fbpx

Asukasymmärrys verkkoviestinnässä

Asukkaiden verkkokäyttäytymisen ymmärrys vie kunnan verkkoviestinnän uudelle tasolle, kun asukkaiden verkkovierailuista ja motiiveista ymmärretään enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kunnan koosta riippumatta avain onnistuneeseen verkkoviestintään löytyy kohderyhmiä
puhuttelevista ja helposti saavutettavista sisällöistä. Hyvä asukasymmärrys on tällöin keskiössä – se
parantaa viestinnän tasoa kunnan ja asukkaiden välillä.

Me Digiteamillä olemme verkkoanalytiikan ja -viestinnän kehittämisen asiantuntijoita ja olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä eri kuntien ja kaupunkien kanssa. Sen myötä meille on kehittynyt tarkka näkemys julkisen sektorin kohtaamista haasteista sekä toimivista parhaista käytännöistä.

Kehitä asukasymmärrystä

Olemme kehittäneet palveluita, joiden avulla kunnan on mahdollista kehittää asukasymmärrystään vastaamaan kuntalaisten tarpeita. Palvelumme voidaan ottaa käyttöön helposti ja nopeasti, ilman hidasta toimittajan valintaprosessia.

Asukasymmärryksen kulmakivet

Verkkoanalytiikka

 • Löydä oikea ajoitus viestinnälle
 • Tunnista mikä sisältö eri kohderyhmiä kiinnostaa
 • Selvitä löytävätkö kuntalaiset etsimänsä tiedon?
 • Oivalla mistä potentiaaliset uudet asukkaat/yritykset ovat kiinnostuneita?
 • Ymmärrä eri kanavien erityispiirteet

Löydettävyys

 • Selvitä miten sivusto löytyy hakukoneista
 • Tunnista lähikaupunkien verkkopresenssi
 • Löydä linkitysmahdollisuuksia
 • Tunnista hakukonelöydettävyyden kipupisteitä

Saavutettavuus

 • Palvele kuntalaisia yhdenvertaisesti verkossa
 • Ymmärrä saavutettavuuden nykytilanne
 • Mahdollista parempi käyttäjäkokemus
 • Kehitä saavutettavuutta konkreettisen raportin avulla

Motiivit

 • Ymmärrä kuntalaisten verkkokäyntien motiivit
 • Selvitä segmentti/demografisia tietoja
 • Osallista kuntalaiset verkkoviestinnän kehittämiseen
 • Selvitä eri viestintäkanavien roolit asukkaiden näkökulmasta

Haluatko kehittää kuntanne asukasymmärrystä?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD