fbpx

Kuinka aloittaa sivustouudistuksen suunnittelu

Kuinka paljon aikaa yrityksen kannattaa käyttää sivustouudistuksen suunnitteluun ennen tarjouspyynnön lähettämistä?

Satunnaisesti saamme tarjouspyyntöjä verkkosivustoprojekteista, joissa sivustoa on jo suunniteltu hyvin pitkälle. Osa näistä suunnitelmista on hyvin mietittyjä ja ne ottavat hyvin huomioon liiketoiminnan tavoitteet ja tarpeet. Osassa sivuston suunnitteluun on käytetty hurjasti aikaa, mutta käytännössä painopiste on ollut enemmän yksityiskohdissa, joilla ei isossa kuvassa ole sivuston menestyksen tai onnistumisen kannalta merkitystä.

Jotta sivustoprojekti lähtisi oikealla tavalla liikkeelle, olisi hyvä tunnistaa oma osaamistaso, sekä oman suunnittelun mahdollisuudet ja riskit.

Oman suunnittelutyön vahvuudet

Pitkälle viety itse tehty suunnittelu on perusteltua silloin, kun yrityksellä on selkeä ja realistinen näkemys verkkosivuston tavoitteista ja kokemusta sekä osaamista verkkosivustoprojekteista ja digimarkkinoinnista. Tällöin oman liiketoiminnan kannalta tärkeät asiat osataan melko hyvin ottaa huomioon oikealla tavalla ja vaatia sivuston toteuttavalta kumppanilta oikeita asioita.

Oman suunnittelutyön haasteet

Oman suunnittelutyön riskit ja heikkoudet liittyvät osaamisen puutteeseen, joka olisi hyvä tunnistaa ajoissa. Jos suunnitelma on tehty puutteellisesti ja vain yhdestä näkökulmasta, esim. ulkoasun uudistamisen kautta, saatetaan unohtaa kaikki muut sivuston menestystekijät. Käytännössä suunnittelutyöhön käytetty aika on mennyt hukkaan ja projektin aloittaminen on viivästynyt turhaan.

Vaillinainen tarjouspyyntö

Jos itse tehty suunnitelma ei ota riittävän kattavasi kaikkia osa-alueita huomioon ja sen pohjalta tehdään tarjouspyyntö, voivat tarjoukset poiketa toisistaan hyvin paljon. Asiansa osaava toimisto pyytää puuttuvia tietoja asiakkaalta ja laskee hintaan mukaan myös ne asiat, joita asiakas ei ole osannut ottaa huomioon. Ns. bulkkisivustoja tekevä toimija taas vastaa yleensä vain siihen, mitä asiakas pyytää.

Miten sivustouudistustyö kannattaisi aloittaa?

Sivustoprojektissa on niin paljon huomioon otettavia asioita, että aika harvassa yrityksessä on koko sivuston suunnittelun ja toteutuksen osalta kattavaa osaamista. Sivustoprojektin alkuvaiheessa olisi heti hyvä ottaa mukaan kumppani mukaan suunnitteluun tai ulkopuolinen konsultti suunnittelemaan tarjouspyyntöä.

Tällä voidaan edesauttaa sitä, että sivustoprojektin vaatimustaso on riittävä ja kumppaniksi valikoituu osaava toimisto. Näin harha-askelien määrä pienenee, suunnittelu etenee oikeassa järjestyksessä, eli säästetään aikaa ja sivustosta tulee melko suurella todennäköisyydellä tuottavampi liiketoiminnan näkökulmasta. Toteutuksen hinta on todennäköisesti korkeampi, mutta vastaavasti ajansäästön ja tuottavamman sivuston kautta projekti on hyvin tehtynä merkittävästi edullisempi.

Mikä on oikea hetki pyytää apua?

Jos vähänkään epäilet omaa osaamistasoanne, oikea hetki on heti, kun on tehty päätös siitä, että sivusto pitäisi uudistaa. Tällä voidaan varmistaa, että sivuston suunnittelu lähtee heti oikeille raiteille. Ainoa suunnitteluun liittyvä asia, minkä voi tehdä ennen avun pyytämistä, on miettiä sivuston liiketoiminnallisia tavoitteita, mikäli nämä eivät ole selvillä. Käytännössä kannattaa miettiä sitä, millä tavoin sivuston pitäisi auttaa yritystä menestymään paremmin ja mitä se käytännön tasolla tarkoittaa. ”Kenet haluat tavoittaa ja miten haluat heihin vaikuttaa?

Lisätietoja sivustouudistuksesta löydät erittäin kattavasta oppaastamme täältä.

Jos haluat lisätietoja tai haluat keskustella asiasta Digiteamin asiantuntijoiden kanssa, ota meihin yhteyttä.

Antti Kärki

Hyvää digimarkkinointia vuodesta 2003, mutta vuosi vuodelta huononevaa huumoria. Kaikki samassa paketissa! Antti katselee markkinointia laajakatseisesti asiakkaan, toimiston ja web-analyytikon silmin, mutta tarttuu hanakasti myös yksittäisiin asioihin. Antin teksteissä haetaan välillä pientä herättelyä, sillä digimarkkinoinnin toimialalla riittää kehitettävää.

Jaa
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Uusimmat

Haluatko lisää luettavaa?

Haastamme, opastamme ja kerromme digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista asioista.