fbpx

CASE: Esperi Care Oy

Ketterä kumppanuus siivitti Esperin verkkosivu-uudistuksen maaliin sujuvasti ja aikataulussa

Esperi Care Oy on asumispalveluihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kodikkaita hoiva- ja hoitokoteja ikääntyneille, vammaispalvelun asiakkaille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ympäri Suomen.

Vuonna 2023 kokonaisvaltainen verkkosivu-uudistus oli tullut Esperi-konsernin sisällä ajankohtaiseksi kolmen eri sivuston osalta, ja yrityksessä haluttiin päivittää Esperi Care-, Esperi Päihdekuntoutus- ja Saga Care -sivustot palvelemaan paremmin ulkoisia ja sisäisiä sidosryhmiä.

Kumppaniksi kaikkien kolmen verkkosivuston uudistukseen Esperi valitsi Digiteamin, joka tiedettiin asiantuntevaksi ja monipuoliseksi verkkoliiketoiminnan osaajaksi.

"Digiteam oli meille jo osin tuttu aiemmista yhteyksistä, mikä oli rakentanut meille luottamuksen heidän osaamiseensa. Tiesimme heidän tekevän verkkosivustojen osalta hyvää jälkeä, joten valitsimme heidät kaikkien kolmen verkkosivustouudistuksen toteuttajaksi."

Jani Nurisalo, myynti- ja markkinointijohtaja, Esperi Care Oy

Esperin markkinointipäällikkö Nina Singh ja Digiteamin Senior Web Developer Harri Kivi kertovat seuraavaksi tarkemmin Esperi Caren verkkosivustoprojektin kulusta ja lopputuloksista.

Web-kehityksen keskiössä asiakkaan saama lisäarvo

Asiakaslähtöinen ajattelu on Digiteamin ytimessä, joten projektin alussa kartoitettiin tarkasti sekä Esperin toiminnan erityispiirteet että sivuston käyttäjien ja henkilöstön tarpeet ja toiveet.

Tämän pohjalta Esperille kerrottiin erilaisista teknisistä ratkaisuista sekä niiden eduista ja mahdollisista haasteista. Näin asiakkaan oli mahdollista valita juuri omalle yritykselle toimivimmat ratkaisut sekä kohdistaa resurssit toimintoihin, jotka tuovat tulevaisuudessa eniten lisäarvoa.

"Arvostin kovasti Digiteamin ketteryyttä sekä mutkatonta yhteydenpitoa projektin aikana. Kertoessani tietystä tarpeesta saatoin saada esimerkiksi neljä mahdollista ratkaisuvaihtoehtoa sekä ajatuksia niiden soveltuvuudesta. Saimmekin heiltä hyviä ideoita sivuston uusiin toiminnallisuuksiin, jotka säästävät meiltä nyt aikaa ja vaivaa."

Nina Singh, markkinointipäällikkö, Esperi Care Oy

Tavoitteena erinomainen verkkosivujen käyttökokemus ja jouhevat päivitykset

Esperi Caren lähes 200 hoiva- ja hoitokotiyksikön sekä tuhansien asukkaiden ja työntekijöiden palveleminen luo merkittäviä tarpeita verkkosivustolle, jotta kokonaisuus on eri käyttäjille selkeä ja helposti hallittava.

Esperin aiempi verkkosivusto sekä Drupal-julkaisujärjestelmä olivat osoittautuneet kuitenkin kankeiksi, eikä päivityksiä voitu juurikaan tehdä oman henkilöstön toimesta.

Kasvava liiketoiminta ja aktiivinen verkkoviestintä kaipasivat näin tuekseen digitaalisia järjestelmiä, jotka toimivat kasvun moottorina eivätkä jarruna.

Brändi-identiteettiä henkivä sivuston ulkoasu

Verkkosivuprojektin toisena merkittävänä tavoitteena oli luoda sivustolle visuaalinen ilme, joka heijastaa Esperin inhimillistä ja ihmisläheistä yrityskulttuuria.

Yritykselle oli hiljattain tehty myös brändiuudistus, jota noudattaen Digiteamin osaajat suunnittelivat sivustolle uuden ja lämminhenkisen ulkoasun.

Sisällöt uudelle sivustolle tulivat valmiina Esperiltä. Digiteam osallistui kuitenkin sisältöjen sparrailuun, millä yhdessä varmistettiin, että avainasiat hakukoneoptimoinnin ja modernin web-suunnittelun näkökulmasta tulevat huomioiduiksi.

”Lähtökohtina verkkosivuston uudistamiselle olivat nykyaikainen ulkoasu, sivuston parempi käytettävyys sekä helppo päivitettävyys. Näiden vuoksi sivustolle rakennettiin päivitettävyyttä edesauttava modulaarinen sivustorakenne. Nyt uusien sisältöjen luomisessa oli paljon enemmän mahdollisuuksia ja sivuista pystyy rakentamaan kiinnostavia sisältökokonaisuuksia. ”

Harri Kivi, Digiteam, Co-Founder ja Senior Web Developer

Tekniset integraatiot sinetöivät toimivan kokonaisuuden – projekti aikataulussa maaliin

Osana projektia Digiteam vastasi myös sivuston teknisten integraatioiden toteuttamisesta. Näin Esperin ohjelmistoarkkitehtuuri toimii jatkossakin ihanteellisesti, ja tieto kulkee sujuvasti toimintojen välillä luotujen rajapintojen kautta.

Singh antaa Digiteamille erityistä kiitosta myös joustavuudesta. Vaikka sivustoprojektia edeltävät vaiheet valmistuivatkin hieman odotettua myöhemmin, kiri Digiteam tämän ajan kiinni sivustokokonaisuuden rakentamisvaiheessa

Uusi sivusto julkaistiinkin täsmällisesti alkuperäisen aikataulun mukaan.

Esperin ja Digiteamin vahva yhteistyö ei myöskään päättynyt sivuston valmistumiseen. Julkaisun jälkeen Digiteam vastaa sivuston ylläpidosta ja jatkokehityksestä Esperin teknisenä kumppanina.

Verkkosivu-uudistuksella kokonaisvaltaisia hyötyjä

Esperin uudet nettisivut ovat saaneet julkaisun jälkeen todella hyvää palautetta niin henkilöstöltä kuin ulkopuolisilta sidosryhmiltä. Niiden avulla on myös voitu sujuvoittaa erilaisia sivustoon liittyviä työtehtäviä ja prosesseja.

Esperin näkökulmasta uuden verkkosivuston konkreettisimpia hyötyjä ovat mm.

  1.  Käyttäjälähtöisesti suunnitellun sivuston avulla verkkosivuvierailijat voivat kartoittaa sopivia hoiva- ja hoitokoteja ja ottaa yhteyttä helposti ja nopeasti
  2. Uusi sivusto toimii mobiilissa erinomaisesti
  3. Sivujen päivitys onnistuu joustavasti joko markkinointiosastolta tai asumisen yksiköistä käsin – valmiiden räätälöityjen palikoiden avulla ulkoasu säilyy aina yhdenmukaisena.

Konversiot kasvoivat nopeasti

Nettisivu-uudistus on tuonut nopeasti myös konkreettisia tuloksia. Sivuston analytiikka osoittaa, että lomakkeen kautta saapuvat yhteydenotot eli konversiot ovat selvästi kasvaneet sivustouudistuksen jälkeen.

Tämä on hyvin positiivinen signaali uudistuksen onnistumisesta, sillä kyseiset konversiot ovat Esperille oleellisen tärkeitä liiketoiminnan kannalta.

”Konsernimme on toteuttanut Digiteamin kanssa nyt kolme eri sivustoa ja kokemuksemme ovat olleet hyvin positiiviset. Läpi projektin tiesimme, missä vaiheessa prosessi etenee ja keneen voimme olla yhteydessä. Digiteam onnistui vastaamaan myös projektin nopeatempoisuuteen, ja sivusto valmistui sovitussa aikataulussa.

Voinkin suositella Digiteamia verkkosivustokumppaniksi – olemme saaneet juuri sitä, mitä meille on luvattu.”

Nina Singh, markkinointipäällikkö, Esperi Care Oy

"Olette tehneet meille mahtavaa jälkeä isossa kotisivu-uudistuksessa. Lämpimästi suosittelen"

Jani Nurisalo, myynti- ja markkinointijohtaja, Esperi Care Oy

Tutustu Esperi Care Oy:n uuteen sivustoon: esperi.fi

Lue lisää yhteistyöstä: Saga Care Finlandin verkkosivu-uudistus

Ota yhteyttä

Laitetaan sinunkin digimarkkinointi tuottamaan.

Tapio Pulkkinen
CLIENT GROWTH LEAD