fbpx

CASE: Kattokeskus

Kattokeskuksen sivut ykköseksi Googlessa

Lue miten Digiteam nosti Kattokeskuksen ykköseksi Googlen hakutuloksissa lisäten verkkosivuston kautta tulevaa liidien määrää.

”Pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti toteutettu työ Digiteamin kanssa on tuottanut hyvää tulosta. Hakukoneoptimointi on erittäin tärkeä osa liiketoimintaamme ja siksi sen kehittämiseen ja tehostamiseen tullaan panostamaan jatkossakin.”

Kalle Tuominen, markkinointipäällikkö, Kattokeskus

Systemaattisella hakukoneoptimoinnilla verkkosivuston liidi määrät kasvuun

Digiteam on toteuttanut Kattokeskuksen hakukonemarkkinointia (Google Ads, Microsoft Ads & hakukoneoptimointi) vuodesta 2018. Jo alusta alkaen on hakukoneoptimoinnin tärkeys koettu yrityksen ylintä johtoa myöten tärkeäksi osaksi digitaalista markkinointia ja liidituotantoa ajatellen. Korkeilla hakutulossijainneilla on suora korrelaatio verkkosivuston kautta tulevan myynnin tai liidien määrään.

Hakukoneoptimoinnin tuloksena:

 • Kattokeskus on jatkuvasti Top 3 sijainneilla Google-hakutuloksissa alan kilpailuimmilla termeillä
 • Heinäkuussa 2023 termillä “kattoremontti” saavutettiin Top 1 paikka Googlessa
 • Hakukoneliikenne tuottaa merkittävän osan verkon kautta tulevista liideistä
 • Vuositasolla liidien ja kauppojen määrän arvo hakukoneliikenteen kautta lasketaan miljoonissa euroissa

 

Mitä kaikkea vaaditaan, jotta yritys voi päästä piikkipaikalle Googlen orgaanisissa tuloksissa?

 • ymmärrys ylintä johtoa myöten hakukoneiden tärkeydestä yrityksen myynnille
 • sitoutumista pitkäjänteiselle työlle, hakukoneoptimointi on pitkäkestoista työtä ja pikavoittoja (toimialat, joissa hakukonekilpailu on vähäistä) saavutetaan todella harvoin
 • selkeä suunnitelma (tavoitteet, resurssit, budjetointi) hakukoneoptimoinnille

Yhteenvetona, menestystä siivittää sitoutunut johto, joka ymmärtää hakukoneoptimoinnin merkityksen yrityksen myynnissä ja uskaltaa budjetoida riittävästi kasvuun. Lisäksi hakukoneoptimointi kannattaa nähdä pitkäkestoisena investointina, jota tehdään systemaattisella suunnitelmalla avainmittareita (myynti, liikenne, sijoitukset) seuraten.

 

Case Kattokeskuksen hakukoneoptimointi

Kattokeskuksen asiakkuudessa vuosien varrelle on mahtunut monta osatekijää, jotka kaikki ovat yhdessä vaikuttaneet kasvaneeseen hakukoneliikenteeseen ja sitä kautta myynnin kasvuun.

Verkkosivustouudistus vanhan ja aikansa eläneen teknisen toteutuksen tilalle.

 • Vanha verkkosivusto palveli oman aikansa ja alkoi olemaan teknisesti hankala ylläpidettävä sekä sekoitus erilaisia valintoja, jotka eivät tukeneet modernia markkinointia. Sivustouudistus toteutettiin 2020 Evermaden toimesta, Digiteamin konsultoidessa hakukoneoptimointiin liittyvissä asioissa sekä asiakasta, että sivustokumppania.

Avainsanatutkimukset tuottamaan tietoa siitä mitä termistöä asiakkaat hakukoneissa käyttävät ja mitä sisältöjä kannattaa lähteä rakentamaan.

 • Avainsanatutkimukset ja sisällöntuotanto niiden teemojen ja termien osalta, joita asiakkaat oikeasti käyttävät. Sivustolla kannattaa käyttää sitä termistöä, jota asiakkaat käyttävät arjessaan. Tämä parantaa sivuston asiakaskokemusta, kykyä tuottaa liiketoimintaa ja parantaa hakukonenäkyvyyttä.

Ulkoisen linkityksen kehittäminen

 • Ulkoisen linkityksen kehittämiselle luotiin selkeä suunnitelma, aikataulut ja budjetointi. Ulkoinen linkitys on tärkeä elementti hakukoneoptimoinnin kokonaisuudessa. Linkitykset kertovat hakukoneille mm. verkkosivuston luotettavuudesta, sisällöstä ja auktoriteetista tietyn toimialan sisällä. Käytännössä ulkoinen linkitys on varsin yksinkertaista – hanki linkki alasi luotettavalta toimijalta, joka linkkaa takaisin verkkosivustolle. Teoriassa helppoa, mutta varsinkin “tylsillä” aloilla vaikea tehdä. Miksi joku haluaisi linkittää takaisin esimerkiksi kattoremonttiyrityksen verkkosivustolle?
 • Ulkoinen linkitys kannattaa yleisesti aloittaa oman yrityksen sidosryhmistä, kumppaneista, omistajista, tavarantoimittajista ja asiakkaista.

Erilaiset mediaformaatit

 • Erilaisten mediaformaattien käyttö sisällöntuotannon tukena (videot, laskurit). Moderni sisällöntuotanto on muutakin kuin pelkkää tekstiä. Videot, erilaiset myyntilaskurit, podcastit ja kuvat edesauttavat erityyppisiä käyttäjiä saavuttamaan tavoitteensa kun he tulevat verkkosivustolle. Yksi saattaa haluta lukea kaiken sisällön tekstinä, toinen taas katsoa saman asiana videosisältönä. Verkkosivuston on kyettävä palvelemaan myös sisällöllisesti erilaisten käyttäjien tarpeita.

Portaalit ja toimialan auktoriteetit

 • Kattokeskuksen hakukoneoptimoinnissa eri remontointi- ja kodin kunnostuksen alan medioiden ja portaalien hyödyntäminen on ollut isossa roolissa. Markkinointibudjetissa on oma selkeä lohkonsa portaalien hyödyntämiselle ja maksetulle yhteistyökumppanuudelle.

 

Yhteenveto

Investoimalla pitkäjänteiseen hakukoneoptimointiin, yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa verkkosivujen kautta tulevaa liiketoimintaa. Hakukoneoptimointi kasvattaa parhaassa tapauksessa verkkosivuston mahdollisuutta tuottaa liidejä, suoraa verkkokauppamyyntiä ja yhteydenottoja. Kattokeskus on hyvä esimerkki sitoutumisesta ja luottamuksesta hakukoneiden kykyyn tuottaa liiketoimintaa.

Tulokset hakukoneoptimoinnista

 • Myyntiä miljoonilla euroilla hakukoneiden kautta
 • Top 3 sijoitukset liiketoiminnalle tärkeimmillä termeillä
 • Verkkosivujen liikenne brändille oleellisilla hauilla on jatkuvassa kasvussa

Autamme kasvuhaluisia pk-sektorin yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaa mm. hakukoneoptimoinnin avulla. Ota siis hakukoneista täysi hyöty irti ja kasvata sitä kautta tulevan myynnin määrää. Kysy Digiteamilta lisää.

 

* Lähde: https://www.brightedge.com/blog/organic-share-of-traffic-increases-to-53

Kattokeskus on vuonna 1997 perustettu perheyritys, joka on vuosien myötä kasvanut 180 henkeä työllistäväksi ja kuudessa toimipisteessä toimivaksi joukkueeksi. Kattokeskus on toteuttanut yli 10 000 kattoremonttia perustamisestaan lähtien. Kattokeskuksen juuret ovat perinteisissä suomalaisissa timpurin ja peltisepän taidoissa, jotka tänä päivänä yhdistyvät moderneihin työskentelytapoihin, korkean laadun vaalimiseen sekä alan uusien innovaatioiden hyödyntämiseen asiakkaiden parhaaksi.

Digiteam Logo Blue

Digiteam on 10 hengen digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayritys, joka vie asiakkaidensa digimarkkinointia datavetoisesti eteenpäin. Kehitämme noin 80 suomalaisen PK-yrityksen myyntiä ja markkinointia proaktiivisella otteella. Yhteistyömallimme tavoitteena on myös lisätä asiakkaan henkilöstön osaamista ja ymmärrystä digimarkkinoinnista sekä verkkoliiketoiminnan kehittämisestä.

Digiteamin asiakkaita ovat mm. Masino Group, Hexaplan, Magnum Live, A. Vogel, Finsoffat, Kattokeskus sekä useat kunta- ja kaupunkisektorin toimijat.

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD