fbpx

Web-analytiikan ylläpito­palvelu

Varmista, että digimarkkinointisi johtaminen ja liiketoimintapäätökset perustuvat paikkansa pitävään dataan

Digiteam tarjoaa sivustoanalytiikan ylläpitopalvelua yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Ylläpitopalvelun avulla varmistat, että analytiikkatietosi on kattavaa, luotettavaa ja ajan tasaista. Päätösten tekeminen, sekä markkinoinnin, myynnin ja viestinnän johtaminen on helpompaa, kun ne perustuvat oikeille tuloksille.

Miksi analytiikan säännöllinen tarkistus on tärkeää

Verkkoanalytiikan avulla johdetaan verkkoliiketoimintaa ja -viestintää ja verkkosivujen kehittämistä. Mittauksesta saatava tieto on pohja tulosten analysoinnille ja päätöksenteolle, jolloin tiedon pitää olla luotettavaa ja ajantasaista.

Jos verkkosivustolle luodut uudet toiminnallisuudet toteutetaan eri tavalla, ei vanha mittaustapa enää toimi. Koska toteutustapoja on lukemattomia, ei niitä kaikkia voi ennakoida analytiikan määrittelyn ja asentamisen yhteydessä.

Kun sivustoanalytiikka asennetaan tai tarkastetaan, se tehdään aina sen hetkisen sivustototeutuksen pohjalta. Uudet sisällöt ja toiminnalliset elementit, sekä muut sivuston muokkaukset vaikuttavat usein mittaustarpeiden ja tärkeimpien tapahtumien tekniseen toteutustapaan.

Kuinka usein Analytiikka kannattaa tarkastaa

Analytiikkatiedot kannattaa tarkistaa vähintään puolen vuoden välein (mieluummin vuosineljänneksittäin) myös silloin, kun sivustolle ei ole tehty muutoksia. Aktiivisesti päivitettävillä sivuilla kannattaa tuo tarkastus tehdä kuukausittain.

Lisäksi analytiikka kannattaa tarkistaa aina, kun yhteistyökumppani vaihtuu, joko omassa yrityksessä tai ylläpitävässä yrityksessä. Päällepäin huomaamattomia ongelmia saattaa tulla sivuston ylläpitäjän vaihtumisen yhteydessä. Välttämättä yritys ei vaihdu, mutta ylläpitävä henkilö vaihtuu ja hän tekee sivustoon muutettavat asiat hiukan eri tavalla, jolloin seuranta voi häiriintyä. Dokumentointi on erittäin
tärkeää ja se kannattaa pitää ajan tasalla.

Suurien organisaatioiden verkkosivustoille tehdään melko usein muokkauksia, tuotetaan paljon uutta sisältöä ja luodaan uusia toiminnallisuuksia sivustolle. Tämän lisäksi suurissa tai myyntiorientoituneissa organisaatoissa tehdään aktiivisesti markkinointia ja viestintää, sekä ostetaan mainontaa useilta toimijoilta.

 

Web-analytiikan ylläpitopalvelun kuvaus

 

1. Palvelun aloitus

Analytiikkatiedon ylläpitopalvelu aloitetaan verkkoliiketoiminnan tavoitteiden kartoittamisella, jotta
analytiikan määrityksissä otetaan varmasti tärkeimmät mitattavat asiat ja muut liiketoiminnan
erityispiirteet huomioon.

2. Seurantatiedon ensimmäinen tarkistus ja päivittäminen

Kun tavoitteet on kartoitettu, auditoidaan analytiikan nykyinen tiedon keräys. Käytännössä koko sivusto käydään jokaisen sivun osalta läpi ja kaikki klikattavat elementit tai toiminnallisuudet tarkastetaan ja varmistetaan, että niiden klikkaamisesta jää seurantaan oikeanlainen seurantatieto. Jos analytiikkaa ei ole
hetkeen tarkastettu, saattaa ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä olla enemmänkin korjattavaa. Käytännössä saatetaan päätyä analytiikan uudelleen implementointiin.

3. Säännölliset tarkastukset ja korjaukset

Kun analytiikan perustaso on laitettu kuntoon, aloitetaan säännölliset tarkastukset. Aktiivisilla sivustoilla tarkastukset olisi hyvä tehdä vähintään kerran kuukaudessa. Tarkastus tehdään samalla periaatteella, kuin auditointi, eli koko sivusto tarkastetaan. Havainnoista ja toimenpiteistä toimitetaan asiakkaalle raportti
jokaisen tarkastuksen yhteydessä.

4. Ylläpitopalvelun muut hyödyt

Ylläpitopalvelun sivutuotteena tulee tarkistettua sivustolla olevien linkkien, lomakkeiden ja muiden elementtien toimivuus. Myös todelliset seurannan tarpeet tulevat päivitettyä samalla

Markkinoinnin analytiikka

Markkinointipalveluiden ostamisen yhteydessä voidaan päätyä erillisten kampanjasivujen tai markkinointisivustojen tekemiseen. Sivuston uusi toteuttaja ei välttämättä ole analytiikan ammattilainen, tai osaa ottaa huomioon seurannan erityistarpeita. Näissä tapauksissa analytiikka jää usein asentamatta tai
määrittelemättä ja konfiguroimatta oikein. Ylläpitopalvelua voit hyödyntää myös markkinointipalveluiden analytiikan varmistamiseen. Varmista markkinoinnin ja kampanjoiden tulosten mittaus ja optimointi!

Digiteamin analytiikkapalvelut

Digiteamin perustajilla on pitkä ja monipuolinen web-analytiikkatausta ja olemme työskennelleet kaiken kokoisten organisaatioiden analytiikan kanssa. Autamme sekä analytiikan implementoinnissa, että tiedon hyödyntämisessä, liiketoiminnan sivustojen ja markkinoinnin yhteydessä.

Tekniset analytiikkapalvelut:

  • Implementointi (määrittely, asennus, asetusten määrittely, käyttöönotto)
  • Auditointi (Seurantatietojen tarkastaminen)
  • Ylläpito

 

Yhtä tärkeä osa palveluitamme ovat analytiikan hyödyntämiseen liittyvät palvelut, kuten

  • Verkkoliiketoiminnan analyysit
  • Sivustoanalyysit ja sivustonkehityspalvelut
  • Mainonnan analysointi ja kehittäminen
  • Dashboardien ja raportoinnin luominen

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD