fbpx

Sivustoprojektin kilpailutus

Sivustoprojektien kilpailuttaminen tuntuu olevan usein hyvin vaikeaa. Kilpailutuksen ehdoista pakkaa usein puuttumaan onnistumisen kannalta tärkeitä asioita, jopa välttämättömyyksiä. Ongelma kiteytyy siihen, että ostajalla ei ole riittävästi osaamista asiasta. Kilpailutuksen kriteerit saattavat keskittyä täysin epäolennaisiin asioihin tai pelkkään hintaan.

Tässä kirjoituksessa käsitellään sivustoprojektin kilpailutuksen yleisimpiä sudenkuoppia ja ohjeita siitä, kuinka kilpailutus kannattaisi tehdä.

Case julkinen sivusto

Seurasimme erään yhtiön sivustoprojektin kilpailutusta ja toteutusta ns. pienen matkan päästä. Osallistuimme kilpailutukseen itsekin ja huomasimme, että tietyt osa-alueet oli jätetty tarjouspyynnössä huomioimatta, kuten sivuston tietoturvallisuus, latausnopeus, käytettävyys, löydettävyys ja analytiikka.
Ihan perusjuttuja siis, mutta tässä vaiheessa ei kilpailutuksen ehtoihin enää voitu ottaa kantaa.

Arvelimme, että tätä tarjouskilpailua emme voi voittaa, koska näin tärkeitä asioita ei tarjouspyynnössä ollut. Koimme, että nämä asiat oli pakko lisätä tarjoukseen, sillä ne ovat laadukkaan toteutuksen kannalta välttämättömiä. Tällöin työmäärä myös kasvaa, hinta nousee ja lopputuloksen arvaat, mutta tämä oli onneksi tiedossa.

Kilpailutuksen ehtojen ja pisteytyksen takia nousi huoli siitä, että voiko sivuston toteutus onnistua. Kun sivusto julkaistiin, halusimme käydä toteutuksen läpi ja katsoa mitä oli saatu aikaiseksi.

Arvio sivustosta

Löydökset olivat ikävä kyllä sitä, mitä pelkäsimme.

 1. Yritys löytyy Googlesta omalla nimellään ja vain omalla nimellään, mutta hakutuloksessa linkin otsikon alla on teksti ”Tämän sivun tietoja ei ole saatavilla – lisätietoja”.
 2. Sivuston muut sivut on estetty hakuroboteilta, eli esim. Google ei löydä niiden sisältöjä, eikä niille voi päätyä hakukoneesta. Käytännössä löydettävyys on siis tuhottu ja estetty kävijöitä päätymästä suoraan haluamaansa sisältöön.
 3. Kaikki sivukartassa olevat sivut ovat julkisia, jos osaa kaivaa. Mukana on myös WordPress valmisteemaan kuuluva Testimonials sivu, jossa teeman käyttäjät kertovat, että: ”Since I’m not a real programmer I love to use these already made and beautifully made templates. They are available at very affordable prices and they save you a lot of time, a lot of sweat and tears!”
  Käytännössä kerrotaan, että haluton ja kyvytönkin saa tällä valmisteemalla sivuston pystyyn, vaikka ei mitään osaakaan. Sivusto on siis toteutettu valitsemalla valmispohja. Nopeaa, helppoa ja edullista, mutta ei toimivaa.
 4. Sivustossa ei ole SSL-sertifikaattia, joten selaimet määrittelevät sen statuksella ”ei turvallinen”. Yksittäisenä asiana tämä ei ole maailmanloppu, mutta tämän asian kuntoon laittaminen pitäisi olla nykyään itsestäänselvyys.
 5. Sivustolla ei ole ainuttakaan seuranta- tai analytiikkatyökalua, joiden antaman tiedon avulla sivuston viestintää ja tuloksia voisi kehittää.
 6. Uudelleenohjauksia ei ole tehty muuttuneista vanhoista osoitteista. Jos näille vanhoille sivuille pyrkii, tule tulokseksi ”Page not found”. Käytännössä vanha hakukonelöydettävyys on jätetty hyödyntämättä ja sivustolle johtavat vanhat linkitykset eivät toimi. Myös vanhat sivustolle johtaneet linkit saattavat poistua, jos niiden ylläpitäjät huomaavat linkkien menneen rikki.
 7. Sivujen latausajat huitelevat siinä 5 sekunnin paikkeilla. Alle 3 sekuntia on vielä soo-soo. Alle 2 sekuntia on jo hyvä.

Arviomme mukaan sivustoprojekti epäonnistui pahasti. Käytettävyys ja löydettävyys tuhottiin yhdellä iskulla. Tulosten perusteella tehtävä kehittäminen ei ole mahdollista, koska mittaus puuttuu. Sisältöihin emme edes halua ottaa kantaa. Tässäkin tapauksessa toteutuksessa keskityttiin siihen, että sivuston ulkoasusta saadaan tehtyä kiva ja moderni. Siinä ilmeisesti onnistuttiin, joten ehkäpä asiakas on hetken aikaa tyytyväinen?

Miten kilpailutus pitäisi tehdä ja mitä pitäisi välttää

Jos yrityksen sisältä ei löydy osaamista sivustoprojektin tavoitteiden tai laadukkaan toteutuksen määrittelyyn, hanki se muualta. Ihan rohkeasti liikkeelle kyselemään. Niin ne asiat selviävät ja omaa osaamisen puutetta ei kannata peitellä, sillä muuten et saa oikeita vastauksia. Mitä tietämättömämmäksi heittäydyt, sitä paremmin huomaat eri palveluntarjoajien erot ja saat perusteellisempia vastauksia. Kysy myös usealta taholta, jotta saat riittävästi vertailupohjaa.

Luota asiantuntijaan

Paras tieto verkkosivustojen toteutuksesta löytyy niistä yrityksistä, jotka lähestyvät sivustoa yrityksesi liiketoimintatavoitteiden näkökulmasta. Keskity kertomaan sivuston liiketoimintatavoitteista ja pyydä heiltä ehdotus siitä, kuinka he toteuttaisivat sivuston niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla näitä tavoitteita
tukee. Tämä vaihe ohitetaan yleensä kahdesta syystä.

 1. Sivuston uudistamiselle ei ole asetettu tavoitteita, vaan uudistaminen perustuu vain yhden asian muuttamiseen, vaikkapa ulkoasun parantamiseen, tai päivittämisen helppouteen. Tärkeitä asioita kumpikin, mutta samalla kannattaisi kyllä tarkastaa myös muut sivuston tuloksiin vaikuttavat seikat.
 2. Sivusto suunnitellaan yrityksen sisällä tai sivustoihin erikoistumattoman toimijan avulla ”liian” valmiiksi. On hyvä, että mietitään tarkasti, mitä sivustolta halutaan, mutta jos suunnittelijalla ei ole osaamista verkkopalveluiden käytettävyydestä, sisältörakenteista tai hakukoneoptimoinnista, tehdään usein paljon turhaa työtä. Pahimmillaan itse tehdystä suunnitelmasta tulee ”liian rakas lapsi”, jota ei saa muuttaa ja sivusto on tuomittu epäonnistumaan. Pelkkä kokemus sivuston tekemisestä tai markkinointikokemus ei suunnitteluun riitä. Pitää olla osaamista myös sivustojen tuloksellisesta kehittämisestä.

Mieti miten sivuston uudistamisen pitäisi konkreettisesti näkyä yrityksen toiminnan tuloksissa. Kun oikea lähestymistapa on löytynyt, voit lähteä vertaamaan eri toimijoiden toteutustapoja.

Mielipiteisiin perustuvat kriteerit

Joissakin tarjouskilpailuissa pyritään arvioimaan tekijää kriteereillä, jotka saattavat perustua puhtaasti arvioijan mielipiteeseen, ei osaamiseen. Joskus tekijää arvioidaan esimerkiksi visuaalisen ehdotuksen tai aikaisempien visuaalisten toteutusten pohjalta. Visuaalisuuden arviointi ei saisi perustua pelkästään mielipiteeseen siitä, mikä on kivan näköinen.

Visuaalisen toteutuksen arvioinnissa pitäisi keskittyä miellyttävän ulkoasun lisäksi käytettävyyteen, selkeyteen, selailtavuuteen, verkkosivustokäyttäytymisen lainalaisuuksiin, kuten navigointiin, sisällön rakenteen oikeaan jaotteluun, eri ruutukokojen huomioon ottamiseen ja kävijän tavoitteisiin ohjaamiseen.

Visuaalinen toteutus ei ole vain näyttävyyttä, vaan hyvän näköinen toteutus, joka tukee sivuston tavoitteiden toteutumista.

Mitoita resurssit oikein

Kun saat ehdotuksen sivuston toteuttamistavasta, voit tämän jälkeen keskittyä arvioimaan tarvittavia resursseja. Vertaa ehdotuksia sen mukaan, pitävätkö ne kaikki osa-alueet sisällään ja kuinka paljon yrityksesi pystyy itse toteuttamaan eri asioita. Omaan tekemiseen liittyvien resurssien arvioinnissa pitää olla hyvin kriittinen. Useat sivustoprojektit jämähtävät paikoilleen tai viivästyvät esimerkiksi sisällöntuotannon jäädessä asiakkaan vastuulle.

Päätöksentekijä mukaan prosessiin

Lopullisen hankintapäätöksen tekijän pitäisi saada riittävästi tietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista ja toteutustavoista. Päättäjän on itse oltava aktiivisesti mukana prosessissa. Jos selvitystyö annetaan esim. markkinointipäällikölle, pitää tälle myös antaa mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, sillä hänellä on asiaan perehtyneenä paras tieto vaihtoehdoista.

Päätöksentekijä ulkoistaa itsensä hyvin usein tarjouspyyntöjen kaikista muista vaiheista, paitsi ostopäätöksen tekemisestä. Tällöin riskinä on se, että päätöksen tekijä saa selvitystyötä tehneeltä eteensä nipun tarjouksia, joiden taustoja ei käydä läpi, tai osata avata. Tällöin päätös saattaa perustua yksittäiseen tarjouksista löytyviin seikkoihin, päätöksentekijän tulkintaan tai kylmästi pelkkään hintaan.

Vaikka sivustototeutus ei kustannuksena olisi yritykselle merkittävä, sen vaikutukset liiketoimintaan ovat todella suuret.


Antti Kärki

Hyvää digimarkkinointia vuodesta 2003, mutta vuosi vuodelta huononevaa huumoria. Kaikki samassa paketissa! Antti katselee markkinointia laajakatseisesti asiakkaan, toimiston ja web-analyytikon silmin, mutta tarttuu hanakasti myös yksittäisiin asioihin. Antin teksteissä haetaan välillä pientä herättelyä, sillä digimarkkinoinnin toimialalla riittää kehitettävää.

Jaa
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Uusimmat

Haluatko lisää luettavaa?

Haastamme, opastamme ja kerromme digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista asioista.