus pääkäyttäjille
  • Raportoinnin perusteet -workshop datastudiolla
  • Bonuksena projektiin kuuluu Follow up, jolla varmistetaan, että projektin eri osa-alueet on saatu käyttöön mahdollisimman hyvin.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD