fbpx

Näin vältät sivustouudistuksen yleisimmät ongelmat

Suunnitteletko yrityksesi verkkosivuston uudistamista? Tai pohditko, pitäisikö sivustoa uudistaa?

Et ole yksin – jokainen yritys törmää väistämättä säännöllisin väliajoin tilanteeseen, että verkkosivustoa täytyy uudistaa.

Uudistamisen tarpeeseen on yleensä muutama keskeinen syy:

 • Nykyinen sivusto ei tue enää yrityksen strategiaa
 • Ulkoasu on vanhentunut
 • Sivusto ei tuota liidejä tai löydy hakukoneista
 • Sivuston teknologia ei vastaa nykypäivän vaatimuksia
 • Ylläpitäminen on työlästä tai kallista

Päätös sivuston uudistamisesta kuitenkin viivästyy melko usein – jopa niin paljon, että siitä ehtii koitua haittaa liiketoiminnalle. Sivustouudistus voi lähteä liikkeelle vasta pakon edessä, vaikka vanha sivusto ei ole pitkään aikaan kyennyt tuottamaan yhteydenottoja tai tukemaan myyntiä.

Syitä sivustoprojektin lykkäämiselle on paljon. Suurimmat syyt ovat epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät projektin onnistumiseen ja investoinnin kannattavuuteen. Avaamme näitä syitä seuraavaksi tarkemmin, ja tarjoamme sen jälkeen vinkkejä, kuinka haasteet selätetään ja johdatetaan verkkosivu-uudistus menestyksellä maaliin.

Mikä viivästyttää verkkosivustoprojektin aloitusta

Sivustoprojekti on tyypillisesti iso kokonaisuus ja merkittävä investointi, johon käytetään sekä taloudellisia että ajallisia resursseja. Näin ollen myös paineet onnistumiseen ovat korkeat.

Esimerkiksi nämä pelot voivat viivästyttää sivustoprojektin aloittamista:

 • Aikataulu pettää
  • koetaan, ettei pystytä itse antamaan riittävän suurta panosta sivustoprojektiin
  • valittu kumppani ei pysy aikataulussa tai osaa toteuttaa sivustoa halutulla tavalla
 • Kustannukset karkaavat käsistä
  • projekti onkin paljon suurempi kuin myyjä on antanut ymmärtää, ja se laskutetaan lisätöinä
 • Sivuston ulkoasu ei vastaa haluttua mielikuvaa
 • Sivusto ei toimi teknisesti
  • toimittaja ei osaa toteuttaa kaikkia toimintoja
 • Sivusto ei tuota toivottuja tuloksia – myyntiä tai yhteydenottoja
 • Uusi sivusto ei löydy hakukoneista – hakukonelöydettävyys huononee
 • Ylläpito ja päivittäminen on vaikeaa tai kallista
 • Sivusto ei vastaa muuttuviin tarpeisiin

Nämä huolet voivat luonnollisesti olla perusteltujakin, sillä kaikilla palveluntarjoajilla ei välttämättä ole riittävää osaamista, kokemusta tai resursseja. Toisaalta ongelman voi aiheuttaa selkeiden raamien puute, jos yhteistyön sisältöä ja laajuutta ei ole yhdessä määritetty.

Näin luodaan mahdollisuus onnistuneelle sivuston uudistamiselle

Millaiset ovat siis onnistuneen sivustoprojektin askelmerkit?

Huomioimalla seuraavat tekijät, autat tiimiäsi ja valittua yhteistyökumppania rakentamaan sivustosta toimivan ja tuloksellisen kokonaisuuden.

Budjetti ja aikataulu

Aloita laatimalla budjetti tai määritä hintahaarukka sivustoprojektin kustannukselle. Varaa budjettia ja resursseja myös sivuston jatkokehitykselle ja digimarkkinoinnille, jolla tuetaan sivuston hakukonelöydettävyyttä julkaisun jälkeen.

Aloitusvaiheessa on tärkeää, että tavoitteet määritellään selkeästi ja projektin laajuus ennakoidaan oikein. Tunnista siis omat resurssisi. Aika usein uudistuspäätös jää tekemättä, koska sivustoprojektin tekemiseen ei uskota löytyvän tarpeeksi omaa aikaa. On toki todella tärkeää, että yritys on sitoutunut sivustoprojektiin, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Yrityksesi tehtävä on asettaa tavoitteet ja tahtotila, ja kumppani hoitaa varsinaisen toteutuksen.

Sivuston toteuttavalla kumppanilla on projektin vetovastuu sekä käytännön tekemiseen liittyvä osaaminen. Mitä vähemmän yrityksesi ottaa itse vastuuta käytännön tekemisestä, esim. sisällöntuotannosta, sitä pienemmäksi jäävät riskit projektin viivästymisestä muiden työkiireiden keskellä.

Aikatauluihin liittyy oleellisesti myös yrityksesi ja sivustokumppanin välinen kommunikaatio. Yritykselläsi täytyy olla nimettynä vastuuhenkilö sivustoprojektin vetämiselle, jolla on myös ns. viimeinen sana sivustoon liittyvissä päätöksissä.

Sivuston ulkoasu

Kommunikoi sivuston ulkoasun tavoitteet selkeästi, ja kerro miten kävijöihin halutaan ulkoasulla vaikuttaa. Voit myös antaa viitteitä halutusta tyylistä vaikkapa havainnollistavien esimerkkien avulla. Varmista myös, että ulkoasu noudattaa tai myötäilee yrityksenne brändiohjeistusta. Muista vaatia pääsy kehitysympäristöön, josta voi tarkistaa miltä sivusto tulee oikeasti näyttämään. Ulkoasua voidaan myös kehittää ja muokata sekä projektin aikana että sen jälkeen.

Sivuston teknologia

Muista varmistaa etukäteen, että kumppanilla on kokemusta kaipaamistasi teknisistä ominaisuuksista. Pyydä myös nähtäville kumppanin referenssitöitä, jotta voit varmistua niiden vastaavan sisällöllisesti ja visuaalisesti omia laatuodotuksiasi. Selvitä myös, minkälaisen sivustotiimin toimittaja pystyy tarjoamaan ja onko tiimissä kyvykkyyttä mahdollisiin räätälöityihin toteutuksiin, esimerkiksi koodipuolen osaamista.

Sivuston myynnilliset tulokset

Sivuston toteuttajan täytyy perehtyä riittävän hyvin yrityksesi kohderyhmien motiiveihin ja tarpeisiin, jotta kumppani ymmärtää, kuinka kohderyhmän käyttäytymiseen voidaan sivuston avulla vaikuttaa. Käytännössä kumppanilla tulee olla myös pitkä kokemus verkkosivustojen tulosten mittauksesta ja analysoinnista, jotta hänellä on selkeä käsitys johdonmukaisten ostopolkujen rakentamisesta.

Hakukonelöydettävyys

Vaadi sivustokumppanilta laaja-alaista hakukoneosaamista, sivuston orgaanisen näkyvyyden tueksi. Tämä osaaminen näkyy teknisen toteutuksen lisäksi sivukartan suunnittelussa, sisältöjen suunnittelussa ja uudelleenohjauksien toteutuksessa. Laadukkaan sivustokumppanin tunnusmerkkejä onkin, että sivuston toteuttaja ehdottaa kattavaa avainsana-analyysiä sisältöjen suunnittelun pohjaksi. Osaava kumppani edellyttää myös riittäviä sisältöjä tai tarjoaa hakukoneystävällisesti tuotettuja sisältöjä ratkaisuksi hyvään löydettävyyteen.

Ylläpito ja päivitettävyys

Edellytä aina yhteistyökumppaniltasi, että sivustoa ylläpidetään moderneilla, laadukkailla ja julkaisujärjestelmää tukevilla palvelimilla. Selvitä myös, kuinka voitte itse tarvittaessa päivittää sivustoa ja sisältöjä, sekä kuinka sivustoa pystytään tarvittaessa kehittämään. Varmista, että sivuston tietoturvasta huolehditaan ja sivuston tekijä on tarvittaessa tukenasi mahdollisten muutosten yhteydessä. Selvitä myös jo etukäteen, kuinka paljon mahdolliset muutostyöt maksavat.

Jo projektin alkumetreillä on siis hyvä pohtia sivuston jatkokehitystä. Voi myös olla hyvä ratkaisu, että sivustokumppani on mukana sivuston ohella yrityksesi digimarkkinoinnin kehittämisessä. Tällöin sivusto ja markkinointi kulkevat saumattomasti käsi kädessä, ja tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä on helppoa viedä käytäntöön.

Miksi Tampereen Viherrakennuksen sivustouudistus onnistui

Tampereen Viherrakennus on kasvanut muutaman hengen ja muutaman sadantuhannen liikevaihdon yrityksestä yli kahdenkymmenen työntekijän yritykseksi, joka vuonna 2020 vaihtoi yli 1,4 miljoonaa euroa. Samaan aikaan yrityksen toiminta on laajentunut Tampereen ohella Hämeenlinnaan.

Pienestä sympaattisesta firmasta on tullut isoja ja vaativia piha- ja ulkoalueiden projekteja toteuttava viherurakoitsija. Yrityksen kasvaessa vanha ja hyvin palvellut sivusto tuli kuitenkin tiensä päähän.

Halusimme verkkosivuston kuvaavan paremmin osaamistamme ja yrityksemme nykyistä toimintaa. Erityisen tärkeää oli se, että sisällöt ja ulkoasu lähettäisivät oikean viestin julkisen sektorin organisaatioille ja yrityksille, jotka ovat tärkeässä roolissa yrityksen nykytoiminnassa.

Kilpailutimme sivustopalveluiden tarjoajat ja valitsimme Digiteamin sivuston toteuttajaksi.

Keskeisimpiä syitä olivat seuraavat:

Tero Ilomäki – Toimitusjohtaja Tampereen Viherrakennus Oy   

Digiteamin näkökulmasta projektin onnistumiseen oli muutama selkeä syy:

 • Asiakas oli sitoutunut sivustoprojektiin, eikä kuvitellut, että hyvän lopputuloksen voisi saavuttaa ulkoistamalla työn kokonaan. Yrityksestä löytyi projektiin hyvin selkeät vastuuroolit sekä nimetyt resurssit. Tämä nopeutti projektin läpimenoaikaa huomattavasti.
 • Tampereen Viherrakennuksessa osattiin poikkeuksellisesti tuottaa oman näköistä sisältöä ja Digiteamin opastuksella kertoa omista palveluista siten, että sisällöt toimivat myös verkossa.
 • Asiakkaalla oli pihaprojekteista riittävän laadukkaita kuvia, joilla sivuston ilmeestä saatiin laadukas kokonaisuus. Visuaalisella toimialalla kuvat ovatkin erittäin tärkeitä. Tavallisesti kuvien puuttumisen voi hoitaa ammattikuvaajan avulla, mutta tässä tapauksessa toiminnan kausiluonteisuus olisi rajoittanut tätä mahdollisuutta.
 • Asiakas ilmaisi selkeästi mielipiteensä ja tahtotilansa, mutta tarvittaessa kuunteli ja ymmärsi myös digiammattilaisten näkökulman.

Oikean kumppanin kanssa onnistut

Oleellista sivustoprojektin onnistumiselle onkin löytää laadukas kumppani, joka luotsaa projektia eteenpäin ammattitaidolla ja määrätietoisesti. Kumppanin valinnassa olennaisia kriteereitä ovat puolestaan tiimin osaaminen, luotettavat prosessit ja vahvat aiemmat näytöt.

Antti Kärki

Hyvää digimarkkinointia vuodesta 2003, mutta vuosi vuodelta huononevaa huumoria. Kaikki samassa paketissa! Antti katselee markkinointia laajakatseisesti asiakkaan, toimiston ja web-analyytikon silmin, mutta tarttuu hanakasti myös yksittäisiin asioihin. Antin teksteissä haetaan välillä pientä herättelyä, sillä digimarkkinoinnin toimialalla riittää kehitettävää.

Jaa
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Uusimmat

Haluatko lisää luettavaa?

Haastamme, opastamme ja kerromme digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista asioista.