fbpx

Mikä digimarkkinointi­suunnitelma on ja mitä hyötyä siitä on?

Nykyaikainen digimarkkinointi toteutetaan digimarkkinointi­suunnitelman pohjalta. Ne ajat ovat jääneet taakse, jolloin mainonta ostettiin yhdestä mediasta ja tämän yhden kanavan huippuhyvän toteutuksen ja loputtoman optimoinnin oletettiin ratkaisevan kaikki digimarkkinointiin liittyvät haasteet.

Moderni digimarkkinointi on suunnitelmallista, liiketoiminta­tavoitteisiin perustuvaa, resurssien ja kohderyhmien kartoittamisen kautta suunniteltua kokonaisuuden johtamista. Tällaisessa toimintamallissa otetaan huomioon eri kanavien roolit sivustosta lähtien. Se hyödyntää analytiikan mahdollisuudet ja huomioi kohderyhmien käyttäytymisen verkossa kokonaisvaltaisesti.

Digimarkkinointi­suunnitelma on digimarkkinoinnin tärkein työkalu, jonka avulla yritys ottaa digimarkkinoinnin ohjakset omiin käsiinsä ja pääsee johtamaan sitä tuloksellisesti.

Digimarkkinointi­suunnitelma sopii yrityksille, jotka ymmärtävät digimarkkinoinnin tärkeyden, mutta eivät vielä ole pystyneet hyödyntämään sitä haluamallaan tavalla, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Digimarkkinointi­suunnitelmalla luodaan tekemiselle tavoitteet ja raamit

Digimarkkinointi­suunnitelma tarjoaa selkeän roadmapin yrityksen digimarkkinointiin. Se rakennetaan liiketoiminnan vahvuuksien, kipukohtien ja tavoitteiden pohjalta. Se huomioi yrityksen taloudelliset resurssit ja osaamisresurssit. Digimarkkinointisuunnitelma kertoo yritykselle konkreettisesti sen, mihin, milloin ja miten yrityksen kannattaa digimarkkinoinnissa panostaa resurssinsa. Se myös määrittelee sen, mitä yritys voi tehdä itse ja mitä palveluita sen kannattaa ulkoistaa osaaville kumppaneille.

Hyvin tehty suunnitelma luo sekä pitkän tähtäimen suunnitelman, mutta huomioi myös ns. pikavoitot. Pääasia on kuitenkin se, että se ohjaa tekemään oikeita asioita, oikealla tavalla.

Systemaattinen ja suunnitelmallinen tekeminen antavat myös paremmat edellytykset vaikuttavuuden mittaamiselle, sekä pitkällä, että lyhyellä aikavälillä.

Digimainonta­suunnitelma osana digimarkkinointi­suunnitelmaa

Digimainonta­suunnitelma on osa digimarkkinointi­suunnitelmaa. Mainonta­suunnitelmassa mennään jo lähemmäs kanavakohtaisia ratkaisuja, viestejä, kampanjoita, aikatauluja, vastuualueita ja kanavakohtaisia budjetteja.

Digimainonta­suunnitelman voi tehdä ilman digimarkkinointi­suunnitelmaa, mutta silloin riski liiketoimintatavoitteiden ohittamisesta kasvaa. Markkinointi­suunnitelman tehtävä onkin varmistaa tekemiselle tavoitteiden mukaiset raamit, joita noudatetaan.

Hyvin tehty digimarkkinointi­suunnitelma jättää myös liikkumavaraa ad-hoc mainonnalle, kun sellaiselle havaitaan tarvetta.

Digimarkkinointi­suunnitelman hyödyt

  • Luo konkreettiset, numeeriset tavoitteet digimarkkinoinnille
  • Tekeminen on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista
  • Helpompi kohdentaa resurssit
  • Digimarkkinoinnista tulee hallittavaa ja johdettavaa
  • Ottaa huomioon kohderyhmät, ostopolut ja monikanavaisuuden
  • Tehdään oikeita asioita, oikeassa järjestyksessä, oikealla hetkellä
  • Suunnitelmallinen tekeminen mahdollistaa tekemisen vaikuttavuuden paremman mitattavuuden

 

Antti Kärki

Hyvää digimarkkinointia vuodesta 2003, mutta vuosi vuodelta huononevaa huumoria. Kaikki samassa paketissa! Antti katselee markkinointia laajakatseisesti asiakkaan, toimiston ja web-analyytikon silmin, mutta tarttuu hanakasti myös yksittäisiin asioihin. Antin teksteissä haetaan välillä pientä herättelyä, sillä digimarkkinoinnin toimialalla riittää kehitettävää.

Jaa
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Uusimmat

Haluatko lisää luettavaa?

Haastamme, opastamme ja kerromme digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista asioista.