fbpx

Tutkimus suomalaisten yritysten digimarkkinoinnista

Digiteamin tekemän haastattelututkimuksen mukaan Suomalaiset yritykset panostavat markkinointibudjetistaan kohtalaisen hyvän osuuden digimarkkinointiin, mutta digimarkkinoinnin laadullisessa tekemisessä olisi paljon parannettavaa.

Digiteam toteutti tutkimuksen suomalaisten yritysten digimarkkinoinnin nykytilasta. Tutkimusta varten haastateltiin 70 suomalaisen yrityksen markkinointipäättäjää. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin yritykset hyödyntävät verkkosivustoa, analytiikkaa ja mainontaa liiketoiminnassaan.

Tutkimuksen tuloksissa korostuivat puutteet digimarkkinoinnin osaamisessa kautta linjan ja erityisesti markkinointitulosten mittauksessa, sekä analytiikan hyödyntämisessä.

Suurimmat kehityskohteet osaamisessa ja analytiikassa

Yritysten digimarkkinoinnista esiin nousivat seuraavat kolme kehityskohdetta.

Ensimmäisenä kohtana esiin nousi digimarkkinoinnin substanssiosaaminen. Markkinointipäättäjien pitäisi pystyä paremmin arvioimaan sitä, milloin työ on tehty hyvin, keneltä kannattaa ostaa, mitä voin vaatia digitoimistolta, mikä on myyjän puhetta ja millä asioilla on oikeasti arvoa.

Toisena kehityskohteena tuli analytiikan hyödyntämisen kehittäminen. Merkittävässä osassa yrityksiä analytiikkaa hyödynnetään todella rajallisesti, tai ei lainkaan. Kokonaiskuvan muodostamisen ja tulosten arvioinnin kannalta analytiikka on kriittisessä asemassa.

Kolmantena esiin nousi digimarkkinoinnin kokonaiskuvan hahmottaminen, joka taas on pitkälti kahden edellisen aiheuttamaa. Yrityksillä ei ole selkeää kuvaa siitä, mitkä asiat digimarkkinoinnissa ovat oman yrityksen myynnin kehittämisen kannalta merkityksellisiä ja mihin yrityksen kannattaisi panostaa. Monella yrityksellä panostukset jäävät pieniksi, kun digimarkkinoinnin hyötyjä ja potentiaalia ei osata arvioida, kokemukset saattavat olla huonoja kun on tehty vääriä asioita tai digimarkkinointitoimenpiteet on toteutettu heikosti.

”Tutkimustulos tuki melko tarkasti käsitystämme digimarkkinoinnin nykytilasta. Halusimme kuitenkin vahvistuksen asialle, jotta ymmärtäisimme yritysten tilannetta entistä paremmin. Markkinointipäättäjän ja palveluiden ostajan näkökulmasta asetelma on ongelmallinen: jos en tiedä, mitä en tiedä, kuinka voin esittää oikeita kysymyksiä ja kenen asiantuntemukseen voin luottaa?”, toteaa tutkimusprojektia johtanut Digiteamin toimitusjohtaja Antti Kärki

Jaa
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Uusimmat

Haluatko lisää luettavaa?

Haastamme, opastamme ja kerromme digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista asioista.