fbpx

Valokuvauksen erikoisliike Studiovarustamo luotti Digiteamiin verkkokauppansa uudistuksessa

Studiovarustamon myymäläpäällikko Henri Ilanen

Studiovarustamo on vuonna 2006 perustettu suomalainen valokuvauksen erikoisliike, joka tunnetaan kattavasta valo- ja videokuvaustarvikkeiden valikoimastaan. Yritys myy ja vuokraa tuotteita ammattilaisille ja harrastajille sekä Helsingin Konalassa sijaitsevasta kivijalkamyymälästään että verkkokaupastaan.

Vuoden 2021 keväällä Digiteam toteutti Studiovarustamo Oy:lle verkkokauppauudistuksen. Jo kaksi vuotta aiemmin Digiteam oli rakentanut Studiovarustamolle verkkokaupan kehitysstrategian sekä hoitanut pidemmän aikaa vanhan verkkokaupan teknistä ylläpitoa.

Verkkokaupan uudistus valmistui vuosi sitten, joten nyt on hyvä hetki kysellä asiakkaan kuulumisia. Studiovarustamon myymäläpäällikkö Henri Ilanen kertookin nyt miten verkkokauppauudistus sujui, ja kuinka uusi verkkokauppa on heitä palvellut.

Studiovarustamon myymäläpäällikko Henri Ilanen
Studiovarustamon myymäläpäällikko Henri Ilanen

Verkkokauppa­strategia viitoitti polun verkkokaupan uudistukselle

Verkkokauppa on Studiovarustamolle tärkeä myyntikanava kivijalkaliikkeen ohella. Aiemmin verkkokaupan myynti ei ollut kuitenkaan toivotulla tasolla. Studiovarustamo halusi panostaa verkkokaupan myynnin kehittämiseen, joten vuonna 2019 yritys tilasi Digiteamin asiantuntijoilta verkkokauppastrategian projektinsa tiekartaksi.

Strategiatyön yhteydessä Digiteamilla havaittiin, että Studiovarustamon myymälästä tuttu asiantunteva hyvän fiiliksen asiakaskokemus ei oikein välittynyt vanhassa verkkokaupassa asioitaessa. Tämä koettiin hyvin oleelliseksi myynnin kasvattamisen näkökulmasta, joten asiakaskokemuksen yhtenäistämistä ehdotettiin yhdeksi verkkokaupan kehittämistyön tavoitteeksi.

Kahden vuoden kehitystyö kuitenkin osoitti, että vanha ja kankea verkkokaupparunko ei taivu strategian täysimittaiseen hyödyntämiseen. Joitakin toiminnallisuutta lisääviä ominaisuuksia oli rakennettu, mutta ulkoasu oli käytännössä lukittu eikä muutoksia voitu toteuttaa omatoimisesti. Verkkokaupan todettiinkin olevan pullonkaula, joka jarruttaa kasvua vauhdilla digitalisoituvassa ympäristössä.

Verkkokaupan uudistus päätettiin toteuttaa keväällä 2021 ja verkkokauppa-alustaksi valikoitui WooCommerce, jonka koettiin soveltuvan erinomaisesti paitsi yrityksen sen hetkisiin toiveisiin myös tarpeellisiin integraatioihin.

Toteutettu verkkokauppastrategia loi hyvän pohjan verkkokaupan uudistukselle. Tavoitteenamme oli alusta lähtien koko liiketoiminnan kasvattaminen, ei rakentaa verkkokaupasta erillistä siiloa.

Joustavuus uudistus­projektin keskiössä – tiivis yhteistyö tuotti uusia oivalluksia

Aiemman yhteistyön ansiosta Digiteamilla oli heti alkuvaiheessa selkeä kokonaiskuva asiakkaan tarpeista ja toiveista. Dynaamisen ja joustavan rakenteen lisäksi keskeistä oli verkkokaupan helppo päivitettävyys Studiovarustamon oman tiimin toimesta. Verkkokaupan uudistus eteni systemaattisesti viikoittaisten kehityspalaverien rytmittämänä. Yhteisissä etätapaamisissa sparrailtiin erilaisia ideoita sekä arvioitiin yhdessä sivustoa eri kehitysvaiheissaan.

Viikoittainen palaveri oli tosi hyvä. Silloin pystyi helposti viestimään heränneistä havainnoista tai kysymyksistä. Niissä hetkissä syntyi myös uusia kehitysideoita.

Asiakkaan toiveita ja muutosehdotuksia myös kuunneltiin tarkasti ja hyviä ideoita autettiin jalostamaan edelleen. Sopivia ratkaisuja työstettiin määrätietoisesti, jotta löydettiin ihanteellinen tapa erilaisten toiminnallisuuksien – kuten kuvaustarvikkeiden vuokraustoiminnan – toteuttamiseen.

Ei oikoteitä – hakukone­optimointi ja analytiikka olennainen osa kokonaisuutta

Studiovarustamon verkkokaupan kehittäminen toteutettiin alusta asti hakukoneoptimointi huomioiden, jotta uusi verkkokauppa tukisi parhaalla mahdollisella tavalla orgaanista hakukonenäkyvyyttä.

SEO-suositukset voivat olla tilattuna useita tuhansia euroja. Meillä ne kuuluvat osaksi projektia.

Digiteamilla tämä tarkoittaa mm. projektin alkumetreillä tehtävää avainsana-analyysia sekä asiakkaalle sisällöntuotannon tueksi tarjottavia SEO-ohjeita. Ohjeistus tarjoaakin selkeät askelmerkit optimoitujen myyntitekstien ja sisältöjen kirjoittamiseen sekä tuotteiden ja kuvien nimeämiseen.

Studiovarustamo tuotti verkkokaupan tekstisisällöt itse, joten ohjeistus tuki sisältöjen hakukoneystävällisyyttä. Tämä vaihe voidaankin luokitella kriittiseksi – SEO:n laiminlyönti kun voi johtaa sekä saavutetun näkyvyyden että myynnin menetyksiin.

Olennainen osa onnistunutta verkkokauppauudistusta oli myös analytiikan asentaminen ja huolellinen konfigurointi. Digiteam vastasikin projektissa niin mittauspisteiden asentamisesta kuin niiden toiminnan varmistamisesta. Näin Studiovarustamo on saanut verkkokaupan toiminnasta jatkuvaa tietoa jatkokehityksen ja digimarkkinoinnin tueksi.

Digiteam – helposti saavutettava, ripeästi reagoiva ja asiantunteva kumppani

Studiovarustamo koki tärkeäksi, että verkkokauppauudistuksen kumppanilla on paitsi näyttöjä onnistuneista projekteista myös asiakaslähtöinen asenne. Vaikka yrityksellä itsellään oli käsitys siitä mitä sivustolla halutaan saavuttaa, he halusivat kumppanin tuovan projektiin erityistä strategista näkemystä. Digiteam valikoituikin kumppaniksi asiantuntijuuden, saavutettavuuden, nopean reagointikyvyn ja vahvan kaupallisen näkemyksen ansiosta.

Oma roolini projekteissa on olla erityisesti verkkokauppiaan äänitorvena kehitystiimille ja edesauttaa verkkokaupan kaupallisuutta.

Projektissa toimi mukana Digiteamin verkkokauppa-asiakkuuksista vastaava Ari Salonen, jolla on myös omakohtainen yli 20 vuoden kokemus verkkokauppiaana toimimisesta. Salosen pitkä käytännön kokemus auttaakin häntä ammentamaan asiakkaille myynnillisiä näkökulmia niin suurempiin linjoihin kuin pienempiin yksityiskohtiin.

”Oli hyvä, että saatoimme pallotella ideoita ja saimme niihin Digiteamilta feedbackia. Oli myös hyvä saada vinkkejä esimerkiksi tuotekorttien sisältöihin, mm. havaintoja myyntiä tyypillisesti kasvattavista tekijöistä”, Ilanen kertoo.

Kokonaisuutena Ilanen kuvailee projektin sujuneen hienosti. Jos jokin kehityskohde halutaan kuitenkin mainita, toteaa hän statuspäivitysten tulleen joskus viiveellä käytettyyn projektiseurannan työkaluun: asiat olivat kyllä edenneet sovitusti aikataulussa, mutta työvaiheen valmistuminen oli jäänyt päivittämättä. Asiakkaan palaute otettiinkin Digiteamilla heti tarkasteluun ja tiimin viestintää on tämän jälkeen kehitetty entistä ajantasaisemmaksi.

Ketterä verkkokauppa avaa uusia mahdollisuuksia – nyt ja tulevaisuudessa

Sivustoprojektin valmistuttua Studiovarustamolla on koettu jo monenlaisia hyötyjä uudesta verkkokaupasta. Verkkokaupan kehittäminen on myös jatkunut aktiivisella otteella.

