fbpx

Google Ads automaatiot

Google Ads on tarjonnut useita vuosia mahdollisuuksia automatisoida hakusanamainontaa eri tavoin. Automaatioiden toimivuus on herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan. Automaatioiden tavoitteena on maksimoida mainonnan tuotto ja vähentää manuaalista ja aikaa vievää työtä.

Erilaisia automatisoinnin keinoja on lukuisia, mutta niiden toimivuudelle on omat rajoituksensa. Google-mainonnan tekijän tulisi tietää, minkälaisissa yhteyksissä mitäkin automaatioita voidaan käyttää järkevästi.

Pisimmilleen vietynä Googlen annetaan luoda mainoksetkin sivuston perusteella itse, kuten esim. Google Shoppingissa tai dynaamisien mainoksien luomisessa tapahtuu. Erilaiset automaatiot ovat työkaluja ja ne ovat oikein käytettyinä toimivia ja hyödyllisiä siinä missä muutkin työkalut.

Milloin automatisoinneista on hyötyä

Googlen automaatioissa ei voida vielä puhua varsinaisesta tekoälystä tai AI:sta, vaan aika usein puhutaan koneoppimisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että automaatio yhdistää Googlen olemassa olevaa tietoa käyttäjistä mainostilin dataan ja pyrkii tunnistamaan, sekä toistamaan asettamiasi tavoitteita syntyneiden tulosten perusteella. Ensin täytyy syntyä riittävä määrä haluttuja tuloksia, jotta koneoppiminen on mahdollista.

Suunnittele alku hyvin ja pidä ohjat käsissä

Automaatioiden onnistunut hyödyntäminen vaatii edelleen hyvin tehtyä alkutyötä ja korostaa mainonnan suunnittelun merkitystä. Aika usein suosituksena on toteuttaa alkuvaihe mahdollisimman pienellä määrällä automaatioita, jotta tulosten mittaus ja analysointi voidaan tehdä hyvin. Tällöin mainontaa voidaan ohjata kontrolloidusti ja automaatiot käynnistetään vasta siinä vaiheessa, kun dataa on riittävästi ja automaatiot lähtevät tukemaan halutun kaltaisia tuloksia.

Huolimaton suunnittelu voi ohjata automaation toiminnan tavoitteittesi kannalta harhaan. Jos kaikki automaatiot ovat jo alkuvaiheessa päällä, eikä tuloksia synny, on tulosten syiden selvittäminen myös melko hankalaa.

Konversiomääritykset kuntoon

Konversioiden optimoinnissa on oleellista, että tavoiteltavat konversiot on määritelty ja valittu oikein. Törmäsin juuri Analytics-tiliin, jossa konversioita oli valtavasti, sivuston konversioprosentti oli 50 %, koska lähes kaikki sivuston erilaiset tapahtumat ja siirtymät oli määritelty konversioiksi. Mainontaa saadaan kyllä tällä tavoin paljon konversiodataa, mutta sen perusteella en lähtisi automatisoimaan mainontaa.

Suurien ja pienien mainostilien automaatiot

Pienien mainostilien ylläpito ja optimointi on hyvin erilaista, kuin esim. satoja tai tuhansia tuotteita mainostavan verkkokaupan optimointityö.

Suurien tilien automaatiot

Suurilla mainostileillä tarkoitetaan yleensä verkkokauppoja, tai sellaisten sivustojen mainontaa, joilla on satoja tai tuhansia mainostettavia tuotteita tai palveluita. Näillä mainostileillä on käytettävissä ns. ”riittävä budjetti”. Suuret kävijävolyymit yhdistettynä riittävään määrään konversiodataa antavat hyvän pohjan datan keräämiseen ja automaatioiden hyödyntämiseen.

Automaatioiden käyttäminen näillä tileillä ei ole vaihtoehto, vaan välttämättömyys. Manuaalinen yksityiskohtien hallinta laadukkaasti on mahdotonta, tai mahdottoman kallista.

Pienien mainostilien automaatiot

Pienillä mainostileillä tarkoitetaan sivustoja tai mainostilejä, joilla on vähän konversioita, pienet hakuvolyymit tai mediabudjetit, jotka kaikki rajoittavat datan keräämisen mahdollisuuksia. Näillä tileillä automaatioiden käyttöönottoa pitää harkita tarkkaan. Tyypillisesti nämä ovat paikallisesti mainostavien pienyritysten, erikoistuneiden asiantuntijayritysten tai B2B-yritysten mainostilejä.

Yleensä tämän kaltaisilla tileillä toimii parhaiten jatkuva manuaalinen kohdentamisen optimointi ja sen jälkeen tehtävä laadukkaan kävijäliikenteen volyymin maksimointi eri keinoin. Erilaisien automaatioiden testaaminen pitää tehdä hyvin harkiten. Varsinkin rajallisen budjetin ohjautuminen väärin tapahtuu hyvin herkästi.

Varsinaiset konversioanalyysit saattavat vaatia useamman kuukauden tiedon keräämistä, ennen kuin suurempia muutoksia tai päätelmiä voidaan tehdä.

Yhteenveto Google-mainonnan automatisoinnille

Oleellista automaatioiden hyödyntämiselle on se, että ne eivät poista osaamisvaatimuksia, laadukasta suunnittelua tai jatkuvaa mainonnan ohjaamista. Ne vähentävät detaljitason näpertelyn tarvetta ja antavat parhaimmillaan mainonnan tekijälle mahdollisuuden keskittyä mainonnan tuottavuuden kehittämiseen.

  1. Suunnittele mainonta hyvin ja tee alustava suunnitelma automaatioiden käyttöönotosta
  2. Varmista, että mittaus ja konversiomääritykset ovat kunnossa
  3. Toteuta alkuvaihe ilman suurempia automatisointeja, jos järkevää dataa ei ole valmiiksi tarjolla
  4. Analysoi tuloksia ja varmista että oikeaa dataa on riittävästi – jos et ole varma testaa

Mainontaa ei siis voi toteuttaa ”vähän sinne päin” ja olettaa, että automaatio kyllä korjaa tilanteen.

 

Jaa
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Uusimmat

Haluatko lisää luettavaa?

Haastamme, opastamme ja kerromme digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista asioista.