Verkkokaupan uusi modulaarinen rakenne on mahdollistanut sivujen aktiivisen päivittämisen, samoin kampanjoiden joustavan toteuttamisen. Etusivun rakennetta on nyt helppoa muuttaa ja nostaa kampanjatuotteet nopeasti paraatipaikalle.

Myös asiakaspalautteita tuodaan nykyään esille etusivulla automaattisen integraation avulla, koska suosittelut nähdään arvokkaiksi luottamuksen rakentumisessa. Tärkeä edistysaskel on ollut myös reaaliaikaisten varastosaldojen näkyminen tuotekorteilla, mikä saavutettiin integroimalla verkkokauppa tavarantoimittajien varastonhallintaan.

Entä tulokset?

Verkkokaupan uudistuksen jälkeen Studiovarustamolla on havaittu selkeää kävijämäärien kasvua. Myös asiakaskokemusta on onnistuttu kehittämään laadukkaiden sisältöjen ja johdonmukaisten ostopolkujen avulla.

Uudesta verkkokaupasta asiakkaat löytävät tuotteet helpommin ja he saavat enemmän tietoa tuotteista ostopäätöksensä tueksi. Myös entistä näkyvämmät tuotenostot ja ristiinlinkitykset ovat osaltaan vaikuttaneet myynnin nousujohteiseen kehitykseen.

Olimme tyytyväisiä siihen kuinka projekti vietiin maaliin. Saimme kaikki ne ominaisuudet, joita olimme toivoneet. Yhteistyö on myös jatkunut kehitystöiden ja muiden tarpeiden kanssa.

Studiovarustamon neuvot verkkokauppa­uudistuksen kumppanin valintaan

Suunnitelmissa verkkokaupan uudistus? Huomioi nämä viisi tekijää, kun valitset kumppania verkkokauppauudistukseen:

  1. Aktiivinen ja asiantunteva panos suunnittelu- ja kehitystyöhön
  2. Hyvä henkilökemia
  3. Nopea reagointi asiakkaan toiveisiin
  4. Kokemus valitusta alustasta
  5. Toteutetut työreferenssit

Studiovarustamon 5 vinkkiä verkkokaupan uudistajalle

 
  1. Jokainen verkkokauppa on yksilöllinen kokonaisuus, joten tavoitteet ja toiminnallisuudet tulee johtaa yrityksen omasta tilanteesta käsin. Valitkaa mieluiten skaalautuva ratkaisu, joka palvelee yritystänne myös tulevaisuudessa!

  2. Varaa projektille tarpeeksi aikaa. Kun verkkokauppauudistus tehdään alusta lähtien, se vie paljon aikaa. Olemassa olevan verkkokaupan kokonaisvaltainen uudistus voi viedä vieläkin enemmän aikaa. Tällöin tulee varmistaa myös tuotteiden uudelleenohjaukset vanhalta sivustolta, jottei saavutettu Google-näkyvyys kärsi. Hyvä kumppani vastaa tällaisista yksityiskohdista ja katsoo kokonaisuutta asiakkaan etu mielessään.

  3. Ole realisti aikataulun ja vaadittavien resurssien suhteen. Suunnitteluun on hyvä varata tarpeeksi aikaa, noin 1–2 kk riippuen sivuston koosta. Etenemiseen vaikuttaa puolestaan merkittävästi sisällöntuotannon tahti. On hyvä pohtia, ulkoistetaanko myös sisällöntuotanto vai tarvitaanko omaan tiimiin vahvistukseksi esim. osa- tai määräaikaista työntekijää.

  4. Sivuston valmistuminen ei ole maaliviiva. Julkaistu verkkokauppa on toimiva ympäristö, joka vastaa sen hetken tarpeisiin. Jatkuva seuranta on välttämätöntä, jotta muutoksiin voidaan reagoida ja tehdä tarvittaessa korjausliikkeitä. Myös aktiivinen asiakaskokemuksen parantaminen ja oston esteiden poistaminen luo edellytyksiä kasvulle.

  5. Muista hakukonelöydettävyys, markkinointi ja mittaaminen. Uudistettu verkkokauppa kaipaa tuekseen hakukoneoptimointia sekä aktiivista digimarkkinointia. Kasvattamalla liikennettä oikean kohderyhmän edustajilla voidaan uuden verkkokaupan potentiaali hyödyntää mahdollisimman hyvin. Mittaaminen puolestaan mahdollistaa toimenpiteiden tehokkaan ja tuloksellisen jatkokehityksen.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD